പൊതു വിജ്ഞാനം                

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മഴവില്ലിന് എത്ര നിറങ്ങളുണ്ട്? ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഋതുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ?        ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വാക്‌സിനേഷന്‍: മിത്തും യാഥാര്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അന്നാ ചാണ്ടി                  

                        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പട്ടം എ. താണുപിളള                

              ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിര..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അമര്‍ത്യസെന്‍                  

                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അപ്പു നെടുങ്ങാടി ടി.എം. (1862-1933)         ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അച്യുതമേനോന്‍, സി. (1913 - 91)                

..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അന്ധവിശ്വാസം                  

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഉല്‍ക്കമഴ കാണാന്‍ തയ്യാറായിക..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    എന്ത് കൊണ്ട് മുലയൂട്ടണം?                ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മുലയൂട്ടലിന്റെ പ്രാധാന്യം         ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    RESUME എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കവർ ലെറ്റർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അവയവ ദാനം                

                                  ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മിഥ്യകളും  യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളു..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വടക്കോട്ട്/ തെക്കോട്ട്‌ തലവെച..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ചൈനീസ്  മുട്ടയുടെ  വാസ്തവം എന്..................

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions