പ്രാഥമിക ചികിത്സ                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രഥമ ചികിത്സ                

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ                  

                     ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രഥമശുശ്രൂഷ പ്രധാനം                

 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പാമ്പുകടി : പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ               ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ പ്രഥമശുശ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    റോഡപകടങ്ങളും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയു..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                     പൊള്ളല്‍                

                               ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പേ വിഷബാധ                

                                  ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മുങ്ങി മരണം                

                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രാഥമിക ചികിത്സ                

             ..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions