രോഗങ്ങള്‍                

                                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങള്‍                

 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പോഷക ക്രമക്കേടുകള്‍                

    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ത്വക്ക്                

                                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ലൈംഗികജന്യരോഗങ്ങൾ                

        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പാരമ്പര്യം                

                             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വ്യയാമത്തിലൂടെ രോഗനിവാരണം         ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സാംക്രമിക രോഗങ്ങള്‍                  

   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സാംക്രമികമല്ലാത്ത രോഗങ്ങള്‍   ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മറ്റു സിസ്റ്റമറ്റിക് രോഗങ്ങള..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണ്‍ രോഗങ്ങള്‍        ..................

                                                                                   
               
           
  •                                
  •              
         

       [img=http://ml.vikaspedia.in/health/d30d17d19d4dd19d33d41d02-d2ad4dd30d36d4dd28d19d4dd19d33d41d0..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മൾട്ടിപ്പിൾ സ്‌ക്ലീറോസിസ്         ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അതിസാര രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ മുൻകര..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങള്‍                

 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ചില രോഗ വിവരങ്ങള്‍                

         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വിവിധ രോഗങ്ങൾ                  

                     ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അപസ്‌മാരം                

                                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ചിക്കുൻഗുനിയ                  

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഹെർണിയ                  

                                        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ്                  

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സാധാരണ അസുഖങ്ങള്‍                

          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വിവിത തരം പോഷക ക്രമക്കേടുകള്‍ ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    തിളങ്ങട്ടെ ചര്‍മ്മം                  

   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സൺസ്ക്രീൻ പുരട്ടുമ്പോൾ                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സൺസ്ക്രീൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ചര്‍മ്മ രോഗങ്ങള്‍                

          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സോറിയാസിസ്                

                             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സൺസ്ക്രീനിലൂടെ ചർമ്മ സംരക്ഷണ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ചര്‍മ്മ സംരക്ഷണം                  

            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ചർമാരോഗ്യം                

                             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ത്വക്ക് രോഗങ്ങള്‍                

        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    രോഗങ്ങള്‍ കരുതിയിരിക്കുക         ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പാപ്പിലോമാ വൈറസ്                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കുട്ടികളിലെ ജനനേന്ദ്രിയ രോഗ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ലൈംഗികതയുടെ ശാസ്ത്രം                

 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ലൈംഗികജന്യരോഗങ്ങൾ                  

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കുട്ടികളിലെ ജനിതക വൈകല്യങ്ങള..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങള്‍                  

   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജനിതക വൈകല്യങ്ങള്‍                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിപ്പാ വൈറസ്                  

                        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കോളറ                

                                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഹാന്‍ഡ്‌ ഫൂട്ട് മൗത്ത് ഡിസീസ്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഡിഫ്തീരിയ                

                                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജന്തുജന്യ രോഗം                

                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മഞ്ഞപ്പിത്തം                

                       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സി.ഒ.പി.ഡി                

                                 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശ്വാസകോശ വിവരങ്ങള്‍                

    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ഥായിയായ ശ്വാസംമുട്ടല്‍            ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ത്രോംബോസിസ്                

                          ..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions