ഡിജിറ്റൽ പഠന വിഭവങ്ങൾ                

..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യാ                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഡിജിറ്റൽ  കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ        ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കമ്പ്യൂട്ടര്‍                

                    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വിവരസാങ്കേതിക സുരക്ഷാമാര്‍ഗ്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയർ ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ        ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വിന്‍ഡോസ് 10                

                        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പോര്‍ട്ടബിള്‍ ഡോക്കുമെന്റ്‌ ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കമ്പ്യൂട്ടർ - അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വീഡിയോ ടേപ്പുകള്‍                

          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    റാന്‍സംവെയര്‍                  

                   ..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions