സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    രാഷ്ട്ര വികസനവും സാമൂഹ്യ ക്ഷേ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നാഷണല്‍ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്‍ നടപ്പി..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ലാന്‍റ് റവന്യൂ                

                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രധാന്‍ മന്ത്രി കൌശല്‍  വികാസ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അടല്‍ പെന്‍ഷന്‍ യോജന                

   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്നേഹപൂര്‍വ്വം പദ്ധതി                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്‌കിൽ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന (ഗ്രാ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്‌സിഡി ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രധാൻ മന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ലൈഫ് മിഷന്‍                

                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷന്‍ അ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്രായോജന            ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഗ്രാമീണ സ്വയംതൊഴിൽ പരിശീലന കേ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേന്ദ്ര പദ്ധതികള്‍                

       ..................
                                                                                   
               
           
  •                                
  •              
         

       [img=http://ml.vikaspedia.in/social-welfare/d38d3ed2ed42d39d4dd2f-d15d4dd37d47d2e-d2ad26d4dd27d2..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജീവന്‍  പ്രമാണ്                

                  ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി                

          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികള്‍     ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    എംപ്ലോയ്മെന്‍റ് വകുപ്പ് മുഖാ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത..................

                                                                                   
                   

          Recent Discussions in           നാഷണല്‍ ചില്‍ഡ്രന്‍ ഫണ്ടിന്റെ ഉന്നതി സ്കൊലര്ഷിപ        

                                       

ചര്‍ച്ചകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല        

                         
                        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    എന്‍.സി.സി. വകുപ്പ്                

          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ആരോഗ്യവകുപ്പ്                

                    ..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions