ജൈവ ഉത്പാദന ഘടകങ്ങള്‍                

..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അന്തര്‍വ്യാപന  മിത്രകുമിളകള്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കന്നുകാലി വളര്‍ത്തലും ജൈവവള ഉ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജൈവകുരുമുളക്                  

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജൈവകൃഷി - അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളും ര..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജൈവ രീതികളും പച്ചക്കറി കൃഷിയു..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജൈവകൃഷി സംരംഭങ്ങള്‍                

    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജൈവേതര മാലിന്യങ്ങൾ                  

      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജീവനുള്ള മണ്ണിന് ജീവാണുവളങ്ങ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജീവാണുമിശ്രിതങ്ങള്‍                

  ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജൈവ വളം                

                                        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ചക്കയുടെ ഉത്പാദനവും മൂല്യവര്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ലെക്കനിസീലിയം ലെക്കാനി                 <..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്യൂഡോമൊണാസ് ഫ്ലൂറസെന്‍സ് മി..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പോളയില്‍ നിന്ന് ജൈവവളം.                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    തെങ്ങോല കമ്പോസ്റ്റ് ഒരു നല്ല ജ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിമവിരകള്‍ക്കെതിരെ ജൈവിക നിയ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജൈവവളം പരിശുദ്ധമാക്കണം                 <..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്ര..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജൈവവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും         ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജൈവവളങ്ങൾ     ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജൈവ വളക്കൂട്ടുകള്‍                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വളങ്ങള്‍                

                                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നെല്ലിന്റെ ബ്ലാസ്റ്റ് രോഗത്ത..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                     തൂക്കംകുറയ്ക്കാൻ അസായ് പഴം       ..................

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions