ഇ-ഭരണം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇ-ഭരണം                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   2006 ല്‍ ആരംഭിച്ച ദേശീയ ഇ-ഭരണ പദ്ധതി (എന്ഇങജിപി), രാജ്യത്താകമാനമായി രൂപം നല്കുന്ന പൊതു സേവന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ (സിഎസ്സി) സര്ക്കാ ര്‍ സേവനങ്ങള്‍ സാധാരണ പൌരന്റെജ പ്രദേശത്ത് പ്രാപ്യമാക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു                

                                                                                             
 
                             
                                                       
           
 
 
 
   
 • e-governance image  

  ഭാരതത്തിലെ ഇ - ഭരണ  മുന്നേറ്റം

   

  ജനങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതികളിൽ വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റം ഭാരതത്തിനു നല്കി.വ്യത്യസ്ത ഓണ്‍ലൈൻ സേവനങ്ങളും ദേശീയ പ്രാദേശിക പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും ജനത്തെ ബോധാവൽകരിക്കുകയാണ് ഈ പോർട്ടലിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.

   
 •  
 • e-governance image  

  അറിവ് നൽകുന്നവരുടെ ശാക്തീകരണം

   

  ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിനു സാമൂഹിക കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഡവലപ്മെന്റ്  ഗേറ്റ്വേ ഗ്രാമങ്ങളിൽ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവര്ക്കും ,വില്ലേജ  തലത്തിലുള്ള വിദഗ്ദർക്കും , അവരുടെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും പങ്കു വയ്ക്കുന്നതിനു വേദിയായി മാറുന്നു.

   
 •  
 
 
   
 •  
 •  
 
 
 

ഭാരതത്തില്‍, ഇ-ഭരണം “വ്യവഹാര” ഘട്ടത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുകയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികളും വിവധ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളും നല്കുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ പൌരന്‍മാര്‍ക്കും വ്യവസായത്തിനും സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2006 ല്‍ ആരംഭിച്ച ദേശീയ ഇ-ഭരണ പദ്ധതി (എന്‍ഇജിപി), രാജ്യത്താകമാനമായി രൂപം നല്കുന്ന പൊതു സേവന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ (സിഎസ്സി) സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങള്‍ സാധാരണ പൌരന്‍റെ പ്രദേശത്ത് പ്രാപ്യമാക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു.

 

ദേശീയ ഇ-ഗവേർണൻസ് പദ്ധതി

 

ദേശീയ ഇ-ഗവേർണൻസ് പദ്ധതി,ഇ-ഗവേര്‍ണന്‍സ് ,മിഷന്‍ മോഡ് പദ്ധതി,സംസ്ഥാന തല ഇ-ഗവേര്‍ണന്‍സ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നു

 

പൌര സേവനങ്ങള്‍

 

ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രധമായിട്ടുള്ള  പൊതുവായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നു

 

വിവരാവകാശം

 

വിവരാവകാശവുമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പങ്കു വെയ്കുന്നു

 

ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ

 

ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതികളെ കുരിചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു

 

ഓണ്‍ലൈൻ ഈ - ഭരണസേവനങ്ങൾ

 

കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍ തീരുമാനം, പബ്ളിക് ഇന്ഫളര്‍‌മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍, അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി, കേന്ദ്ര പൊതു അതോറിറ്റി, ആര്ടിേഐ അപ്പീലുകളുടെയും പരാതികളുടെയും സ്ഥിതി, ആര്ടി ഐ വിജയ കഥകള്‍ ഇവയെ കുറിച്ചുള്ള സേവനങ്ങൾ.

 

ഗ്രാമ തല സംരംഭകരുടെ വിഭവങ്ങൾ

 

മൊബൈൽ ഭരണം

 

ഇന്ത്യയിലെ മൊബൈല്‍ ഗവേര്‍ണന്‍സ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു

 

നീതി ന്യായ സേവനങ്ങൾ

 

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ

 

വിവിധ തൊഴിൽ വാർത്തകളും ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും

 
 
                     
                                       
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    i-bharanam                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   2006 l‍ aarambhiccha desheeya i-bharana paddhathi (eningajipi), raajyatthaakamaanamaayi roopam nalkunna pothu sevana kendrangaliloode (siesi) sarkkaa r‍ sevanangal‍ saadhaarana pouranteja pradeshatthu praapyamaakkuvaan‍ shramikkunnu                

                                                                                             
 
                             
                                                       
           
 
 
 
   
 • e-governance image  

  bhaarathatthile i - bharana  munnettam

   

  janangalkku sevanangal labhyamaakkunna reethikalil vampiccha munnettam bhaarathatthinu nalki. Vyathyastha on‍lyn sevanangalum desheeya praadeshika paddhathikale kuricchum janatthe bodhaavalkarikkukayaanu ee porttalinte lakshyam.

   
 •  
 • e-governance image  

  arivu nalkunnavarude shaaktheekaranam

   

  inthyayude graameena pradeshangalil vivara saankethika vidya kooduthal nettangal kyvarikkuvaan janangale sahaayikkunnu. Ithinu saamoohika kendrangal pradhaana panku vahikkunnu. Inthya davalapmentu  gettve graamangalil arivu pakarnnu kodukkunnavarkkum ,villeja  thalatthilulla vidagdarkkum , avarude arivum anubhavangalum panku vaykkunnathinu vediyaayi maarunnu.

   
 •  
 
 
   
 •  
 •  
 
 
 

bhaarathatthil‍, i-bharanam “vyavahaara” ghattatthil‍ etthiccher‍nnirikkukayum kendra sar‍kkaar‍ ejan‍sikalum vivadha samsthaana sar‍kkaar‍ vakuppukalum nalkunna vividha sevanangal‍ pouran‍maar‍kkum vyavasaayatthinum sar‍kkaar‍ sthaapanangal‍kkum labhyamaakkukayum cheyyunnu. 2006 l‍ aarambhiccha desheeya i-bharana paddhathi (en‍ijipi), raajyatthaakamaanamaayi roopam nalkunna pothu sevana kendrangaliloode (siesi) sar‍kkaar‍ sevanangal‍ saadhaarana pouran‍re pradeshatthu praapyamaakkuvaan‍ shramikkunnu.

 

desheeya i-gavernansu paddhathi

 

desheeya i-gavernansu paddhathi,i-gaver‍nan‍su ,mishan‍ modu paddhathi,samsthaana thala i-gaver‍nan‍su paddhathi thudangiya kaaryangale patti vivarikkunnu

 

poura sevanangal‍

 

janangal‍kku upakaarapradhamaayittulla  pothuvaayittulla sevanangale patti vivarikkunnu

 

vivaraavakaasham

 

vivaraavakaashavumaayittulla vivarangal‍ panku veykunnu

 

dijittal‍ inthya

 

dijittal‍ inthya paddhathikale kurichulla vivarangal‍ nal‍kunnu

 

on‍lyn ee - bharanasevanangal

 

kendra vivaraavakaasha kammeeshan‍ theerumaanam, pabliku inphalar‍meshan‍ opheesar‍, appalettu athoritti, kendra pothu athoritti, aardieai appeelukaludeyum paraathikaludeyum sthithi, aardi ai vijaya kathakal‍ ivaye kuricchulla sevanangal.

 

graama thala samrambhakarude vibhavangal

 

mobyl bharanam

 

inthyayile mobyl‍ gaver‍nan‍su, athumaayi bandhappetta vivarangal‍ nal‍kunnu

 

neethi nyaaya sevanangal

 

thozhil vaartthakal

 

vividha thozhil vaartthakalum bandhappetta vivarangalum

 
 
                     
                                       
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions