വനിതാ കമ്മീഷന്‍

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വനിതാ കമ്മീഷന്‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   1990-ലെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ നിയമ പ്രകാരം 1992 ജനുവരിയില്‍ രൂപീകരിച്ച ഒരു നിയമാധികാര സമിതിയാണ് വനിതാ കമ്മീഷന്‍.                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    1990-ലെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ നിയമ പ്രകാരം (കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ 1990-ലെ 20-ത്തെ നിയമം) ഇനി പറയുന്നവയ്ക്കായി ഒരു നിയമാധികാര സമിതി ആയിട്ടാണ് 1992-ല്‍ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ രൂപീകൃതമാകുന്നത്:                
                                                                                                   
                                                                                                                  കേരള വനിതാകമ്മീഷൻ                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് 14.6.1996ൽ ആണു.                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    vanithaa kammeeshan‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   1990-le desheeya vanithaa kammeeshan‍ niyama prakaaram 1992 januvariyil‍ roopeekariccha oru niyamaadhikaara samithiyaanu vanithaa kammeeshan‍.                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  desheeya vanithaa kammeeshan‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    1990-le desheeya vanithaa kammeeshan‍ niyama prakaaram (kendra sar‍kkaarin‍re 1990-le 20-tthe niyamam) ini parayunnavaykkaayi oru niyamaadhikaara samithi aayittaanu 1992-l‍ desheeya vanithaa kammeeshan‍ roopeekruthamaakunnath:                
                                                                                                   
                                                                                                                  kerala vanithaakammeeshan                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kerala vanithaa kammeeshan nilavil vannathu 14. 6. 1996l aanu.                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions