പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   പെണ്‍കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന (ssy)                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    പെണ്കുുട്ടികള്ക്കായുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീം ആണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന                
                                                                                                   
                                                                                                                  ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    പെണ്‍കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസ ശാക്തീകരണവും ലക്‌ഷ്യം വെച്ച് ഇന്ത്യാ ഗവേർന്മേന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ബേട്ടി ബച്ചാവോ' ബേട്ടി 'പഠാവോ'.                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    pen‍kuttikalude kshemapaddhathikal                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   pen‍kunjungalkkaayi nadappilaakkunna vividha tharatthilulla kshema paddhathikale kuricchulla vishada vivarangal                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  sukanya samruddhi yojana (ssy)                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    penkuuttikalkkaayulla dipposittu skeem aanu sukanya samruddhi yojana                
                                                                                                   
                                                                                                                  betti bacchaavo betti padtaavo                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    pen‍kuttikalude samrakshanavum vidyaabhyaasa shaaktheekaranavum lakshyam vecchu inthyaa gavernmentu nadappilaakkunna paddhathiyaanu betti bacchaavo' betti 'padtaavo'.                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions