കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കില്‍ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന വായ്പാ പദ്ധതികള്‍ മറ്റു പിന്നോക്ക/മത ന്യുനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി മുഖ്യലക്ഷ്യമാക്കി ഈ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍

 

കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 1995 ഫെബ്രുവരി മാസം 28-)൦ തീയതി കമ്പനി ആക്ട്‌ പ്രകാരം നിലവില്‍ വന്നു. ഈ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നത്. കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ അടവ്‌ മൂലധനനിക്ഷേപം 41.76 കോടി രൂപയും, മൂലധനനിക്ഷേപം 50 കോടി രൂപയും ആണ്.

 
കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്‍റെ കീഴിലുള്ള ദേശീയ ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പ്പറേഷനുകളുടെ (NBCFDC, NBDFC) വായ്പാ ധനസഹായവും, കേരള സര്‍ക്കാറിന്‍റെ ഓഹരി മൂലധനവും ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കില്‍ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന വായ്പാ പദ്ധതികള്‍ മറ്റു പിന്നോക്ക/മത ന്യുനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി മുഖ്യലക്ഷ്യമാക്കി ഈ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. 2002-03 വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ചാനലൈസിംഗ് ഏജന്‍സിയായി ഈ കോര്‍പ്പറേഷനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്
 
 

കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ ഘടന

 

                                       
A1 - A3ഫിനാന്‍സ് ആന്‍ഡ്‌ അക്കൌണ്ട്സ്
E1 - E4എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ് ആന്‍ഡ്‌ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍
P1 - P2പ്രോജക്റ്റ്സ്
R1 - R2  

റിക്കവറി

 
 

ജില്ലാ ഓഫീസുകള്‍

 

 

ഉപജില്ല ഓഫീസ്

 

 

പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക

 
ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ്‌ അംഗങ്ങള്‍
 
                                                                                                                                                                                             
ക്രമ. നം.പേര്തസ്തികടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍
ഓഫീസ്വസതി
1ശ്രീ. മോഹന്‍ ശങ്കര്‍ചെയര്‍മാന്‍0471-2577540 / 25775509846012332 9447757000
2ശ്രീ. എ. എ. നഖ്‌വി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ NBCFDCഡയറക്ടര്‍011-685262409810630353 (M)
3ശ്രീ. വി. ആര്‍. ജോഷിഡയറക്ടര്‍
4ശ്രീ. റെജി വര്‍ഗീസ്‌ പി.ഡയറക്ടര്‍0471-23271300471-2363399 9446554725(M)
5ശ്രീ.എസ്.കുട്ടപ്പന്‍ ചെട്ടിയാര്‍കൃപ ടി/സി. 36/445വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്‌ പി.ഓതിരുവനന്തപുരം - 13ഡയറക്ടര്‍0471-2363290 9846188870(M)
6ശ്രീ.സത്യന്‍ വണ്ടിച്ചാലില്‍മുഴപ്പിലങ്ങാടി പി.ഓകണ്ണൂര്‍ഡയറക്ടര്‍0497-2831775 9447731775(M)
7ശ്രീ.സഹായദാസ്‌.ജെബ്ലെസ്ഡ് ഹൌസ്കാട്ടകോട് പി.ഓകാട്ടകടതിരുവനന്തപുരം - 695572ഡയറക്ടര്‍0471-2290900 9656361721(M)
8ശ്രീ.എന്‍. ജയ്സുഖ് ലാല്‍ഡയറക്ടര്‍9495243256
9ഇ. കെ. പ്രകാശ്ഡയറക്ടര്‍9497483080
8ശ്രീ. ബി. ദിലീപ്‌ കുമാര്‍മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍0471-2577541 2577540/25775509447767000
 
 

KSBCDC ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ - ഹെഡ് ഓഫീസ്

                                                                                             
ക്രമ നം.പേരും മേല്‍വിലാസവുംതസ്തികടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍
ഓഫിസ്മൊബൈല്‍
1ശ്രീ. ബി. ദിലീപ്‌ കുമാര്‍മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍0471-2577541(D)25775502577539/409447767000
2ശ്രീ. കെ. ടി. ബാലഭാസ്കരന്‍ജനറല്‍ മാനേജര്‍(പ്രോജക്റ്റ്സ്) & ജനറല്‍ മാനേജര്‍(HRM & Admn) (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)25775502577539/409447711444
3ശ്രീ. സുനില്‍ ജോസ് തയ്യില്‍ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ് (ഫുള്‍ ടൈം)25775502577539/409847700757
4ശ്രീ. ജ്ഞാനേന്ദ്ര കുമാര്‍ ജി.കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി (പാര്‍ട്ട് ടൈം)9656775205
 

ജില്ല / ഉപജില്ല ഓഫീസുകള്‍

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ക്രമ നം.പേരും മേല്‍വിലാസവുംതസ്തികടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍
ഓഫീസ്മൊബൈല്‍
1അജിത ജിമാനേജര്‍ (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)തിരുവനന്തപുരം0471-25545229447710011
2ശ്രീ. സാബു എസ്മാനേജര്‍ കൊല്ലം0471-27662769447710022
3ശ്രീമതി. ലതാ കെ. ജെ.മാനേജര്‍ (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്) പത്തനംതിട്ട0468-22261119447710033
4ശ്രീ. ഷറഫുദീന്‍ ബിമാനേജര്‍ ആലപ്പുഴ0477-22541219447710044
5ശ്രീമതി. പ്രീതി ജൊസഫ് മാനേജര്‍ കോട്ടയം0481-23039259447710055
6ശ്രീ. ജോയ് കെ എമാനേജര്‍ ഇടുക്കി0486-22352649447710066
7ശ്രീ. ജതിന്‍ പി പിമാനേജര്‍എറണാകുളം0484-23940059447710077
8ശ്രീ. വേണുഗോപാല്‍ പി എന്‍മാനേജര്‍തൃശൂര്‍0487-23217769447730011
9ശ്രീ. സജിത്ത് ജിമാനേജര്‍ പാലക്കാട്0491-25451679447730022
10ശ്രീമതി. ലതാ.വിമാനേജര്‍ (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)മലപ്പുറം0483-27341149447730033
11ശ്രീ. ഷാജി എ ആര്‍മാനേജര്‍ കോഴിക്കോട്0495-27018009447730044
12ശ്രീ. ക്ലീറ്റസ്‌ ഡിസില്‍വമാനേജര്‍ (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)വയനാട്04936-2463099447730055
13ശ്രീ. ശ്രീകുമാര്‍ പിമാനേജര്‍ (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)കണ്ണൂര്‍0497-27061969447730066
14ശ്രീ. സുധാകരന്‍ സിമാനേജര്‍ (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്) കാസര്‍ഗോഡ്‌04994-2270609447730077
15ശ്രീ. മുഹമ്മദ്‌ ഹനീഫമാനേജര്‍വണ്ടൂര്‍04931-2483009446232611
16ശ്രീ. രാജേഷ്‌ എം. ജി.മാനേജര്‍തിരൂര്‍04942-4322759447578816
17ശ്രീമതി. അനിറ്റ് ജോസ്മാനേജര്‍പട്ടാമ്പി04662-2102449447734322
18ശ്രീ. വിനോദ് സി. എസ്.മാനേജര്‍ചേലക്കര04884-2525239447658300
19ശ്രീ. അലോഷ്യസ് വി. പി.മാനേജര്‍ ഹരിപ്പാട്0479-24121109496558758
20ശ്രീ. സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍ എസ്. എസ്.മാനേജര്‍വര്‍ക്കല0470 26055229447870120
 

പരിശീലന പരിപാടികള്‍

 

തൊഴിലധിഷ്ഠിത‌ പരിശീലനം

 

സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പിന്നോക്ക/മതന്യുനപക്ഷ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കായ്‌ ഹോം നഴ്സിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ആന്‍ഡ്‌ എം. എസ് ഓഫീസ്, മില്‍ക്ക് പ്രോഡക്ഷന്‍ ആന്‍ഡ്‌ ഡയറി യൂണിറ്റ്സ്, ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ്, അപ്പാരല്‍ ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സെസ്, ബിപിഒ ആന്‍ഡ്‌ ടാലി, ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ അക്കൌണ്ടിംഗ് യുസിംഗ് ടാലി ആന്‍ഡ്‌ ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷന്‍ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളില്‍ തൊഴിലധിഷ്ഠിത‌ കോഴ്സുകള്‍ നടത്തുന്നു.

 

വ്യവസായ സംരഭകര്‍ക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടി

 

APITCO Ltd മുഖേന KSBCDC 413  ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പരിശീലന പരിപാടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 

പ്രദര്‍ശന വിപണനമേള

 

ഗുണഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനും പ്രചാരണത്തിനും വേണ്ടി ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനവും വിപണനമേളയും സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇതര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിപണനമേള സംസ്ഥാന/ദേശീയതലങ്ങളില്‍ ഗുണഭോക്താക്കളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു.

 

ബോധവല്‍ക്കരണ ക്യാമ്പുകള്‍

 

ദേശീയ ഏജന്‍സികളുടെ പദ്ധതികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ KSBCDC യുടെ വിവിധ വായ്പ പദ്ധതികളെകുറിച്ചും, വായ്പ തിരിച്ചടവിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും ജനങ്ങളില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനായി KSBCDC ബോധവല്‍ക്കരണ ക്യാമ്പുകള്‍ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഇതുവരെ 136 ബോധവല്‍ക്കരണ ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

പദ്ധതികള്‍

 

പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായുള്ള പദ്ധതികള്‍

 

NBCFDC പദ്ധതികള്‍

                                                                                                                                       
1സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതി
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 10 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക്              
    
  • 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ - 6%
  •  
  • 5 ലക്ഷത്തിനു മുകളില്‍ - 8%
  •  
   
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 84 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 18 നും 55 നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 81,000/- രൂപയിലും പട്ടണപ്രദേശങ്ങളില്‍ 1,03,000/- രൂപയിലും താഴെ ആയിരിക്കണം
 •  
 
2വനിതകള്‍ക്കായുള്ള പ്രത്യേക സ്വയം തൊഴില്‍ വായ്പ പദ്ധതി
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 1 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് - 5%
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 60 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകയുടെ പ്രായം - 18നും 55നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 40,500/- രൂപയിലും പട്ടണപ്രദേശങ്ങളില്‍ 51,500/- രൂപയിലും താഴെ ആയിരിക്കണം
 •  
 
3വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ പദ്ധതി
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക              
    
  • ഇന്ത്യയില്‍ പഠിക്കുന്നതിന് - 5 ലക്ഷം രൂപ, പ്രതിവര്‍ഷം 1 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കില്‍
  •  
  • ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സ് - 1.5 ലക്ഷം രൂപ
  •  
  • വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് - 20 ലക്ഷം രൂപ, പ്രതിവര്‍ഷം 5 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കില്‍
  •  
   
 •  
 • പലിശ നിരക്ക്              
    
  • ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് - 4%
  •  
  • പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് - 3.5%
  •  
   
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 60 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 16 നും 32 നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 81,000/- രൂപയിലും പട്ടണപ്രദേശങ്ങളില്‍ 1,03,000/- രൂപയിലും താഴെ ആയിരിക്കണം
 •  
 
4സാക്ഷം
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 10 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക്              
    
  • 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ - 6%
  •  
  • 5 ലക്ഷത്തിനു മുകളില്‍ - 8%
  •  
   
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 84 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 18 നും 35 നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 81,000/- രൂപയിലും പട്ടണപ്രദേശങ്ങളില്‍ 1,03,000/- രൂപയിലും താഴെ ആയിരിക്കണം
 •  
 
5ശില്പ് സമ്പദ
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 10 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് - 6%
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 60 മാസം മുതല്‍ 84 മാസം വരെ
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 18 നും 55 നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 81,000/- രൂപയിലും പട്ടണപ്രദേശങ്ങളില്‍ 1,03,000/- രൂപയിലും താഴെ ആയിരിക്കണം
 •  
 
6മഹിളാ സമൃദ്ധി യോജന
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - അംഗീകൃത സ്വയം സഹായ സംഘത്തിലെ ഒരംഗത്തിന് പരമാവധി 25,000/- രൂപ വരെ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് (ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്) - 4%
 •  
 • തിരിച്ചടവ് കാലാവധി - 36 മാസം
 •  
 • വാര്‍ഷിക വാരുമാന പരിധി - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 81,000/- രൂപയിലും പട്ടണപ്രദേശങ്ങളില്‍ 1,03,000/- രൂപയിലും താഴെ ആയിരിക്കണം
 •  
 
7കൃഷി സമ്പദ
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - അംഗീകൃത സ്വയം സഹായ സംഘത്തിലെ ഒരംഗത്തിന് പരമാവധി 50,000/- രൂപ വരെ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് (ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്) - 5%
 •  
 • തിരിച്ചടവ് കാലാവധി - 36 മാസം
 •  
 • വാര്‍ഷിക വാരുമാന പരിധി - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 81,000/- രൂപയിലും പട്ടണപ്രദേശങ്ങളില്‍ 1,03,000/- രൂപയിലും താഴെ ആയിരിക്കണം
 •  
 
8ലഘു വായ്പ പദ്ധതി
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - അംഗീകൃത സ്വയം സഹായ സംഘത്തിലെ ഒരംഗത്തിന് പരമാവധി 25,000/- രൂപ വരെ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് (ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്) - 5%
 •  
 • തിരിച്ചടവ് കാലാവധി - 36 മാസം
 •  
 • വാര്‍ഷിക വാരുമാന പരിധി - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 81,000/- രൂപയിലും പട്ടണപ്രദേശങ്ങളില്‍ 1,03,000/- രൂപയിലും താഴെ ആയിരിക്കണം
 •  
 
 

മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ള പദ്ധതികള്‍

 

NMDFC പദ്ധതികള്‍

                                                       
സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതി
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 10 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക്              
    
  • 50,000 രൂപ വരെ - 5%
  •  
  • 50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ - 6%
  •  
   
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 60 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 18നും 55നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 81,000/- രൂപയിലും പട്ടണപ്രദേശങ്ങളില്‍ 1,03,000/- രൂപയിലും താഴെ ആയിരിക്കണം
 •  
 
വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ പദ്ധതി
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക              
    
  • ഇന്ത്യയില്‍ പഠിക്കുന്നതിന് - 5 ലക്ഷം രൂപ, പ്രതിവര്‍ഷം 1 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കില്‍
  •  
  • വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് - 20 ലക്ഷം രൂപ, പ്രതിവര്‍ഷം 5 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കില്‍
  •  
   
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് - 3%
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 60 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 16 നും 32 നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 81,000/- രൂപയിലും പട്ടണപ്രദേശങ്ങളില്‍ 1,03,000/- രൂപയിലും താഴെ ആയിരിക്കണം
 •  
 
ലഘു വായ്പാ പദ്ധതി(സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ വഴി നല്‍കുന്ന വായ്പ))
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - അംഗീകൃത സ്വയം സഹായ സംഘത്തിലെ ഒരംഗത്തിന് പരമാവധി 25,000/- രൂപ വരെ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് (എന്‍ ജി ഓ) - 2%
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് (എസ് എച്ച് ജി) - 6%
 •  
 • തിരിച്ചടവ് കാലാവധി - 36 മാസം
 •  
 • വാര്‍ഷിക വാരുമാന പരിധി - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 81,000/- രൂപയിലും പട്ടണപ്രദേശങ്ങളില്‍ 1,03,000/- രൂപയിലും താഴെ ആയിരിക്കണം
 •  
 
 

തനത് ഫണ്ട് പദ്ധതികള്‍

 

KSBCDC-യുടെ തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

                                                                                                                                                                                       
വിദേശത്ത് ജോലി തേടി പോകുന്നവര്‍ക്കുള്ള വായ്പ പദ്ധതി
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 1 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് - 8%
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 60 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 18നും 55നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - 1,03,000 രൂപക്ക് താഴെ
 •  
 
പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹ സഹായ വായ്പാ പദ്ധതി
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 1.50 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് - 6%
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 72 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 18നും 60നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - 1,03,000 രൂപക്ക് താഴെ
 •  
 
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള വായ്പാ
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 50,000/- രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് - 8.5%
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 60 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 18നും 60നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - വരുമാന പരിധി ഇല്ല
 •  
 
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള ഇരുചക്ര വാഹന വായ്പാ പദ്ധതി
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 3 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് - 9%
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 84 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 18നും 60നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - വരുമാന പരിധി ഇല്ല
 •  
 
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള കണ്‍സ്യുമര്‍ ഡ്യുറബിള്‍ വായ്പ
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 1 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് - 9%
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 60 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 18നും 60നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - വരുമാന പരിധി ഇല്ല
 •  
 
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള ഗൃഹപുനരുദ്ധാരണ വായ്പാ പദ്ധതി (സ്വസ്ഥഗൃഹ)
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 3 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് - 10.5%
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 84 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 18നും 60നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - വരുമാന പരിധി ഇല്ല
 •  
 
സുവര്‍ണ്ണശ്രീ വായ്പ(വിവിധോദ്ദേശ പദ്ധതി)
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 2 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് - 9%
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 60 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 18നും 55നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - 1,03,000 രൂപയില്‍ താഴെ
 •  
 
പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന വായ്പ
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 1 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് - 7%
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 60 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 18നും 55നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - 1,03,000 രൂപയില്‍ താഴെ
 •  
 
ഭവനശ്രീ പദ്ധതി(പരമ്പരാഗത തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക്)
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 1 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് - 8%
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 72 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 18നും 55നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - 1,03,000 രൂപയില്‍ താഴെ
 •  
 
വിദ്യാശ്രീ വായ്പാ പദ്ധതി
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 1.50 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് - 6%
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 60 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 16നും 32നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - 1,03,000 രൂപയില്‍ താഴെ
 •  
 
സ്വയം തൊഴില്‍ വായ്പ
 
   
 • പരമാവധി വായ്പാ തുക - 1 ലക്ഷം രൂപ
 •  
 • പലിശ നിരക്ക് - 6%
 •  
 • തിരിച്ചടവ്‌ കാലാവധി - 60 മാസം
 •  
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം - 18നും 55നും മദ്ധ്യേ
 •  
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി - 1,03,000 രൂപയില്‍ താഴെ
 •  
 
 

അർഹതപ്പെട്ട സമുദായങ്ങൾ

                                 

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    kerala samsthaana pinnokka vibhaaga vikasana kor‍ppareshan‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   kuranja palisha nirakkil‍ vyvidhyamaar‍nna vaaypaa paddhathikal‍ mattu pinnokka/matha nyunapaksha vibhaagangalile paavappettavarude samagra purogathi mukhyalakshyamaakki ee kor‍ppareshan‍ nadappilaakki varunnu                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

samsthaana pinnokka vibhaaga vikasana kor‍ppareshan‍

 

kerala samsthaana pinnokka vibhaaga vikasana kor‍ppareshan‍ 1995 phebruvari maasam 28-)൦ theeyathi kampani aakdu prakaaram nilavil‍ vannu. Ee kor‍ppareshan‍ poor‍nnamaayum sar‍kkaar‍ niyanthranatthilaanu pravar‍tthicchuvarunnathu. Kor‍ppareshan‍re adavu mooladhananikshepam 41. 76 kodi roopayum, mooladhananikshepam 50 kodi roopayum aanu.

 
kendrasar‍kkaarin‍re keezhilulla desheeya dhanakaarya vikasana kor‍ppareshanukalude (nbcfdc, nbdfc) vaaypaa dhanasahaayavum, kerala sar‍kkaarin‍re ohari mooladhanavum upayogicchu kuranja palisha nirakkil‍ vyvidhyamaar‍nna vaaypaa paddhathikal‍ mattu pinnokka/matha nyunapaksha vibhaagangalile paavappettavarude samagra purogathi mukhyalakshyamaakki ee kor‍ppareshan‍ nadappilaakki varunnu. 2002-03 var‍shatthe ettavum nalla pravar‍tthanatthinulla inthyayile sttettu chaanalysimgu ejan‍siyaayi ee kor‍ppareshane theranjedutthittundu
 
 

kor‍ppareshan‍re ghadana

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ
 
1അഗസ (Agesa)
2അമ്പലക്കാരന്‍
3ആംഗ്ലോ ഇന്‍ഡ്യന്‍
4അരേമറാട്ടി
5ആര്യ‌
6ബണ്ഡാരി
7ബില്ലവ‌
8ചക്കാലന്‍
9ചാവളക്കാരന്‍
10ചെട്ടി/ചെട്ടികള്‍ (കൊട്ടാര്‍ചെട്ടി, പറക്കചെട്ടി, ഏലൂര്‍ചെട്ടി, ആറ്റിങ്ങല്‍ചെട്ടി, പുതുക്കടചെട്ടി, ഇരണിയല്‍ചെട്ടി,ശ്രീ പണ്ഡാരചെട്ടി, തെലുങ്ക്ചെട്ടി, പേരൂര്‍ക്കടചെട്ടി, ഉദയന്‍കുളങ്ങരചെട്ടി, സാധുചെട്ടി, 24 മനൈചെട്ടികള്‍ (24 Manai Chetties), വയനാടന്‍ചെട്ടി, കലവറചെട്ടി, 24 മനൈ ചെട്ടികള്‍, മൌണ്ടാടന്‍ചെട്ടി, ഇടനാടന്‍ ചെട്ടി)
11ദേവദിഗ‌ (Devadiga)
12ദേവാ൦ഗ‌ (Devanga)
13ധീവര (അരയന്‍, വാലന്‍, നുളയന്‍‍, മുക്കുവന്‍, അരയവാത്തി, വളിഞ്ഞിയാര്‍, പാണിയാക്കല്‍, മുകയ, ബോവിമുകയാര്‍, മുകവീരന്‍)
14ഈഴവരും തീയരും
15ഈഴവാത്തി
16എഴുത്തച്ഛന്‍
17ഗണിക
18ഗട്ടി (Gatti)
19ഗൌഡ (Gawda)
20ഹെഗ്‌ഡെ (Hegde)
21ജോഗി
22കടുപ്പട്ടന്‍ (Kaduppattan)
23കയ്കോലന്‍
24കൊലാശാരി (കലശപ്പണിക്കര്‍)
25കളരിക്കുറുപ്പ്‌ അല്ലെങ്കില്‍ കളരിപ്പണിക്കര്‍
26വിശ്വകര്‍മ (ആശാരി, ചപ്ത്തേഗ്ര‌ , കല്ലാശാരി, കല്‍ത്തച്ചന്‍, കമ്മാള, കംസല, കന്നാന്‍, കരുവാന്‍, കൂടാരന്‍, കൊല്ലന്‍, മലയാള കമ്മാള, മൂശാരി, പാണ്ടിക്കമ്മാള, പാണ്ടി തട്ടാന്‍, പെരുംകൊല്ലന്‍, തച്ചന്‍, തട്ടാന്‍, വില്‍കുറുപ്പ്, വില്ലശാന്‍ , വിശ്വബ്രാഹ്മണന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വിശ്വബ്രാഹ്മണര്‍ , വിശ്വകര്‍മ്മാള, പലിശപെരുംകൊല്ലന്‍ )
27കന്നടിയാന്‍ (Kannadiyans)
28കണിശു അല്ലെങ്കില്‍ കണിയാര്‍ പണിക്കര്‍, കാണി അല്ലെങ്കില്‍ കണിയാന്‍ (ഗണക) അല്ലെങ്കില്‍ കണിശാന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കമ്നന്‍
29കവുതിയ (kavuthiyan)
30കാവുടിയാരു (kavudiyaru)
31കൊടയാര്‍
32കൃഷ്ണന്‍വക
33കേരള മുതലി (Kerala Mudali)
34കുടുംബി
35കോംഗുനവിതന്‍, വേട്ടുനവിതന്‍, അടുത്തോണ്‍
36കുശവന്‍(കുലാല, കുലാല നായര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ആന്ധ്രാനായര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ആന്ദുരു നായര്‍)
37കുംബാരന്‍ (Kumbarans)
38കുറുമ്പ
39ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്കര്‍
40മഹേന്ദ്ര-മെദറ
41മടിവല (Madivalas)
42മൂപ്പര്‍,കല്ലന്‍മൂപ്പന്‍, കല്ലന്‍മൂപ്പര്‍
43മറവന്‍(Maravans)
44മരുതവര്‍(Maruthuvar)
45മുസ്ലീം അല്ലെങ്കില്‍ മാപ്പിള
46നാടാര്‍ (ഹിന്ദു)
47നായിക്കന്‍
48ഓടന്‍
49ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത പട്ടികജാതിക്കാര്‍
50പണ്ഡിതര്‍
51പന്നിയാര്‍(Panniyar)
52പട്ടാര്യ
53പെരുവണ്ണാന്‍ (വാരണവന്‍)(Varanavar)
54പുള്ളുവന്‍
55രജപൂര്‍
56ചക്രവര്‍, ശക്രവര്‍(കാവതി)
57സൗരാഷ്ട്രാര്‍
58ശാലിയ, ചാലിയ (ചാലിയന്‍)
59സേനാത്തലവന്‍ (എളവാണിയ) (Elavaniya)
60എസ്. ഐ. യു. സി (നാടാര്‍ ഒഴികെ)
61എസ്. ഐ. യു. സി നാടാര്‍
62തച്ചര്‍ (Thachar)
63തോല്‍കൊല്ലന്‍ (Tholkollan)
64വടുവന്‍, വടുഗന്‍, വടുകര്‍, വടുക(വടുക്കന്‍)
65വേളാന്‍
66വാണിയന്‍ (വാണിക, വാണികവൈശ്യ, വാണിഭചെട്ടി, വാണിയചെട്ടി, ആയിരവന്‍, നാഗരതര്‍, വാണിയാന്‍)
67വാണിയര്‍ (Vaniyar)
68വക്കലിഗ
69വീരശൈവ(യോഗി, യോഗീശ്വര, പണ്ടാരം, പൂപണ്ടാരം, മലപണ്ടാരം, ജംഗം)
70വെളുത്തേടത്ത് നായര്‍(വെളുത്തേടന്‍, വണ്ണത്താന്‍)
71വിളക്കിത്തല നായര്‍(വിളക്കിത്തലവന്‍)
72യാദവന്‍(കോലയ, ആയര്‍, മായര്‍ മണിയാണി, ഇരുമന്‍)
73കോങ്ങു വെള്ളാള ഗൌണ്ടെര്‍ (വെള്ളാള ഗൌണ്ടെര്‍ ,നാട്ടു ഗൌണ്ടെര്‍,പാല ഗൌണ്ടെര്‍,പൂസാരി ഗൌണ്ടെര്‍,പാല വെള്ളാള ഗൌണ്ടെര്‍ )
 
                                       
 
മലബാര്‍ ജില്ലയില്‍
 
1ബോയന്‍
2ഗെന്‍ജാം റെഡ്ഡി (Ganjam Reddis)
3വിഷവന്‍ (Vishavan)
 
                                               
 
മലബാര്‍ ജില്ല ഒഴികെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ
 
1കമ്മാര (Kammara)
2മലയന്‍
3മലയേക്കണ്ടി (Malayekkandi)
4റെഡ്ഡ്യാര്‍
 
                               
 
മലബാര്‍ ജില്ലയിലെ കാസര്‍ഗോഡ്‌ താലൂക്ക് ഒഴികെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ
 
1മറാട്ടി (Marati)
വിശദീകരണം :- ഈ പട്ടികയില്‍ മലബാര്‍ ജില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്‌ 1995-ലെ സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ആക്ടിലെ സെക്ഷന്‍ 5-ല്‍ സബ് സെക്ഷന്‍ 2-ല്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലയാണ്.
 
                                                       
 
കേരളത്തിലെ ന്യുനപക്ഷ സമുദായങ്ങള്‍
 
1ക്രിസ്റ്റ്യന്‍
2മുസ്ളിം
3സിക്ക്
4ബുദ്ധ
5പാഴ്സി
 
                                     
a1 - a3phinaan‍su aan‍du akkounds
e1 - e4esttaablishmen‍ru aan‍du adminisdreshan‍
p1 - p2projaktts
r1 - r2  

rikkavari

 
 

jillaa opheesukal‍

 

 

upajilla opheesu

 

 

pradhaana udyogastharude pattika

 
dayarakdar‍ bor‍du amgangal‍
 
                                                                                                                                                                                             
krama. Nam.perthasthikadeliphon‍ nampar‍
opheesvasathi
1shree. Mohan‍ shankar‍cheyar‍maan‍0471-2577540 / 25775509846012332 9447757000
2shree. E. E. Nakhvi maanejimgu dayarakdar‍ nbcfdcdayarakdar‍011-685262409810630353 (m)
3shree. Vi. Aar‍. Joshidayarakdar‍
4shree. Reji var‍geesu pi.dayarakdar‍0471-23271300471-2363399 9446554725(m)
5shree. Esu. Kuttappan‍ chettiyaar‍krupa di/si. 36/445vattiyoor‍kkaavu pi. Othiruvananthapuram - 13dayarakdar‍0471-2363290 9846188870(m)
6shree. Sathyan‍ vandicchaalil‍muzhappilangaadi pi. Okannoor‍dayarakdar‍0497-2831775 9447731775(m)
7shree. Sahaayadaasu. Jeblesdu houskaattakodu pi. Okaattakadathiruvananthapuram - 695572dayarakdar‍0471-2290900 9656361721(m)
8shree. En‍. Jaysukhu laal‍dayarakdar‍9495243256
9i. Ke. Prakaashudayarakdar‍9497483080
8shree. Bi. Dileepu kumaar‍maanejimgu dayarakdar‍0471-2577541 2577540/25775509447767000
 
 

ksbcdc udyogasthar‍ - hedu opheesu

                                                                                             
krama nam.perum mel‍vilaasavumthasthikadeliphon‍ nampar‍
ophismobyl‍
1shree. Bi. Dileepu kumaar‍maanejimgu dayarakdar‍0471-2577541(d)25775502577539/409447767000
2shree. Ke. Di. Baalabhaaskaran‍janaral‍ maanejar‍(projakttsu) & janaral‍ maanejar‍(hrm & admn) (in‍ chaar‍ju)25775502577539/409447711444
3shree. Sunil‍ josu thayyil‍phinaan‍shyal‍ kan‍sal‍ttan‍ru (phul‍ dym)25775502577539/409847700757
4shree. Jnjaanendra kumaar‍ ji.kan‍sal‍ttan‍ru kampani sekrattari (paar‍ttu dym)9656775205
 

jilla / upajilla opheesukal‍

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
krama nam.perum mel‍vilaasavumthasthikadeliphon‍ nampar‍
opheesmobyl‍
1ajitha jimaanejar‍ (in‍ chaar‍ju)thiruvananthapuram0471-25545229447710011
2shree. Saabu esumaanejar‍ kollam0471-27662769447710022
3shreemathi. Lathaa ke. Je.maanejar‍ (in‍ chaar‍ju) patthanamthitta0468-22261119447710033
4shree. Sharaphudeen‍ bimaanejar‍ aalappuzha0477-22541219447710044
5shreemathi. Preethi josaphu maanejar‍ kottayam0481-23039259447710055
6shree. Joyu ke emaanejar‍ idukki0486-22352649447710066
7shree. Jathin‍ pi pimaanejar‍eranaakulam0484-23940059447710077
8shree. Venugopaal‍ pi en‍maanejar‍thrushoor‍0487-23217769447730011
9shree. Sajitthu jimaanejar‍ paalakkaad0491-25451679447730022
10shreemathi. Lathaa. Vimaanejar‍ (in‍ chaar‍ju)malappuram0483-27341149447730033
11shree. Shaaji e aar‍maanejar‍ kozhikkod0495-27018009447730044
12shree. Kleettasu disil‍vamaanejar‍ (in‍ chaar‍ju)vayanaad04936-2463099447730055
13shree. Shreekumaar‍ pimaanejar‍ (in‍ chaar‍ju)kannoor‍0497-27061969447730066
14shree. Sudhaakaran‍ simaanejar‍ (in‍ chaar‍ju) kaasar‍god04994-2270609447730077
15shree. Muhammadu haneephamaanejar‍vandoor‍04931-2483009446232611
16shree. Raajeshu em. Ji.maanejar‍thiroor‍04942-4322759447578816
17shreemathi. Anittu josumaanejar‍pattaampi04662-2102449447734322
18shree. Vinodu si. Esu.maanejar‍chelakkara04884-2525239447658300
19shree. Aloshyasu vi. Pi.maanejar‍ harippaad0479-24121109496558758
20shree. Santhoshu kumaar‍ esu. Esu.maanejar‍var‍kkala0470 26055229447870120
 

parisheelana paripaadikal‍

 

thozhiladhishdtitha parisheelanam

 

svayam thozhil‍ samrambhangal‍ aarambhikkunnathinu pinnokka/mathanyunapaksha vibhaagakkaar‍kkaayu hom nazhsimgu, kampyoottar‍ haar‍dveyar‍ aan‍du em. Esu opheesu, mil‍kku prodakshan‍ aan‍du dayari yoonittsu, ophsettu printimgu, appaaral‍ dreyinimgu kozhsesu, bipio aan‍du daali, phinaan‍shyal‍ akkoundimgu yusimgu daali aan‍du opheesu ottomeshan‍ thudangiya vividha mekhalakalil‍ thozhiladhishdtitha kozhsukal‍ nadatthunnu.

 

vyavasaaya samrabhakar‍kkulla parisheelana paripaadi

 

apitco ltd mukhena ksbcdc 413  gunabhokthaakkal‍kku parisheelana paripaadi nadatthiyittundu.

 

pradar‍shana vipananamela

 

gunabhokthaakkal‍ nir‍mmikkunna ul‍pannangalude vipananatthinum prachaaranatthinum vendi ul‍pannangalude pradar‍shanavum vipananamelayum samghadippikkukayum ithara sar‍kkaar‍ sthaapanangal‍ samghadippikkunna vipananamela samsthaana/desheeyathalangalil‍ gunabhokthaakkale pankeduppikkukayum cheythuvarunnu.

 

bodhaval‍kkarana kyaampukal‍

 

desheeya ejan‍sikalude paddhathikal‍ ul‍ppede ksbcdc yude vividha vaaypa paddhathikalekuricchum, vaaypa thiricchadavin‍re praadhaanyatthekkuricchum mattum janangalil‍ etthikkunnathinaayi ksbcdc bodhaval‍kkarana kyaampukal‍ nadatthivarunnundu. Vividha jillakalilaayi ithuvare 136 bodhaval‍kkarana kyaampukal‍ samghadippicchittundu.

 

paddhathikal‍

 

pinnokka vibhaagangal‍kkaayulla paddhathikal‍

 

nbcfdc paddhathikal‍

                                                                                                                                       
1svayam thozhil‍ paddhathi
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 10 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku              
    
  • 5 laksham roopa vare - 6%
  •  
  • 5 lakshatthinu mukalil‍ - 8%
  •  
   
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 84 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 18 num 55 num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - graamapradeshangalil‍ 81,000/- roopayilum pattanapradeshangalil‍ 1,03,000/- roopayilum thaazhe aayirikkanam
 •  
 
2vanithakal‍kkaayulla prathyeka svayam thozhil‍ vaaypa paddhathi
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 1 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku - 5%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 60 maasam
 •  
 • apekshakayude praayam - 18num 55num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - graamapradeshangalil‍ 40,500/- roopayilum pattanapradeshangalil‍ 51,500/- roopayilum thaazhe aayirikkanam
 •  
 
3vidyaabhyaasa vaaypa paddhathi
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka              
    
  • inthyayil‍ padtikkunnathinu - 5 laksham roopa, prathivar‍sham 1 laksham roopa nirakkil‍
  •  
  • hrasvakaala kozhsu - 1. 5 laksham roopa
  •  
  • videshatthu padtikkunnathinu - 20 laksham roopa, prathivar‍sham 5 laksham roopa nirakkil‍
  •  
   
 •  
 • palisha nirakku              
    
  • aan‍kuttikal‍kku - 4%
  •  
  • pen‍kuttikal‍kku - 3. 5%
  •  
   
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 60 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 16 num 32 num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - graamapradeshangalil‍ 81,000/- roopayilum pattanapradeshangalil‍ 1,03,000/- roopayilum thaazhe aayirikkanam
 •  
 
4saaksham
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 10 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku              
    
  • 5 laksham roopa vare - 6%
  •  
  • 5 lakshatthinu mukalil‍ - 8%
  •  
   
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 84 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 18 num 35 num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - graamapradeshangalil‍ 81,000/- roopayilum pattanapradeshangalil‍ 1,03,000/- roopayilum thaazhe aayirikkanam
 •  
 
5shilpu sampada
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 10 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku - 6%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 60 maasam muthal‍ 84 maasam vare
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 18 num 55 num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - graamapradeshangalil‍ 81,000/- roopayilum pattanapradeshangalil‍ 1,03,000/- roopayilum thaazhe aayirikkanam
 •  
 
6mahilaa samruddhi yojana
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - amgeekrutha svayam sahaaya samghatthile oramgatthinu paramaavadhi 25,000/- roopa vare
 •  
 • palisha nirakku (gunabhokthaakkal‍kku) - 4%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 36 maasam
 •  
 • vaar‍shika vaarumaana paridhi - graamapradeshangalil‍ 81,000/- roopayilum pattanapradeshangalil‍ 1,03,000/- roopayilum thaazhe aayirikkanam
 •  
 
7krushi sampada
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - amgeekrutha svayam sahaaya samghatthile oramgatthinu paramaavadhi 50,000/- roopa vare
 •  
 • palisha nirakku (gunabhokthaakkal‍kku) - 5%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 36 maasam
 •  
 • vaar‍shika vaarumaana paridhi - graamapradeshangalil‍ 81,000/- roopayilum pattanapradeshangalil‍ 1,03,000/- roopayilum thaazhe aayirikkanam
 •  
 
8laghu vaaypa paddhathi
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - amgeekrutha svayam sahaaya samghatthile oramgatthinu paramaavadhi 25,000/- roopa vare
 •  
 • palisha nirakku (gunabhokthaakkal‍kku) - 5%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 36 maasam
 •  
 • vaar‍shika vaarumaana paridhi - graamapradeshangalil‍ 81,000/- roopayilum pattanapradeshangalil‍ 1,03,000/- roopayilum thaazhe aayirikkanam
 •  
 
 

mathanyoonapakshangal‍kkulla paddhathikal‍

 

nmdfc paddhathikal‍

                                                       
svayam thozhil‍ paddhathi
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 10 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku              
    
  • 50,000 roopa vare - 5%
  •  
  • 50,000 roopaykku mukalil‍ - 6%
  •  
   
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 60 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 18num 55num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - graamapradeshangalil‍ 81,000/- roopayilum pattanapradeshangalil‍ 1,03,000/- roopayilum thaazhe aayirikkanam
 •  
 
vidyaabhyaasa vaaypaa paddhathi
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka              
    
  • inthyayil‍ padtikkunnathinu - 5 laksham roopa, prathivar‍sham 1 laksham roopa nirakkil‍
  •  
  • videshatthu padtikkunnathinu - 20 laksham roopa, prathivar‍sham 5 laksham roopa nirakkil‍
  •  
   
 •  
 • palisha nirakku - 3%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 60 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 16 num 32 num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - graamapradeshangalil‍ 81,000/- roopayilum pattanapradeshangalil‍ 1,03,000/- roopayilum thaazhe aayirikkanam
 •  
 
laghu vaaypaa paddhathi(sannaddha samghadanakal‍ vazhi nal‍kunna vaaypa))
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - amgeekrutha svayam sahaaya samghatthile oramgatthinu paramaavadhi 25,000/- roopa vare
 •  
 • palisha nirakku (en‍ ji o) - 2%
 •  
 • palisha nirakku (esu ecchu ji) - 6%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 36 maasam
 •  
 • vaar‍shika vaarumaana paridhi - graamapradeshangalil‍ 81,000/- roopayilum pattanapradeshangalil‍ 1,03,000/- roopayilum thaazhe aayirikkanam
 •  
 
 

thanathu phandu paddhathikal‍

 

ksbcdc-yude thanathu phandu upayogicchu mattu pinnokka vibhaagangal‍kkaayi nadappilaakkunna kshema paddhathikal‍

                                                                                                                                                                                       
videshatthu joli thedi pokunnavar‍kkulla vaaypa paddhathi
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 1 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku - 8%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 60 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 18num 55num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - 1,03,000 roopakku thaazhe
 •  
 
pen‍kuttikalude vivaaha sahaaya vaaypaa paddhathi
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 1. 50 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku - 6%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 72 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 18num 60num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - 1,03,000 roopakku thaazhe
 •  
 
kampyoottar‍ vaangunnathinulla vaaypaa
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 50,000/- roopa
 •  
 • palisha nirakku - 8. 5%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 60 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 18num 60num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - varumaana paridhi illa
 •  
 
udyogasthar‍kkulla iruchakra vaahana vaaypaa paddhathi
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 3 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku - 9%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 84 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 18num 60num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - varumaana paridhi illa
 •  
 
udyogasthar‍kkulla kan‍syumar‍ dyurabil‍ vaaypa
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 1 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku - 9%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 60 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 18num 60num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - varumaana paridhi illa
 •  
 
udyogasthar‍kkulla gruhapunaruddhaarana vaaypaa paddhathi (svasthagruha)
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 3 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku - 10. 5%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 84 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 18num 60num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - varumaana paridhi illa
 •  
 
suvar‍nnashree vaaypa(vividhoddhesha paddhathi)
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 2 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku - 9%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 60 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 18num 55num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - 1,03,000 roopayil‍ thaazhe
 •  
 
pravar‍tthana mooladhana vaaypa
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 1 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku - 7%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 60 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 18num 55num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - 1,03,000 roopayil‍ thaazhe
 •  
 
bhavanashree paddhathi(paramparaagatha thozhilil‍ er‍ppettirikkunnavar‍kku)
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 1 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku - 8%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 72 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 18num 55num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - 1,03,000 roopayil‍ thaazhe
 •  
 
vidyaashree vaaypaa paddhathi
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 1. 50 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku - 6%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 60 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 16num 32num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - 1,03,000 roopayil‍ thaazhe
 •  
 
svayam thozhil‍ vaaypa
 
   
 • paramaavadhi vaaypaa thuka - 1 laksham roopa
 •  
 • palisha nirakku - 6%
 •  
 • thiricchadavu kaalaavadhi - 60 maasam
 •  
 • apekshakan‍re praayam - 18num 55num maddhye
 •  
 • vaar‍shika varumaana paridhi - 1,03,000 roopayil‍ thaazhe
 •  
 
 

arhathappetta samudaayangal

                                 
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
samsthaanamottaake
 
1agasa (agesa)
2ampalakkaaran‍
3aamglo in‍dyan‍
4aremaraatti
5aarya
6bandaari
7billava
8chakkaalan‍
9chaavalakkaaran‍
10chetti/chettikal‍ (kottaar‍chetti, parakkachetti, eloor‍chetti, aattingal‍chetti, puthukkadachetti, iraniyal‍chetti,shree pandaarachetti, thelunkchetti, peroor‍kkadachetti, udayan‍kulangarachetti, saadhuchetti, 24 manychettikal‍ (24 manai chetties), vayanaadan‍chetti, kalavarachetti, 24 many chettikal‍, moundaadan‍chetti, idanaadan‍ chetti)
11devadiga (devadiga)
12devaa൦ga (devanga)
13dheevara (arayan‍, vaalan‍, nulayan‍‍, mukkuvan‍, arayavaatthi, valinjiyaar‍, paaniyaakkal‍, mukaya, bovimukayaar‍, mukaveeran‍)
14eezhavarum theeyarum
15eezhavaatthi
16ezhutthachchhan‍
17ganika
18gatti (gatti)
19gouda (gawda)
20hegde (hegde)
21jogi
22kaduppattan‍ (kaduppattan)
23kaykolan‍
24kolaashaari (kalashappanikkar‍)
25kalarikkuruppu allenkil‍ kalarippanikkar‍
26vishvakar‍ma (aashaari, chaptthegra , kallaashaari, kal‍tthacchan‍, kammaala, kamsala, kannaan‍, karuvaan‍, koodaaran‍, kollan‍, malayaala kammaala, mooshaari, paandikkammaala, paandi thattaan‍, perumkollan‍, thacchan‍, thattaan‍, vil‍kuruppu, villashaan‍ , vishvabraahmanan‍ allenkil‍ vishvabraahmanar‍ , vishvakar‍mmaala, palishaperumkollan‍ )
27kannadiyaan‍ (kannadiyans)
28kanishu allenkil‍ kaniyaar‍ panikkar‍, kaani allenkil‍ kaniyaan‍ (ganaka) allenkil‍ kanishaan‍ allenkil‍ kamnan‍
29kavuthiya (kavuthiyan)
30kaavudiyaaru (kavudiyaru)
31kodayaar‍
32krushnan‍vaka
33kerala muthali (kerala mudali)
34kudumbi
35komgunavithan‍, vettunavithan‍, adutthon‍
36kushavan‍(kulaala, kulaala naayar‍ allenkil‍ aandhraanaayar‍ allenkil‍ aanduru naayar‍)
37kumbaaran‍ (kumbarans)
38kurumpa
39lattheen‍ kattholikkar‍
40mahendra-medara
41madivala (madivalas)
42mooppar‍,kallan‍mooppan‍, kallan‍mooppar‍
43maravan‍(maravans)
44maruthavar‍(maruthuvar)
45musleem allenkil‍ maappila
46naadaar‍ (hindu)
47naayikkan‍
48odan‍
49kristhumathatthilekku parivar‍tthanam cheytha pattikajaathikkaar‍
50pandithar‍
51panniyaar‍(panniyar)
52pattaarya
53peruvannaan‍ (vaaranavan‍)(varanavar)
54pulluvan‍
55rajapoor‍
56chakravar‍, shakravar‍(kaavathi)
57sauraashdraar‍
58shaaliya, chaaliya (chaaliyan‍)
59senaatthalavan‍ (elavaaniya) (elavaniya)
60esu. Ai. Yu. Si (naadaar‍ ozhike)
61esu. Ai. Yu. Si naadaar‍
62thacchar‍ (thachar)
63thol‍kollan‍ (tholkollan)
64vaduvan‍, vadugan‍, vadukar‍, vaduka(vadukkan‍)
65velaan‍
66vaaniyan‍ (vaanika, vaanikavyshya, vaanibhachetti, vaaniyachetti, aayiravan‍, naagarathar‍, vaaniyaan‍)
67vaaniyar‍ (vaniyar)
68vakkaliga
69veerashyva(yogi, yogeeshvara, pandaaram, poopandaaram, malapandaaram, jamgam)
70velutthedatthu naayar‍(velutthedan‍, vannatthaan‍)
71vilakkitthala naayar‍(vilakkitthalavan‍)
72yaadavan‍(kolaya, aayar‍, maayar‍ maniyaani, iruman‍)
73kongu vellaala gounder‍ (vellaala gounder‍ ,naattu gounder‍,paala gounder‍,poosaari gounder‍,paala vellaala gounder‍ )
 
                                       
 
malabaar‍ jillayil‍
 
1boyan‍
2gen‍jaam reddi (ganjam reddis)
3vishavan‍ (vishavan)
 
                                               
 
malabaar‍ jilla ozhike samsthaanamottaake
 
1kammaara (kammara)
2malayan‍
3malayekkandi (malayekkandi)
4reddyaar‍
 
                               
 
malabaar‍ jillayile kaasar‍godu thaalookku ozhike samsthaanamottaake
 
1maraatti (marati)
vishadeekaranam :- ee pattikayil‍ malabaar‍ jilla ennathukondu ar‍ththamaakkunnathu 1995-le sttettu ree or‍ganyseshan‍ aakdile sekshan‍ 5-l‍ sabu sekshan‍ 2-l‍ paraamar‍shicchittulla jillayaanu.
 
                                                       
 
keralatthile nyunapaksha samudaayangal‍
 
1kristtyan‍
2muslim
3sikku
4buddha
5paazhsi