അസംഘടിത മേഖല

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അസംഘടിത മേഖല                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   ഇന്ത്യയിലെ അസംഘടിത മേഖലയെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  ഇന്ത്യയിലെ അസംഘടിത മേഖല                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷയും കൂടാതെ ക്ഷേമവും കണക്കിലെടുത്ത് ബഹുവിധ തന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു                
                                                                                                   
                                                                                                                  രാഷ്ട്രീയ സ്വാസ്ഥ്യ ബിമ യോജന                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    രാഷ്ട്രീയ സ്വാസ്ഥ്യ ബിമാ യോജന അല്ലെങ്കില്‍ ആര്‍എസ്ബിവൈ 2008 ഏപ്രില്‍ 1ന്‌ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു.                
                                                                                                   
                                                                                                                  എംപ്ലോയീസ്‌ സ്റ്റേറ്റ്‌ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്‌                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    എംപ്ലോയീസ്‌ സ്റ്റേറ്റ്‌ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്‌- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                      ഇന്ത്യയിലെ അസംഘടിത മേഖലകളുടെ സ്ഥിതി                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    അസംഘടിത മേഖലകളുടെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      പദ്ധതികളും പരിപാടികളും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    അസംഘടിത മേഖലകളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികളെയും പരിപാടികളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      നിയമങ്ങളും പദ്ധതികളും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ നിയമങ്ങളെയും  പദ്ധതികളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      നിയമ ബോധവത്ക്കരണം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ലഭ്യമായ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      സ്ഥാപനങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ല വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      സംസ്ഥാനതല വിവരങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ലഭ്യമായ സഹായങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ല വിവരങ്ങള്‍                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    asamghaditha mekhala                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   inthyayile asamghaditha mekhalayekuricchulla vivarangal‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  inthyayile asamghaditha mekhala                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    asamghaditha mekhalayile thozhilaalikalude saamoohika surakshayum koodaathe kshemavum kanakkiledutthu bahuvidha thanthrangal‍ aavishkaricchirikkunnu                
                                                                                                   
                                                                                                                  raashdreeya svaasthya bima yojana                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    raashdreeya svaasthya bimaa yojana allenkil‍ aar‍esbivy 2008 epril‍ 1nu pravar‍tthanamaarambhicchu.                
                                                                                                   
                                                                                                                  employeesu sttettu in‍shvaran‍su                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    employeesu sttettu in‍shvaran‍s- kooduthal vivarangal                
                                                                                                   
                                                                      inthyayile asamghaditha mekhalakalude sthithi                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    asamghaditha mekhalakalude sthithiye kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      paddhathikalum paripaadikalum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    asamghaditha mekhalakale kuricchulla paddhathikaleyum paripaadikaleyum kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      niyamangalum paddhathikalum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha niyamangaleyum  paddhathikaleyum kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      niyama bodhavathkkaranam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    labhyamaaya niyamangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      sthaapanangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha sthaapanangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      samsthaanathala vivarangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    samsthaana thalatthil‍ labhyamaaya sahaayangale kuricchulla vivarangal‍                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions