ആഗോള പരിസ്ഥിതി

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ആഗോള പരിസ്ഥിതി                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  ആഗോള പരിസ്ഥിതിയും ഭാവിയും                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ശാസ്ത്രം പ്രകൃതിയിലെ അദൃശ്യമായ പ്രക്രിയകളെ അറിയാതെ അമൂര്ത്തമായതിനെ സത്യമായി ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു.                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    aagola paristhithi                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   kooduthal‍ vivarangal‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  aagola paristhithiyum bhaaviyum                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    shaasthram prakruthiyile adrushyamaaya prakriyakale ariyaathe amoortthamaayathine sathyamaayi udghoshikkunnu.                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions