ഊർജ്ജ ഘടകങ്ങൾ

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഊർജ്ജ ഘടകങ്ങൾ                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  ദേശീയ ജൈവവാതക, വളം പരിപാലന പദ്ധതി                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ദേശീയ ജൈവവാതക, വളം പരിപാലന പദ്ധതി ബയോഗ്യാസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ്ം എന്ന പേരില്‍1981-82 ല്തു്ടങ്ങി                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഊര്ജ്ജ സ്രോതസുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഇന്ധനങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വായുവിൽ കത്തിദഹിക്കുമ്പോള്‍ ഉപഭോഗപ്രദമായ രൂപത്തിൽ ഊർജം ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിവുള്ള പദാർഥങ്ങള്‍                  
                                                                                                   
                                                                                                                  കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്                                                                                                                                                                                                                                      
                 
                    കെ ഇ എല്‍ - കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    oorjja ghadakangal                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  desheeya jyvavaathaka, valam paripaalana paddhathi                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    desheeya jyvavaathaka, valam paripaalana paddhathi bayogyaasu devalapmentum enna peril‍1981-82 lthu്dangi                
                                                                                                   
                                                                                                                  oorjja srothasukal                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    vividha tharatthilulla oorjja srothasukale kuricchulla vishadamaaya vivarangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  indhanangal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    vaayuvil katthidahikkumpol‍ upabhogapradamaaya roopatthil oorjam uthpaadippikkuvaan‍ kazhivulla padaarthangal‍                  
                                                                                                   
                                                                                                                  kerala ilakdrikkal aandu alydu enchineeyarimgu kampani limittadu                                                                                                                                                                                                                                      
                 
                    ke i el‍ - kooduthal vivarangal                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions