ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ വിവരങ്ങൾ

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ വിവരങ്ങൾ                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം

 

ലോക ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനം - ഡിസം. 14 ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ  ഉത്‌പാദനവും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും, ആ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസായ വളർച്ചയെ  ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വളർച്ചയെ വ്യവസായ  വിപ്ളവത്തിന്  മുൻപും,  അതിനുശേഷവും ഉള്ള കലായളവെന്ന്  രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.  1763-ൽ ജയിംസ്  വാട്ട്  എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ  ആവിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതോടെയാണ്   ഊർജ്ജം  ഉപയോഗിച്ച്  യന്ത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ  തുടങ്ങിയത്.  ഊർജ്ജരംഗത്തെ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയത്   1831-ൽ മൈക്കൾ ഫാരഡെ   വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാം എന്നു കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. വൈദ്യുതി ഉത്പാദനവും   പ്രസരണവം വ്യവസായ രംഗത്തിന്റെ  മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. ആവിയന്ത്രങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത്   എണ്ണയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഡീസൽ, പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളും, നീരാവി ടർബൈനുകളും വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങി. ജലടർബൈനുകളും  ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ ഊർജ്ജ ഉത്‌പാദനത്തിന്  വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങി. വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം വഴി വ്യാപകമായി ഊർജ്ജം  പ്രസരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഏതു സ്ഥലത്തും അത്  തിരിച്ച്  ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു.  ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ വൈദ്യുതി, ഇന്ധനം  എന്നിവ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഘടകങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും  എത്രകണ്ടു കുറച്ചും കാര്യക്ഷമമായും  ഉപയോഗിക്കാം  എന്നു ചിന്തിക്കുന്നത്  അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ലോകത്തെമ്പാടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജ്ജ സ്രോതസുകളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്  എണ്ണ, കൽക്കരി, പ്രകൃതിവാതകം, ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ  എന്നിവയാണ്. എന്നാൽ പ്രകൃതിയിൽ (ഭൂഗോളത്തിൽ) നിന്ന്  ലഭിക്കുന്ന ഈ സ്രോതസുകൾക്ക്  പരിമിതികളുണ്ട്  എന്ന്   നാം മനസിലാക്കി. തുടർന്ന്  ഉറവ വറ്റാത്ത ഊർജ്ജ സ്രോതസുകൾ  തേടിയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തി.

 

സൂര്യപ്രകാശത്താൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി:

 

സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച്  സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന്  വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാം. ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട്  ഒരു കിലോ വാട്ട്  വൈദ്യുത ശക്തിക്കുള്ള സൂര്യകിരണം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ 12 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെ ശക്തിയുള്ള വൈദ്യുതിയേ ഇപ്പോൾ  ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഇതു സാദ്ധ്യമാകൂ.  വൈദ്യതി,  ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നതല്ല  അതു  സംഭരിച്ച്  ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്  നമുക്ക്  പ്രശ്നം. പകൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച വൈദ്യുതി സംഭരിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിന്   ബാറ്ററികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്  താരതമ്യേന  ചെലവേറിയതാണ്. ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. സൂര്യനിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതു സംഭരിക്കാൻ നൂതന മാർഗങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ  ഉറവ വറ്റാത്ത സ്രോതസായിരിക്കും  സൂര്യൻ. അതിനും ഉപരിയായി കാറ്റ്, തിരമാലകൾ എന്നിവയും  സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങളാണ്. ധാരാളം വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ  ഭാവിവാഗ്ദാനങ്ങളായ  രണ്ടു  മേഖലകളാണവ. ഊർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിലെ കാര്യക്ഷമത ഊർജ്ജം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്  വ്യവസായ, ഉത്പാദന മേഖലകളാണ്. ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും ആളോഹരി  ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം അതിന്റെ  വ്യാവസായിക  ഔന്നത്യവും, ജീവിത നിലവാരവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാനഡ,  ജപ്പാൻ, അമേരിക്ക, ജർമ്മനി എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു അതിലെ മുമ്പന്മാർ. അതാതു സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ്  അതിന്റെ ഒരു പോംവഴി. അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു  സൂക്ഷ്മ പഠനം തന്നെ ഇതിന്  ആവശ്യമാണ് (Energy  Audit). ഒരു നിശ്ചിതസംഘം വിദഗ്ദ്ധന്മാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വിശദ  പഠനം നടത്തുന്നു. ആഴ്ചകളോ, മാസങ്ങളോ, സ്ഥാപനത്തിന്റെ  വലിപ്പമനുസരിച്ച്,  നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആ പഠനത്തിന്റെ ഫലമായി പല  പോരായ്മകളും  കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

 

കെട്ടിടങ്ങളിലെ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം

 

കെട്ടിടങ്ങളിലെ ഊർജ്ജ  ഉപഭോഗം രണ്ടായി തിരിക്കാം. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നും വാസഗൃഹങ്ങൾ എന്നും. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ താരതമ്യേന കൂടുതൽ വെളിച്ചം, ശീതീകരണ യന്ത്രങ്ങൾ  എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ താരതമ്യേന കൂടുതൽ വൈദ്യുതിയും ഇന്ധനവും  ഉപയോഗിക്കുന്നു. തണുപ്പുള്ള ഇടങ്ങളിൽ  ഊർജ്ജവും ഇന്ധനവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്  മുറികളും, സ്ഥാപനങ്ങളും ചൂടാക്കുവാനാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ ഉപഭോഗവും വളരെ കൂടുതലാണ്.  ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ  ഉപയോഗിക്കുന്നതുവഴി  ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്.  ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ   നാം  എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത്  ഊർജ്ജത്തിനുള്ള ചെലവ്   എങ്ങനെ  ക്രമീകരിക്കാം  എന്നതാണ്.  ഓരോ  കുടുംബവും ജീവിതനിലവാരമനുസരിച്ച്   ഊർജ്ജത്തിനു ചെലവിടേണ്ടിവരുന്ന തുക,  അഥവാ  ഉപയോഗിക്കുന്ന  ഇന്ധനം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ  ബാദ്ധ്യസ്ഥതരാകണം. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിന്   ഊർജ്ജം  അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജദായകമായ ഇന്ധനം കൂടിയേ തീരൂ. പെട്രോളിയം ഗ്യാസ്,  വൈദ്യുത  സ്റ്റൗ,  ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ, മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗ  എന്നിവയാണ്  നാം  ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ  കാര്യക്ഷമമായും കുറഞ്ഞ സമയവും  ഉപയോഗിക്കാൻ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.  പല ടിവി  പ്രോഗ്രാമുകളിലും ഇവയുടെ ഉപയോഗം കമ്പനികൾ കാണിക്കുന്നത്  ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ച്  പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന  മറ്റ്   ഉപകരങ്ങളിൽ   മൈക്രോവേവ് അവൻ, ഡിഷ്‌വാഷർ, റെഫ്രിജറേറ്റർ, ഇലക്ട്രിക്  കുക്കിംഗ്   റേഞ്ച്  എന്നിവ   താരതമ്യേന കൂടുതൽ  ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ്. എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ ഒരു ടണ്ണിന്    ഏകദേശം  ശരാശരി ഒരു മണിക്കൂറിന്   ഒരു യൂണിറ്റ്   മുതൽ മുകളിലോട്ട്,  ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഒരു മണിക്കൂറിന്   ഒരു യൂണിറ്റും  വൈദ്യുതി  ഉപയോഗിക്കുന്നു.  വാഷിംഗ്   മെഷീനുകൾ,  വെള്ളം  പമ്പ്  ചെയ്യുന്ന പമ്പുകൾ എന്നിവയും  കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന  യന്ത്രങ്ങളാണ്. എയർ കണ്ടീഷണർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത്   വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളാണ്. ഒരു സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ  ഉപയോഗിക്കുന്നത്  വൈദ്യുത ബില്ലുകൾ കുറയ്ക്കാൻ വളരെ  സഹായിക്കും.  വെളിച്ചത്തിനായി എൽ.ഇ.ഡി  ലൈറ്റുകൾ, സി.എഫ്.എൽ, ട്യൂബുലൈറ്റുകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാർറേറ്റിംഗ്  കൂടുതലുള്ള വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾതന്നെ  തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്   വൈദ്യുത ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഊർജ്ജ ഉപഭോക്താക്കളെ പരിണിത ഫലങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധവത്കരിക്കുക വഴി ധാരാളം ഊർജ്ജം  ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്  ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത്  കംപ്യൂട്ടറുകൾ  അണച്ചു  വയ്ക്കുക,. ആളില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയം മുറികളിലെ ലൈറ്റും, ഫാനും അണച്ചിടുക,  പരമാവധി സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ മുറികൾ രൂപകല്പന ചെയ്യുക  എന്നിവ ഇവയിൽചിലതു മാത്രം.

 

വാഹനങ്ങൾ

 

ഇന്ധനച്ചെലവിലും   പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്   വാഹനങ്ങളാണ്.  വാഹനങ്ങൾ  കൃത്യസമയത്ത്   ട്യൂൺ  ചെയ്ത്  ഇന്ധന ക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഓടിക്കുന്ന വേഗത 45 മുതൽ  65 കി.മീ.  വരെയുള്ള വേഗത  ഇന്ധന ക്ഷമത കൂട്ടുന്നതിനും  മലിനീകരണം തടയുന്നതിനും സഹായിക്കും. ടയറുകളിലെ  കൃത്യമായ പ്രഷർ ഇന്ധന ക്ഷമത കൂട്ടും. ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള  ചെറിയ കാറുകൾ  ഒറ്റയ്ക്ക്  യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചു ശീലിക്കുക.

 

പ്രൊഫ.  എം.കെ.  കുമാരൻ മുൻ  പ്രൊഫ.  (സി.ഇ.ടി) മുൻ  പ്രൊജക്ട്    ഡയറക്ടർ,  അനർട്ട്

 

വീടുകളിലെഊ൪ജ്ജ സംരക്ഷണം

 

വീടുകളില്‍ വെളിച്ചത്തിനായാണ് കൂടുതലായും വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ ബള്‍ബുകള്‍ക്ക് പകരം സി.എഫ്. എല്‍, ഫ്ളൂറെസന്റ് വിളക്കുകള്‍, എല്‍. ഇ. ഡി വിളക്കുകള്‍, സൗരോര്‍ജ്ജ വിളക്കുകള്‍ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക സാധാരണ ബള്‍ബ് ഇ൯കാ൯ഡസെന്റ് ലൈറ്റ്, ഇ൯കാ൯ഡസെന്റ് ലാമ്പ്. ജി. എല്‍. എസ് ബള്‍ബ് എന്നി പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. നാം നല്‍കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ 90% ഫിലമെന്റ് ചൂടാക്കാ൯ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബള്‍ബിന്റെ പ്രകാശ ദക്ഷത 10 മുതല് 15 ശതമാനം വെര മാത്രം. മറ്റൊരു രതിയില്‍ പറഞ്ഞാ ല്‍ 100 രൂപയുള്ള വൈദ്യുതി കൊടുത്താല്‍ 10 രൂപയ്ക്ക് പ്രകാശവും 90 രൂപയ്ക്ക് ചൂടും തരും. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ചൂട് ആവശ്യമില്ല. അതു മൂലം ബള്‍ബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ള്‍ മുറികളിലെ താപ നില ഉയരുന്നു. പിന്നീട് ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഫാ൯, എയര്‍കണ്ടീഷണ൪ മുതലായവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗവും കൂടുന്നു. 1.5 V ന്റെ ടോര്‍ച്ച് ബള്‍ബു മുതല്‍ 220 V ല്‍ വരെ കത്തുന്ന ബള്‍ബുകള്‍ ധാരാളം. നമ്മുടെ വീടുകളില്‍ 15 W മുതല്‍ 100 W വരെയുള്ള ബള്‍ബുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വില കേവലം 10 മുതല്‍ 12 വരെ.  ഫ്ളൂറെസന്റ് വിളക്കുകള്‍ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകള്‍ എന്ന് നാം സാധാരണയായി പറയുന്ന ഫ്ളൂറസെന്റ് വിളക്കുകള്‍ക്ക് കറന്റ് ചെലവും ആയുസ്സും കൂടുതലാണ്. സാധാരണ ബള്‍ബുകളി ല്‍ ചുട്ടുപഴുത്ത ഫിലമെന്റി ല്‍ നിന്നാണ് പ്രകാശമുണ്ടാവുന്നതെങ്കി ല്‍ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളി ല്‍ ഫ്ളൂറസെന്റ് എന്ന പ്രതിഭാസത്താലാണ് പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത്. ട്യൂബ് ലൈറ്റുകള്‍ക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്ക് ഘടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ലാഭം നേടാം. കൂടാതെ കുറഞ്ഞ വോള്‍ട്ടേജി ല്‍ ട്യൂബ് ലൈറ്റുക ള്‍ കത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോള്‍ പല വലിപ്പത്തിലും പല വാട്ടേജിലുമുള്ള ട്യൂബ് ലൈറ്റുക ള്‍ വിപണികളി ല്‍ ലഭ്യമാണ്. 60 വാട്ട്സ്, 40 വാട്ട്സ് , 36 വാട്ട്സ് എന്നിങ്ങനെ. സ്ളിം ട്യൂബുകള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന T4, T5 (T എന്നത് ട്യൂബുല൪ ആകൃതിയെയും 4, 5 എന്നിവ അതിന്റനീളത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു) എന്നിവ കാര്യക്ഷഷമത കൂടിയവയാണ്. ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളുടെ കാര്യക്ഷമത അറിയുന്നതിന് ബി. ഇ. ഇ. (ബ്യൂറോ ഓഫ് എനര്‍ജി എഫിഷ്യന്‍സി) ലേബലുക ള്‍ നിലവി ല്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. പവര്‍ സേവിംഗ് ഗൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ലേബല്‍ നോക്കി വാട്ടേജുകളും കിട്ടുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ അളവും താരതമ്യം ചെയ്ത് മേന്മ കൂടിയവ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. പച്ച പ്രതലത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളാണ് കാര്യക്ഷമതയെ കാണിക്കുന്നത്. 5 നക്ഷത്രങ്ങ ള്‍ കൂടുത ല്‍ കാര്യക്ഷമതയെയും ഒരു നക്ഷത്രം കുറഞ്ഞ കാര്യക്ഷമതയെയും കാണിക്കുന്നു.  കോംപാക്ട് ഫ്ളൂറസെന്റ് ലാമ്പുക ള്‍ ( സി. എഫ്. എല്‍) ട്യൂബുലൈറ്റുകളേക്കാ ള്‍ വൈദ്യുതി ലാഭം നേടിത്തരുന്ന കോംപാക്ട് ഫ്ളൂറസെന്റ് വിളക്കുക ള്‍ ഇന്ന് വിപണയി ല്‍ സുലഭമാണ്. സി. എഫ്.എല്‍ കള്‍ക്ക് സാധാരണ ബള്‍ബുകളേക്കാ ള്‍ 4 മുതല്‍ 6 ഇരട്ടി ഊര്‍ജ്ജക്ഷമതയും ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യവും ഉണ്ട്. ഒരു 40 വാട്ട്സ് ബള്‍ബിനു പകരം 7 വാട്ട്സ് സി. എഫ്. എല്‍ ഉപയോഗിച്ചാ ല്‍ മതിയാകും. തുടര്‍ച്ചയായി ‘ON’ ‘OFF’ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലഞ്ഞളി ല്‍ സാധാരണ ബള്‍ബുകളാണ് അഭികാമ്യം  എല്‍. ഇ.ഡി. ( LED - ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്സ്) ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിലും ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്സ് ഇപ്പോള്‍ വിളക്കുകളുടെ രൂപത്തിലും ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണ ബള്‍ബുകളേക്കാളും, സി. എഫ്. എല്‍ കളേക്കാളും പതിന്മടങ്ങ് ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. ഏകദേശം 50,000 മുതല്‍ 60,000 മണിക്കൂര്‍. ഒരു വാട്ട് എല്‍. ഇ. ഡി ക്ക് 100 ലൂമെ൯ ( പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ്) വരെ പ്രകാശം ലഭിക്കും. സിറോ വാട്ട് ബള്‍ബ് എന്നു നാം വിളിക്കുന്നതും 15 മുതല്‍ 28 വാട്ട്സ് ശേഷിയുള്ള, പൂജാ മുറികളിലും മറ്റും ദിവസം മുഴുവ൯ തെളിയിച്ചിടുന്നതുമായ ബള്‍ബുകള്‍ക്കു പകരം LED ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോള്‍ തെരുവു വിളക്ക്, എമര്‍ജന്‍സി ലാമ്പുക ള്‍ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവ ബള്‍ബുകള്‍ക്കും, സി. എഫ്. എല്‍ കള്‍ക്കും പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തി ല്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിള്ള ശ്രമങ്ങ ള്‍ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അധികം വൈകാതെ അവ നമ്മുടെ വീടുകളില്‍ എത്തും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം സൗരോര്‍ജ്ജ വിളക്കുക ള്‍ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുടെ ഇക്കാലത്ത് വിളക്കുകള്‍ തെളിയിക്കുന്നതിന് സൗരോര്‍ജ്ജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം വഴി ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യാ ന്‍ കഴിയുന്ന ഈ വിളക്കു ള്‍ക്ക് സൂര്യ പ്രകാശം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സോളാര്‍ പാനല്‍, അകത്തു ബാറ്ററി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്ക് (സി. എഫ്. എല്‍, എല്‍. ഇ. ഡി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു) എന്നിവയാണ് ഭാഗങ്ങ ള്‍ . 6 മുത ല്‍ 7 മണിക്കൂ ര്‍ സൂര്യപ്രകാശത്തി ല്‍ ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം വിളക്കുക ള്‍ക്ക് 4മുതല്‍ 5 മണിക്കൂ ര്‍ വരെ പ്രകാശം നല്‍കുവാ൯ കഴിയും. ഇത്തരം വിളക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് വൈദ്യുതി ലാഭവും സാമ്പത്തക ലാഭവും നേടാം. 72 ലക്ഷം ഗാര്‍ഹിക ഉപഭോക്താക്കളുള്ള കേരളത്തി ല്‍ ഒരു സാധാരണ ബള്‍ബ് മാറ്റി സൗരോര്‍ജ്ജ വിളക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കി ല്‍ ഒരു വൈദ്യുതി നിലയത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി തന്നെ ലാഭിക്കാനാവും

 

സൗരോര്‍ജ്ജ വിളക്കുകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള വിളക്കുകള്‍ ഇന്ന് കെരളത്തില്‍ ലഭ്യവുമാണ്. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കായി, NGS Renewable Energy & Handicrafts Centre TC 5/8, KAIRA Building, Ambalamukku, Peroorkada, Thiruvananthapuram – 695 005 [email protected] Phone: 9446033581 കാര്യക്ഷമത കൂടിയതും മിതമായ നിരക്കിലും സൗരോ൪ജ്ജ വിളക്കുകള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമതയുള്ള LED (Light Emitting Diodes) ഉപയോഗിച്ച് നി൪മ്മിച്ചിട്ടുള്ള സൗരോ൪ജ്ജ വിളക്കുക ള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാ൯ സുഖകരമായ രീതിയിലാണ് ഡിസൈ൯ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.  NOVA 150 – കാര്യക്ഷമത കൂടിയതും വിലക്കുറവി ല്‍ ലഭ്യമാകുന്നതുമായ സൗരോര്ജ്ജo വിളക്കുകള്‍  സൂര്യപ്രകാശത്തിലും വൈദ്യുതിയിലും ചാ൪ജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം.  ഗുണമേന്മ കൂടിയ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്സ് (എ ല്‍ . ഇ.ഡി.) ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിനേക്കാള്‍ പ്രകാശവും ഫ്ളൂറസെന്റ് വിളക്കുകളേക്കാ ള്‍ കാര്യക്ഷമതയും ലഭ്യമാക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രകാശം നാല് വിധത്തി ല്‍ ക്രമികരിക്കാം. ചെറുപ്രാണിക ള്‍, പൊടി പടലങ്ങ ള്‍ എന്നിവ ഉള്ളി ല്‍ കടക്കാത്ത വിധം സുരക്ഷിതമായ ബാഹ്യകവചം. കൊണ്ടു നടക്കാ൯ സൗകര്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഡിസൈ൯. ചാ൪ജ്ജിംഗ് നിലവാരം അറിയുന്നതിനായി ബാറ്ററി ഇ൯ഡിക്കേറ്ററുക ള്‍.Ø AC ചാ൪ജ്ജിംഗിനു വേണ്ട സമയം 5-7 മണിക്കൂ൪ 9 മണി മുത ല്‍ 5 മണി വരെ സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ ചാര്ജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന മണിക്കൂ൪ കൂടിയ പ്രകാശം 4 മണിക്കൂ൪ ഇടത്തരം പ്രകാശം 6 മണിക്കൂ൪ കുറഞ്ഞ പ്രകാശം 12 മണിക്കൂ൪ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രകാശം (കിടപ്പു മുറിയിലെ വിളക്കുകളായി) 100 മണിക്കൂ൪ NOVA 200‌ - മൊബൈ ല്‍ ചാ൪ജ്ജിംഗ് സൗകര്യേത്താടു കൂടിയ സൗരോ൪ജ്ജ വിളക്കുകള്‍  സൂര്യപ്രകാശത്തിലും വൈദ്യുതിയിലും ചാ൪ജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം. ഗുണമേന്മ കൂടിയ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്സ് (എ ല്‍ . ഇ.ഡി.) ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിനേക്കാള്‍ പ്രകാശവും ഫ്ളൂറസെന്റ് വിളക്കുകളേക്കാ ള്‍ കാര്യക്ഷമതയും ലഭ്യമാക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രകാശം ക്രമികരിക്കാം.  ചെറുപ്രാണിക ള്‍, പൊടി പടലങ്ങ ള്‍ എന്നിവ ഉള്ളി ല്‍ കടക്കാത്ത വിധം സുരക്ഷിതമായ ബാഹ്യകവചം.  കൊണ്ടു നടക്കാ൯ സൗകര്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഡിസൈ൯. ചാ൪ജ്ജിംഗ് നിലവാരം അറിയുന്നതിനായി ബാറ്ററി ഇ൯ഡിക്കേറ്ററുകള്‍. രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ വരെ മൊബൈല്‍ ചാര്ജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം   AC ചാ൪ജ്ജിംഗിനു വേണ്ട സമയം+ 5-7 മണിക്കൂ൪ 9 മണി മുത ല്‍ 5 മണി വരെ സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ ചാര്ജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന മണിക്കൂ൪ കൂടിയ പ്രകാശം 3 മണിക്കൂ൪ ഇടത്തരം പ്രകാശം 5 മണിക്കൂ൪ കുറഞ്ഞ പ്രകാശം 10 മണിക്കൂ൪ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രകാശം (കിടപ്പു മുറിയിലെ വിളക്കുകളായി) 50 മണിക്കൂ൪ Comet : വളരെ കുറഞ്ഞ സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ ചാ൪ജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നതും, വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം ആവശ്യമുള്ള ദിശയിലേക്ക് ക്രമികരിക്കാ൯ പറ്റുന്നതും കൊണ്ടു നടക്കാ൯ സൗകര്യപ്രദവും, കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ ലഭ്യമാകുന്നതുമായ സൗരോര്ജ്ജറ വിളക്കുകള്‍  ഏതു ദിശയിലേക്കും തിരിച്ച് വെക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് വിളക്കിന്റെ മേല്ഭാ ഗം ഡിസൈ൯ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചുമരിലും മറ്റും തൂക്കി ഇടാ൯ സൗകര്യത്തിലുള്ള സംവിധാനവും ഉണ്ട്. വായനക്കും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേബിള്ലാറമ്പ് തരത്തിലുള്ള ഈ വിളക്കുകളില്‍ മൂന്ന് വിധത്തില്‍ പ്രകാശം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ മുഴുവ൯ ചാര്ജ്ജ് ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ട സമയം കുറഞ്ഞത് 6 മണിക്കൂ൪ AC ചാ൪ജ്ജിംഗിനു വേണ്ട സമയം 4- 5 മണിക്കൂ൪ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന മണിക്കൂ൪ കൂടിയ പ്രകാശം 1 . 5 മണിക്കൂ൪ ഇടത്തരം പ്രകാശം 4 മണിക്കൂ൪ കുറഞ്ഞ പ്രകാശം 15 മണിക്കൂ൪ NOVA 175 - വൈദ്യുതിയില്‍ റീ-ചാ൪ജ്ജ് ചെയ്യാവുന്ന LED വിളക്ക് സാധാരണ റീചാ൪ജ്ജ് ചെയ്യാവുന്ന വിളക്കുകളേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ റീചാര്ജ്ജ്ാ ചെയ്യാ൯ പറ്റുന്ന പേറ്റന്റ് ലഭിച്ച കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായ റിചാ൪ജ്ജിംഗ് സാധ്യമാക്കുന്നു. വോള്ട്ടേ ജ് വ്യതിയാനങ്ങളി ല്‍ ( 160 – 280 V) പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം. നാല് വിധത്തില്‍ പ്രകാശം ക്രമീകരിക്കാം AC ചാ൪ജ്ജിംഗിനു വേണ്ട സമയം 4 മുതല്‍ 5 മണിക്കൂ൪ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന മണിക്കൂ൪ കൂടിയ പ്രകാശം 8 മണിക്കൂ൪ ഇടത്തരം പ്രകാശം 15 മണിക്കൂ൪ കുറഞ്ഞ പ്രകാശം 30 മണിക്കൂ൪ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രകാശം  (കിടപ്പു മുറിയിലെ വിളക്കുകളായി) 200

 

തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട വൈദ്യുതാവശ്യങ്ങള്‍

 

മാനവപുരോഗതിയുടെ ചരിത്രം പുതിയ പുതിയ ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകള്‍ക്കു വേണ്ടിയും, ഊര്‍ജ്ജത്തിന്റെ വൈവിധ്യപൂര്‍ണ്ണമായ ഉപയോഗ സാധ്യതകള്‍ക്കുവേണ്ടിയുമുള്ള അനേ്വഷണത്തിന്റേതു കൂടിയാണ്. മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെപ്പോലെ സ്വന്തം ഊര്‍ജ്ജം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രാചീന മനുഷ്യന്‍ സഹജീവികളെ മെരുക്കി അവയുടെ ഊര്‍ജ്ജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആദ്യചുവടുവെച്ചത്. കാലമേറെ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ കാറ്റിന്റെയും, ജലത്തിന്റെയുമൊക്കെ ശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ മനുഷ്യന്‍ ശീലിച്ചു. തീയുടെ ആവിര്‍ഭാവം ഊര്‍ജ്ജ രംഗത്തിന്റെ തലക്കുറിതന്നെ മാറ്റിയെഴുതാന്‍ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. ഖനിജ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ആവിര്‍ഭാവത്തിനു മുമ്പ് ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ പ്രധാന ഊര്‍ജ്ജസ്രോതസ്സ് വിറകായിരുന്നു. 1890-ഓടെ കല്‍ക്കരി വിറകിനെ പിന്‍തള്ളി പ്രധാന ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സായി മാറി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകങ്ങളില്‍ ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ വലിയ തോതിലുള്ള എണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തി. 1960-ഓടെ ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകളില്‍ എണ്ണ ഒന്നാമതെത്തി. 1973-ലെയും 1979-ലെയും എണ്ണ പ്രതിസന്ധി വീണ്ടും പുതിയ സ്രോതസ്സുകള്‍ക്കായുള്ള അനേ്വഷണങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ചു. ഇന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ഗവേഷണം നടക്കുന്ന മേഖലകളിലൊന്ന് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന പുതിയ ഊര്‍ജ്ജസ്രോതസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. നാളെ സൗരോര്‍ജ്ജം ഒന്നാമതെത്തുമെന്ന് കരുതുന്നവരേറെയാണ്. ഊര്‍ജ്ജമേഖലയെ മൊത്തമായി കണ്ടുള്ള ചര്‍ച്ചയാണ് അഭികാമ്യമെങ്കിലും അതേറെ ആഴത്തിലും പരപ്പിലുമുള്ള വിശകലനം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാല്‍ ഇവിടെ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ളതിലേറെ ഇന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമുള്‍പ്പെടെയുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് വൈദ്യുതി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഊര്‍ജ്ജരംഗത്തെ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത വൈദ്യുതോത്പാദന സംവിധാനങ്ങളായ വന്‍കിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും, താപനിലയങ്ങളും, ആണവനിലയങ്ങളും വന്‍ പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ പലതും വനമേഖലകളിലാണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. വനങ്ങള്‍ക്കും, സസ്യജാലങ്ങള്‍ക്കും, ജൈവവൈവിധ്യത്തിനും ഇവ വരുത്തിയിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ വളരെ വലുതാണ്. നേരിട്ടുള്ള വനനാശത്തിനപ്പുറം വനങ്ങളുടേയും, ജൈവ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടേയും തുണ്ടുവത്കരണം (Fragmentation) സമീപ വനങ്ങളുടേയും, വന്യജീവികളുടേയും നിലനില്‍പ്പിനു ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നു. മനുഷ്യസ്പര്‍ശമേല്‍ക്കാത്ത കന്യാവനങ്ങളില്‍ അണക്കെട്ടുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനായി സൃഷ്ടിച്ച ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളിലും കൂടുതല്‍ വനനാശത്തിന് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നദീവ്യവസ്ഥകളില്‍ ഏറ്റവുമേറെ ആഘാതം വരുത്തിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ഇടപെടലാണ് അണക്കെട്ടുനിര്‍മ്മാണം. പുഴയുടെ സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്കിന്റെ രീതികളെ ഇതപ്പാടെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു. നദിയുടെ, റിസര്‍വോയറില്‍ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഭാഗവും അണക്കെട്ടിനുതാഴെ നീരൊഴുക്കില്ലാതാകുന്ന ഭാഗവും ഫലത്തില്‍ മരിച്ചതായി തന്നെ കണക്കാക്കേണ്ടിവരും. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ വന്‍കിട അണക്കെട്ടുകളില്‍ നിന്നും ഗണ്യമായ തോതില്‍ ഹരിതഹൃഹവാതകമായ മീഥേന്‍ പുറംതള്ളപ്പെടുന്നതായി ബ്രസീലില്‍ നടന്ന പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്താകെ അണക്കെട്ടുകള്‍ക്കായി കോടിക്കണക്കിനാളുകളാണ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായും ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളും, മറ്റു പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അണക്കെട്ടുകള്‍ക്ക് താഴെ നീരൊഴുക്കിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം പുഴയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജനങ്ങള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും വലിയ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. പരിസരമലിനീകരണവും, ഗൗരവമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളും കല്‍ക്കരി ഉപയോഗിക്കുന്ന താപനിലയങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പാണ്. ഇന്ന് താപനിലയങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായിക്കാണുന്നത് ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ പുറംതള്ളലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഹരിതഗൃഹവാതക ഉത്സര്‍ജനത്തില്‍ (Emission) 40 ശതമാനവും താപനിലയങ്ങളില്‍ നിന്നാണ്. (2007-ല്‍ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഹരിതഗൃഹവാതക ഉത്സര്‍ജ്ജനം 1,900 ദശലക്ഷം ടണ്‍ കാര്‍ബണ്‍ഡൈഓക്‌സൈഡിനു തുല്യമായിരുന്നു. ഇതില്‍ 719 മില്യണ്‍ ടണ്‍, അതായത് 38 ശതമാനം, വൈദ്യുത മേഖലയുടെ സംഭാവനയായിരുന്നു). കല്‍ക്കരി ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതീവ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ, പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്. പ്രകൃതിവാതകം ഇന്ധനമായുപയോഗിക്കുന്ന താപനിലയങ്ങള്‍ക്ക് കല്‍ക്കരിനിലയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മലിനീകരണം കുറവാണ്. എന്നാല്‍ ഇവയ്ക്കും കല്‍ക്കരിനിലയങ്ങളുടെ 50 ശതമാനം ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവമുണ്ട്. ചെര്‍ണോബില്‍, ഫുക്കുഷിമ ദുരന്തങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം നിലവില്‍ ആണവ നിലയങ്ങളുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും അപകടകരമായ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയില്‍ നിന്നും പിന്‍മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈദ്യുതി ഉത്പാദന സംവിധാനമെന്നതിലുപരി ആണവായുധ മോഹമാണ് ആണവ വൈദ്യുതി നിലയനിര്‍മ്മാണത്തിനു പിന്നിലെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ മറ്റെല്ലാ വൈദ്യുത ഉത്പാദന സംവിധാനങ്ങളും ഊര്‍ജ്ജ, പാരമ്പരേ്യതര ഊര്‍ജ്ജ വകുപ്പുകളുടെ കീഴിലായിരിക്കുമ്പോള്‍ ആണവ നിലയങ്ങള്‍ മാത്രം പ്രതിരോധ വകുപ്പിനു കീഴിലാണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള പലവിവരങ്ങളും പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമല്ല. ആണവനിലയങ്ങളില്‍ അപകടങ്ങളുണ്ടായി ആണവ വികിരണമുണ്ടായാല്‍ അവയുടെ പ്രത്യാഘാതം വളരെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 2006-ല്‍ ചെര്‍ണോബില്‍ ദുരന്തത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാര്‍ഷികവേളയില്‍ പുറത്തിറക്കിയ വിവിധ പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം പറയുന്നത് അവിടെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നതായാണ്. ഫുക്കുഷിമ ദുരന്തത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി ലോകമറിയാന്‍ ഇരിക്കുന്നതേയുള്ളു. വലിയ അപകടങ്ങള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നാല്‍പ്പോലും ആണവനിലയങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ പരിസരങ്ങളില്‍ റേഡിയേഷന്‍ മൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. 40 വര്‍ഷത്തോളം മാത്രം ആയുസ്സുള്ള ഒരു ആണവനിലയത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന കാലാവധി കഴിഞ്ഞാല്‍ ബാക്കിയാകുന്ന അവശിഷ്ട ഇന്ധനം ആയിരക്കണക്കിനു വര്‍ഷങ്ങള്‍ മാരകമായ വികിരണം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ്. അവശിഷ്ട ഇന്ധനം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സുരക്ഷിതമായ ഒരു മാര്‍ഗ്ഗവും ലോകം ഇന്നുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്നു മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ കാറ്റില്‍ നിന്നും, സൗരോര്‍ജ്ജത്തില്‍ നിന്നുമുള്ള വൈദ്യുതി ഉത്പാദന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും പൂര്‍ണ്ണമായും ”ശുദ്ധ”മാണെന്നും കണക്കാക്കാനാകില്ല. എന്നാല്‍ പരമ്പരാഗത സ്രോതസ്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമേ്യന കുറഞ്ഞ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഇവയുണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളുമിന്ന് പുതിയതും, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകള്‍ക്കു (new and renewable energy source) മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്ന നയങ്ങളാണ് പിന്‍തുടരുന്നത്. 2013 അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ ലോകത്തിന്റെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ശേഷി 5,60,000 മെഗാവാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കാറ്റില്‍ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതോപാധികളുടെ ശേഷി 3,18,000 മെഗാവാട്ടും സൗരോര്‍ജ്ജത്തില്‍നിന്നുള്ളത് 1,39,000 മെഗാവാട്ടുമായി. കഴിഞ്ഞ നാലുവര്‍ഷങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പരമ്പരാഗത വൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ചെലവഴിച്ചതിലേറെ പണമാണ് ലോകം പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന പുതിയ സ്രോതസ്സുകള്‍ക്കായി ചെലവഴിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ വൈദ്യുതി രംഗം 11-ാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി മുതല്‍ (2007-2012) ഇന്ത്യയിലും, പാരമ്പരേ്യതര സ്രോതസ്സുകളുടെ വലിയ വളര്‍ച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വികസിത രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ പരമ്പരാഗത സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. 11-ാം പദ്ധതി കാലത്ത് പാരമ്പരേ്യതര സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നും പുതുതായി 17,000 മെഗാവാട്ടില്‍ താഴെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ പരമ്പരാഗതസ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നും 51,000 മെഗാവാട്ടാണ് പുതുതായി ഉത്പാദിപ്പിച്ചത്. സമീപഭാവിയില്‍ (2013-32 വരെയെങ്കിലും) പരമ്പരാഗതസ്രോതസ്സുകളുടെ വന്‍ വളര്‍ച്ച തുടരുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിലപാട്. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി വൈദ്യുതവിളക്ക് പ്രകാശിച്ചത് 1879-ല്‍ കൊല്‍ക്കത്തയിലാണ്. കേന്ദ്രീകൃത വൈദ്യുതോത്പാദന സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് 1905-ല്‍ പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഡാര്‍ജിലിങ്ങ് ജില്ലയില്‍ സ്ഥാപിച്ച 130 കിലോവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയോടെയാണ്. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായ 1947-ല്‍ ഇവിടെ 1,362 മെഗാവാട്ട് സ്ഥാപിതശേഷിയുള്ള വൈദ്യുത പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അത് 2,49,484.32 മെഗാവാട്ട് ആയിരിക്കുന്നു (30-06-2014-ല്‍). 1947-ല്‍ ആകെ 4,073 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് (4073 MU) വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ചുവെങ്കില്‍ നടപ്പുവര്‍ഷം 10,23,000 ങഡ വൈദ്യുതോത്പാദനമാണ് ലക്ഷ്യം. 1980-നു ശേഷമാണ് ഇവിടെ വൈദ്യുതോത്പാദനത്തില്‍ കുതിച്ചു ചാട്ടമുണ്ടായത്. ഇന്നുള്ള ശേഷിയുടെ 90 ശതമാനത്തോളം 1980-നു ശേഷം വന്നതാണ്. വൈദ്യുതിയുടെ സ്ഥാപിതശേഷിയില്‍ 70 ശതമാനത്തോളവും വാര്‍ഷിക വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തില്‍ 80 ശതമാനത്തോളവും താപനിലയങ്ങളുടെ സംഭാവനയാണ്. 11-ാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ 65,000 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള വൈദ്യുതനിലയങ്ങളാണ് പുതുതായി വന്നത്. 12-ാം പദ്ധതിയില്‍ 88,000 മെഗാവാട്ടിന്റെ പരമ്പരാഗത പദ്ധതികളും 30,000 മെഗാവാട്ടിന്റെ പാരമ്പരേ്യതര പദ്ധതികളും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 2031-32 ഓടെ എട്ടുലക്ഷം മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി വേണമെന്നാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ കണക്ക്. ഇതില്‍ 4,00,000 മെഗാവാട്ട് താപനിലയങ്ങളില്‍ നിന്നും 1,50,000 മെഗാവാട്ട് ജലവൈദ്യുതപദ്ധതികളില്‍ നിന്നും 67,000 മെഗാവാട്ട് ആണവനിലയങ്ങളില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തണമെന്നാണവര്‍ പറയുന്നത്. ഭാവിയിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അതു കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഈ കണക്കുകള്‍ പൊതു സമൂഹത്തില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിലനില്‍പ്പിനുതന്നെ വലിയ ഭീഷണിയാണുയര്‍ത്തുക. ഇന്നുള്ള വൈദ്യുതപദ്ധതികള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍തന്നെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനായിട്ടില്ല. അപ്പോള്‍ ഇനിയും പലമടങ്ങ് ഇത്തരം പദ്ധതികള്‍ വന്നാലത്തെ അവസ്ഥയെന്താകും? ആസൂത്രകര്‍ ഇക്കാര്യം ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന നമുക്കിതു ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാനാകുമോ? അടുത്ത 18 വര്‍ഷത്തില്‍ നമുക്കിത്രയും വൈദ്യുതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടണം. ഇത്രയും വൈദ്യുതപദ്ധതികളുടെ ആഘാതം നമുക്ക് താങ്ങാനാകില്ലെന്നും തിരിച്ചറിയപ്പെടണം. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ച് പരിസ്ഥിതിക്കും, സാമാന്യജനതയ്ക്കും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതരം വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കും, ആര്‍ഭാടത്തിന്റെയും ധൂര്‍ത്തിന്റെയും പര്യായമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വന്‍നഗരങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി, ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈദ്യുതിയില്‍ ഭൂരിഭാഗവും പോകുന്നത്. ഇവിടെ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകാത്ത 30 കോടിയില്‍പരം ആളുകള്‍ക്കും, ഭാഗികമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്കും, ന്യായമായ ഗാര്‍ഹിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകുന്നതിനായിരിക്കണം മുന്‍ഗണന. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവൃത്തിക്കാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട വൈദ്യുതിക്കാവണം മുന്‍ഗണന. അധികൃതര്‍ ഇപ്പോള്‍ കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ ചെറിയൊരംശമേ ഇതിനാവശ്യമായി വരികയുള്ളൂ (വിസ്താരഭ??

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    oorjja samrakshana vivarangal                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   oorjja samrakshanatthe sambandhikkunna kooduthal vivarangal                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

oorjja samrakshanam

 

loka oorjja samrakshana dinam - disam. 14 oru raajyatthinte  uthpaadanavum saampatthika valarcchayum, aa raajyatthinte vyavasaaya valarcchaye  aashrayicchirikkunnu. Ee valarcchaye vyavasaaya  viplavatthinu  munpum,  athinusheshavum ulla kalaayalavennu  randaayi thiricchirikkunnu.  1763-l jayimsu  vaattu  enna shaasthrajnjan  aaviyanthram kandupidicchathodeyaanu   oorjjam  upayogicchu  yanthram pravartthippikkaan  thudangiyathu.  oorjjaramgatthe naazhikakkallaayi maariyathu   1831-l mykkal phaarade   vydyuthi uthpaadippikkaam ennu kandupidicchathaanu. Vydyuthi uthpaadanavum   prasaranavam vyavasaaya ramgatthinte  mukhachchhaaya thanne maattimaricchu. Aaviyanthrangalum pilkkaalatthu   ennayil adhishdtithamaaya deesal, pedrol enchinukalum, neeraavi darbynukalum vydyuthi uthpaadippikkaan upayogicchuthudangi. Jaladarbynukalum  jalavydyutha paddhathikalil oorjja uthpaadanatthinu  vyaapakamaayi upayogicchuthudangi. Vydyuthi uthpaadanam vazhi vyaapakamaayi oorjjam  prasaranam cheyyunnathinum ethu sthalatthum athu  thiricchu  upayogikkunnathinum kazhiyunnu. Aadhunika jeevithatthil vydyuthi, indhanam  enniva ozhivaakkaanaakaattha ghadakangalaanu. Ennaal iva randum  ethrakandu kuracchum kaaryakshamamaayum  upayogikkaam  ennu chinthikkunnathu  athyanthaapekshithamaanu. Lokatthempaadum upayogikkunna oorjja srothasukalil munpanthiyil nilkkunnathu  enna, kalkkari, prakruthivaathakam, jalavydyutha paddhathikal  ennivayaanu. Ennaal prakruthiyil (bhoogolatthil) ninnu  labhikkunna ee srothasukalkku  parimithikalundu  ennu   naam manasilaakki. Thudarnnu  urava vattaattha oorjja srothasukal  thediyulla padtanangal nadatthi.

 

sooryaprakaashatthaal uthpaadippikkunna vydyuthi:

 

solaar paanalukal upayogicchu  sooryaprakaashatthil ninnu  vydyuthi uthpaadippikkaam. Oru skvayar meettar sthalatthu ethaandu  oru kilo vaattu  vydyutha shakthikkulla sooryakiranam labhikkunnu. Ennaal ithinte 12 muthal 15 shathamaanam vare shakthiyulla vydyuthiye ippol  uthpaadippikkaan saadhikkunnulloo. Ennaal sooryaprakaasham ullappol maathrame ithu saaddhyamaakoo.  vydyathi,  uthpaadippikkunnathalla  athu  sambharicchu  aavashyamullappol upayogikkunnathaanu  namukku  prashnam. Pakal uthpaadippiccha vydyuthi sambharicchuvaykkunnathinu   baattarikale aashrayikkendiyirikkunnu. Ithu  thaarathamyena  chelaveriyathaanu. Oru kaaryam theercchayaanu. Sooryanil ninnum vydyuthi undaakkunnathinte kaaryakshamatha varddhippikkukayum athu sambharikkaan noothana maargangal vikasippicchedukkukayum cheythaal  urava vattaattha srothasaayirikkum  sooryan. Athinum upariyaayi kaattu, thiramaalakal ennivayum  saurorjjatthinte mattu roopangalaanu. Dhaaraalam vydyuthi uthpaadippikkaan  bhaavivaagdaanangalaaya  randu  mekhalakalaanava. oorjja upabhogatthile kaaryakshamatha oorjjam ettavum kooduthal upayogikkunnathu  vyavasaaya, uthpaadana mekhalakalaanu. Ethoru raajyatthinteyum aalohari  oorjja upabhogam athinte  vyaavasaayika  aunnathyavum, jeevitha nilavaaravum soochippikkunnu. Kaanada,  jappaan, amerikka, jarmmani enningane pokunnu athile mumpanmaar. Athaathu sthaapanangalile oorjja upabhogatthinte kaaryakshamatha varddhippikkalaanu  athinte oru pomvazhi. Adisthaanaparamaayi oru  sookshma padtanam thanne ithinu  aavashyamaanu (energy  audit). Oru nishchithasamgham vidagddhanmaar sthaapanatthil oru vishada  padtanam nadatthunnu. Aazhchakalo, maasangalo, sthaapanatthinte  valippamanusaricchu,  neendunilkkunna aa padtanatthinte phalamaayi pala  poraaymakalum  kandetthaan kazhiyum.

 

kettidangalile oorjja upabhogam

 

kettidangalile oorjja  upabhogam randaayi thirikkaam. Vyaapaara sthaapanangal ennum vaasagruhangal ennum. Vyaapaara sthaapanangalil thaarathamyena kooduthal veliccham, sheetheekarana yanthrangal  enniva upayogikkunnathinaal thaarathamyena kooduthal vydyuthiyum indhanavum  upayogikkunnu. Thanuppulla idangalil  oorjjavum indhanavum kooduthal upayogikkunnathu  murikalum, sthaapanangalum choodaakkuvaanaanu. Athukonduthanne avarude upabhogavum valare kooduthalaanu.  indhanakshamathayulla upakaranangal  upayogikkunnathuvazhi  upabhogam kuraykkaavunnathaanu. Oru vyakthi enna nilayil   naam  eppozhum aalochikkunnathu  oorjjatthinulla chelavu   engane  krameekarikkaam  ennathaanu.  oro  kudumbavum jeevithanilavaaramanusaricchu   oorjjatthinu chelavidendivarunna thuka,  athavaa  upayogikkunna  indhanam paramaavadhi kuraykkaan  baaddhyasthatharaakanam. Bhakshanam paakam cheyyunnathinu   oorjjam  allenkil oorjjadaayakamaaya indhanam koodiye theeroo. Pedroliyam gyaasu,  vydyutha  sttau,  indakshan kukkar, mannenna sttau  ennivayaanu  naam  aashrayikkunnathu. Ee upakaranangal  kaaryakshamamaayum kuranja samayavum  upayogikkaan parisheelanam aavashyamaanu.  pala divi  prograamukalilum ivayude upayogam kampanikal kaanikkunnathu  shraddhikkunnathum athinanusaricchu  pravartthikkunnathum nallathaanu. Adukkalayil upayogikkunna  mattu   upakarangalil   mykrovevu avan, dishvaashar, rephrijarettar, ilakdriku  kukkimgu   renchu  enniva   thaarathamyena kooduthal  oorjjam upayogikkunna upakaranangalaanu. Eyar kandeeshanarukal oru danninu    ekadesham  sharaashari oru manikkoorinu   oru yoonittu   muthal mukalilottu,  isthirippetti oru manikkoorinu   oru yoonittum  vydyuthi  upayogikkunnu.  vaashimgu   mesheenukal,  vellam  pampu  cheyyunna pampukal ennivayum  kooduthal vydyuthi upayogikkunna  yanthrangalaanu. Eyar kandeeshanar kazhinjaal ettavum kooduthal vydyuthi upayogikkunnathu   vaattar heettarukalaanu. Oru solaar vaattar heettar  upayogikkunnathu  vydyutha billukal kuraykkaan valare  sahaayikkum. Velicchatthinaayi el. I. Di  lyttukal, si. Ephu. El, dyoobulyttukal ennivaye aashrayikkaavunnathaanu. Sttaarrettimgu  kooduthalulla vydyutha upakaranangalthanne  thiranjedukkunnathu   vydyutha upabhogam kuraykkaan sahaayikkum. Cheriya thothilenkilum oorjja upabhokthaakkale parinitha phalangaleppatti bodhavathkarikkuka vazhi dhaaraalam oorjjam  laabhikkaan kazhiyum. Udaaharanatthinu  aavashyamillaattha samayatthu  kampyoottarukal  anacchu  vaykkuka,. Aalillaathirikkunna samayam murikalile lyttum, phaanum anacchiduka,  paramaavadhi sooryaprakaasham upayogappedutthunna reethiyil murikal roopakalpana cheyyuka  enniva ivayilchilathu maathram.

 

vaahanangal

 

indhanacchelavilum   paristhithi malineekaranatthilum munpanthiyil nilkkunnathu   vaahanangalaanu.  vaahanangal  kruthyasamayatthu   dyoon  cheythu  indhana kshamatha  urappuvarutthanam. Odikkunna vegatha 45 muthal  65 ki. Mee.  vareyulla vegatha  indhana kshamatha koottunnathinum  malineekaranam thadayunnathinum sahaayikkum. Dayarukalile  kruthyamaaya prashar indhana kshamatha koottum. Indhanakshamathayulla  cheriya kaarukal  ottaykku  yaathra cheyyaan upayogicchu sheelikkuka.

 

propha.  em. Ke.  kumaaran mun  propha.  (si. I. Di) mun  projakdu    dayarakdar,  anarttu

 

veedukalileoo൪jja samrakshanam

 

veedukalil‍ velicchatthinaayaanu kooduthalaayum vydyuthi upayogikkunnathu. Saadhaarana bal‍bukal‍kku pakaram si. Ephu. El‍, phlooresantu vilakkukal‍, el‍. I. Di vilakkukal‍, sauror‍jja vilakkukal‍ enniva upayogikkuka saadhaarana bal‍bu i൯kaa൯dasentu lyttu, i൯kaa൯dasentu laampu. Ji. El‍. Esu bal‍bu enni perukalil‍ ariyappedunnu. Naam nal‍kunna vydyuthiyude 90% philamentu choodaakkaa൯ vendi upayogikkunnu. Bal‍binte prakaasha dakshatha 10 muthalu 15 shathamaanam vera maathram. Mattoru rathiyil‍ paranjaa l‍ 100 roopayulla vydyuthi kodutthaal‍ 10 roopaykku prakaashavum 90 roopaykku choodum tharum. Nammude kaalaavasthaykku choodu aavashyamilla. Athu moolam bal‍bu upayogikkumpo l‍ murikalile thaapa nila uyarunnu. Pinneedu choodu kuraykkunnathinuvendi phaa൯, eyar‍kandeeshana൪ muthalaayava upayogikkendi varunnu. Vydyuthiyude upayogavum koodunnu. 1. 5 v nte dor‍cchu bal‍bu muthal‍ 220 v l‍ vare katthunna bal‍bukal‍ dhaaraalam. Nammude veedukalil‍ 15 w muthal‍ 100 w vareyulla bal‍bukalaanu upayogikkunnathu. Vila kevalam 10 muthal‍ 12 vare. Phlooresantu vilakkukal‍ dyoobu lyttukal‍ ennu naam saadhaaranayaayi parayunna phloorasentu vilakkukal‍kku karantu chelavum aayusum kooduthalaanu. Saadhaarana bal‍bukali l‍ chuttupazhuttha philamenti l‍ ninnaanu prakaashamundaavunnathenki l‍ dyoobu lyttukali l‍ phloorasentu enna prathibhaasatthaalaanu prakaasham undaakunnathu. Dyoobu lyttukal‍kku ilakdroniku chokku ghadippikkunnathukondu vydyuthi laabham nedaam. Koodaathe kuranja vol‍tteji l‍ dyoobu lyttuka l‍ katthikkukayum cheyyaam. Ippol‍ pala valippatthilum pala vaattejilumulla dyoobu lyttuka l‍ vipanikali l‍ labhyamaanu. 60 vaattsu, 40 vaattsu , 36 vaattsu enningane. Slim dyoobukal‍ ennariyappedunna t4, t5 (t ennathu dyoobula൪ aakruthiyeyum 4, 5 enniva athintaneelattheyum soochippikkunnu) enniva kaaryakshashamatha koodiyavayaanu. Dyoobu lyttukalude kaaryakshamatha ariyunnathinu bi. I. I. (byooro ophu enar‍ji ephishyan‍si) lebaluka l‍ nilavi l‍ vannittundu. Pavar‍ sevimgu gydu ennariyappedunna ee lebal‍ nokki vaattejukalum kittunna prakaashatthinte alavum thaarathamyam cheythu menma koodiyava theranjedukkaavunnathaanu. Paccha prathalatthilulla nakshathrangalaanu kaaryakshamathaye kaanikkunnathu. 5 nakshathranga l‍ koodutha l‍ kaaryakshamathayeyum oru nakshathram kuranja kaaryakshamathayeyum kaanikkunnu. Kompaakdu phloorasentu laampuka l‍ ( si. Ephu. El‍) dyoobulyttukalekkaa l‍ vydyuthi laabham nedittharunna kompaakdu phloorasentu vilakkuka l‍ innu vipanayi l‍ sulabhamaanu. Si. Ephu. El‍ kal‍kku saadhaarana bal‍bukalekkaa l‍ 4 muthal‍ 6 iratti oor‍jjakshamathayum aayur‍dyr‍ghyavum undu. Oru 40 vaattsu bal‍binu pakaram 7 vaattsu si. Ephu. El‍ upayogicchaa l‍ mathiyaakum. Thudar‍cchayaayi ‘on’ ‘off’ cheyyunna sthalanjali l‍ saadhaarana bal‍bukalaanu abhikaamyam  el‍. I. Di. ( led - lyttu emittimgu dayodsu) ilakdroniku upakaranangalilum draaphiku signalukalilum mattum upayogicchu varunna lyttu emittimgu dayodsu ippol‍ vilakkukalude roopatthilum labhyamaayi thudangiyirikkunnu. Saadhaarana bal‍bukalekkaalum, si. Ephu. El‍ kalekkaalum pathinmadangu aayur‍dyr‍ghyamaanu ivaykkullathu. Ekadesham 50,000 muthal‍ 60,000 manikkoor‍. Oru vaattu el‍. I. Di kku 100 loome൯ ( prakaashatthinte alavu) vare prakaasham labhikkum. Siro vaattu bal‍bu ennu naam vilikkunnathum 15 muthal‍ 28 vaattsu sheshiyulla, poojaa murikalilum mattum divasam muzhuva൯ theliyicchidunnathumaaya bal‍bukal‍kku pakaram led upayogikkaavunnathaanu. Ippol‍ theruvu vilakku, emar‍jan‍si laampuka l‍ thudangiya aavashyangal‍kku dhaaraalamaayi upayogikkunna iva bal‍bukal‍kkum, si. Ephu. El‍ kal‍kkum pakaram upayogikkaavunna tharatthi l‍ labhyamaakkunnathilla shramanga l‍ nadannu varunnundu. Adhikam vykaathe ava nammude veedukalil‍ etthum ennu pratheekshikkaam sauror‍jja vilakkuka l‍ vydyuthi prathisandhiyude ikkaalatthu vilakkukal‍ theliyikkunnathinu sauror‍jjam upayogappedutthendathinte aavashyakatha naam chinthikkendiyirikkunnu. Sooryaprakaasham vazhi chaar‍jju cheyyaa n‍ kazhiyunna ee vilakku l‍kku soorya prakaasham aagiranam cheyyunnathinulla oru solaar‍ paanal‍, akatthu baattari ghadippicchirikkunna vilakku (si. Ephu. El‍, el‍. I. Di enniva upayogikkunnu) ennivayaanu bhaaganga l‍ . 6 mutha l‍ 7 manikkoo r‍ sooryaprakaashatthi l‍ chaar‍jju cheyyunna ittharam vilakkuka l‍kku 4muthal‍ 5 manikkoo r‍ vare prakaasham nal‍kuvaa൯ kazhiyum. Ittharam vilakkukalude upayogatthiloode namukku vydyuthi laabhavum saampatthaka laabhavum nedaam. 72 laksham gaar‍hika upabhokthaakkalulla keralatthi l‍ oru saadhaarana bal‍bu maatti sauror‍jja vilakkukal‍ upayogikkukayaanenki l‍ oru vydyuthi nilayatthinulla vydyuthi thanne laabhikkaanaavum

 

sauror‍jja vilakkukal‍ prothsaahippikkendathu athyaavashyamaanu. Attharatthilulla vilakkukal‍ innu keralatthil‍ labhyavumaanu. Vishada vivarangal‍ ningal‍kkaayi, ngs renewable energy & handicrafts centre tc 5/8, kaira building, ambalamukku, peroorkada, thiruvananthapuram – 695 005 ngs. [email protected] Com phone: 9446033581 kaaryakshamatha koodiyathum mithamaaya nirakkilum sauro൪jja vilakkukal‍ kooduthal‍ kaaryakshamathayulla led (light emitting diodes) upayogicchu ni൪mmicchittulla sauro൪jja vilakkuka l‍ kykaaryam cheyyaa൯ sukhakaramaaya reethiyilaanu disy൯ cheythirikkunnathu.  nova 150 – kaaryakshamatha koodiyathum vilakkuravi l‍ labhyamaakunnathumaaya saurorjjao vilakkukal‍  sooryaprakaashatthilum vydyuthiyilum chaa൪jju cheyyaanulla saukaryam.  gunamenma koodiya lyttu emittimgu dayodsu (e l‍ . I. Di.) upayogicchu mannenna vilakkinekkaal‍ prakaashavum phloorasentu vilakkukalekkaa l‍ kaaryakshamathayum labhyamaakkunnu. Aavashyatthinanusaricchu prakaasham naalu vidhatthi l‍ kramikarikkaam. Cherupraanika l‍, podi padalanga l‍ enniva ulli l‍ kadakkaattha vidham surakshithamaaya baahyakavacham. Kondu nadakkaa൯ saukaryamulla tharatthilulla disy൯. Chaa൪jjimgu nilavaaram ariyunnathinaayi baattari i൯dikkettaruka l‍.Ø ac chaa൪jjimginu venda samayam 5-7 manikkoo൪ 9 mani mutha l‍ 5 mani vare sooryaprakaashatthil‍ chaarjju cheyyunnathiloode prakaasham labhikkunna manikkoo൪ koodiya prakaasham 4 manikkoo൪ idattharam prakaasham 6 manikkoo൪ kuranja prakaasham 12 manikkoo൪ ettavum kuranja prakaasham (kidappu muriyile vilakkukalaayi) 100 manikkoo൪ nova 200 - moby l‍ chaa൪jjimgu saukaryetthaadu koodiya sauro൪jja vilakkukal‍  sooryaprakaashatthilum vydyuthiyilum chaa൪jju cheyyaanulla saukaryam. Gunamenma koodiya lyttu emittimgu dayodsu (e l‍ . I. Di.) upayogicchu mannenna vilakkinekkaal‍ prakaashavum phloorasentu vilakkukalekkaa l‍ kaaryakshamathayum labhyamaakkunnu. Aavashyatthinanusaricchu prakaasham kramikarikkaam.  cherupraanika l‍, podi padalanga l‍ enniva ulli l‍ kadakkaattha vidham surakshithamaaya baahyakavacham.  kondu nadakkaa൯ saukaryamulla tharatthilulla disy൯. Chaa൪jjimgu nilavaaram ariyunnathinaayi baattari i൯dikkettarukal‍. Randu manikkoor‍ vare mobyl‍ chaarjju cheyyaanulla saukaryam   ac chaa൪jjimginu venda samayam+ 5-7 manikkoo൪ 9 mani mutha l‍ 5 mani vare sooryaprakaashatthil‍ chaarjju cheyyunnathiloode prakaasham labhikkunna manikkoo൪ koodiya prakaasham 3 manikkoo൪ idattharam prakaasham 5 manikkoo൪ kuranja prakaasham 10 manikkoo൪ ettavum kuranja prakaasham (kidappu muriyile vilakkukalaayi) 50 manikkoo൪ comet : valare kuranja sooryaprakaashatthil‍ chaa൪jju cheyyaavunnathum, vilakkinte veliccham aavashyamulla dishayilekku kramikarikkaa൯ pattunnathum kondu nadakkaa൯ saukaryapradavum, kuranja vilayil‍ labhyamaakunnathumaaya saurorjjara vilakkukal‍  ethu dishayilekkum thiricchu vekkaavunna tharatthilaanu vilakkinte melbhaa gam disy൯ cheythirikkunnathu. Chumarilum mattum thookki idaa൯ saukaryatthilulla samvidhaanavum undu. Vaayanakkum mattum upayogikkunna debillaarampu tharatthilulla ee vilakkukalil‍ moonnu vidhatthil‍ prakaasham krameekarikkaavunnathaanu. Sooryaprakaashatthil‍ muzhuva൯ chaarjju labhikkunnathinuvenda samayam kuranjathu 6 manikkoo൪ ac chaa൪jjimginu venda samayam 4- 5 manikkoo൪ prakaasham labhikkunna manikkoo൪ koodiya prakaasham 1 . 5 manikkoo൪ idattharam prakaasham 4 manikkoo൪ kuranja prakaasham 15 manikkoo൪ nova 175 - vydyuthiyil‍ ree-chaa൪jju cheyyaavunna led vilakku saadhaarana reechaa൪jju cheyyaavunna vilakkukalekkaal‍ vegatthil‍ reechaarjjuaa cheyyaa൯ pattunna pettantu labhiccha kampaniyude svantham saankethika vidya upayogicchu kooduthal‍ kaaryakshamamaaya richaa൪jjimgu saadhyamaakkunnu. Voltte ju vyathiyaanangali l‍ ( 160 – 280 v) pariraksha labhikkunna tharatthilulla krameekaranam. Naalu vidhatthil‍ prakaasham krameekarikkaam ac chaa൪jjimginu venda samayam 4 muthal‍ 5 manikkoo൪ prakaasham labhikkunna manikkoo൪ koodiya prakaasham 8 manikkoo൪ idattharam prakaasham 15 manikkoo൪ kuranja prakaasham 30 manikkoo൪ ettavum kuranja prakaasham  (kidappu muriyile vilakkukalaayi) 200

 

thiricchariyappedenda vydyuthaavashyangal‍

 

maanavapurogathiyude charithram puthiya puthiya oor‍jja srothasukal‍kku vendiyum, oor‍jjatthinte vyvidhyapoor‍nnamaaya upayoga saadhyathakal‍kkuvendiyumulla ane്vashanatthintethu koodiyaanu. Mattu jeevajaalangaleppole svantham oor‍jjam maathram upayogicchirunna praacheena manushyan‍ sahajeevikale merukki avayude oor‍jjam upayogappedutthikkondaanu aadyachuvaduvecchathu. Kaalamere kazhinjappol‍ kaattinteyum, jalatthinteyumokke shakthi upayogappedutthaan‍ manushyan‍ sheelicchu. Theeyude aavir‍bhaavam oor‍jja ramgatthinte thalakkurithanne maattiyezhuthaan‍ paryaapthamaayirunnu. Khanija indhanangalude aavir‍bhaavatthinu mumpu aadhunika manushyante pradhaana oor‍jjasrothasu virakaayirunnu. 1890-ode kal‍kkari virakine pin‍thalli pradhaana oor‍jja srothasaayi maari. Irupathaam noottaandinte aadyadashakangalil‍ gal‍phu mekhalayil‍ valiya thothilulla enna nikshepam kandetthi. 1960-ode oor‍jja srothasukalil‍ enna onnaamathetthi. 1973-leyum 1979-leyum enna prathisandhi veendum puthiya srothasukal‍kkaayulla ane്vashanangal‍kku vazhivecchu. Innu lokatthu ettavumadhikam gaveshanam nadakkunna mekhalakalilonnu punarupayogikkaavunna puthiya oor‍jjasrothasukalumaayi bandhappettaanu. Naale sauror‍jjam onnaamathetthumennu karuthunnavarereyaanu. Oor‍jjamekhalaye motthamaayi kandulla char‍cchayaanu abhikaamyamenkilum athere aazhatthilum parappilumulla vishakalanam aavashyappedunnathinaal‍ ivide vydyuthiyumaayi bandhappetta kaaryangal‍ maathramaanu prathipaadikkunnathu. Vikasanavumaayi bandhappedutthiyullathilere innu kaalaavasthaa vyathiyaanamul‍ppedeyulla paaristhithika prathyaaghaathangalumaayi bandhappedutthiyaanu vydyuthi ul‍ppedeyulla oor‍jjaramgatthe char‍cchakal‍ nadakkunnathu. Paramparaagatha vydyuthothpaadana samvidhaanangalaaya van‍kida jalavydyutha paddhathikalum, thaapanilayangalum, aanavanilayangalum van‍ paaristhithika, saamoohika prathyaaghaathangalaanu srushdikkunnathu. Valiya jalavydyutha paddhathikal‍ palathum vanamekhalakalilaanu nir‍mmikkunnathu. Vanangal‍kkum, sasyajaalangal‍kkum, jyvavyvidhyatthinum iva varutthiyittulla naashanashdangal‍ valare valuthaanu. Nerittulla vananaashatthinappuram vanangaludeyum, jyva aavaasavyavasthakaludeyum thunduvathkaranam (fragmentation) sameepa vanangaludeyum, vanyajeevikaludeyum nilanil‍ppinu gurutharamaaya bheeshani uyar‍tthunnu. Manushyaspar‍shamel‍kkaattha kanyaavanangalil‍ anakkettukal‍ nir‍mmikkaanaayi srushdiccha gathaagatha samvidhaanangal‍ palayidangalilum kooduthal‍ vananaashatthinu vazhivecchittundu. Nadeevyavasthakalil‍ ettavumere aaghaatham varutthiyittulla manushya idapedalaanu anakkettunir‍mmaanam. Puzhayude svaabhaavika neerozhukkinte reethikale ithappaade maattimarikkunnu. Nadiyude, risar‍voyaril‍ mungippokunna bhaagavum anakkettinuthaazhe neerozhukkillaathaakunna bhaagavum phalatthil‍ maricchathaayi thanne kanakkaakkendivarum. Ushnamekhalaa pradeshangalile van‍kida anakkettukalil‍ ninnum ganyamaaya thothil‍ harithahruhavaathakamaaya meethen‍ puramthallappedunnathaayi braseelil‍ nadanna padtanangal‍ theliyicchittundu. Lokatthaake anakkettukal‍kkaayi kodikkanakkinaalukalaanu kudiyozhippikkappettittullathu. Pradhaanamaayum aadivaasi samoohangalum, mattu pinnokka janavibhaagangalumaanu ittharatthil‍ kudiyozhippikkappettathu. Anakkettukal‍kku thaazhe neerozhukkilundaakunna vyathiyaanam puzhaye aashrayikkunna janangal‍kku palappozhum valiya nashdangalundaakkunnu. Parisaramalineekaranavum, gauravamaaya aarogyaprashnangalum kal‍kkari upayogikkunna thaapanilayangalude koodappirappaanu. Innu thaapanilayangalude ettavum valiya bheeshaniyaayikkaanunnathu harithagruhavaathakangalude puramthallalaanu. Inthyayile mottham harithagruhavaathaka uthsar‍janatthil‍ (emission) 40 shathamaanavum thaapanilayangalil‍ ninnaanu. (2007-l‍ inthyayile mottham harithagruhavaathaka uthsar‍jjanam 1,900 dashalaksham dan‍ kaar‍ban‍dyoksydinu thulyamaayirunnu. Ithil‍ 719 milyan‍ dan‍, athaayathu 38 shathamaanam, vydyutha mekhalayude sambhaavanayaayirunnu). Kal‍kkari khananavumaayi bandhappettum atheeva gurutharamaaya aarogya, paaristhithika prashnangalundu. Prakruthivaathakam indhanamaayupayogikkunna thaapanilayangal‍kku kal‍kkarinilayangale apekshicchu malineekaranam kuravaanu. Ennaal‍ ivaykkum kal‍kkarinilayangalude 50 shathamaanam harithagruha prabhaavamundu. Cher‍nobil‍, phukkushima duranthangal‍kku shesham nilavil‍ aanava nilayangalulla pala raajyangalum apakadakaramaaya ee saankethika vidyayil‍ ninnum pin‍maariekkaandirikkukayaanu. Vydyuthi uthpaadana samvidhaanamennathilupari aanavaayudha mohamaanu aanava vydyuthi nilayanir‍mmaanatthinu pinnilenna aaropanam shakthamaanu. Inthyayil‍ mattellaa vydyutha uthpaadana samvidhaanangalum oor‍jja, paarampare്yathara oor‍jja vakuppukalude keezhilaayirikkumpol‍ aanava nilayangal‍ maathram prathirodha vakuppinu keezhilaanu. Ivide ninnulla palavivarangalum pothu janangal‍kku labhyamalla. Aanavanilayangalil‍ apakadangalundaayi aanava vikiranamundaayaal‍ avayude prathyaaghaatham valare var‍shangal‍ thudar‍nnukondirikkum. 2006-l‍ cher‍nobil‍ duranthatthinte irupathaam vaar‍shikavelayil‍ puratthirakkiya vividha padtanangalude samaahaaram parayunnathu avide janangalude aarogyaprashnangal‍ var‍ddhicchuvarunnathaayaanu. Phukkushima duranthatthinte prathyaaghaathangalude vyaapthi lokamariyaan‍ irikkunnatheyullu. Valiya apakadangal‍ illaathirunnaal‍ppolum aanavanilayangal‍ pravar‍tthikkumpol‍ parisarangalil‍ rediyeshan‍ moolamulla aarogyaprashnangal‍ undaakunnathaayi rippor‍ttukalundu. 40 var‍shattholam maathram aayusulla oru aanavanilayatthinte pravar‍tthana kaalaavadhi kazhinjaal‍ baakkiyaakunna avashishda indhanam aayirakkanakkinu var‍shangal‍ maarakamaaya vikiranam purappeduvippikkaan‍ sheshiyullathaanu. Avashishda indhanam kykaaryam cheyyaanulla surakshithamaaya oru maar‍ggavum lokam innuvare kandetthiyittilla. Innu mukhyadhaarayiletthikkazhinja kaattil‍ ninnum, sauror‍jjatthil‍ ninnumulla vydyuthi uthpaadana maar‍ggangalum poor‍nnamaayum ”shuddha”maanennum kanakkaakkaanaakilla. Ennaal‍ paramparaagatha srothasukale apekshicchu thaarathame്yana kuranja prathyaaghaathangalaanu ivayundaakkunnathu. Athinaal‍ thanne pala raajyangaluminnu puthiyathum, punarupayogikkaavunnathumaaya oor‍jja srothasukal‍kku (new and renewable energy source) mun‍ganana nal‍kunna nayangalaanu pin‍thudarunnathu. 2013 avasaanikkumpol‍ lokatthinte punarupayogikkaavunna oor‍jja srothasukalude sheshi 5,60,000 megaavaattiletthikkazhinju. Kaattil‍ ninnulla vydyuthopaadhikalude sheshi 3,18,000 megaavaattum sauror‍jjatthil‍ninnullathu 1,39,000 megaavaattumaayi. Kazhinja naaluvar‍shangalil‍ thudar‍cchayaayi paramparaagatha vydyutha paddhathikal‍kku chelavazhicchathilere panamaanu lokam punarupayogikkaavunna puthiya srothasukal‍kkaayi chelavazhicchathu. Inthyan‍ vydyuthi ramgam 11-aam panchavathsarapaddhathi muthal‍ (2007-2012) inthyayilum, paarampare്yathara srothasukalude valiya valar‍cchayundaayittundu. Ennaal‍ vikasitha raajyangalil‍ ninnum vyathyasthamaayi ivide paramparaagatha srothasukalil‍ ninnulla vydyuthi uthpaadanam kuthicchuyarukayaanu. 11-aam paddhathi kaalatthu paarampare്yathara srothasukalil‍ ninnum puthuthaayi 17,000 megaavaattil‍ thaazhe vydyuthi uthpaadippicchappol‍ paramparaagathasrothasukalil‍ ninnum 51,000 megaavaattaanu puthuthaayi uthpaadippicchathu. Sameepabhaaviyil‍ (2013-32 vareyenkilum) paramparaagathasrothasukalude van‍ valar‍ccha thudarumennaanu adhikrutharude nilapaadu. Inthyayil‍ aadyamaayi vydyuthavilakku prakaashicchathu 1879-l‍ kol‍kkatthayilaanu. Kendreekrutha vydyuthothpaadana samvidhaanangal‍kku thudakkam kuricchathu 1905-l‍ pashchimabamgaalile daar‍jilingu jillayil‍ sthaapiccha 130 kilovaattu sheshiyulla jalavydyutha paddhathiyodeyaanu. Inthya svathanthrayaaya 1947-l‍ ivide 1,362 megaavaattu sthaapithasheshiyulla vydyutha paddhathikalundaayirunnu. Innu athu 2,49,484. 32 megaavaattu aayirikkunnu (30-06-2014-l‍). 1947-l‍ aake 4,073 dashalaksham yoonittu (4073 mu) vydyuthi uthpaadippicchuvenkil‍ nadappuvar‍sham 10,23,000 ngada vydyuthothpaadanamaanu lakshyam. 1980-nu sheshamaanu ivide vydyuthothpaadanatthil‍ kuthicchu chaattamundaayathu. Innulla sheshiyude 90 shathamaanattholam 1980-nu shesham vannathaanu. Vydyuthiyude sthaapithasheshiyil‍ 70 shathamaanattholavum vaar‍shika vydyuthi uthpaadanatthil‍ 80 shathamaanattholavum thaapanilayangalude sambhaavanayaanu. 11-aam panchavathsarapaddhathiyil‍ inthyayil‍ 65,000 megaavaattu sheshiyulla vydyuthanilayangalaanu puthuthaayi vannathu. 12-aam paddhathiyil‍ 88,000 megaavaattinte paramparaagatha paddhathikalum 30,000 megaavaattinte paarampare്yathara paddhathikalum lakshyamidunnu. 2031-32 ode ettulaksham megaavaattu vydyuthi venamennaanu aasoothrana kammeeshante kanakku. Ithil‍ 4,00,000 megaavaattu thaapanilayangalil‍ ninnum 1,50,000 megaavaattu jalavydyuthapaddhathikalil‍ ninnum 67,000 megaavaattu aanavanilayangalil‍ ninnum kandetthanamennaanavar‍ parayunnathu. Bhaaviyile vydyuthi aavashyakathayekkuricchum athu kandetthunnathinulla maar‍ggangalekkuricchumulla ee kanakkukal‍ pothu samoohatthil‍ chodyam cheyyappedaathirikkunnathu nammude nilanil‍ppinuthanne valiya bheeshaniyaanuyar‍tthuka. Innulla vydyuthapaddhathikal‍ srushdicchittulla paaristhithika, saamoohika prathyaaghaathangal‍thanne namukku pariharikkaanaayittilla. Appol‍ iniyum palamadangu ittharam paddhathikal‍ vannaalatthe avasthayenthaakum? Aasoothrakar‍ ikkaaryam chinthicchillenkilum prathyaaghaathangal‍ anubhavikkunna namukkithu char‍ccha cheyyaathirikkaanaakumo? Aduttha 18 var‍shatthil‍ namukkithrayum vydyuthi aavashyamillennu thiricchariyappedanam. Ithrayum vydyuthapaddhathikalude aaghaatham namukku thaangaanaakillennum thiricchariyappedanam. Prakruthi vibhavangale kollayadicchu paristhithikkum, saamaanyajanathaykkum valiya naashanashdangal‍ undaakkunnatharam vyavasaayangal‍kkum, aar‍bhaadatthinteyum dhoor‍tthinteyum paryaayamaayi maarikkondirikkunna van‍nagarangal‍kkum vendiyaanu kazhinja kuracchu kaalamaayi, undaakkunna vydyuthiyil‍ bhooribhaagavum pokunnathu. Ivide vydyuthi labhyamaakaattha 30 kodiyil‍param aalukal‍kkum, bhaagikamaayi maathram labhikkunnavar‍kkum, nyaayamaaya gaar‍hika aavashyangal‍kkulla vydyuthi labhyamaakunnathinaayirikkanam mun‍ganana. Saadhaarana janangalude jeevithavrutthikkaavashyamaaya samvidhaanangal‍kku venda vydyuthikkaavanam mun‍ganana. Adhikruthar‍ ippol‍ kanakkaakkunnathinte cheriyoramshame ithinaavashyamaayi varikayulloo (visthaarabha??

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions