സോളാര്‍ എനര്‍ജി

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സോളാര്‍ എനര്‍ജി                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

നമുക്കാവശ്യമായ സോളാര്‍ എനര്‍ജി പവർ പ്ലാന്റുകൾ എങ്ങിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?

 

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിന്റെ ഭാരം കൊണ്ടും, തുടർച്ചയായുള്ള പവർ കട്ട് മൂലവും ഇന്‍ഡ്യയില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തില്‍ നല്ലൊരു കൂട്ടം ആളുകള്‍  സോളാര്‍ പവര്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത്  പലപലതരത്തിലുള്ളതും തലത്തിലുള്ളതുമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കൊണ്ടുള്ള  പൊള്ളയായ പരസ്യങ്ങൾ ദിവസേനയെന്നോണം കാണുമ്പോൾ  ഉപഭോക്താവിന് ആശയകുഴപ്പമുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്‌. കൃത്യമായ കപ്പാസിറ്റിയിൽ,  ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ പരസ്യങ്ങളിലും മറ്റും കുടുങ്ങി വിലകുറവ് മാത്രം നോക്കി സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ സ്ഥാപിച്ചാൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനുപുറമെ വീടിനുമുകളിലെ സ്ഥലവും നഷ്ടമാകും.  ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ലാഭിക്കാനായി മാത്രം  സോളാർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കരുതെന്നാണാദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കാരണം സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിനായി മുടക്കുന്ന തുക ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകിയാൽ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിബില്ല് അടക്കാനാവും.  ഔദ്യോഗികമായും അനൌദ്യോഗികമായും ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ്ങടക്കം പല സമയങ്ങളിലും വൈദ്യുതിലഭിക്കാത്ത കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ സ്വന്തമായി വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ച് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക ഒപ്പം ജലസ്രോദസ്സുകളെ പ്രധാനമായും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കേരള വൈദ്യുത മേഖലയെ രക്ഷിക്കുക,  പരിസ്ഥിതിയേയും ഭൂമിയേയും സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ വിശാല ഉദ്ദേശങ്ങളായിരിക്കണം സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സ്വന്തമായി സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന ഉപഭോക്താവ് ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത്.  സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ കപാസിറ്റി  വൈദ്യുതികൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവ്വതും സോളാർ പവറിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെങ്കിലും, സാമാന്യം നല്ല വിലയുള്ളതും കപ്പാസിറ്റിക്കനുബന്ധമായി കൂടുന്നതുമാണ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകളുടെ വില.  അതുകൊണ്ട്തന്നെ ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് സോളാർ പവറിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന ഒരു ധാരണ  ആദ്യമേയുണ്ടായാൽ കൃത്യമായ കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള പ്ലാന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും.  ഉദാഹരണത്തിന്, എ.സി (എയർ കണ്ടീഷൻ), പമ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ, ലൈറ്റ്, ഫാന്, ടി.വി. തുടങ്ങിയവ മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായി സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ തിരഞ്ഞെടിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.  അതുപോലത്തന്നെ, കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ സോളാറിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്  അത്യാവശ്യത്തിന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ പ്ലാന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്.  അതായത്, കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 2000 വാട്ട് / 5 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലാന്റിനേക്കാൾ ഉത്തമം 1000വാട്ട് പ്ലാന്റ് പത്തോ പതിനഞ്ചോ മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലാന്റാണ് ഉത്തമം.  ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഉപഭോക്താവിന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി തീരുമാനിക്കാം   ബാക്കപ്പ് ടൈം സൂര്യപ്രകശമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ സോളാർ പാനലുകൾ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ .ഇലക്ട്രിസിറ്റിയില്ലാത്ത, രാത്രിയിലോ മേഘാവൃതമായ സമയത്തോ എത്ര സമയം പവർ പ്ലാന്റ് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കും എന്നതാണ് ബാക്കപ്പ് ടൈമുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, 1000 വാട്ട് പവർ / ബാക്ക് അപ്പ് ടൈം ഏഴുമണിക്കൂർ എന്നുപറഞ്ഞാൽ;  ദിവസത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശമില്ലെങ്കിലും  ഏഴുമണിക്കൂർ സമയം 1000W വൈദ്യുതി ലഭിക്കും. കപ്പാസിറ്റിയും, ബാക്കപ്പ് ടൈമും തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഉപഭോക്താവിനത് സോളാർ കമ്പനികളെ സമീപിക്കാം.  ഇനിയാണ് ഉപഭോക്താവ് വഞ്ചിക്കപ്പെടാനുള്ളതെല്ലാമിരിക്കുന്നത്.  വാങ്ങിക്കേണ്ട കപ്പാസിറ്റിയും ബാക്കപ് ടൈമും അറിയീച്ചാൽ മോഹവിലയോടെ പല ഉറപ്പുകളുമായും സെയിത്സ് മാൻ നിങ്ങളെ സമീപിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും വിലയിരുത്താതെ സെയിത്സ് മാൻ തന്ന ‘ഉറപ്പിൽ’ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചാൽ,  തീരെ പ്രവർത്തിക്കാത്തതോ അപൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ആയ നീല നിറത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഗ്ലാസ്സ് ഫ്രെയിമുകളാവും നിങ്ങളുടെ ടെറസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായി സൂചിപ്പിച്ച സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ സ്വയമുറപ്പിക്കാനാവും സൂചിപ്പിച്ച കപ്പാസിറ്റിയും ബാക്കപ്പ് ടൈമും ലഭിക്കുമോ എന്നത്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്,  സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനായില്ലെങ്കിൽ സോളാർ കമ്പനിയിലെ ആളുകളോട് തന്നെ കണക്കുകൂട്ടി പറഞ്ഞുതരാനോ ആവശ്യപ്പെടുക.  ബാറ്ററികളുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് baackup time അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്, ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത് Ampere Hour ( Ah) ലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 125Ah/ 12Volts. ഒരു ബാറ്ററിയുടെ Ah അറിഞ്ഞാൽ അതെത്ര വൈദ്യുതി / എത്രസമയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ എത്ര ബക്കപ്പ് കിട്ടുമെന്നും കണക്കുകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാം.  ഉദാഹരണത്തിന്, 125Ah/ 12Volts ബാറ്ററി 12 X125 = 1500 Whr = 1.5 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കും; ഈ ബാറ്ററി ഒരു മണിക്കൂർ സമയം 1500വാട്ട് വൈദ്യുതി  ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടി കണ്ടെത്തി!.  എന്നാലിതുറപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല!  നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടിയ, ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് 1500 ഈ ബാറ്ററി  ലഭ്യമാക്കുമോ എന്നതുറപ്പിക്കാൻ മറ്റൊന്ന് കൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട്, ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി അധവാ “ C ” .  വിശദമാക്കാം.  ബാറ്ററികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വെറും “ Ah “ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോര അതിനൊപ്പം “C” യും നോക്കണം എന്നാലേ തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാറ്ററി ആവശ്യത്തിനുപകരിക്കുമോ എന്നുറപ്പിക്കാനാവൂ. 125 Ah/ C3 ബാറ്ററി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പവറും തരുന്നതും 125Ah / C10 ഒന്നല്ല.  125 Ah/ C3 ബാറ്ററി 500 വാട്ട് പവർ  മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ 125Ah / C10 ബാറ്ററി 150 വാട്ട് പവർ പത്തുമണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.  അതായത്, 500 വാട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ബാറ്ററി 125 Ah/ C3 ആണ്. 125Ah / C10 തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ആവശ്യമുള്ള പവർ ലഭിക്കില്ലെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ!  വിലയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, C3 റേറ്റിങ്ങുള്ളവക്ക് C10 നെക്കാൾ വിലയും കൂടും!  മിക്കവരും ഈ “C” റേറ്റിങ്ങ് കാണിക്കാറില്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.  അറിയുക, 125 Ah ബാറ്ററിയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളു, അതാണ്  " DoD" Depth of Discharge എന്നറിയപ്പെടുന്നത്,  125Ah/ DoD 85% എന്നു സൂചിപ്പിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം നമുക്കുപയോഗിക്കാനാവുക 106Ah മാത്രമാണ്! ചുരുക്കത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബാറ്ററിയുടെ  ഈ മൂന്ന് പരാമീറ്ററുകളും മനസ്സിലാക്കി, ഉദ്ദേശിച്ച ബാക്കപ്പ് ലഭിക്കുമോ എന്നുറപ്പുവരുത്തുക അല്ലാത്ത പക്ഷം കമ്പനികൾ  പറയുന്ന ബാക്കപ്പ് ടൈം / പവർ  ലഭിക്കണമെന്നില്ല.  സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ച് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ചാര്ജ്ജ് ചെയ്യുകയും തുടര്ച്ചയായി റീചാര്ജ്ജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ ഡീപ് ഡിസ്ചാര്ജിങ്ങ് ടൈപ്പ് ബാറ്ററികളാണ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.  സോളാർ കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാര്‍ ബാറ്ററികൾ, നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററികൾ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ച്ഛാർ‌ജിങ്ങ് ഡിസ്ചാർ‌ജിച്ച് മൂലം അധികകാലം പ്രവർത്തിക്കില്ല.

 

സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ ഘടകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

 

സോളാര്‍ പാനലുകള്‍ കൺസ്ട്രക്ഷൻ (നിർമ്മിതി) സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കു സോളാര്‍ പാനലുകളാണ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രധാന ഘടകം. പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുള്ള സോളാർ പാനലുകളാണുള്ളത്, മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈന്‍ , പോളി ക്രിസ്റ്റലൈന്‍,  തിൻ ഫിലിം.  ഇവയിൽ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറഞ്ഞതിനാൽ തിൻ ഫിലിം വിഭാഗമൊഴിച്ച് മറ്റ് രണ്ട് വിഭാഗമാണ് സാധാരണയായുള്ളത്. നിർമ്മിതിയിലെ വ്യത്യാസമാണ് തരം തിരിവിനാധാരം. സാധാരണ രീതിയിൽ കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് മോണോ വിഭാഗത്തെ കാണുക,  പ്രവർത്തന ക്ഷമത മോണോവിഭാഗത്തിന് പോളിയെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്, വിലയും മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ വിഭാഗത്തിനാണ് കൂടുതൽ.  ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മുപ്പത് വർഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ട, വെയിലും മഴയും കൊള്ളേണ്ട  ഒന്നാണ് സോളാർ പാനലുകൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്നുറപ്പുവരുത്തൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നിലവാരമുള്ള പാനലുകൾ തിരിച്ചറിയാനാവും.  അലുമിനിയം കൊണ്ട് ഷാർപ്പ് മൂലകളില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രെയിമിലുള്ള പാനലുകൾ നല്ലതാണ്‌.  പാനൽ ഫ്രെയിമുകളുടെ മൂലകൾ ഷാർപ്പായി പൊന്തിനിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആഭാഗത്ത് പൊടിയും ചെളിയുമൊക്കെ തടഞ്ഞുനിന്ന് പാനലുകളിൽ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടാതെ പൂർണ്ണ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വൈദ്യുതി ഉതപാദിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.  കോർണ്ണറുകൾ ഷാർപ്പല്ലെങ്കിൽ മഴവെള്ളവും മറ്റും തങ്ങിനിൽക്കാതെ ഒഴുകുന്നതിനാൽ ഷാർപ്പില്ലാത്ത കോർൺറുകളുള്ളവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.  സോളാർ പാനലുകൾ - പവർ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിക്കാനുള്ള ശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല വാട്ട് പവറിലാണ് സോളാർ  പാനലുകള്‍ ലഭിക്കുന്നത്, ഉദാഹരണം 10, 50, 200, 250 W അങ്ങിനെ പോകുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാനലുകളുടെ പവർ കണക്കാക്കൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്.  പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്നത്  ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സോളാർ പാനലുകളുടെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ആകെത്തുകയായിരിക്കണം. 1000വാട്ട് പ്ലാന്റിന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 250വാട്ടിന്റെ നാലുപാനലുകളോ 200വാട്ടിന്റെ അഞ്ച്പാനലുകളോ വേണം. ഇതിൽ കുറഞ്ഞാൽ അറിയുക നിങ്ങളുടെ പ്ലാന്റ് നിങ്ങളുദ്ദേശിച്ച പവർ തരുന്ന ഒന്നല്ല!  250വാട്ട് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സോളാർ പാനൽ 250വാട്ട് ലഭ്യമാക്കുക STC ( Standard Testing Condition) ൽ മാത്രമാണ്, Standard Testing Condition = 25 ഡിഗ്രി ചൂടും 1000W/sq.m സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ശക്തി.  ഇവയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവുമ്പോൾ പവർ കുറയും. എല്ലാസമയവും വെയിലത്തിരിക്കുന്ന സോളാർ പാനലുകളുടെ ടെമ്പെറേചർ അമ്പതിനോടടുത്ത് വന്നാൽ 250 വാട്ട് പാനൽ 250 ൽ കുറവേ ഉത്പാദിപ്പിക്കൂ, എത്ര ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്നത്  പ്രസ്ഥുത സോളാർ പാനലിന്റെ ടെമ്പെറെച്ചര്‍ കോയിഫിഷ്യന്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും.  അങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ, 1000വാട്ട് പ്ലാന്റിന് 1000വാട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പവർ വേണമെന്ന് മനസ്സിലാവും.   ടെമ്പെറെച്ചര്‍ കോയിഫിഷ്യന്റ് 250 W എന്നെഴുതിരിക്കുന്ന ഒരു സോളാർ പാനൽ 250 W വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുക 25 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിലാണ്. സൂര്യപ്രകശത്തിലിരിക്കുന്ന സോളാർ പാനലിന്റെ ചൂട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച്  അതുത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയിലും കുറവുവരും,  എത്ര കുറവെന്നത് Temperature Coeff, താപവുമനുസരിച്ചിരിക്കും. ഒരേകദേശ കണക്കായി 35 ഡിഗ്രി ചൂടിൽ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോളാർ പാനൽ, നാല്പത്തഞ്ചു ഡിഗ്രി ചൂടിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ 20XTemperature Coeff വാട്ട് പവർ 250 W ൽ നിന്നും കുറവുമാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.  പവർ ടോളറൻസ് സോളാർ പാനലുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കും എന്ന് കണ്ടെത്താനാവുന്ന മറ്റൊരു parameter ആണിത്. നിലവാരമുള്ള എല്ലാ സോളാർ പാനലുകളിലും ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കും, ഉദാഹരണത്തിന് 250 W സോളാർ പാനലിൽ എഴുതിയിരിക്കുക 250+- 5% ( എന്നോ +3%) എന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും.  ഇതിനർത്ഥം 250 വാട്ട് സോളാർ പാനലിൽ നിന്നും 237.5 വാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 262.5 വാട്ടോ ലഭിച്ചേക്കാം എന്നാണ്.  ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെയും നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റേയും മറ്റും നിലവാരമനുസരിച്ച് ഇതിൽ വ്യത്യാസവും വരും.ഗുണനിലവാരമുള്ള പഥാർത്ഥങ്ങളും  അത്യാധുനികമായ സാങ്കേതികത്തോടെ നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച പാനൽ നിർമ്മാതാക്കൾ Positive Power Tolerance അതായത് “ + “ മാത്രം നൽകുന്നവരുണ്ട്,  ഉദാഹരണത്തിന് 250+ 0 / 3% അതായത് . അത്തരം സോളർ പാനലുകൾ 250 W ഓ 257.5 വാട്ടോ  ഉറപ്പുനൽകുന്നു അതായത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എഴുതിയ 250 W power out put തരുന്നെന്നർത്ഥം. വാറണ്ടി ഉപഭോക്താവ് ആശയകുഴപ്പത്തിലാവാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു വിഷയമാണിത്.  അടിസ്ഥാനപരമായി സിലിക്കൺ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതിനാൽ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് കേടുവരുന്ന ഒന്നല്ല  സോളാർ പാനലുകൾ, അതുകൊണ്ടുതന്നെ 25വർഷം വാറണ്ടി എന്ന് മാത്രം പറയുന്നതിൽ ചില ചതികൾ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്.  കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് സോളാർ പാനലിന്റെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവിനാണ് കുറവുവരിക അല്ലാതെ പാനലുകൾ അമ്പതുവർഷം കഴിഞ്ഞാലും കാണാൻ ഒരുപോലിരിക്കാം.  ഇന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന 250വാട്ട് പവറ് തരുന്ന ഒരു സോളാർ പാനൽ രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും തരണമെന്നില്ല. നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിച്ച അടിസ്ഥാന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും, നിർമ്മിതിക്കുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന  സാങ്കേതികതയേയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എത്ര ശതമാനം കുറവുവരുമെന്നതിനടിസ്ഥാനമിരിക്കുന്നത്.  നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പലതരത്തിലുമുള്ള ഗുണനിലവാരങ്ങളനുസരിച്ച് പാനലുകളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ സെല്ലുകളുടെ നിലവാരം നാലായി ( അനൌദ്യോഗികമായി) തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പല നിലവാരത്തിലുമുള്ള സെല്ലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സോളാർ പാനലുകള്‍ കാലപ്പഴക്കം കൂടുമ്പോള്‍ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും; ഇവിടെയാണ്‍ വാറണ്ടിയുടെ മറിമായങ്ങളിരിക്കുന്നത്.  ഇരുപത്തഞ്ചുവര്‍ഷം വാറണ്ടി എന്നല്ല, 25 വര്ഷം കഴിഞ്ഞാല്‍ എത്ര ശതമാനം പവര്‍ തരുമെന്നതിനാണ്‍ വാറണ്ടി നല്‍കേണ്ടത്. 25 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ 80% പവർ തരും എന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് പത്തുവര്‍ഷമോ അഞ്ചു വര്ഷമോ കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഔട്ട് പുട്ട് പവർ തരുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ എത്ര പവർ തരുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ സോളാർ പാനലുകളാൺ ഉത്തമം.  വിശദമാക്കാം;  80% Power output @ 25 വര്ഷം എന്നുപറയുന്നതിനേക്കാള്‍ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്, 90% Power output @ 5 വര്ഷം എന്നോ 10 വര്ഷം എന്നോ പറയുന്ന സോളാർ പാനലാവും.  100% Power output @ 10 വര്ഷത്തേക്ക് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അത്യാധുനിക സോളാർ പാനലുകളും ഇന്ന് മാർക്കെറ്റിൽ ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ പാനലുകള്‍ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായി.  ഇന്‍വേര്‍ട്ടർ തന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻ‌വേർട്ടറുകൾ  സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൂടേ എന്നത് മിക്ക ഉപഭോക്താക്കൾക്കുമുള്ള ഒരു സംശയമാണ്. സോളാർ ഇൻ‌വേർട്ടർ കരുതുന്നതുപോലെ വെറുമൊരു ഇൻ‌വേർട്ടറല്ല, അതിനൊപ്പം സോളാർ പവർ ചാർജിങ്ങ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം അടങ്ങിയ ഒന്നാണ്. ഇൻ‌വേർട്ടറുകളിൽ പ്രധാനമായും നോക്കേണ്ടത് രണ്ടുകാര്യമാണ്, ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റി രണ്ട് വേവ് ഫോം.  പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ പവറിന്റെ ആകെത്തുകയായിരിക്കണം സോളാർ കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇൻ‌വേർട്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി. വേവ്ഫോം Pure Sine wave ആകുന്നതാണുത്തമം.  സാമാന്യം നല്ല വിലയുള്ള ഒന്നാണ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ, അതു വാങ്ങുമ്പോൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതെല്ലാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ഉറപ്പുവരുത്തിമാത്രം വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോളർ പവറിലല്ല കെ.എസ്.ഇ.ബി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും.  വിലകുറവില്‍ സോളാര്‍ പ്ലാന്റുകള്‍ ഓഫര്‍ ചെയ്യുന്ന പരസ്യകമ്പനികളോട് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചുമനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുള്ളവ വാങ്ങിക്കാന്‍ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, പരസ്യക്കെണിയില്‍ വീഴാതിരിക്കുക, നല്ല സോളാര്‍ പാനലുകൾക്ക് നല്ല വില കൊടുക്കണം ആരുകുറവില്‍ തരുന്നുവോ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലെന്തോ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്.  ഹൈലൈറ്റ്സ്:  1. സോളാർ പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് തുല്യമായ സോളാർ പാനലുകളുടെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ആകെത്തുകയായിരിക്കണം, പാനലുകൾ IEC 61215, IEC 61730 തുടങ്ങിയവയുള്ളതാണോ എന്നുറപ്പുവരുത്തുക.  2.ബാറ്ററിയുടെ  മാത്രം നൊക്കിയാൽ പോര, യും യും നോക്കി പറയുന്ന ബാക്കപ്പ് ലഭിക്കുമോ എന്നുറപ്പുവരുത്തണം  3.ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടിയാൽ മാത്രം  ബാക്കപ്പ് ടൈം ലഭിക്കില്ല, കൂട്ടിയ കപ്പാസിറ്റി ചാർജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള സോളാർ പാനലുകൽ അധികമായിട്ട് വേണം   4.വാറണ്ടി ലഭിക്കേണ്ടത് ഇത്രവർഷം ഇത്ര പവർ തരുമെന്നതിനായിരിക്കണം അല്ലാതെ 25 വർഷം വാറണ്ടി എന്നതല്ല, അഞ്ചോ പത്തോവർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര പവർ ലഭിക്കുമെന്നതിനുള്ള വാറണ്ടിയാണുത്തമം.  5.ഇന്‌വേർട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ “ Watt “  1000 Watt കപ്പാസിറ്റിയിൽ വാങ്ങുന്നതാണ് “ VA “ 1000 VA യിൽ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം.

 

സോളാർ പവർ‌ പ്ലാന്റുകളുടെ ബാക്കപ്പ് ടൈം

 

സോളാർ പവർ  പ്ലാന്റുകൾ  വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർ  ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ബാക്കപ്പ് ടൈം. ഇലക്ട്രിസിറ്റിയില്ലാത്ത, രാത്രിയിലോ മേഘാവൃതമായ സമയത്തോ എത്ര സമയം  ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ്  ബാക്കപ്പ്  ടൈമെന്ന് പറയുന്നത്.  മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുതൽ മുപ്പതുമണിക്കൂർ വരെ ബക്കപ്പ് ടൈം നൽകുന്ന സോളാർ കമ്പനികൾ / സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇവരൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബക്കപ്പ് ടൈം ലഭിക്കുമോ എന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് കണക്കാക്കി തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.  ബാറ്ററികളുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് backup time അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്, കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത് Ampere Hour ( Ah) ലാണ്, കബളിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസുള്ളതും ഇവിടെത്തന്നെ! ബാറ്ററികളുടെ കപ്പാസിറ്റിക്കൊപ്പം C” റേറ്റിങ്ങും  അറിഞ്ഞാൽ  മാത്രമേ സൂചിപ്പിച്ച ബാക്ക് ടൈം കിട്ടുമോ എന്നുറപ്പിക്കാനാവൂ.  മാത്രമല്ല, ഒരേ ആവശ്യത്തിനു്,   125 Ah/ C10 ബാറ്ററി തരുന്ന ബാക്കപ്പ് ടൈമിനേക്കാൾ വളരെ കുറവ് ബാക്ക് അപ്പ് ടൈം മാത്രമേ 125Ah/ C20 തരികയുള്ളൂ,; വിലയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, C10 റേറ്റിങ്ങുള്ളവക്ക് C20 നെക്കാൾ വിലയും കൂടും! മിക്കവരും ഈ “C” റേറ്റിങ്ങ് കാണിക്കാറില്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.  സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിനൊപ്പം നൽകുന്ന ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയും / റേറ്റിങ്ങും അറിഞ്ഞ്, അത് സൂചിപ്പിച്ച ബാക്ക് ടൈം തരുമോ എന്നുറപ്പ് വരുത്തുക, അതുകണക്കുകൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ സോളാർ കമ്പനിയോട് കണക്കുതരാൻ ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലാത്ത പക്ഷം സൂചിപ്പിച്ച ബാക്കപ്പ് ടൈം ലഭിക്കാതെ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടേക്കാം!

 

സൂര്യനാണ്‌ താരം!

 

(ആര്‍ വി ജി മേനോന്‍)  പിളര്‍ക്കാന്‍ പറ്റാത്തത്‌ എന്ന്‌ കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന പരമാണുവിനെ പിളര്‍ക്കാമെന്നും അതിലൂടെ ഊര്‍ജം മോചിപ്പിക്കാമെന്നും 1938 ല്‍ ജര്‍മ്മന്‍കാര്‍ കണ്ടെത്തി. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത്‌ ഈ വിദ്യയുപയോഗിച്ച്‌ സര്‍വനനാശകമായ ആറ്റംബോംബ്‌ ഉണ്ടാക്കാനും ജര്‍മ്മനി ശ്രമിച്ചു.  പക്ഷേ അതില്‍ വിജയം കണ്ടത്‌ അമേരിക്കയാണ്‌. മഹായുദ്ധത്തിന്‌ അന്ത്യംകുറിച്ചുകൊണ്ട്‌ 1945 ആഗസ്റ്റ്‌ ആറിന്‌ ഹിരോഷിമയിലും ഒന്‍പതിന്‌ നാഗസാക്കിയിലും ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ആയുധപ്രയോഗം നടന്നു. രണ്ടു ലക്ഷത്തിലേറെ മനുഷ്യര്‍, സ്‌ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പെടെ വെന്തു മരിച്ചു.യുദ്ധത്തിനുശേഷവും അമേരിക്ക കൂടുതല്‍ ശക്തിയേറിയ ആണവായുധങ്ങള്‍ (ഹൈഡ്രജന്‍ ബോംബ്‌, ന്യൂട്രോണ്‍ ബോംബ്‌) വികസിപ്പിക്കുന്നതു തുടര്‍ന്നു. പക്ഷേ പിന്നാലെ തന്നെ സോവിയറ്റ്‌ യൂണിയനും ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാന്‍സും, രണ്ട്‌ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കുശേഷം ചൈനയും ആണവായുധശേഷി നേടി. ലോകം ഒരു ആണവപ്പന്തയത്തിന്‌ മുമ്പില്‍ വിറങ്ങലിച്ചു നിന്നു. ഭൂഗോളത്തിനെ പട്ടവട്ടം തകര്‍ത്തു തരിപ്പണമാക്കാനുള്ള ആണവായുധങ്ങളാണ്‌ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ കലവറയില്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്‌.  ഒരു ഭ്രാന്തന്‍ മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റിയ നീക്കം മതി, സര്‍വനാശകരമായ ആണവയുദ്ധത്തിന്‌ തിരികൊളുത്താന്‍. അധികാര ഭ്രാന്ത്‌ തലയ്‌ക്കു പിടിച്ച മറ്റൊരു ഹിറ്റ്‌ലറോ മുസ്സോളിനിയോ ഉണ്ടാവില്ലെന്നെന്താണുറപ്പ്‌? അതുകൊണ്ട്‌ ലോകമെമ്പാടും അണുവായുധങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ ജനവികാരം ഉണ്ടായി. സമ്പൂര്‍ണ ആവണ നിരായുധീകരണത്തിനായി ആഹ്വാനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നു. പക്ഷേ ആണവായുധങ്ങള്‍ സ്വായത്തമാക്കിയ ഒരു വന്‍ശക്തിയും അതു വേണ്ടെന്നു വയ്‌ക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല! അണുശക്തി സമാധാനത്തിന്‌ (Atoms for peace) എന്നാല്‍ ഇതിന്‌ സമാന്തരമായി അണുശക്തിയെ മെരുക്കിയെടുത്ത്‌ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 1954 ല്‍ സോവിയറ്റ്‌ യൂണിയനിലും 1956 ല്‍ ബ്രിട്ടനിലും 1960 ല്‍ അമേരിക്കയിലും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കി വില്‍ക്കുന്ന ആണവ നിലയങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിലും ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രുവിന്റെ രക്ഷാകര്‍ത്തൃത്വത്തില്‍ ഡോ. ഹോമി ഭാഭയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍, ആണവഗവേഷണം 1950 കളില്‍ ആരംഭിച്ചു. കാനഡയുടെ സഹായത്തോടെ ഇകഞഡട എന്ന ഗവേഷണ റിയാക്‌ടര്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയിലെ ജനറല്‍ ഇലക്‌ട്രിക്‌ കമ്പനിയില്‍ നിന്ന്‌ വിലയ്‌ക്കു വാങ്ങിയ താരാപ്പൂര്‍ റിയാക്‌ടര്‍ 1962 ല്‍ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വൈദ്യുതി ഉത്‌പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷേ അമേരിക്കയുടേതില്‍ നിന്നും മറ്റ്‌ രാജുങ്ങളുടേതില്‍ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു ആണവോര്‍ജ വികസന പരിപാടിയാണ്‌ ഡോ.ഭാഭ വിഭാവനം ചെയ്‌തത്‌. ഇതിന്‌ അതിന്റേതായ കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു.ആണവ റിയാക്‌ടറുകളില്‍ സാര്‍വത്രികമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ധനം യുറേനിയം ആണ്‌. യുറേനിയത്തിന്‌ പലതരം ഐസോടോപ്പുകള്‍ ഉണ്ട്‌. എല്ലാ യുറേനിയം ആറ്റത്തിന്റെയും അണുകേന്ദ്രത്തില്‍ (Nucleus) 92 പ്രോട്ടോണുകള്‍ ഉണ്ടാകും; പക്ഷേ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. 92 പ്രോട്ടോണും 146 ന്യൂട്രോണും ചേര്‍ന്ന്‌ 238 കണികകളുള്ള യുറേനിയം - 238 ആണ്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഐസോടോപ്പ്‌. സ്വാഭാവിക യുറേനിയത്തിന്റെ (Natural Uranium) 99.3 ശതമാനവും ഡ238 ആണ്‌. ബാക്കിയുള്ള 0.7% ആറ്റങ്ങളുടെ ന്യുക്ലിയസ്സില്‍ 146 ന്‌ പകരം 143 ന്യൂട്രോണുകളേ ഉണ്ടാവൂ. അതുകൊണ്ട്‌ അവയെ U235 എന്നാണ്‌ പറയുക. (92+143 = 235). ഈ U235 ആണ്‌ യഥാര്‍ത്ഥ ഇന്ധനം. അതില്‍ ഒരു ന്യൂട്രോണ്‍ പതിച്ചാല്‍ അത്‌ പിളര്‍ന്ന്‌ രണ്ട്‌ കഷണമാകും. കൂടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ന്യൂട്രോണുകള്‍ സ്വതന്ത്രമാവുകയും ചെയ്യും. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂട്രോണ്‍ മറ്റൊരു ഡ235 അണുകേന്ദ്രത്തെ പിളര്‍ത്തിയാല്‍ പിന്നെയും രണ്ടോ മൂന്നോ സ്വതന്ത്ര ന്യൂട്രോണുകള്‍ ജനിക്കും. ഈ ശൃംഖല തുടര്‍ന്നാല്‍ അന്തമില്ലാത്ത ഒരു നിലനിര്‍ത്താനാകും. ഇതിനെയാണ്‌ ശൃഖലാ പ്രവര്‍ത്തനം (Chain reaction) എന്ന്‌ പറയുന്നത്‌. ഇതാണ്‌ ആണവ റിയാക്‌ടറിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം.  പക്ഷേ ഈ ശൃംഖല നിലനിര്‍ത്തണമെങ്കില്‍ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ന്യൂട്രോണുകള്‍ ചോര്‍ന്നു പോകാതെയും അവയെ പരിരക്ഷിച്ച്‌ അവയിലൊരെണ്ണമെങ്കിലും പുതിയൊരു ഡ235 ല്‍ പ്രവേശിച്ച്‌ പിളര്‍പ്പു നടത്തുന്നു എന്നുറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്‌. ഇതത്ര എളുപ്പമല്ല. അത്‌ സുഖകരമാക്കാനായി രണ്ട്‌ മാര്‍ഗങ്ങളുണ്ട്‌. ഒന്നുകില്‍ യുറേനിയം ഇന്ധനത്തിലെ U235 അനുപാതം കൃത്രിമമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച്‌ ഏതാണ്ട്‌ 3% ആക്കുക. ഇതിനെ സംപുഷ്‌ടീകരണം (Enrichment) എന്ന്‌ പറയുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍, ന്യൂട്രോണ്‍ വിഴുങ്ങികളായ വസ്‌തുക്കളുടെ അളവ്‌ റിയാക്‌ടറിനകത്തു കഴിവതും കുറയ്‌ക്കുക. ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും? റിയാക്‌ടറിനകത്തു രണ്ട്‌ കാര്യങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്‌. ഒന്ന്‌ അണുവിഘടനത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന അത്യുന്നത താപം പകര്‍ന്നെടുക്കുക. അതില്‍ നിന്നാണ്‌ നമുക്ക്‌ വൈദ്യുതി യന്ത്രങ്ങള്‍ കറക്കാന്‍ വേണ്ട ഊര്‍ജം കിട്ടേണ്ടത്‌. ഇതിനായി ഒരു ശീതീകാരി (Coolant) കൂടിയേ തീരൂ. രണ്ടാമത്തേത്‌, വിഘടനത്തില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അത്യുന്നത ഊര്‍ജമുള്ള ന്യൂട്രോണുകളെ തുടര്‍ച്ചയായ 'കൂട്ടിയിടി'കളിലൂടെ വേഗം കുറച്ച്‌ 'തണുപ്പിക്കുക.' എങ്കില്‍ മാത്രമേ അവയ്‌ക്കു യുറേനിയം 235 അണുകേന്ദ്രത്തില്‍ പ്രവേശിച്ച്‌ പിളര്‍പ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത കൂടുകയുള്ളൂ. ഈ പ്രക്രിയയെ മന്ദീകരണം (Moderation) എന്ന്‌ പറയുന്നു. ശീതീകാരി (coolant) ആയിട്ടും മന്ദീകാരി (Moderator) ആയിട്ടും സാധാരണ ജലം ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ സാധാരണ ജലത്തിന്‌ ന്യൂട്രോണുകളെ വിഴുങ്ങാനുള്ള ആര്‍ത്തി കൂടുതലാണ്‌. എന്നാല്‍ പ്രകൃതിയില്‍ അപൂര്‍വ്വമായി കാണപ്പെടുന്ന ഘനജല (Heavy water) ത്തിന്‌ ന്യൂട്രോണിനോട്‌ അത്ര തന്നെ ആര്‍ത്തിയില്ല. എന്തെന്നാല്‍ ഘനജലത്തിലെ ഹൈഡ്രജന്‍ അണുകേന്ദ്രത്തില്‍ ഒരു പ്രോട്ടോണിനുപുറമേ ഒരു ന്യൂട്രോണ്‍ കൂടി നേരത്തെ തന്നെ കയറിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട്‌! ഇപ്രകാരം ഘനജലം ശീതീകാരിയായും മന്ദീകാരിയായും ഉപയോഗിച്ചാല്‍ സംപുഷ്‌ടീകരിക്കാത്ത സാധാരണ യുറേനിയം തന്നെ ഇന്ധനമാക്കിക്കൊണ്ട്‌ ആണവ റിയാക്‌ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും.  അമേരിക്കയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വാണിജ്യ റിയാക്‌ടറുകളും സംപുഷ്‌ടീകരിച്ച യുറേനിയവും സാധാരണ ജലവും ഉപയോഗിക്കുന്നവയത്രേ. എന്നാല്‍ കാനഡ, സ്വാഭാവിക യുറേനിയവും ഘനജലവും ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയാക്‌ടറുകള്‍ക്കാണ്‌ രൂപം കൊടുത്തത്‌. സംപുഷ്‌ടീകരണത്തിനാവശ്യമായ സങ്കീര്‍ണ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വായത്തമല്ലാതിരുന്ന ഇന്ത്യ, കനേഡിയന്‍ മാതൃക പിന്തുടരാനാണ്‌ തീരുമാനിച്ചത്‌. പക്ഷേ ആ മാതൃകയെ സ്ഥായിയായി ആശ്രയിക്കാനും ഇന്ത്യയ്‌ക്കു കഴിയുമായിരുന്നില്ല. എന്തെന്നാല്‍ നമ്മുടെ യുറേനിയം നിക്ഷേപങ്ങള്‍ പരിമിതമായിരുന്നു. കഷ്‌ടിച്ച്‌ 65000 ടണ്‍ മാത്രം. ഇതുപയോഗിച്ച്‌ പരമാവധി 10,000 ങണ ശേഷിയുള്ള വൈദ്യുതി നിലയങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ മാത്രമേ കഴിയൂ. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ കടല്‍തീരത്ത്‌ സമൃദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്ന തോറിയത്തില്‍ ന്യൂട്രോണുകളെ കടത്തിവിട്ടാല്‍ അത്‌ യുറേനിയം - 233 ആയി മാറുമെന്നും അത്‌ ഒരു ഉത്തമ ഇന്ധനമാണെന്നും ഭാഭ മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ അതിനായി മറ്റൊരു തരം റിയക്‌ടര്‍ കൂടി വേണ്ടി വരും. അതാണ്‌ ഫാസ്റ്റ്‌ ബ്രീഡര്‍ റിയാക്‌ടര്‍. ഫാസ്റ്റ്‌ ബ്രീഡര്‍ എന്ന അക്ഷയപാത്രം U235 ഇന്ധനമായുപയോഗിക്കുന്ന റിയാക്‌ടറുകളില്‍ U235 നു പുറമേ U238 കൂടി ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ഈ U238 ല്‍ ന്യൂട്രോണ്‍ വര്‍ഷം ഏല്‍ക്കുമ്പോള്‍ അവ രൂപാന്തരം ഭാവിച്ച്‌ ക്രമേണ പ്ലൂട്ടോണിയം ആയി മാറും (Pu239). ഇതൊരു ഉത്തമ ഇന്ധനമാണ്‌. ബോംബുണ്ടാക്കാനും കൊള്ളാം. (എല്ലാ ആണവ റിയാക്‌ടറുകളിലും പ്ലൂട്ടോണിയം ഉറഞ്ഞു കൂടുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്‌, ആണവ റിയാക്‌ടറുകളുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ആ പ്ലൂട്ടോണിയം ഊറ്റി എടുത്ത്‌ ബോംബ്‌ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന ഭയം വന്‍ശക്തികള്‍ക്കുള്ളത്‌. അതിരിക്കട്ടെ). ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ യുറേനിയം - ഘനജലം റിയാക്‌ടറുകളില്‍ നിന്ന്‌ ലഭിക്കുന്ന പ്ലൂട്ടോണിയവും യുറേനിയവും ഉപയോഗിച്ച്‌ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പുതിയൊരു തലമുറ റിയാക്‌ടറാണ്‌ ഫാസ്റ്റ്‌ ബ്രീഡര്‍ റിയാക്‌ടര്‍. അവയെ 'ഫാസ്റ്റ്‌' എന്നു പറയാന്‍ കാരണം, മറ്റു റിയാക്‌ടറുകളില്‍ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അതിലെ ന്യൂട്രോണുകളെ മന്ദീകാരികള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ വേഗം കുറയ്‌ക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്‌. ഈ ഫാസ്റ്റ്‌ ന്യൂട്രോണുകള്‍ പ്ലൂട്ടോണിയത്തില്‍ മാത്രമല്ല U238 ലും പിളര്‍പ്പ്‌ ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളവയാണ്‌. മന്ദീകാരികളുമായുള്ള കൂട്ടിയിടികള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതുകൊണ്ട്‌ അവയിലെ ന്യൂട്രോണ്‍ നഷ്‌ടവും കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്‌ ഓരോ പിളര്‍പ്പിലും സ്വതന്ത്രമാകുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ന്യൂട്രോണുകളില്‍, ഒരെണ്ണം ശൃംഖല നിലനിര്‍ത്താനായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടാല്‍ പോലും, മറ്റൊരെണ്ണത്തിന്‌ പുതിയൊരു U238 ല്‍ കയറിക്കൂടി അതിനെ Pu239 ആക്കി മാറ്റാന്‍ കഴിയും. അങ്ങനെയായാല്‍ കത്തിത്തീരുന്ന ഇന്ധനത്തിനു പകരം കത്തുന്നതിലേറെ പുതിയ ഇന്ധനം സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടും! അതുകൊണ്ടാണതിന്‌ ബ്രീഡര്‍ റിയാക്‌ടര്‍ എന്നു പേരു വീണത്‌. ഡോ ഭാഭ കണക്കുകൂട്ടിയത്‌ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ്‌ ബ്രീഡര്‍ റിയാക്‌ടറുകളില്‍ യുറേനിയത്തോടൊപ്പം തോറിയത്തിന്റെ (Th232) ഒരു പുതപ്പുകൂടി വച്ചാല്‍ ഈ തോറിയം 232 രൂപാന്തരപ്പെട്ട്‌ യൂറേനിയം 233 ആയി മാറും എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെയായാല്‍ ആ U233 ഇന്ധനമായുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്‌ നമ്മുടെ മൂന്നാം തലമുറ റിയാക്‌ടറുകള്‍ക്കു രൂപംകൊടുക്കാം. തോറിയം സമൃദ്ധമായുള്ള ഇന്ത്യയ്‌ക്ക്‌ അതോടെ മറ്റൊരു രാജത്തെയും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തമായ റിയാക്‌ടറുകള്‍ ആവശ്യംപോലെ നിര്‍മ്മിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശേഷി കൈവരും. ഇതായിരുന്നു ഭാഭയുടെ പ്രസിദ്ധമായ മൂന്നാം ഘട്ട പരിപാടി. തിരിച്ചടികള്‍ എന്നാല്‍ ഭാഭ വിഭാവനം ചെയ്‌തതുപോലെ ഇന്ത്യന്‍ ആണവോര്‍ജ പരിപാടി വളര്‍ന്നില്ല. 1980 ഓടെ 10,000 ങണ ശേഷിയുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയാകേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും നമ്മുടെ റിയാക്‌ടര്‍ നിര്‍മ്മാണ പരിപാടികള്‍ പലതും ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി. ഇതിനിടെ 1974 ല്‍ ഇന്ത്യ പൊഖ്‌റാനില്‍ ഒരു ആണവ വിസ്‌ഫോടന പരീക്ഷണവും നടത്തി. അതോടെ അമേരിക്ക, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ആവണ സഹകരണം അവസാനിപ്പിച്ചു. ആണവോര്‍ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ എല്ലാം വിലക്കുണ്ടായി. സ്വാഭാവികമായും ഈ വിലക്ക്‌ നമ്മുടെ റിയാക്‌ടര്‍ നിര്‍മ്മാണ പരിപാടികളെ വീണ്ടും പിന്നോ

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    solaar‍ enar‍ji                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   kooduthal‍ vivarangal‍                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

namukkaavashyamaaya solaar‍ enar‍ji pavar plaantukal engine thiranjedukkaam?

 

ilakdrisitti billinte bhaaram kondum, thudarcchayaayulla pavar kattu moolavum in‍dyayil‍ prathyekicchum keralatthil‍ nalloru koottam aalukal‍  solaar‍ pavar‍ upayogappedutthaan‍ shramikkunna ee kaalatthu  palapalatharatthilullathum thalatthilullathumaaya avakaashavaadangal unnayicchu kondulla  pollayaaya parasyangal divasenayennonam kaanumpol  upabhokthaavinu aashayakuzhappamundaavuka svaabhaavikamaanu. Kruthyamaaya kappaasittiyil,  shariyaayi pravartthikkunnathu thiranjedukkaathe parasyangalilum mattum kudungi vilakuravu maathram nokki solaar pavar plaantukal sthaapicchaal sthaapicchaal saampatthika nashdatthinupurame veedinumukalile sthalavum nashdamaakum. Ilakdrisitti billu laabhikkaanaayi maathram  solaar plaantukal sthaapikkaruthennaanaadyame soochippikkaanullathu kaaranam solaar pavar plaantinaayi mudakkunna thuka baankil phiksadu depposittaayi nalkiyaal labhikkunna varumaanam kondu ilakdrisittibillu adakkaanaavum. Audyogikamaayum anoudyogikamaayum lodu sheddingadakkam pala samayangalilum vydyuthilabhikkaattha keralatthile veedukalil svanthamaayi vydyuthi uthpaadippicchu oru paridhivareyenkilum ilakdrisittil svayam paryaapthatha kyvarikkuka oppam jalasrodasukale pradhaanamaayum dippendu cheyyunna kerala vydyutha mekhalaye rakshikkuka,  paristhithiyeyum bhoomiyeyum samrakshikkuka thudangiya vishaala uddheshangalaayirikkanam solaar pavar plaantu svanthamaayi sthaapikkaan pokunna upabhokthaavu lakshyam vekkendathu. Solaar pavar plaantinte kapaasitti  vydyuthikondu pravartthikkunna sarvvathum solaar pavaril pravartthippikkaamenkilum, saamaanyam nalla vilayullathum kappaasittikkanubandhamaayi koodunnathumaanu solaar pavar plaantukalude vila. Athukondthanne ethokke upakaranangalaanu solaar pavaril pravartthikkendathenna oru dhaarana  aadyameyundaayaal kruthyamaaya kappaasittiyilulla plaantu thiranjedukkaan saadhikkum. Udaaharanatthinu, e. Si (eyar kandeeshan), pampukal thudangiya upakaranangal ulppedutthi solaar pavar plaantinte kappaasitti koottunnathinekkaal, lyttu, phaanu, di. Vi. Thudangiyava maathram pravartthippikkaanaayi solaar pavar plaantukal thiranjedikkunnathaanu utthamam. Athupolatthanne, kooduthal upakaranangal solaaril pravartthippikkaanaayi ulppedutthunnathinekkaal nallathu  athyaavashyatthinu pravartthippikkenda upakaranangal kooduthal samayam pravartthippikkaanaavashyamaaya plaantu thiranjedukkunnathaanu. Athaayathu, kooduthal upakaranangal ulppedutthi 2000 vaattu / 5 manikkoor pravartthikkunna plaantinekkaal utthamam 1000vaattu plaantu pattho pathinancho manikkoor pravartthikkunna plaantaanu utthamam. Ithokkeyaanenkilum ithokkeyaanenkilum upabhokthaavinte kazhivanusaricchu solaar pavar plaantinte kappaasitti theerumaanikkaam   baakkappu dym sooryaprakashamullappol maathrame solaar paanalukal vydyuthi uthpaadippikkukayulloo . Ilakdrisittiyillaattha, raathriyilo meghaavruthamaaya samayattho ethra samayam pavar plaantu vydyuthi labhyamaakkum ennathaanu baakkappu dymukonduddheshikkunnathu. Udaaharanatthinu, 1000 vaattu pavar / baakku appu dym ezhumanikkoor ennuparanjaal;  divasatthil sooryaprakaashamillenkilum  ezhumanikkoor samayam 1000w vydyuthi labhikkum. Kappaasittiyum, baakkappu dymum theerumaanicchukazhinjathinu shesham upabhokthaavinathu solaar kampanikale sameepikkaam.  iniyaanu upabhokthaavu vanchikkappedaanullathellaamirikkunnathu.  vaangikkenda kappaasittiyum baakkapu dymum ariyeecchaal mohavilayode pala urappukalumaayum seyithsu maan ningale sameepikkum. Ningalkku tharaan pokunna solaar pavar plaantinte oro ghadakangalum vilayirutthaathe seyithsu maan thanna ‘urappil’ solaar pavar plaantu sthaapicchaal,  theere pravartthikkaatthatho apoornnamaayi pravartthikkunnatho aaya neela niratthilulla kuracchu glaasu phreyimukalaavum ningalude derasil irikkunnathu. Ningalkku vaangaanaayi soochippiccha solaar pavar plaantinte spesiphikkeshan nokkiyaal svayamurappikkaanaavum soochippiccha kappaasittiyum baakkappu dymum labhikkumo ennathu. Chila udaaharanangal thaazhe kodutthittundu,  spesiphikkeshan nokki manasilaakkaanaayillenkil solaar kampaniyile aalukalodu thanne kanakkukootti paranjutharaano aavashyappeduka. Baattarikalude kappaasittiyaanu baackup time adisthaanappedutthunnathu, baattariyude kappaasitti parayunnathu ampere hour ( ah) laanu. Udaaharanatthinu 125ah/ 12volts. Oru baattariyude ah arinjaal athethra vydyuthi / ethrasamayam uthpaadippikkumennum athukonduthanne ethra bakkappu kittumennum kanakkukootti kandupidikkaam. Udaaharanatthinu, 125ah/ 12volts baattari 12 x125 = 1500 whr = 1. 5 yoonittu vydyuthi uthpaadippikkum; ee baattari oru manikkoor samayam 1500vaattu vydyuthi  uthpaadippikkumennu nammal kanakkukootti kandetthi!. Ennaalithurappikkaanaayittilla! Nammal kanakkukoottiya, oru manikkoor neratthekku 1500 ee baattari  labhyamaakkumo ennathurappikkaan mattonnu koodi nokkendathundu, baattariyude kappaasitti adhavaa “ c ” . Vishadamaakkaam. Baattarikal thiranjedukkumpol verum “ ah “ maathram nokkiyaal pora athinoppam “c” yum nokkanam ennaale thiranjeduttha baattari aavashyatthinupakarikkumo ennurappikkaanaavoo. 125 ah/ c3 baattari uthpaadippikkunna pavarum tharunnathum 125ah / c10 onnalla. 125 ah/ c3 baattari 500 vaattu pavar  moonnu manikkoor samayam uthpaadippikkumpol 125ah / c10 baattari 150 vaattu pavar patthumanikkoor samayatthekku uthpaadippikkunnu. Athaayathu, 500 vaattu aavashyamulla oraal thiranjedukkenda baattari 125 ah/ c3 aanu. 125ah / c10 thiranjedutthaal aavashyamulla pavar labhikkillennu parayendathillallo!  vilayude kaaryamedutthaal, c3 rettingullavakku c10 nekkaal vilayum koodum!  mikkavarum ee “c” rettingu kaanikkaarillennathaanu yaathaarththyam. Ariyuka, 125 ah baattariyude oru nishchitha shathamaaname upayogikkaan paadullu, athaanu  " dod" depth of discharge ennariyappedunnathu,  125ah/ dod 85% ennu soochippicchaal athinarththam namukkupayogikkaanaavuka 106ah maathramaanu! Churukkatthil thiranjedukkunna baattariyude  ee moonnu paraameettarukalum manasilaakki, uddheshiccha baakkappu labhikkumo ennurappuvarutthuka allaattha paksham kampanikal  parayunna baakkappu dym / pavar  labhikkanamennilla. Sooryaprakaashatthinte alavanusaricchu koodiyum kuranjum chaarjju cheyyukayum thudarcchayaayi reechaarjju cheyyukayum cheyyunnathinaal‍ deepu dischaarjingu dyppu baattarikalaanu solaar pavar plaantukalil upayogikkendathu. Solaar kampani ophar cheyyunna baattari solaar pavar plaantukalil upayogikkaan pattunnathaano ennu shraddhikkuka. Kaar‍ baattarikal, nilavil upayogikkunna baattarikal solaar pavar plaantukalil upayogicchaal mukalil soochippiccha chchhaarjingu dischaarjicchu moolam adhikakaalam pravartthikkilla.

 

solaar pavar plaantinte ghadakangal thiranjedukkumpol shraddhikkendathu.

 

solaar‍ paanalukal‍ kansdrakshan (nirmmithi) sooryaprakaashatthil‍ ninnum vydyuthi uthpaadippikku solaar‍ paanalukalaanu solaar pavar plaantinte pradhaana ghadakam. Pradhaanamaayum moonnu vibhaagatthilulla solaar paanalukalaanullathu, mono kristtalyn‍ , poli kristtalyn‍,  thin philim.  ivayil pravartthana kshamatha kuranjathinaal thin philim vibhaagamozhicchu mattu randu vibhaagamaanu saadhaaranayaayullathu. Nirmmithiyile vyathyaasamaanu tharam thirivinaadhaaram. Saadhaarana reethiyil karuppu niratthilaanu mono vibhaagatthe kaanuka,  pravartthana kshamatha monovibhaagatthinu poliye apekshicchu kooduthalaanu, vilayum mono kristtalyn vibhaagatthinaanu kooduthal. Ettavum churungiyathu muppathu varsham upayogikkenda, veyilum mazhayum kollenda  onnaanu solaar paanalukal athukonduthanne gunanilavaaratthil nirmmikkappettathaano ennurappuvarutthal valare pradhaanamaanu. Kaazhchayil thanne nilavaaramulla paanalukal thiricchariyaanaavum. Aluminiyam kondu shaarppu moolakalillaathe undaakkiya phreyimilulla paanalukal nallathaanu.  paanal phreyimukalude moolakal shaarppaayi ponthinilkkunnathaanenkil aabhaagatthu podiyum cheliyumokke thadanjuninnu paanalukalil sooryaprakaasham thattaathe poornna kappaasittiyil vydyuthi uthapaadippikkaathirikkaan saadhyathayundu. Kornnarukal shaarppallenkil mazhavellavum mattum thanginilkkaathe ozhukunnathinaal shaarppillaattha kornrukalullava thiranjedukkaan shraddhikkuka.  solaar paanalukal - pavar vydyuthi uthpaadikkaanulla sheshiyude adisthaanatthil pala vaattu pavarilaanu solaar  paanalukal‍ labhikkunnathu, udaaharanam 10, 50, 200, 250 w angine pokunnu. Thiranjedukkunna paanalukalude pavar kanakkaakkal valare pradhaanamaanu. Plaantinte kappaasitti ennathu  ettavum churungiyathu solaar paanalukalude kappaasittiyude aaketthukayaayirikkanam. 1000vaattu plaantinu ettavum churungiyathu 250vaattinte naalupaanalukalo 200vaattinte anchpaanalukalo venam. Ithil kuranjaal ariyuka ningalude plaantu ningaluddheshiccha pavar tharunna onnalla! 250vaattu ennezhuthiyirikkunna oru solaar paanal 250vaattu labhyamaakkuka stc ( standard testing condition) l maathramaanu, standard testing condition = 25 digri choodum 1000w/sq. M sooryaprakaashatthinte shakthi. Ivayil vyathyaasamundaavumpol pavar kurayum. Ellaasamayavum veyilatthirikkunna solaar paanalukalude demperechar ampathinodadutthu vannaal 250 vaattu paanal 250 l kurave uthpaadippikkoo, ethra uthpaadippikkumennathu  prasthutha solaar paanalinte demperecchar‍ koyiphishyantu anusaricchirikkum. Angine nokkumpol, 1000vaattu plaantinu 1000vaattinekkaal kooduthal pavar venamennu manasilaavum.   demperecchar‍ koyiphishyantu 250 w ennezhuthirikkunna oru solaar paanal 250 w vydyuthi uthpaadippikkuka 25 digri sentigredilaanu. Sooryaprakashatthilirikkunna solaar paanalinte choodu koodunnathanusaricchu  athuthpaadippikkunna vydyuthiyilum kuravuvarum,  ethra kuravennathu temperature coeff, thaapavumanusaricchirikkum. Orekadesha kanakkaayi 35 digri choodil sooryaprakaasham kondirikkunna solaar paanal, naalpatthanchu digri choodil pravartthikkukayaanenkil 20xtemperature coeff vaattu pavar 250 w l ninnum kuravumaathrame labhikkukayulloo.  pavar dolarans solaar paanalukal yathaarththatthil ethra vydyuthi labhyamaakkum ennu kandetthaanaavunna mattoru parameter aanithu. Nilavaaramulla ellaa solaar paanalukalilum ithu soochippicchirikkum, udaaharanatthinu 250 w solaar paanalil ezhuthiyirikkuka 250+- 5% ( enno +3%) enno okke aayirikkum. Ithinarththam 250 vaattu solaar paanalil ninnum 237. 5 vaatto allenkil 262. 5 vaatto labhicchekkaam ennaanu. Upayogikkunna metteeriyalinteyum nirmmikkunnathinteyum mattum nilavaaramanusaricchu ithil vyathyaasavum varum. Gunanilavaaramulla pathaarththangalum  athyaadhunikamaaya saankethikatthode nilavaaratthil nirmmiccha paanal nirmmaathaakkal positive power tolerance athaayathu “ + “ maathram nalkunnavarundu,  udaaharanatthinu 250+ 0 / 3% athaayathu . Attharam solar paanalukal 250 w o 257. 5 vaatto  urappunalkunnu athaayathu ettavum churungiyathu ezhuthiya 250 w power out put tharunnennarththam. vaarandi upabhokthaavu aashayakuzhappatthilaavaan saadhyathayulla mattoru vishayamaanithu.  adisthaanaparamaayi silikkan kondu nirmmicchathinaal kaalappazhakkam kondu keduvarunna onnalla  solaar paanalukal, athukonduthanne 25varsham vaarandi ennu maathram parayunnathil chila chathikal olinjukidappundu. Kaalappazhakkam kondu solaar paanalinte vydyuthi uthpaadippikkaanulla kazhivinaanu kuravuvarika allaathe paanalukal ampathuvarsham kazhinjaalum kaanaan orupolirikkaam. Innu sthaapikkunna 250vaattu pavaru tharunna oru solaar paanal randuvarsham kazhinjaal athrayum tharanamennilla. Nirmmikkaanupayogiccha adisthaana padaarththangalude gunanilavaaravum, nirmmithikkupayogappedutthunna  saankethikathayeyum adisthaanappedutthiyaanu ethra shathamaanam kuravuvarumennathinadisthaanamirikkunnathu. Nir‍mmaanatthinte pala ghattangalilum palatharatthilumulla gunanilavaarangalanusaricchu paanalukalude adisthaana ghadakamaaya sellukalude nilavaaram naalaayi ( anoudyogikamaayi) thiricchittundu. Ee pala nilavaaratthilumulla sellukal kondundaakkunna solaar paanalukal‍ kaalappazhakkam koodumpol‍ vydyuthi uthpaadippikkunnathilum vyathyaasappettirikkum; ivideyaan‍ vaarandiyude marimaayangalirikkunnathu. Irupatthanchuvar‍sham vaarandi ennalla, 25 varsham kazhinjaal‍ ethra shathamaanam pavar‍ tharumennathinaan‍ vaarandi nal‍kendathu. 25 varsham kazhinjaal 80% pavar tharum ennathinekkaal enthukondum nallathu patthuvar‍shamo anchu varshamo kazhinjaal ethra auttu puttu pavar tharumennu soochippikkunnathaanu. Athupole churungiya kaalayalavil ethra pavar tharumennu soochippikkunna kampanikalude solaar paanalukalaan utthamam. Vishadamaakkaam;  80% power output @ 25 varsham ennuparayunnathinekkaal‍ enthukondum nallathu, 90% power output @ 5 varsham enno 10 varsham enno parayunna solaar paanalaavum. 100% power output @ 10 varshatthekku vaarandi kodukkunna athyaadhunika solaar paanalukalum innu maarkkettil undu. Ithrayum kaaryangal‍ shraddhicchaal‍ paanalukal‍ vaangikkumpol shraddhikkenda pradhaanappetta kaaryangalaayi.  in‍ver‍ttar thante veettilulla inverttarukal  solaar pavar plaantukalil upayogicchukoode ennathu mikka upabhokthaakkalkkumulla oru samshayamaanu. Solaar inverttar karuthunnathupole verumoru inverttaralla, athinoppam solaar pavar chaarjingu kandrol cheyyaanullathellaam adangiya onnaanu. Inverttarukalil pradhaanamaayum nokkendathu randukaaryamaanu, onnu kappaasitti randu vevu phom. Pravartthippikkenda upakaranangalude pavarinte aaketthukayaayirikkanam solaar kampani ophar cheyyunna inverttarinte kappaasitti. Vevphom pure sine wave aakunnathaanutthamam. Saamaanyam nalla vilayulla onnaanu solaar pavar plaantukal, athu vaangumpol mukalil soochippicchathellaam nokki manasilaakki urappuvarutthimaathram vaangikkuka allenkil urappiccholoo, ningalude veettile upakaranangal pravartthikkunnathu solar pavarilalla ke. Esu. I. Bi ilakdrisittiyil thanneyaayirikkum. Vilakuravil‍ solaar‍ plaantukal‍ ophar‍ cheyyunna parasyakampanikalodu mukalil soochippiccha kaaryangal‍ chodicchumanasilaakki kruthyamaayi sarttiphikkattukalullava vaangikkaan‍ ellaavarum shraddhikkuka, parasyakkeniyil‍ veezhaathirikkuka, nalla solaar‍ paanalukalkku nalla vila kodukkanam aarukuravil‍ tharunnuvo shraddhikkuka athilentho olinjukidappundu. Hylytts:  1. Solaar plaantinte kappaasitti ettavum churungiyathu thulyamaaya solaar paanalukalude kappaasittiyude aaketthukayaayirikkanam, paanalukal iec 61215, iec 61730 thudangiyavayullathaano ennurappuvarutthuka. 2. Baattariyude  maathram nokkiyaal pora, yum yum nokki parayunna baakkappu labhikkumo ennurappuvarutthanam  3. Baattariyude kappaasitti koottiyaal maathram  baakkappu dym labhikkilla, koottiya kappaasitti chaarjju cheyyaanulla solaar paanalukal adhikamaayittu venam   4. Vaarandi labhikkendathu ithravarsham ithra pavar tharumennathinaayirikkanam allaathe 25 varsham vaarandi ennathalla, ancho patthovarsham kazhiyumpol ethra pavar labhikkumennathinulla vaarandiyaanutthamam. 5. Inverttar vaangumpol “ watt “  1000 watt kappaasittiyil vaangunnathaanu “ va “ 1000 va yil vaangunnathinekkaal utthamam.

 

solaar pavar plaantukalude baakkappu dym

 

solaar pavar  plaantukal  vaangaan pokunnavar  chinthikkunna oru vishayamaanu baakkappu dym. Ilakdrisittiyillaattha, raathriyilo meghaavruthamaaya samayattho ethra samayam  upakaranangal pravartthikkumennaanu  baakkappu  dymennu parayunnathu.  moonnu manikkoor muthal muppathumanikkoor vare bakkappu dym nalkunna solaar kampanikal / solaar pavar plaantukalundu ennaal ivarokke soochippikkunna bakkappu dym labhikkumo ennu vaangikkunnavarkku kanakkaakki thittappedutthaavunnathaanu. Baattarikalude kappaasittiyaanu backup time adisthaanappedutthunnathu, kappaasitti parayunnathu ampere hour ( ah) laanu, kabalikkappedaan chaansullathum ividetthanne! Baattarikalude kappaasittikkoppam c” rettingum  arinjaal  maathrame soochippiccha baakku dym kittumo ennurappikkaanaavoo. Maathramalla, ore aavashyatthinu്,   125 ah/ c10 baattari tharunna baakkappu dyminekkaal valare kuravu baakku appu dym maathrame 125ah/ c20 tharikayulloo,; vilayude kaaryamedutthaal, c10 rettingullavakku c20 nekkaal vilayum koodum! Mikkavarum ee “c” rettingu kaanikkaarillennathaanu yaathaarththyam. Solaar pavar plaantinoppam nalkunna baattariyude kappaasittiyum / rettingum arinju, athu soochippiccha baakku dym tharumo ennurappu varutthuka, athukanakkukoottaan saadhikkillenkil solaar kampaniyodu kanakkutharaan aavashyappeduka allaattha paksham soochippiccha baakkappu dym labhikkaathe ningal vanchikkappettekkaam!

 

sooryanaanu thaaram!

 

(aar‍ vi ji menon‍)  pilar‍kkaan‍ pattaatthathu ennu karuthappettirunna paramaanuvine pilar‍kkaamennum athiloode oor‍jam mochippikkaamennum 1938 l‍ jar‍mman‍kaar‍ kandetthi. Randaam lokamahaayuddhakaalatthu ee vidyayupayogicchu sar‍vananaashakamaaya aattambombu undaakkaanum jar‍mmani shramicchu. Pakshe athil‍ vijayam kandathu amerikkayaanu. Mahaayuddhatthinu anthyamkuricchukondu 1945 aagasttu aarinu hiroshimayilum on‍pathinu naagasaakkiyilum lokam kanda ettavum vinaashakaramaaya aayudhaprayogam nadannu. Randu lakshatthilere manushyar‍, sthreekalum kuttikalum ul‍ppede venthu maricchu. Yuddhatthinusheshavum amerikka kooduthal‍ shakthiyeriya aanavaayudhangal‍ (hydrajan‍ bombu, nyoodreaan‍ bombu) vikasippikkunnathu thudar‍nnu. Pakshe pinnaale thanne soviyattu yooniyanum imglandum phraan‍sum, randu pathittaandukal‍kkushesham chynayum aanavaayudhasheshi nedi. Lokam oru aanavappanthayatthinu mumpil‍ virangalicchu ninnu. Bhoogolatthine pattavattam thakar‍tthu tharippanamaakkaanulla aanavaayudhangalaanu ee raajyangalude kalavarayil‍ kaatthirikkunnathu. Oru bhraanthan‍ manasinte thaalam thettiya neekkam mathi, sar‍vanaashakaramaaya aanavayuddhatthinu thirikolutthaan‍. Adhikaara bhraanthu thalaykku pidiccha mattoru hittlaro musoliniyo undaavillennenthaanurappu? Athukondu lokamempaadum anuvaayudhangal‍kkethire shakthamaaya janavikaaram undaayi. Sampoor‍na aavana niraayudheekaranatthinaayi aahvaanangal‍ uyar‍nnu. Pakshe aanavaayudhangal‍ svaayatthamaakkiya oru van‍shakthiyum athu vendennu vaykkaan‍ thayyaaraayilla! Anushakthi samaadhaanatthinu (atoms for peace) ennaal‍ ithinu samaantharamaayi anushakthiye merukkiyedutthu vydyuthi undaakkaanaayi upayogikkaanulla shramangalum purogamikkunnundaayirunnu. 1954 l‍ soviyattu yooniyanilum 1956 l‍ brittanilum 1960 l‍ amerikkayilum vaanijyaadisthaanatthil‍ vydyuthi undaakki vil‍kkunna aanava nilayangal‍ pravar‍tthanamaarambhicchu. Inthyayilum javahar‍laal‍ nehruvinte rakshaakar‍tthruthvatthil‍ do. Homi bhaabhayude nethruthvatthil‍, aanavagaveshanam 1950 kalil‍ aarambhicchu. Kaanadayude sahaayatthode ikanjadada enna gaveshana riyaakdar‍ sthaapikkappettu. Amerikkayile janaral‍ ilakdriku kampaniyil‍ ninnu vilaykku vaangiya thaaraappoor‍ riyaakdar‍ 1962 l‍ vaanijyaadisthaanatthil‍ vydyuthi uthpaadippicchu thudangi. Pakshe amerikkayudethil‍ ninnum mattu raajungaludethil‍ ninnum thikacchum vyathyasthamaaya oru aanavor‍ja vikasana paripaadiyaanu do. Bhaabha vibhaavanam cheythathu. Ithinu athintethaaya kaaranavum undaayirunnu. Aanava riyaakdarukalil‍ saar‍vathrikamaayi upayogikkappedunna indhanam yureniyam aanu. Yureniyatthinu palatharam aisodoppukal‍ undu. Ellaa yureniyam aattatthinteyum anukendratthil‍ (nucleus) 92 preaattonukal‍ undaakum; pakshe nyoodreaanukalude ennatthil‍ vyathyaasamundaakum. 92 preaattonum 146 nyoodreaanum cher‍nnu 238 kanikakalulla yureniyam - 238 aanu ettavum kooduthal‍ kaanappedunna aisodoppu. Svaabhaavika yureniyatthinte (natural uranium) 99. 3 shathamaanavum da238 aanu. Baakkiyulla 0. 7% aattangalude nyukliyasil‍ 146 nu pakaram 143 nyoodreaanukale undaavoo. Athukondu avaye u235 ennaanu parayuka. (92+143 = 235). Ee u235 aanu yathaar‍ththa indhanam. Athil‍ oru nyoodreaan‍ pathicchaal‍ athu pilar‍nnu randu kashanamaakum. Koode rando moonno nyoodreaanukal‍ svathanthramaavukayum cheyyum. Ithilethenkilum oru nyoodreaan‍ mattoru da235 anukendratthe pilar‍tthiyaal‍ pinneyum rando moonno svathanthra nyoodreaanukal‍ janikkum. Ee shrumkhala thudar‍nnaal‍ anthamillaattha oru nilanir‍tthaanaakum. Ithineyaanu shrukhalaa pravar‍tthanam (chain reaction) ennu parayunnathu. Ithaanu aanava riyaakdarinte adisthaana thathvam. Pakshe ee shrumkhala nilanir‍tthanamenkil‍ svathanthramaakunna nyoodreaanukal‍ chor‍nnu pokaatheyum avaye parirakshicchu avayilorennamenkilum puthiyoru da235 l‍ praveshicchu pilar‍ppu nadatthunnu ennurappaakkendathundu. Ithathra eluppamalla. Athu sukhakaramaakkaanaayi randu maar‍gangalundu. Onnukil‍ yureniyam indhanatthile u235 anupaatham kruthrimamaayi var‍ddhippicchu ethaandu 3% aakkuka. Ithine sampushdeekaranam (enrichment) ennu parayunnu. Allenkil‍, nyoodreaan‍ vizhungikalaaya vasthukkalude alavu riyaakdarinakatthu kazhivathum kuraykkuka. Ithengane saadhikkum? Riyaakdarinakatthu randu kaaryangal‍ nadatthendathundu. Onnu anuvighadanatthinte phalamaayundaakunna athyunnatha thaapam pakar‍nnedukkuka. Athil‍ ninnaanu namukku vydyuthi yanthrangal‍ karakkaan‍ venda oor‍jam kittendathu. Ithinaayi oru sheetheekaari (coolant) koodiye theeroo. Randaamatthethu, vighadanatthil‍ ninnundaakunna athyunnatha oor‍jamulla nyoodreaanukale thudar‍cchayaaya 'koottiyidi'kaliloode vegam kuracchu 'thanuppikkuka.' enkil‍ maathrame avaykku yureniyam 235 anukendratthil‍ praveshicchu pilar‍ppundaakkaanulla saaddhyatha koodukayulloo. Ee prakriyaye mandeekaranam (moderation) ennu parayunnu. Sheetheekaari (coolant) aayittum mandeekaari (moderator) aayittum saadhaarana jalam upayogikkaam. Pakshe saadhaarana jalatthinu nyoodreaanukale vizhungaanulla aar‍tthi kooduthalaanu. Ennaal‍ prakruthiyil‍ apoor‍vvamaayi kaanappedunna ghanajala (heavy water) tthinu nyoodreaaninodu athra thanne aar‍tthiyilla. Enthennaal‍ ghanajalatthile hydrajan‍ anukendratthil‍ oru preaattoninupurame oru nyoodreaan‍ koodi neratthe thanne kayarikkoodiyittundu! Iprakaaram ghanajalam sheetheekaariyaayum mandeekaariyaayum upayogicchaal‍ sampushdeekarikkaattha saadhaarana yureniyam thanne indhanamaakkikkondu aanava riyaakdar‍ pravar‍tthippikkaan‍ kazhiyum. Amerikkayil‍ pravar‍tthikkunna ellaa vaanijya riyaakdarukalum sampushdeekariccha yureniyavum saadhaarana jalavum upayogikkunnavayathre. Ennaal‍ kaanada, svaabhaavika yureniyavum ghanajalavum upayogikkunna riyaakdarukal‍kkaanu roopam kodutthathu. Sampushdeekaranatthinaavashyamaaya sankeer‍na saankethikavidya svaayatthamallaathirunna inthya, kanediyan‍ maathruka pinthudaraanaanu theerumaanicchathu. Pakshe aa maathrukaye sthaayiyaayi aashrayikkaanum inthyaykku kazhiyumaayirunnilla. Enthennaal‍ nammude yureniyam nikshepangal‍ parimithamaayirunnu. Kashdicchu 65000 dan‍ maathram. Ithupayogicchu paramaavadhi 10,000 ngana sheshiyulla vydyuthi nilayangal‍ pravar‍tthippikkaan‍ maathrame kazhiyoo. Ennaal‍ inthyan‍ kadal‍theeratthu samruddhamaayi kaanappedunna thoriyatthil‍ nyoodreaanukale kadatthivittaal‍ athu yureniyam - 233 aayi maarumennum athu oru utthama indhanamaanennum bhaabha manasilaakki. Pakshe athinaayi mattoru tharam riyakdar‍ koodi vendi varum. Athaanu phaasttu breedar‍ riyaakdar‍. Phaasttu breedar‍ enna akshayapaathram u235 indhanamaayupayogikkunna riyaakdarukalil‍ u235 nu purame u238 koodi undaakumallo. Ee u238 l‍ nyoodreaan‍ var‍sham el‍kkumpol‍ ava roopaantharam bhaavicchu kramena ploottoniyam aayi maarum (pu239). Ithoru utthama indhanamaanu. Bombundaakkaanum kollaam. (ellaa aanava riyaakdarukalilum ploottoniyam uranju koodunnu ennullathukondaanu, aanava riyaakdarukalulla raajyangal‍ aa ploottoniyam ootti edutthu bombu undaakkumo enna bhayam van‍shakthikal‍kkullathu. Athirikkatte). Ingane inthyayude yureniyam - ghanajalam riyaakdarukalil‍ ninnu labhikkunna ploottoniyavum yureniyavum upayogicchu undaakkaavunna puthiyoru thalamura riyaakdaraanu phaasttu breedar‍ riyaakdar‍. Avaye 'phaasttu' ennu parayaan‍ kaaranam, mattu riyaakdarukalil‍ cheyyunnathupole athile nyoodreaanukale mandeekaarikal‍ upayogicchu vegam kuraykkunnilla ennathaanu. Ee phaasttu nyoodreaanukal‍ ploottoniyatthil‍ maathramalla u238 lum pilar‍ppu undaakkaan‍ sheshiyullavayaanu. Mandeekaarikalumaayulla koottiyidikal‍ ozhivaakkunnathukondu avayile nyoodreaan‍ nashdavum kuravaayirikkum. Athukondu oro pilar‍ppilum svathanthramaakunna rando moonno nyoodreaanukalil‍, orennam shrumkhala nilanir‍tthaanaayi upayogikkappettaal‍ polum, mattorennatthinu puthiyoru u238 l‍ kayarikkoodi athine pu239 aakki maattaan‍ kazhiyum. Anganeyaayaal‍ katthittheerunna indhanatthinu pakaram katthunnathilere puthiya indhanam srushdikkappedum! Athukondaanathinu breedar‍ riyaakdar‍ ennu peru veenathu. Do bhaabha kanakkukoottiyathu nammude phaasttu breedar‍ riyaakdarukalil‍ yureniyatthodoppam thoriyatthinte (th232) oru puthappukoodi vacchaal‍ ee thoriyam 232 roopaantharappettu yooreniyam 233 aayi maarum ennaayirunnu. Anganeyaayaal‍ aa u233 indhanamaayupayogicchukondu nammude moonnaam thalamura riyaakdarukal‍kku roopamkodukkaam. Thoriyam samruddhamaayulla inthyaykku athode mattoru raajattheyum aashrayikkaathe svanthamaaya riyaakdarukal‍ aavashyampole nir‍mmicchedukkaanulla sheshi kyvarum. Ithaayirunnu bhaabhayude prasiddhamaaya moonnaam ghatta paripaadi. thiricchadikal‍ ennaal‍ bhaabha vibhaavanam cheythathupole inthyan‍ aanavor‍ja paripaadi valar‍nnilla. 1980 ode 10,000 ngana sheshiyulla onnaam ghattam poor‍tthiyaakendathaayirunnu. Pakshe pala kaaranangal‍ kondum nammude riyaakdar‍ nir‍mmaana paripaadikal‍ palathum izhanju neengi. Ithinide 1974 l‍ inthya pokhraanil‍ oru aanava visphodana pareekshanavum nadatthi. Athode amerikka, kaanada thudangiya raajyangal‍ inthyayumaayulla aavana sahakaranam avasaanippicchu. Aanavor‍javumaayi bandhappetta saankethika vidyakal‍ ellaam vilakkundaayi. Svaabhaavikamaayum ee vilakku nammude riyaakdar‍ nir‍mmaana paripaadikale veendum pinno

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions