ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      ചെലവു കുറഞ്ഞ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                                                                                                   
                                                                      ബയോ ഗ്യാസ്                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                                                                                                   
                                                                                                                  ഭൌമതാപനം , കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഭൌമതാപനം , കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്?                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    oorjja kaaryakshamatha                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      chelavu kuranja saankethika vidyakal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                                                                                                   
                                                                      bayo gyaasu                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                                                                                                   
                                                                                                                  bhoumathaapanam , kaalaavasthaa vyathiyaanam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    bhoumathaapanam , kaalaavasthaa vyathiyaanam, ithokke enthaan?                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions