ഉജ്വൽ ഭാരത്

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഉജ്വൽ ഭാരത്                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   ഉജ്വൽ ഭാരത് - വിശദ വിവരങ്ങള്‍                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ഊർജ്ജ, കൽക്കരി, ന്യൂ, റിന്യുവബിൾ എനർജി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംയുക്ത പരിപാടിയാണ് ഉജ്വൽ ഭാരത്. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ജീവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഉജ്വൽ ഭാരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 2019 ആകുമ്പോഴേക്കും 24X7 പവർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് മൊത്ത ലക്ഷ്യം.

 

മിനിസ്ട്രികളുടെ പങ്ക്

 

ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾ, നടപ്പാക്കൽ പദ്ധതികൾ, പരിശീലനം, മാനവ വികസന വികസനം, ഭരണനിർവ്വഹണം, താപം, ജലവൈദ്യുത ഉല്പാദനം, സംപ്രേഷണം, നിയമനിർമ്മാണം എന്നിവയിലൂടെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ മന്ത്രാലയം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. വിതരണ.

 

കൽക്കരി, ലിഗ്നൈറ്റ് കരുതൽ എന്നിവയുടെ പര്യവേഷണം, വികസനം, ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള പ്രധാന പ്രോജക്ടുകൾ അനുവദിക്കൽ, ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരുമാനിക്കാനുള്ള നയങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കൽക്കരി മന്ത്രാലയം.

 

പുതിയതും പുനരുൽപ്പാദനക്ഷമവുമായ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാരിന്റെ നോഡൽ മന്ത്രാലയമാണ്. രാജ്യത്തെ ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായി പുതിയതും പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതുമായ ഊർജ്ജം വികസിപ്പിക്കുകയും വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശാല ലക്ഷ്യം.

 

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 
   
 • 2020 ഓടെ കോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഉത്പാദനം 100 കോടി ടൺ ആയി ഉയർത്തുന്നു
 •  
 • 2022 ൽ 1,75,000 മെഗാവാട്ട് പുനർലഭ്യതയുള്ള ശേഷി 5 മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു
 •  
 • 2020 ഓടെ ഊർജ്ജോത്പാദനം 50% വർദ്ധിക്കും
 •  
 • നിലവിലെ ഉപഭോഗത്തിൽ 10% വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം
 •  
 

2016 മേയ് വരെ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ

 
   
 • 2015-16 ൽ ഊർജ്ജ കമ്മി 2.1 ശതമാനമായി കുറച്ചു
 •  
 • 2014-16 കാലയളവിൽ 46,543 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിച്ചു
 •  
 • 69-22 ക്രോമിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ 2014-16 ൽ പ്രതിദിനം നൽകിയിരിക്കുന്നു
 •  
 • 2015-16 ൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ UDAY ബോണ്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്തു
 •  
 •  
 

നേട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക http://ujwalbharat.gov.in/achievements/

 

ഉറവിടം: www.ujwalbharat.gov.in/

 
                     
                                       
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ujval bhaarathu                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   ujval bhaarathu - vishada vivarangal‍                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

oorjja, kalkkari, nyoo, rinyuvabil enarji manthraalayatthinte samyuktha paripaadiyaanu ujval bhaarathu. Oreaa inthyakkaaranum jeevan prakaashippikkunnathil shraddha chelutthunnu, angane oru ujval bhaaratthe srushdikkunnu. 2019 aakumpeaazhekkum 24x7 pavar undaakkuka ennathaanu meaattha lakshyam.

 

minisdrikalude panku

 

oorjja paddhathikal, nadappaakkal paddhathikal, parisheelanam, maanava vikasana vikasanam, bharananirvvahanam, thaapam, jalavydyutha ulpaadanam, sampreshanam, niyamanirmmaanam ennivayiloode oorjja samrakshana manthraalayam shraddha kendreekarikkunnu. Vitharana.

 

kalkkari, lignyttu karuthal ennivayude paryaveshanam, vikasanam, uyarnna moolyamulla pradhaana preaajakdukal anuvadikkal, bandhappetta ellaa prashnangalum theerumaanikkaanulla nayangalum thanthrangalum nirnnayikkunnathinulla uttharavaaditthamaanu kalkkari manthraalayam.

 

puthiyathum punarulppaadanakshamavumaaya oorjja manthraalayam, bhaaratha sarkkaarinte neaadal manthraalayamaanu. Raajyatthe oorjja aavashyangalkku anubandhamaayi puthiyathum punarulppaadippikkaavunnathumaaya oorjjam vikasippikkukayum vinyasikkukayum cheyyukayaanu manthraalayatthinte vishaala lakshyam.

 

lakshyangal

 
   
 • 2020 ode keaal inthyayude uthpaadanam 100 keaadi dan aayi uyartthunnu
 •  
 • 2022 l 1,75,000 megaavaattu punarlabhyathayulla sheshi 5 madangu varddhippicchu
 •  
 • 2020 ode oorjjeaathpaadanam 50% varddhikkum
 •  
 • nilavile upabheaagatthil 10% vare varddhippikkaan oorjja samrakshanam
 •  
 

2016 meyu vare nediya nettangal

 
   
 • 2015-16 l oorjja kammi 2. 1 shathamaanamaayi kuracchu
 •  
 • 2014-16 kaalayalavil 46,543 megaavaattu vydyuthi ulpaadippicchu
 •  
 • 69-22 kreaamiyam draansmishan lynukal 2014-16 l prathidinam nalkiyirikkunnu
 •  
 • 2015-16 l oru laksham keaadi roopayude uday beaandukal vitharanam cheythu
 •  
 •  
 

nettangal sambandhiccha kooduthal vivarangalkku sandarshikkuka http://ujwalbharat. Gov. In/achievements/

 

uravidam: www. Ujwalbharat. Gov. In/

 
                     
                                       
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions