ദേശീയ ഇ-ഗവേർണൻസ് പദ്ധതി

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദേശീയ ഇ-ഗവേർണൻസ്  പദ്ധതി                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   പൊതുസേവനദാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ സാധാരണക്കാരന് തന്റെങ പ്രദേശത്ത് എല്ലാവിധ സരക്കാടര്‍ സേവനങ്ങളും പ്രാപ്യമാക്കുകയും അവയുടെ ക്ഷമത, സുതാര്യത, വിശ്വാശ്യത എന്നിവ സാധാരണക്കാരന്റെട അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുതകുന്ന തരത്തില്‍ താങ്ങാവുന്ന ചെലവില്‍ ഉരപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുക                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      ദേശീയ ഇ-ഗവേര്‍‌ണന്സ് പരിപാടി കാഴ്ച്ചപ്പാട്                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    പൊതുസേവനദാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ സാധാരണക്കാരന് തന്റെര പ്രദേശത്ത് എല്ലാവിധ സരക്കാടര്‍ സേവനങ്ങളും പ്രാപ്യമാക്കുക                
                                                                                                   
                                                                      മിഷന്‍ മോഡ് പദ്ധതി                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങള്‍/ വകുപ്പുകള്‍ പടര്‍ന്നുകിടക്കുന്ന 9 കേന്ദ്ര MMPകളും 11 സംസ്ഥാന MMPകളും 7 സംയോജിത MMPകളും ഉള്‍‌പ്പെടുന്ന 27 മിഷന്‍മോഡ് പദ്ധതികള്‍ അടങ്ങിയതാണ് NeGP.                
                                                                                                   
                                                                                                                  പഞ്ചായത്ത് രാജ്                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഓരോ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമവും സ്വാശ്രയമായി തീരുക എന്നതാണ് അന്തിമ ലക്ഷ്യം.                
                                                                                                   
                                                                                                                  വീടും സംവിധാനവും                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വീടിന്റെ സംവിധാനവും നിർവഹണവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും, കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും, മെച്ചപെട്ട നിലയിലേക്ക് വീടിനെ മാറ്റുകയും എന്നതാണ്                
                                                                                                   
                                                                                                                  കുടുംബശ്രീ                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ദാരിദ്ര ലഘൂകരണത്തിനുള്ള സമ്പാദ്യ വായ്പാ പദ്ധതികളും സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങളുമായി തുടക്കം കുറിച്ചതാണു കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി                
                                                                                                   
                                                                                                                  നഗരാസൂത്രണം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഭാവിയിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് എന്നാണ് ആസൂത്രണം എന്ന പദംകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.                
                                                                                                   
                                                                      കേരള സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    കേരളത്തിലെ വിവിധ  സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍ - കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌ (KSIDC)                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌ (KSIDC) - പ്രവർത്തനങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  സാമ്പത്തികാസൂത്രണം.                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    രാഷ്‌ട്രത്തിലെ മൊത്തം വിഭവങ്ങള്‍ പരമാവധി സമാഹരിച്ച്‌, അവ വിനിയോഗിക്കേണ്ട രീതിയും മാർഗവും മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച്‌, അതു കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കി നിശ്ചിതലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രമബദ്ധമായ പ്രക്രിയയാണ്‌ സാമ്പത്തികാസൂത്രണം.                
                                               
         
                                               Next                10                items                        »                                              1                    2                   3                   4                        
                                                                   
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    desheeya i-gavernansu  paddhathi                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   pothusevanadaana kendrangaliloode saadhaaranakkaaranu thantenga pradeshatthu ellaavidha sarakkaadar‍ sevanangalum praapyamaakkukayum avayude kshamatha, suthaaryatha, vishvaashyatha enniva saadhaaranakkaaranteda adisthaanaavashyangal‍ saakshaathkarikkaanuthakunna tharatthil‍ thaangaavunna chelavil‍ urappuvarutthukayum cheyyuka                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      desheeya i-gaver‍nansu paripaadi kaazhcchappaadu                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    pothusevanadaana kendrangaliloode saadhaaranakkaaranu thantera pradeshatthu ellaavidha sarakkaadar‍ sevanangalum praapyamaakkuka                
                                                                                                   
                                                                      mishan‍ modu paddhathi                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha manthraalayangal‍/ vakuppukal‍ padar‍nnukidakkunna 9 kendra mmpkalum 11 samsthaana mmpkalum 7 samyojitha mmpkalum ul‍ppedunna 27 mishan‍modu paddhathikal‍ adangiyathaanu negp.                
                                                                                                   
                                                                                                                  panchaayatthu raaju                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    oro inthyan graamavum svaashrayamaayi theeruka ennathaanu anthima lakshyam.                
                                                                                                   
                                                                                                                  veedum samvidhaanavum                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    veedinte samvidhaanavum nirvahanavum ennu paranjaal ningalude veedine samrakshikkukayum, kaatthu sookshikkukayum, mecchapetta nilayilekku veedine maattukayum ennathaan                
                                                                                                   
                                                                                                                  kudumbashree                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    daaridra laghookaranatthinulla sampaadya vaaypaa paddhathikalum svayamthozhil‍ samrambhangalumaayi thudakkam kuricchathaanu kudumbashree paddhathi                
                                                                                                   
                                                                                                                  nagaraasoothranam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    bhaaviyilekkulla thayyaareduppu ennaanu aasoothranam enna padamkondu arththamaakkunnathu.                
                                                                                                   
                                                                      kerala sarkkaar vakuppukal                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    keralatthile vividha  sarkkaar vakuppukal                
                                                                                                   
                                                                                                                  dhanakaaryakkammeeshan‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    dhanakaaryakkammeeshan‍ - kooduthal vivarangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  kerala samsthaana vyavasaaya vikasana kor‍ppareshan‍ limittadu (ksidc)                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kerala samsthaana vyavasaaya vikasana kor‍ppareshan‍ limittadu (ksidc) - pravartthanangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  saampatthikaasoothranam.                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    raashdratthile mottham vibhavangal‍ paramaavadhi samaaharicchu, ava viniyogikkenda reethiyum maargavum mun‍kootti theerumaanicchu, athu kaaryakshamamaayi nadappaakki nishchithalakshyangal‍ nedaan‍ upayogikkunna kramabaddhamaaya prakriyayaanu saampatthikaasoothranam.                
                                               
         
                                               next                10                items                        »                                              1                    2                   3                   4                        
                                                                   
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions