ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ - കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  ആമുഖം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ - ആമുഖ വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  ആം ആദ്മി ബീമ യോജന                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്‌ പദ്ധതിയാണ് ആം ആദ്‌മി ബീമ യോജന                
                                                                                                   
                                                                                                                  വരിഷ്ട പെന്‍ഷന്‍ ഭീമ യോജന                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വരിഷ്ട പെന്‍ഷന്‍ ഭീമ യോജന എന്ന ഈ പോളിസി 55 വയസ്സുള്ളആര്‍ക്കും എടുക്കാം.                
                                                                                                   
                                                                                                                  നഗരങ്ങളില്‍ എല്ലാ ദരിദ്രര്‍ക്കും വീട്                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    എല്ലാവര്‍ക്കും വീട്- ആര്‍ക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കും                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ വാരം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ വാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നു                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ-കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർ                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർ കൂടുതൽ അറിവുകൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഓഹരി ഇടപാടുകള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഓഹരി ഇടപാടു തുടങ്ങാന്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെല്ലാം                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഓണ്‍ലൈനില്‍ കുതിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ ബിസിനസ്സ്                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    നഗരങ്ങള്‍ വളര്‍ന്നതോടെ വന്‍കിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളും നാടെങ്ങും പടര്‍ന്നു.  ഇതിനു പിന്നാലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാരവും തലപൊക്കി                
                                                                                                   
                                                                                                                  പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരതാ അഭിയാന്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരതാ അഭിയാന്‍  പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍                
                                               
         
                                               Next                10                items                        »                                              1                    2                   3                        
                                                                   
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    dijittal‍ inthya                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   dijittal‍ inthya - kooduthal vivarangal                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  aamukham                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    dijittal inthya - aamukha vivarangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  aam aadmi beema yojana                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kendra, samsthaana sar‍kkaarukal‍ samyukthamaayi nadappaakkunna in‍shvaran‍su paddhathiyaanu aam aadmi beema yojana                
                                                                                                   
                                                                                                                  varishda pen‍shan‍ bheema yojana                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    varishda pen‍shan‍ bheema yojana enna ee polisi 55 vayasullaaar‍kkum edukkaam.                
                                                                                                   
                                                                                                                  nagarangalil‍ ellaa daridrar‍kkum veedu                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ellaavar‍kkum veed- aar‍kkeaakke entheaakke aanukoolyangal‍ labhikkum                
                                                                                                   
                                                                                                                  dijittal‍ inthya vaaram                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    dijittal‍ inthya vaaratthe patti parayunnu                
                                                                                                   
                                                                                                                  dijittal‍ inthya-kooduthal vivarangal                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    dijittal‍ inthya paddhathiye patti kooduthal vivarangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  dijittal lokkar                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    dijittal lokkar kooduthal arivukal                
                                                                                                   
                                                                                                                  ohari idapaadukal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ohari idapaadu thudangaan‍ arinjirikkendathellaam                
                                                                                                   
                                                                                                                  on‍lynil‍ kuthikkunna dijittal‍ bisinasu                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    nagarangal‍ valar‍nnathode van‍kida vyaapaara sthaapanangalum sooppar‍maar‍kkattukalum naadengum padar‍nnu. Ithinu pinnaale on‍lyn‍ vyaapaaravum thalapokki                
                                                                                                   
                                                                                                                  pradhaanamanthri graameen‍ dijittal‍ saaksharathaa abhiyaan‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    pradhaanamanthri graameen‍ dijittal‍ saaksharathaa abhiyaan‍  paddhathi vivarangal‍                
                                               
         
                                               next                10                items                        »                                              1                    2                   3                        
                                                                   
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions