നീതി ന്യായ സേവനങ്ങൾ

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നീതി ന്യായ സേവനങ്ങൾ                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      സുപ്രീം കോടതി                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ സേവനങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടന                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടന-ചില വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                      നിയമം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    നിയമം - കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  മനുഷ്യാവകാശം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    മനുഷ്യാവകാശം - വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                      നിയമ സഹായം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള നിയമ ഉപദേശ ങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന കൂടുതല്‍ അറിവുകള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു മുമ്പുതന്നെ 1946ല്‍ രൂപീകരിച്ച കോണ്സ്റ്റി റ്റ്യുവന്റ് അസംബ്ലി മൂന്നുവര്ഷലത്തെ ശ്രമഫലമായാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എഴുതി തയാറാക്കിയത്                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഗുണനിലവാര നിയമം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വിശദ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  വാഹന നിയമ ലംഘനങ്ങളും പിഴകളും.                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  കുടുംബകോടതിയുടെ അധികാരങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കുടുംബകോടതിയുടെ വിവിധ അധികാരങ്ങള്‍                  
                                                                                                   
                                                                                                                  റോഡ് നിയമ‌ ബോധവല്‍ക്കരണം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വാഹന അപകടങ്ങള്‍ തടയാനുള്ള  നിര്‍ദേശങ്ങള്                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    neethi nyaaya sevanangal                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      supreem kodathi                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha sevanangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  inthyan bharana ghadana                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    inthyan bharana ghadana-chila vivarangal                
                                                                                                   
                                                                      niyamam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    niyamam - kooduthal vivarangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  manushyaavakaasham                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    manushyaavakaasham - vivarangal                
                                                                                                   
                                                                      niyama sahaayam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha vishayangale pattiyulla niyama upadesha ngal                
                                                                                                   
                                                                                                                  inthyan‍ bharanaghadana kooduthal‍ arivukal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    svaathanthryalabdhikku mumputhanne 1946l‍ roopeekariccha konstti ttyuvantu asambli moonnuvarshalatthe shramaphalamaayaanu inthyayude bharanaghadana ezhuthi thayaaraakkiyath                
                                                                                                   
                                                                                                                  bhakshya surakshaa gunanilavaara niyamam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    vishada vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  vaahana niyama lamghanangalum pizhakalum.                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kooduthal vivarangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  kudumbakodathiyude adhikaarangal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kudumbakodathiyude vividha adhikaarangal‍                  
                                                                                                   
                                                                                                                  rodu niyama bodhaval‍kkaranam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    vaahana apakadangal‍ thadayaanulla  nir‍deshangal                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions