നിയമം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമം                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   നിയമം - കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  നിയമനിര്‍മാണസഭ                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ആധുനിക രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ സമൂഹത്തിനാവശ്യമായ നിയമനിര്‍മാണം നടത്തുന്ന ഗവണ്‍മെന്റ് ഘടകം.                
                                                                                                   
                                                                                                                  നിയമം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    നിയമം,നിയമത്തിന്റെ ഉപയോഗം                
                                                                                                   
                                                                                                                  നിയമ വകുപ്പ്                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    നിയമ വകുപ്പ് - കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  കമ്പനിനിയമം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കമ്പനികളുടെ രൂപീകരണം, ഭരണം, കമ്പനികളിന്മേലുള്ള ഗവണ്‍മെന്റ്‌ നിയന്ത്രണം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച നിയമം.                
                                                                                                   
                                                                                                                  നിയമസഭകള്‍, ഇന്ത്യയില്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    നിയമസഭകള്‍ - കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    niyamam                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   niyamam - kooduthal vivarangal                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  niyamanir‍maanasabha                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    aadhunika raashdrangalil‍ samoohatthinaavashyamaaya niyamanir‍maanam nadatthunna gavan‍mentu ghadakam.                
                                                                                                   
                                                                                                                  niyamam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    niyamam,niyamatthinte upayogam                
                                                                                                   
                                                                                                                  niyama vakuppu                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    niyama vakuppu - kooduthal vivarangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  kampaniniyamam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kampanikalude roopeekaranam, bharanam, kampanikalinmelulla gavan‍mentu niyanthranam ennivaye sambandhiccha niyamam.                
                                                                                                   
                                                                                                                  niyamasabhakal‍, inthyayil‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    niyamasabhakal‍ - kooduthal vivarangal                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions