വ്യവഹാരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വ്യവഹാരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   സുപ്രീംകോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുവാന്‍.                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

വ്യവഹാരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ

 
 

സുപ്രീംകോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുവാന്‍സുപ്രീംകോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുവാന്‍. സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകര്‍ക്കായും, വ്യവഹാരങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്കായും, കീഴ്-ക്കോടതികളിലെ ജഡ്ജിമാര്‍ക്കായി തീര്‍പ്പുകല്‍പ്പിച്ചതും, നിലനില്‍ക്കുന്നതുമായ വ്യവഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം നല്‍കുന്ന സംവിധാനമായിട്ടാണ് ഇതിനെ രൂപീകരച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യവഹാരങ്ങളെ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ വേര്‍തിരിക്കാവുന്നതാണ്

 
 
   
 • വ്യവഹാരങ്ങളുടെ നമ്പര്‍ അനുസരിച്ച്
 •  
 • തലക്കെട്ടിനനുസരിച്ച് (വാദി / പ്രതികളുടെ പേരനുസരിച്ച്)
 •  
 • അഭിഭാഷകരുടെ പേരിനനുസരിച്ച്
 •  
 • ഹൈകോടതികളുടെ നമ്പര്‍ അനുസരിച്ച്
 •  
 • ഡയറി നമ്പര്‍ അനുസരിച്ച്
 •  
 •  
 
 

വ്യവഹാരങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി പരിശോധിക്കുന്നതിന് സന്ദര്‍ശിക്കുക:

 

വ്യവഹാരങ്ങളുടെ നമ്പര്‍ അനുസരിച്ച്:

 
•    കീഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ചതുരത്തില്‍ നിന്നും "Case Type" ഏതു തരം വ്യവഹാരം എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക•    വ്യവഹാരത്തിന്‍റെ നമ്പര്‍ നല്‍കുക•   കീഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ചതുരത്തില്‍ നിന്നും വര്‍ഷം തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം "Submit" എന്നതില്‍ അമര്‍ത്തുക
 

തലക്കെട്ടിനനുസരിച്ച് (വാദി / പ്രതികളുടെ പേരനുസരിച്ച്)

 
•    വാദി / പ്രതികളുടെ പേര് നല്‍കുക•   കീഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ചതുരത്തില്‍ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക:  
I.    അറിയുകയില്II.    അറിയുകയില്III.    പ്രതി
 •    കീഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ചതുരത്തില്‍ നിന്നും വര്‍ഷം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നല്‍കിയ ശേഷം "Submit" എന്നതില്‍ അമര്‍ത്തുക
 

അഭിഭാഷകരുടെ പേരിനനുസരിച്ച്:

 
•    അഭിഭാഷകന്‍റെ പേര് നല്‍കുക•    കീഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ചതുരത്തില്‍ നിന്നും വര്‍ഷം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നല്‍കിയ ശേഷം "Submit" എന്നതില്‍ അമര്‍ത്തുക
 

ഹൈകോടതികളുടെ നമ്പര്‍ അനുസരിച്ച്:

 
•   കീഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ചതുരത്തില്‍ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുക•    കീഴ്‌ക്കോടതിയുടെ നമ്പര്‍ നല്‍കുക•    കീഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ചതുരത്തില്‍ നിന്നും വിധിന്യായത്തിന്‍റെ തീയതി തിരഞ്ഞെടുത്ത് നല്‍കിയ ശേഷം "Submit" എന്നതില്‍ അമര്‍ത്തുക
 

ഡയറി നമ്പര്‍ അനുസരിച്ച്:

 
•    ഡയറി നമ്പര്‍ നല്‍കുക•    കീഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ചതുരത്തില്‍ നിന്നും വര്‍ഷം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നല്‍കിയ ശേഷം "Submit" എന്നതില്‍ അമര്‍ത്തുക
 
 
                     
                                       
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    vyavahaarangalude avastha                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   supreemkodathiyil‍ samar‍ppicchittulla samar‍ppicchittulla ningalude vyavahaarangalude avastha parishodhikkuvaan‍.                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

vyavahaarangalude avastha

 
 

supreemkodathiyil‍ samar‍ppicchittulla samar‍ppicchittulla ningalude vyavahaarangalude avastha parishodhikkuvaan‍supreemkodathiyil‍ samar‍ppicchittulla samar‍ppicchittulla ningalude vyavahaarangalude avastha parishodhikkuvaan‍. Supreemkodathi abhibhaashakar‍kkaayum, vyavahaarangal‍ nadatthunnavar‍kkaayum, keezh-kkodathikalile jadjimaar‍kkaayi theer‍ppukal‍ppicchathum, nilanil‍kkunnathumaaya vyavahaarangalekkuricchulla vivaram nal‍kunna samvidhaanamaayittaanu ithine roopeekaracchirikkunnathu. Vyavahaarangale thaazhe paranjirikkunna vidhatthil‍ ver‍thirikkaavunnathaan

 
 
   
 • vyavahaarangalude nampar‍ anusaricchu
 •  
 • thalakkettinanusaricchu (vaadi / prathikalude peranusaricchu)
 •  
 • abhibhaashakarude perinanusaricchu
 •  
 • hykodathikalude nampar‍ anusaricchu
 •  
 • dayari nampar‍ anusaricchu
 •  
 •  
 
 

vyavahaarangalude nilavilulla sthithi parishodhikkunnathinu sandar‍shikkuka:

 

vyavahaarangalude nampar‍ anusaricchu:

 
•    keezhekku pathikkunna chathuratthil‍ ninnum "case type" ethu tharam vyavahaaram ennathu thiranjedukkuka•    vyavahaaratthin‍re nampar‍ nal‍kuka•   keezhekku pathikkunna chathuratthil‍ ninnum var‍sham thiranjeduttha shesham "submit" ennathil‍ amar‍tthuka
 

thalakkettinanusaricchu (vaadi / prathikalude peranusaricchu)

 
•    vaadi / prathikalude peru nal‍kuka•   keezhekku pathikkunna chathuratthil‍ ninnum ethenkilum oru vibhaagam thiranjedukkuka:  
i.    ariyukayilii.    ariyukayiliii.    prathi
 •    keezhekku pathikkunna chathuratthil‍ ninnum var‍sham thiranjedutthu nal‍kiya shesham "submit" ennathil‍ amar‍tthuka
 

abhibhaashakarude perinanusaricchu:

 
•    abhibhaashakan‍re peru nal‍kuka•    keezhekku pathikkunna chathuratthil‍ ninnum var‍sham thiranjedutthu nal‍kiya shesham "submit" ennathil‍ amar‍tthuka
 

hykodathikalude nampar‍ anusaricchu:

 
•   keezhekku pathikkunna chathuratthil‍ ninnum ningalude samsthaanatthin‍re peru thiranjedukkuka•    keezhkkodathiyude nampar‍ nal‍kuka•    keezhekku pathikkunna chathuratthil‍ ninnum vidhinyaayatthin‍re theeyathi thiranjedutthu nal‍kiya shesham "submit" ennathil‍ amar‍tthuka
 

dayari nampar‍ anusaricchu:

 
•    dayari nampar‍ nal‍kuka•    keezhekku pathikkunna chathuratthil‍ ninnum var‍sham thiranjedutthu nal‍kiya shesham "submit" ennathil‍ amar‍tthuka
 
 
                     
                                       
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions