സ്ത്രീകളുടെ വികസനം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീകളുടെ വികസനം                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   സ്ത്രീകളുടെ വികസനത്തിന്‌ ഉതകുന്ന കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

സ്ത്രീ-ലിംഗ നീതി, വികസനം

 

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ 67-ാം വര്‍ഷത്തിലും ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി വരുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹം വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത, വരുമാനമില്ലാത്ത, തൊഴിലില്ലാത്ത, അധികാരമില്ലാത്ത, സ്വയം നിര്‍ണ്ണയാവകാശമില്ലാത്ത, സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്ത, സ്വത്തവകാശമില്ലാത്ത വിഭാഗമായി തുടരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തെ അര്‍ത്ഥരഹിതമാക്കി മാറ്റുന്ന വിവേചനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്നത്. അടിമത്തവും ജന്മിത്തവും മുതലാളിത്തവും സാമ്രാജ്യത്വവും കൂടിക്കലര്‍ന്ന ഇന്ത്യന്‍ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയുടെ അനിവാര്യഭാഗമാണ് പുരുഷാധിപത്യം. വര്‍ഗ്ഗപരവും സാമൂഹ്യവുമായ രൂക്ഷമായ അടിച്ചമര്‍ത്തല്‍ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം, നവഉദാരവല്‍ക്കരണത്തിലൂടെ കൂടുതല്‍ യാതനാപൂര്‍ണ്ണമായിരിക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യത്തിന്‍റെയും തൊഴിലിന്‍റെയും സ്ത്രൈണവല്‍ക്കരണം ഗുരുതരമായ സാമൂഹ്യ വികസന പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇടയാക്കുന്നു. ലിംഗനീതി ഒരു വികസന പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം പൂര്‍ണ്ണമാകുകയുളളു. കേരളം ലിംഗാനുപാതത്തില്‍ (1000:1084) ഉള്‍പ്പെടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാള്‍ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ്. സാക്ഷരത, ശിശുമരണ നിരക്ക്, മാതൃമരണ നിരക്ക് തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം എത്തുവാന്‍ കേരള സ്ത്രീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്‍റെ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയും പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയവും ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലിംഗനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച അഭിമാനാര്‍ഹമായ കണക്കുകള്‍ സഹായിച്ചിട്ടില്ലായെന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിന്‍റെ വൈരുദ്ധ്യം. കേരള മാതൃക വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നതിന്‍റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ അശാക്തീകരണമാണ്. സാക്ഷരതയിലും സാര്‍വ്വത്രിക പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സ്ത്രീകള്‍ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണെന്നും മാത്രമല്ല, കേരളത്തില്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് 75-80% പെണ്‍കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത്. (സാമ്പത്തിക റിവ്യൂ 2014) എന്നാല്‍ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴില്‍ പങ്കാളിത്തം 22% മാത്രമാണ്. ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന മിഷനായ കുടുംബശ്രീയിലെ അംഗത്വം 40 ലക്ഷമായിരിക്കുമ്പോഴും സ്വയം തൊഴിലിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ 5% മാത്രമാണ്. അരുണാചല്‍പ്രദേശില്‍ ഇത് 40% ആണെന്ന് കാണുക. അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലെ കേരള സ്ത്രീയുടെ അദൃശ്യതയാണ് ഏറ്റവും പ്രകടം. നിയമസഭയില്‍ 141 ല്‍ ഏഴുപേര്‍ മാത്രം. പാര്‍ലമെന്‍റിലേയ്ക്ക് കേരളം അയച്ചത് രണ്ട് സ്ത്രീകളേയും. വനിതാ എം.പി ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളാണ് കൂടുതല്‍. തീരുമാനം എടുക്കുന്ന താക്കോല്‍ പദവികളില്‍ കേരളസ്ത്രീക്കിതുവരെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്ത് സ്ത്രീകള്‍ ഉണ്ടാവുക അത്യപൂര്‍വ്വം. കേരളത്തിന് അവകാശപ്പെടാന്‍ ഇതുവരെ 3 വനിതാ വൈസ്ചാന്‍സലര്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. സാഹിത്യ അക്കാഡമി, പ്രസ്സ് അക്കാഡമി, കലാ മണ്ഡലം, സംഗീത നാടക അക്കാഡമി, കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സി തുടങ്ങിയ ഏത് സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെയും ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ മേധാവിയായി പുരുഷന്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉന്നത വേദികളിലും സ്ത്രീ സാന്നിദ്ധ്യം ശുഷ്കം. അധ്യാപകര്‍, ആശ, അംഗന്‍വാടി, നഴ്സിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ പണിയെടുക്കുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സ്ത്രീകളായിരിക്കുമ്പോഴും സംഘടനാ നേതൃത്വനിരയില്‍ ആധിപത്യം പുരുഷനു തന്നെയാണ്. പരമ്പരാഗത, ആധുനിക, അസംഘടിത മേഖല സ്ത്രീചൂഷണത്തിന്‍റെ പുതുരൂപങ്ങളിലൂടെ കുപ്രസിദ്ധി ആര്‍ജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു. അണ്‍ എയ്ഡഡ് അധ്യാപകരും സെയില്‍സ് ഗേള്‍സും കടുത്ത തൊഴില്‍ ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്നു. സ്ത്രീയുടെ ഗാര്‍ഹിക അധ്വാനം പൂര്‍ണ്ണമായും കനേഷുമാരി കണക്കുകളില്‍ അപ്രത്യക്ഷമാണ്. ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിനുള്ളില്‍ 4500 രൂപയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും (ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സ്ത്രീ പദവി പഠനം 2013) ഔദ്യോഗിക വിലയിരുത്തലുകളില്‍ ഈ അധ്വാനം മൂല്യരഹിതമാണ്. കുടുംബത്തിനുള്ളില്‍ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്ന തൊഴില്‍, നയരൂപീകരണ ചര്‍ച്ചകളില്‍ പോലും കടന്നുവരുന്നില്ല. വീടിന് പുറത്ത് വരുമാനമുള്ള തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ധ്വാനം ഇരട്ടിയാകുന്നു. അരക്ഷിതമായ പൊതുയിടങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം അപര്യാപ്തവും സൗകര്യമില്ലാത്തതുമാണ്. യാത്രകളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ പല രൂപത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഇരയാകുന്നു. കൂടാതെ പൊതുടോയ്ലറ്റുകളുടെയും ഷോര്‍ട്ട് സ്റ്റേ ഹോമുകളുടെയും സുരക്ഷിതമായ വിശ്രമ/കാത്തിരിപ്പ് മുറികളുടെയും അഭാവം സ്ത്രീകളുടെ യാത്രകള്‍ ദുഷ്ക്കരമാക്കുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങളാല്‍ വീട്ടില്‍ നിന്നും അകലെപ്പോയി ജോലി ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയാതെ വീട്ടമ്മമാരായി ചുരുങ്ങുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാസമ്പന്നരായ സ്ത്രീകള്‍ നിരവധിയാണെന്ന് പരിഷത്ത് പഠനം പറയുന്നു. വരുമാനമുള്ള തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പിന്തുണാ സംവിധാനം കേരളത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല. ചെലവ് കുറഞ്ഞ ക്രഷുകളോ പകല്‍ വീടുകളോ ആവശ്യവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോള്‍ ദുര്‍ലഭമാണ്. പ്രായമായ രക്ഷിതാക്കളെ നോക്കുന്നതിനായി സ്വയം വിരമിക്കല്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥകളും പ്രസവത്തോടെ ജോലി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണല്‍ ബിരുദധാരികളായ യുവതികളും വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ഐ.ടി മേഖലയില്‍ നിന്നും യുവതികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിന്‍റെ സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മധ്യവര്‍ഗ്ഗ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം കൊച്ചുമക്കള്‍ക്കു വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ വീണ്ടും വീട്ടമ്മവല്‍ക്കരണത്തിന്‍റെ പുതിയ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതും കേരളത്തിന്‍റെ പുത്തന്‍ പ്രവണതകളാണ്. ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കേരളം നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. വരുമാനമുള്ള തൊഴില്‍ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നല്‍കേണ്ട സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക ശാക്തീകരണം സാധ്യമാകാത്തവിധം പുരുഷാധിപത്യ മൂല്യവ്യവസ്ഥ വീട്ടിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും ദൃഢമായിരിക്കുന്നു. "കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ ജനാധിപത്യം" എന്നത് സംവാദവിഷയം പോലും ആക്കുന്നതിന് കേരളീയ സമൂഹം തയ്യാറാകുന്നില്ല. ആഗോളവല്‍ക്കരണത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടയില്‍ കേരളത്തില്‍ വളര്‍ന്നുവന്ന ന്യൂനപക്ഷ, ഭൂരിപക്ഷ വര്‍ഗ്ഗീയ സംസ്കാരം സ്ത്രീയുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നു. കുടുംബത്തെ ഉദാത്തവല്‍ക്കരിക്കുവാനും പ്രതിലോമകരമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നവോത്ഥാന കാലത്തിനും പിന്നിലേയ്ക്ക് സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങള്‍ക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നല്‍കുകയും ഭക്തിയെ വില്‍പ്പനച്ചരക്കാക്കുകയും സ്ത്രീകള്‍ അത്തരം കെണിയില്‍ വീണുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രബോധവും യുക്തിചിന്തയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹം പുത്തന്‍ വെല്ലുവിളികളെ രാഷ്ട്രീയബോധത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെടുന്നു. പര്‍ദ്ദവല്‍ക്കരണവും ചരട്/ഏലസ് വല്‍ക്കരണവും സ്ത്രീ വിരുദ്ധാശയങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിന്‍റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. വര്‍ത്തമാനകാല ഇന്ത്യയില്‍ സ്ത്രീകളുടെ പൗരാവകാശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതിന്‍റെ വ്യക്തമായ സൂചനകളാണ് സ്ത്രീകളും പെണ്‍കുട്ടികളും അവരുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഉടനീളം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍. വീടിനുള്ളില്‍, തൊഴിലിടങ്ങളില്‍, പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ അവള്‍ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. കേരളത്തില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന സദാചാരഗുണ്ടായിസവും അതിക്രമങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഗാര്‍ഹികാതിക്രമ നിയമവും തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ലൈംഗികപീഡന വിരുദ്ധ നിയമവും നിലവില്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ എത്രമാത്രം പ്രയോഗത്തില്‍ ഫലപ്രദമാകുന്നുവെന്ന വിമര്‍ശനാത്മക പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. ഈ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ സജ്ജമാക്കേണ്ട പിന്തുണാ സംവിധാനം പൂര്‍ണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തില്‍ മൂന്ന് നിര്‍ഭയ പദ്ധതികളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തിലുള്ളത്. ഒന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റേത്, രണ്ടാമത്തേത് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്‍റേത്, മൂന്നാമത്തേത് സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്‍റേത്. എന്നാല്‍ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതില്‍  ഈ പദ്ധതികള്‍ക്കാകുന്നില്ല. പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പോലും അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കിയാകുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും തടവറയാകുന്നു. ബന്ധനമല്ലാതെ ആശ്വാസമാകുന്നില്ല. സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ പുനര്‍നിര്‍വചിക്കുകയും പുന:സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഉപജീവനം തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യാവകാശം സംബന്ധിച്ച് പുതിയ പ്രതിസന്ധികളാണ് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീസമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് 80% പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇവര്‍ പിന്നീട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ ചിത്രം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നില്ല. ബിരുദം നേടുന്ന പെണ്‍കുട്ടികള്‍ തൊഴില്‍ പ്രാപ്തി നേടുന്നില്ല. ജീവിതത്തെ സധൈര്യം നേരിടുന്നതിനുള്ള ത്രാണിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അരാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ പെണ്‍കുട്ടികളെ സാമൂഹ്യവല്‍ക്കരണത്തില്‍ നിന്നും അകറ്റുന്നു. പൊതുസമൂഹത്തില്‍ പ്രബലമായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ വിരുദ്ധാശയങ്ങള്‍ ആണിവരും ആന്തരികവല്‍ക്കരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഒരു യുവതിയെ എപ്രകാരം ശാക്തീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പരിശോധന നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ കേരള സ്ത്രീ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാള്‍ മുന്നിലാണെന്ന് സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകള്‍ തെളിയിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ 0-6 പ്രായത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിലും കുറഞ്ഞുവരുന്നു. വൃദ്ധരുടെയും വിധവകളുടെയും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും എണ്ണം കേരളത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ വികസന വിദഗ്ദ്ധരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഗാര്‍ഹക പീഡനവും അതിക്രമങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാനസികാരോഗ്യത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ കേരളം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല. കേരളീയ സമൂഹത്തില്‍ 0.4 ശതമാനം പേര്‍ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉള്ളവരാണ്. ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയും കേരളീയരില്‍ ഏറെയാണ്. പുരുഷന്‍മാരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരില്‍ കൂടുതലെങ്കിലും വിഷാദരോഗം സ്ത്രീകളിലാണേറെ. ലൈംഗിക പ്രത്യുല്‍പ്പാദനാരോഗ്യ മേഖലകളില്‍ ശക്തമായ ഇടപെടല്‍ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരിയായ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ കൊടുക്കണമെന്ന ആശയത്തോട് കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം മുഖം തിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു. കൗമാരക്കാരുടെ ശാരീരിക, ലൈംഗിക, മാനസികാരോഗ്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി ഫലപ്രദമായ പദ്ധതികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ നിലവിലില്ല. സന്നദ്ധ സംഘടനകളാണ് ഈ മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി വരുന്നത്. സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും പെണ്‍കുട്ടി സൗഹാര്‍ദ്ദപരമായ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അടിയന്തിരാവശ്യമാണ്. ശുചിയായ ടോയ്ലറ്റുകള്‍, സാനിട്ടറി നാപ്കിന്‍ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം, കുടിവെള്ളം, സുരക്ഷിതമായ വിശ്രമമുറി തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം ഭൂരിപക്ഷം സ്കൂളുകളും നേരിടുന്നു. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിന്‍റെ കുറവ് ഇന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വരുമാനവും തൊഴിലും സ്ത്രീയുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ ഈ മേഖലയില്‍ ഏറെ പിന്നിലാണ്. 40 ലക്ഷം സ്ത്രീകളുള്ള കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിലെ എത്ര ശതമാനം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ശരാശരി 5000 രൂപ മാസ വരുമാനം ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വത്വബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും സാമൂഹ്യവല്‍ക്കരണത്തിലും കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം 16 വര്‍ഷം തികയുമ്പോള്‍ എവിടെ എത്തിനില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായ അപഗ്രഥനം ഉണ്ടാകണം. ഭൂമിയുടെയും വിഭവങ്ങളുടെയും മേല്‍ സ്ത്രീക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിക്കുവാന്‍ കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തനം വഴി സാധ്യമാകുമോ? സാക്ഷരതയില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന മലയാളി സ്ത്രീ സ്വന്തം അവകാശങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് എത്രമാത്രം പ്രാപ്തയാണെന്നതും സംശയകരമാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാള്‍ 'അറിവ്' കേരളത്തിലെ സ്ത്രീക്കുണ്ടെന്ന പൊതുഅഭിപ്രായം പൗരാവകാശങ്ങള്‍ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നതിന് അല്ല ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. കരുത്തോടെ പുരുഷാധിപത്യ പ്രയോഗങ്ങളെ എതിരിടുന്ന സ്ത്രീകളെ കേരളത്തില്‍ കാണുന്നത് അത്യപൂര്‍വ്വം മാത്രം. ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനിരയായ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി മുന്നോട്ടുവന്ന രക്ഷിതാക്കളും സ്വയം പരാതി നല്‍കുവാന്‍ തയ്യാറായ നിരവധി സ്ത്രീകളും കേരളീയ സമൂഹത്തില്‍ ഒളിച്ചു താമസിക്കുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്നു. (സൂര്യനെല്ലി, വിതുര...) നീതി നിര്‍വ്വഹണ സംവിധാനം സ്ത്രീ സൗഹാര്‍ദ്ദപരമല്ലാത്തതിന്‍റെ തിരിച്ചടിയില്‍ ഇവര്‍ അനുഭവിക്കുന്നു. 20 വര്‍ഷത്തിലേറെയായിട്ടും പ്രതികള്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതിവേഗ കോടതികളും സ്ത്രീസൗഹാര്‍ദ്ദ (ഏലിറലൃ ടലിശെശ്ലേ) നീതിനിര്‍വ്വഹണ സംവിധാനവും ലിംഗനീതിക്ക് അനിവാര്യമാണ്. അധികാരത്തിന്‍റെയും ഭരണനിര്‍വ്വഹണത്തിന്‍റെയും പുതിയ പാഠങ്ങള്‍ വികസന വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. മേല്‍ വിവരിച്ച മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ ഭരണനിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായേതീരു. പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തില്‍ രണ്ട് സ്ഥലരാശികളിലായി വിന്യസിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും. ഇവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അതുകൊണ്ടുതന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ വ്യത്യസ്തത നിലനില്‍ക്കുന്നിടത്തോളം ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും യഥാര്‍ത്ഥ പദവി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടു വേണം വികസന അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുവാന്‍. ലോകമെമ്പാടും തന്നെ ആധുനിക, പുരോഗമന, ജനാധിപത്യ വികസന ചിന്തകള്‍ ജന്‍ഡര്‍ ബജറ്റിന്‍റെ അനിവാര്യത ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീപക്ഷ ബജറ്റ് എന്നത് സ്ത്രീകള്‍ക്കു വേണ്ടി തുക മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ അല്ല. സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്‍റെയും യഥാര്‍ത്ഥ പദവികള്‍ വസ്തുനിഷ്ഠമായി കണക്കാക്കി പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ട ധനവിനിയോഗം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും നിരന്തരം നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രായോഗിക പരിപാടിയാണ് ജന്‍ഡര്‍ ബജറ്റിംഗ്. 2006-11 കാലയളവിലെ ഇടതുപക്ഷ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഡോ. ടി.എം തോമസ് ഐസക്ക് അവതരിപ്പിച്ച രണ്ട് ബജറ്റുകള്‍ സ്ത്രീപക്ഷ ബജറ്റുകള്‍ ആയിരുന്നു. കേരള ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ജന്‍ഡര്‍ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അതിന് തുടര്‍ച്ചയുണ്ടായില്ല. സാക്ഷരതാ പ്രസ്ഥാനം, ജനകീയാസൂത്രണം, 73, 74 പഞ്ചായത്തീരാജ് നിയമ ഭേദഗതി, വനിതാ ഘടകപദ്ധതി, കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ ആധുനിക കേരള ചരിത്രത്തിലെ സവിശേഷ ഏടുകള്‍ക്കെല്ലാം സ്ത്രീമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. വികസനത്തിനുണ്ടാകേണ്ട സ്ത്രീ കാഴ്ചപ്പാടിലേയ്ക്കാണിതെല്ലാം വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ ഘട്ടങ്ങള്‍ക്ക് തുടര്‍ച്ചയുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. വിമര്‍ശനാത്മകമായ വിലയിരുത്തലോടെ കേരളീയ വികസന പ്രക്രിയയെ സ്ത്രീപക്ഷമായി മാറ്റി എഴുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദിവാസി, ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍, ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍, തീരദേശമേഖല, ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍, അതീവദരിദ്രര്‍ തുടങ്ങിയ തിരസ്കൃതരും പാര്‍ശ്വവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുമായ വിഭാഗങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പ്രത്യേകമായും അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടണം. പുത്തന്‍ കേരള മാതൃകയുടെ സൃഷ്ടിയില്‍ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനാകണം മുന്‍ഗണന. ഇതിനുവേണ്ട സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗികവുമായ സംവാദങ്ങളാണ് സ്ത്രീ-ലിംഗനീതി, വികസനം എന്ന ഈ സെമിനാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നമുക്കിത് വരുംകാല കേരളത്തില്‍ സ്ത്രീ സമൂഹം വികസന പ്രക്രിയയില്‍ പങ്കാളിത്തവും സാന്നിദ്ധ്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ ചുവടാക്കിത്തീര്‍ക്കാം.

 

സ്ത്രീകളും തൊഴിലും: ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം

 

സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെയും സ്വത്തുടമയുടെയും കാര്യത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന പരമ്പരാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ നിന്നു താരതമ്യേന വിമുക്തമായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍, സ്ത്രീപുരുഷന്മാര്‍ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങള്‍ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. മരുമക്കത്തായ കുടുംബവ്യവസ്ഥ, സ്ത്രീകളുടെ സ്വത്തവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ വികസനനയങ്ങള്‍ പൊതുവില്‍ ലിംഗസമത്വത്തിന്‍റെ പ്രശ്നങ്ങളോട് കൂടുതല്‍ ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും, കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യപരിവര്‍ത്തനം വളരെ ആഴത്തിലുള്ളതായിരുന്നെങ്കിലും അസന്തുലിതവുമായിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം, സമൂഹത്തിന് ഫ്യൂഡല്‍ പുരുഷാധിപത്യനിലപാടുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിലനില്‍പ്പായിരുന്നു. ഏകഭര്‍ത്തൃത്വവിവാഹങ്ങളും അണുകുടുംബങ്ങളും വീടുകളിലെ പുരുഷാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, സ്ത്രീകളുടെ ഉല്പാദനവും പ്രത്യുല്‍പാദനപരവുമായ പങ്കിനെ കൂടുതല്‍ പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തു. മരുമക്കത്തായത്തിന്‍റെ നിരോധനവും, എല്ലാ സാമൂഹ്യവിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള പുരുഷാധിപത്യത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയും ഈ പ്രക്രിയയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരുഷാധിപത്യരൂപങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനം കുടുംബത്തിലാണ് എന്ന ധാരണയ്ക്ക് പൊതസമൂഹത്തില്‍ പൊതു അംഗീകാരവും, പൊതുമണ്ഡലത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പൊതുവിലുള്ള അദൃശ്യതയും ലഭിച്ചത്. ഉയര്‍ന്ന സ്ത്രീസാക്ഷരതയും സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ വളര്‍ച്ചയും സ്ത്രീയുടെ തൊഴില്‍ പങ്കാളിത്തത്തിലും തൊഴില്‍ രംഗത്തുള്ള അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനും വഴിതെളിയിച്ചില്ല. ഇതിന്‍റെ ഫലമായി, സ്ത്രീകള്‍ ഗാര്‍ഹിക ജോലികളില്‍ കൂടുതല്‍ സമയം ചിലവാക്കേണ്ടിവന്നു. അവരുടെ വീട്ടുജോലിക്ക്, ദേശീയവരവ് ചിലവ് കണക്കുകളില്‍ മൂല്യം കല്പിക്കുന്നില്ല. ഗാര്‍ഹികതൊഴിലില്‍ അടുക്കളത്തോട്ടം നിലനിര്‍ത്തുക, ആടുമാടുകളെയും കോഴികളെയും വളര്‍ത്തുക, വിറകു ശേഖരിക്കുക, ശിശുപരിപാലനം, പാചകവും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയും തുടങ്ങിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ടെന്ന് ഓര്‍ക്കണം. തൊഴില്‍ വിപണിയിലെത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് ഇരട്ട അധ്വാനമായി മാറുന്നു. വികസന നയത്തിന്‍റെ രൂപീകരണത്തില്‍ ഇതിനു യാതൊരു മൂല്യവും കല്‍പ്പിക്കുന്നില്ല. പുതിയ തൊഴില്‍ ഘടനയില്‍ സ്ത്രീകളുടെ അധ്വാനഭാരം കുറയുന്നില്ല. ദരിദ്രരായ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത സ്ത്രീകള്‍ പരമ്പരാഗതവ്യവസായങ്ങളിലും കൃഷിയിലുമാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഐ.ടി. പോലുള്ള പുതിയ മേഖലകളില്‍ വളര്‍ന്നുവരുന്ന തൊഴിലിന്‍റെ അനൗപചാരിക രൂപങ്ങള്‍, സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ ദൗര്‍ബല്യങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നില്ല. പുതിയ തൊഴില്‍ഘടന, തൊഴിലിന്‍റെ രൂപങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും, ലിംഗപരമായ തൊഴില്‍വിഭജനം ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. പരമ്പരാഗത തൊഴില്‍ രൂപങ്ങളിലെ ലിംഗപരമായ വിധേയത്വം കമ്പോളവ്യവസ്ഥയിലും നിലനില്‍ക്കുന്നു. കമ്പോളവ്യവസ്ഥയിലെ വ്യക്തിപരമല്ലാത്ത ശക്തികള്‍ ആണ് ലിംഗപരമായ തൊഴില്‍ വിഭജനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പുതിയ ഘടനയിലെ മേഖലകള്‍ തമ്മിലുള്ള വിഭജനം ലിംഗപരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തൊഴില്‍ വിപണിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ അധമസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലിന്‍റകത്തുള്ള വിധേയത്വരൂപങ്ങളും അധമരൂപങ്ങളും സമ്പത്തിനുമേലുള്ള അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായി കാണാം. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴില്‍ പങ്കാളിത്തനിരക്കുകള്‍ പുരുഷന്മാരുടെതിനെക്കാള്‍ വളരെ കുറവാണ്. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരില്‍ പോലും, പങ്കാളിത്തനിരക്കുകള്‍ സ്ഥായിയായി നില്‍ക്കുകയോ, കുറയുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. വരുമാനദായകമായ തൊഴിലുകള്‍ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് പ്രയോജനകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം തൊഴിലുകളുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഇന്ന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ദരിദ്രരായ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സമൂഹത്തിന്‍റെ പ്രത്യുല്‍പാദനത്തില്‍ വളരെപ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുള്ളതുകൊണ്ട്, ഈ തൊഴിലുകള്‍ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളില്‍ വരുന്നില്ലെങ്കില്‍ പോലും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് വീടുകളില്‍ നടക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളില്‍ കൂലിയെടുക്കാത്ത സഹായികളായി നില്‍ക്കുന്ന ധാരാളം സ്ത്രീകളെ കാണാവുന്നതാണ്. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ കേരളത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകതയാണ്. (ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ) സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവരുടെ തൊഴില്‍ പങ്കാളിത്തവും വളരെകുറവാണ്. സ്ത്രീപീഡനം, സ്ത്രീധനത്തിന്‍റെ പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസിക രോഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ, സംസ്ഥാനത്തെ മാനസികവികാസത്തെ സംബന്ധിച്ച നേട്ടങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. അതേസമയം സ്ത്രീകള്‍ അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങളും സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളും വഴി സ്വയംനിലനില്‍ക്കാനുള്ള സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലേക്കു നീങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ജനകീയാസൂത്രണംപോലെ, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണരൂപങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലും അതിലെ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റികളിലും 50% സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രാദേശികവികസനരൂപങ്ങളില്‍ ലിംഗപദവി കാഴ്ചപ്പാടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇടപെടാന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വികസനരൂപങ്ങളിലും തുല്യതയും ജന്‍ഡര്‍ അജണ്ടയും നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഭരണകൂടവും കമ്പോളവ്യവസ്ഥയും ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്ന വികസനരൂപങ്ങള്‍ സ്ത്രീതാല്പര്യങ്ങള്‍ക്കെതിരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സംവാദം നടന്നുവരികയാണ്. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വരുമാനദായകമായ തൊഴിലുകള്‍ ഉള്ള മേഖലയില്‍ അതു നേടിക്കൊടുക്കുക കുടുംബത്തിന്‍റെ നിലനില്‍പ്പിനും ദേശീയസമ്പദ്ഘടനയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവനകള്‍ അംഗീകരിക്കുക, അവരുടെ അധ്വാനത്തിന് ന്യായമായ പ്രതിഫലം ഉറപ്പുവരുത്തുക, വിഭവങ്ങളിലും വരുമാനത്തിലും വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങളിലും ജന്‍ഡര്‍ തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്മെന്‍റ് മുന്നോട്ടു വെച്ചതിന്‍റെ ഫലമായിട്ടാണ് വികസനത്തിലും പദ്ധതിരൂപീകരണത്തിലും വനിതാഘടകപദ്ധതിയും, പ്ലാന്‍ ഫണ്ടിനുപരി 10% പ്രത്യേകമായി തൊഴില്‍ സാദ്ധ്യതകളും കൂടാതെ ജന്‍ഡര്‍ ബഡ്ജറ്റിംഗ്, ജന്‍ഡര്‍ ഓഡിറ്റിംഗ് പോലുള്ളവയ്ക്കു ആരംഭം കുറിച്ചത്. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ: സ്ത്രീകളുടെ തൊഴില്‍ പങ്കാളിത്തനിരക്കില്‍ ഗണ്യമായ വര്‍ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വേതനം കുറഞ്ഞ തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ കൂടുതലായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നു. വൈദഗ്ദ്ധ്യം തീരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊഴില്‍ രംഗങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കുന്നത് സര്‍വ്വസാധാരണമായിമാറുന്നു. സ്ത്രീപുരുഷവേതനത്തിന്‍റെ അന്തരം കുറഞ്ഞുവരുന്നു എന്നു പറയുമ്പോഴും കാര്‍ഷിക-കാര്‍ഷികേതര രംഗങ്ങളില്‍ 9% വ്യത്യാസം ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. (സ്ത്രീപുരുഷ വേതനതോത്= സ്ത്രീകളുടെ വേതനം ഃ 100/ പുരുഷന്മാരുടെ വേതനം) തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും വേതന അന്തരം കുറഞ്ഞുവരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ദാരിദ്ര്യത്തിന്‍റെ സ്ത്രൈണവല്‍ക്കരണം എന്നത്  സ്ത്രീകളുടെ തൊഴില്‍ഘടനയില്‍ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിവര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നു. തൊഴിലിന്‍റെ സ്ത്രൈണവല്‍ക്കരണത്തില്‍നിന്ന് തൊഴിലിന്‍റെ അസ്ഥിരവല്‍ക്കരണമായി  ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സംഘടിത മേഖലകള്‍, (ഐടിപോലുള്ള പുതിയമേഖലകളുടെ വരവോടെ) കൂടുതല്‍ നിശ്ചലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൊതുമേഖലകള്‍ പലതും (സംഘടിതമെങ്കിലും) സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണത്തിന്‍റെ ഭീഷണിയിലാണ്. സ്ത്രീകള്‍ കേരളത്തില്‍ 35 വയസ്സുവരെ തൊഴിലന്വേഷകരായി തുടരുകയും, പിന്നീട് വീട്ടമ്മമാരായി സ്വയം അംഗീകരിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച സ്ത്രീകളുടെയിടയില്‍ വരെ കാണുന്നു. (കെഎസ്.എസ്പി പഠനം) അസംഘടിതമേഖല തടിച്ചുകൊഴുക്കുന്ന രീതി, ആഗോളതലത്തിലെന്നപോലെ കേരളത്തിലും ദൃശ്യമാവുന്നുണ്ട്. സംഘടിതമേഖലയ്ക്കകത്തും അസംഘടിത മേഖല കടന്നുകയറുന്ന രീതി (ഐടി പോലുള്ളവ വന്നതിനുശേഷവും) കഴിഞ്ഞ ദശവര്‍ഷത്തില്‍ ദൃശ്യമാണ്. ഉദാ: ടീച്ചര്‍മാര്‍, കോളേജ് ടീച്ചര്‍മാര്‍, എല്‍ഐസി പോലുള്ളവ, ബാങ്കുകള്‍, സമസ്ത മേഖലകളിലും കടന്നുവരുന്നത് ഒരു ഭീഷണിയായിത്തന്നെ കണ്ട് പരിഹാരങ്ങള്‍ കാണേണ്ടതാണ്. അസംഘടിത മേഖലകളില്‍ കുറഞ്ഞ കൂലി, കൂടുതല്‍ സമയം, തൊഴില്‍ അവകാശധ്വംസനം, തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളുടെ അഭാവം, എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും പിരിച്ചുവിടുകയും തിരിച്ചെടുക്കുകയും നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റിസര്‍വ് ആര്‍മി സങ്കല്‍പം ഇവയെല്ലാം തന്നെ നിലനില്‍ക്കുന്നു. പ്രശ്നങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രശ്നങ്ങള്‍ രൂക്ഷമാവുന്നതോടെ, സമരമുഖങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷമാവുന്നതും കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി, നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലെ സമരങ്ങള്‍, തുണിക്കടയിലെ ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായുള്ള സമരങ്ങള്‍, കല്യാണ്‍ സില്‍ക്സിലെ പിരിച്ചുവിടലിനെതിരെ നടന്ന സമരങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ മാത്രം. ഇനിയും ഇത്തരം സമരങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. വീട്ടുജോലിക്കാര്‍, കല്ലുപൊട്ടിക്കുന്നവര്‍, ലോട്ടറിടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പനക്കാര്‍, ക്വാറി പ്രവര്‍ത്തകര്‍, ചൂല്, പരമ്പ് എന്നിവ വില്‍ക്കുന്നവര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ മിക്കവാറും സാമൂഹ്യമായി പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരുടെ മാത്രം തൊഴിലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസംഘടിത മേഖലയാണ്. മൊത്തം തൊഴില്‍രംഗം, ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് സൗന്ദര്യവ്യവസായത്തിലേക്കും ആനന്ദവ്യവസായത്തിലേക്കും (ജഹലമൗൃലെ കിറൗൃശെേലെ) മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴില്‍പങ്കാളിത്തം വര്‍ദ്ധിച്ചതായി തോന്നിക്കാമെങ്കിലും പരോക്ഷമായി സ്ഥിതി അതല്ല. കാരണം, ഈ ഒരു തൊഴില്‍കൂടാതെ, മറ്റു പല പണികളും, (ട്യൂഷന്‍, ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലര്‍, ടെയ്ലറിംഗ്, വീട്ടുജോലി, പല തൊഴില്‍രംഗങ്ങളിലുമുള്ള പീസ്വര്‍ക്ക് എന്നിവ ചെയ്തുകൊണ്ടുമാത്രമെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഉല്പാദന രംഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കൂലിയിലേക്കെത്താന്‍ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അതായത്, രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാന്‍, രണ്ടോ, അതിലധികമോ പണികള്‍ സ്ത്രീകള്‍ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അധ്വാനം, സ്വന്തം വീട്ടിലെ പണികള്‍ക്ക് പുറമെ ആണെന്നതും പ്രശ്നങ്ങളുടെ സങ്കീര്‍ണ്ണത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. (കെ.എസ്.എസ്.പി പഠനം - ഒരു ദിവസം സ്ത്രീകള്‍ 16 മണിക്കൂര്‍ തൊഴിലെടുക്കുന്നു) ആനന്ദവ്യവസായവും, സൗന്ദര്യവ്യവസായവും രംഗപ്രവേശം ചെയ്തതോടെ, അസംഘടിത തൊഴില്‍ രംഗത്തുതന്നെ, വര്‍ഗ്ഗപരമായും ജാതിപരമായും, സമുദായപരവുമായ വിഭജനം സ്ത്രീകളുടെ തൊഴില്‍രംഗത്ത് ഉണ്ടായിവന്നിരിക്കുന്നു. അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളില്‍ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നു. കുടുംബത്തോടെയുള്ള കുടിയേറ്റങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നത്, സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ വര്‍ദ്ധനവിനെയാണ്. മധ്യവര്‍ഗ്ഗതൊഴിലിലും നഗരകേന്ദ്രീകൃതതൊഴിലിനും പ്രാധാന്യവും കാല്പനികതയും വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നു. അതേസമയം സ്ത്രീകള്‍ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാണ് എന്നത് തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിലൂടെ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത തൊഴില്‍ രംഗങ്ങള്‍ ഇന്ന് നിര്‍ജീവമാണ്. ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വണ്ണം അത് തളര്‍ന്നു കിടക്കുന്നു. അതിനെ കയ്യുപിടിച്ചുയര്‍ത്തനുള്ള വഴികള്‍ കാണേണ്ടതുണ്ട്. സ്ത്രീകള്‍ പൊതുരംഗത്തും തൊഴില്‍ രംഗത്തും ഏതുതൊഴിലും ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറായി, സ്വയം കരുത്താര്‍ജ്ജിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും, 'തൊഴില്‍' രംഗത്തെ അദൃശ്യതയ്ക്കു മാറ്റങ്ങളില്ല. സ്ത്രീകള്‍ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തൊഴിലുകളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകള്‍ ലഭിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തില്‍ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കണമെങ്കില്‍ കേരളത്തിലെ മൊത്തം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും അടിസ്ഥാന മേഖലകളിലെ തൊഴിലവസരങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേക തൊഴിലവസരങ്ങളും വര്‍ദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് സമൂഹത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ലിംഗപരമായ തൊഴില്‍ വിഭജനം മാറേണ്ടതുണ്ട്. വീട്ടമ്മ, അമ്മ എന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ റോളിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള ലിംഗപരമായ തൊഴില്‍ വിഭജനം, ഗാര്‍ഹികേതര മേഖലകള?

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    sthreekalude vikasanam                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   sthreekalude vikasanatthinu uthakunna kooduthal‍ vivarangal‍                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

sthree-limga neethi, vikasanam

 

svathanthra inthyayude 67-aam var‍shatthilum janasamkhyayude pakuthi varunna sthree samooham vidyaabhyaasamillaattha, varumaanamillaattha, thozhilillaattha, adhikaaramillaattha, svayam nir‍nnayaavakaashamillaattha, surakshithathvamillaattha, svatthavakaashamillaattha vibhaagamaayi thudarunnu. Inthyan‍ janaadhipathyatthe ar‍ththarahithamaakki maattunna vivechanangalaanu inthyan‍ sthree anubhavikkunnathu. Adimatthavum janmitthavum muthalaalitthavum saamraajyathvavum koodikkalar‍nna inthyan‍ saamoohyaavasthayude anivaaryabhaagamaanu purushaadhipathyam. Var‍ggaparavum saamoohyavumaaya rookshamaaya adicchamar‍tthal‍ anubhavikkunna sthreekalude jeevitham, navaudaaraval‍kkaranatthiloode kooduthal‍ yaathanaapoor‍nnamaayirikkunnu. Daaridryatthin‍reyum thozhilin‍reyum sthrynaval‍kkaranam gurutharamaaya saamoohya vikasana prathisandhikku idayaakkunnu. Limganeethi oru vikasana prashnamaayi kanakkaakkiyaal‍ maathrame janaadhipathyam poor‍nnamaakukayulalu. Keralam limgaanupaathatthil‍ (1000:1084) ul‍ppede mattu samsthaanangalekkaal‍ mecchappetta sthithiyilaanu. Saaksharatha, shishumarana nirakku, maathrumarana nirakku thudangiyavayilokke vikasitha raajyangal‍kkoppam etthuvaan‍ kerala sthreekku kazhinjittundu. Keralatthin‍re navoththaana prakriyayum purogamana raashdreeyavum ee avasthaykku kaaranamaayittundu. Ennaal‍ limganeethi urappuvarutthunnathinu mel‍ soochippiccha abhimaanaar‍hamaaya kanakkukal‍ sahaayicchittillaayennullathaanu keralatthin‍re vyruddhyam. Kerala maathruka vimar‍shikkappedunnathin‍re oru pradhaana kaaranam ividutthe sthreekalude ashaaktheekaranamaanu. Saaksharathayilum saar‍vvathrika prymari vidyaabhyaasatthilum sthreekal‍ mecchappetta avasthayilaanennum maathramalla, keralatthil‍ unnatha vidyaabhyaasa ramgatthu 75-80% pen‍kuttikalaanu padtikkunnathu. (saampatthika rivyoo 2014) ennaal‍ sthreekalude thozhil‍ pankaalittham 22% maathramaanu. Daaridrya nir‍mmaar‍jjana mishanaaya kudumbashreeyile amgathvam 40 lakshamaayirikkumpozhum svayam thozhililoode varumaanam undaakkunna sthreekal‍ 5% maathramaanu. Arunaachal‍pradeshil‍ ithu 40% aanennu kaanuka. Adhikaara sthaanangalile kerala sthreeyude adrushyathayaanu ettavum prakadam. Niyamasabhayil‍ 141 l‍ ezhuper‍ maathram. Paar‍lamen‍rileykku keralam ayacchathu randu sthreekaleyum. Vanithaa em. Pi illaattha kaalaghattangalaanu kooduthal‍. Theerumaanam edukkunna thaakkol‍ padavikalil‍ keralasthreekkithuvare praveshanam labhicchittilla. Raashdreeya, saamskaarika, saampatthika sthaapanangalude thalappatthu sthreekal‍ undaavuka athyapoor‍vvam. Keralatthinu avakaashappedaan‍ ithuvare 3 vanithaa vyschaan‍salar‍ maathramaanullathu. Saahithya akkaadami, prasu akkaadami, kalaa mandalam, samgeetha naadaka akkaadami, ke. Esu. Ephu. Di. Si thudangiya ethu sar‍kkaar‍ sthaapanatthin‍reyum charithram parishodhicchaal‍ medhaaviyaayi purushan‍ maathrame undaayittulloo. Raashdreeya prasthaanangalude unnatha vedikalilum sthree saanniddhyam shushkam. Adhyaapakar‍, aasha, amgan‍vaadi, nazhsimgu thudangiya mekhalakalil‍ paniyedukkunnathu bahubhooripakshavum sthreekalaayirikkumpozhum samghadanaa nethruthvanirayil‍ aadhipathyam purushanu thanneyaanu. Paramparaagatha, aadhunika, asamghaditha mekhala sthreechooshanatthin‍re puthuroopangaliloode kuprasiddhi aar‍jjicchirikkunnu. An‍ eydadu adhyaapakarum seyil‍su gel‍sum kaduttha thozhil‍ chooshanatthinu irayaakunnu. Sthreeyude gaar‍hika adhvaanam poor‍nnamaayum kaneshumaari kanakkukalil‍ aprathyakshamaanu. Oru sthree veettinullil‍ 4500 roopayude joli cheyyunnuvenkilum (shaasthra saahithya parishatthu sthree padavi padtanam 2013) audyogika vilayirutthalukalil‍ ee adhvaanam moolyarahithamaanu. Kudumbatthinullil‍ sthree cheyyunna thozhil‍, nayaroopeekarana char‍cchakalil‍ polum kadannuvarunnilla. Veedinu puratthu varumaanamulla thozhiledukkunna sthreeye sambandhicchidattholam addhvaanam irattiyaakunnu. Arakshithamaaya pothuyidangalaanu keralatthilullathu. Pothugathaagatha saukaryam aparyaapthavum saukaryamillaatthathumaanu. Yaathrakalil‍ sthreekal‍ pala roopatthilulla athikramangal‍kku irayaakunnu. Koodaathe pothudoylattukaludeyum shor‍ttu stte homukaludeyum surakshithamaaya vishrama/kaatthirippu murikaludeyum abhaavam sthreekalude yaathrakal‍ dushkkaramaakkunnu. Ikkaaranangalaal‍ veettil‍ ninnum akaleppoyi joli cheyyuvaan‍ kazhiyaathe veettammamaaraayi churunguvaan‍ nir‍bandhikkappetta vidyaasampannaraaya sthreekal‍ niravadhiyaanennu parishatthu padtanam parayunnu. Varumaanamulla thozhiledukkunna sthreekal‍kkulla pinthunaa samvidhaanam keralatthil‍ labhyamalla. Chelavu kuranja krashukalo pakal‍ veedukalo aavashyavumaayi thatticchu nokkumpol‍ dur‍labhamaanu. Praayamaaya rakshithaakkale nokkunnathinaayi svayam viramikkal‍ sveekarikkendi varunna udyogasthakalum prasavatthode joli avasaanippikkunna prophashanal‍ birudadhaarikalaaya yuvathikalum var‍ddhicchu varunnu. Ai. Di mekhalayil‍ ninnum yuvathikalude kozhinjupokkin‍re sthithivivara kanakku thayyaaraakkendathaanu. 50 vayasu kazhinja madhyavar‍gga sthreekalude jeevitham kocchumakkal‍kku vendi uzhinjuvaykkukayum angane veendum veettammaval‍kkaranatthin‍re puthiya ghattam aarambhikkunnathum keralatthin‍re putthan‍ pravanathakalaanu. Gaar‍hika peedanatthil‍ inthyayil‍ keralam naalaam sthaanatthaanu. Varumaanamulla thozhil‍ oru sthreekku nal‍kenda saampatthika, saamoohika shaaktheekaranam saadhyamaakaatthavidham purushaadhipathya moolyavyavastha veettilum pothusamoohatthilum druddamaayirikkunnu. "kudumbatthinullile janaadhipathyam" ennathu samvaadavishayam polum aakkunnathinu keraleeya samooham thayyaaraakunnilla. Aagolaval‍kkaranatthinodoppam thanne kazhinja moonnu pathittaandinidayil‍ keralatthil‍ valar‍nnuvanna nyoonapaksha, bhooripaksha var‍ggeeya samskaaram sthreeyude nettangal‍kku thiricchadiyaakunnu. Kudumbatthe udaatthaval‍kkarikkuvaanum prathilomakaramaaya aachaarangalum anushdtaanangalum andhavishvaasangalum navoththaana kaalatthinum pinnileykku sthreeye kondupokunnu. Maadhyamangalude sahaayatthode kshethraachaarangal‍kku amitha praadhaanyam nal‍kukayum bhakthiye vil‍ppanaccharakkaakkukayum sthreekal‍ attharam keniyil‍ veenupovukayum cheyyunnu. Shaasthrabodhavum yukthichinthayum nashdappedunna sthree samooham putthan‍ velluvilikale raashdreeyabodhatthode ettedukkunnathil‍ paraajayappedunnu. Par‍ddhaval‍kkaranavum charadu/elasu val‍kkaranavum sthree viruddhaashayangalude vyaapanatthin‍re prathiphalanangalaanu. Var‍tthamaanakaala inthyayil‍ sthreekalude pauraavakaashangal‍ lamghikkappedunnathin‍re vyakthamaaya soochanakalaanu sthreekalum pen‍kuttikalum avarude jeevithatthil‍ udaneelam anubhavikkunna vyathyastha roopangalilulla athikramangal‍. Veedinullil‍, thozhilidangalil‍, pothusthalangalil‍ aval‍ aakramikkappedunnu. Keralatthil‍ var‍ddhicchu varunna sadaachaaragundaayisavum athikramangalude pattikayil‍ppedutthendathaanu. Gaar‍hikaathikrama niyamavum thozhilidangalile lymgikapeedana viruddha niyamavum nilavil‍ undenkilum ava ethramaathram prayogatthil‍ phalapradamaakunnuvenna vimar‍shanaathmaka parishodhana aavashyamaanu. Ee niyamangalumaayi bandhappettu sar‍kkaar‍ thalatthil‍ sajjamaakkenda pinthunaa samvidhaanam poor‍nnamaayi paraajayappettirikkunnu. Keralatthil‍ moonnu nir‍bhaya paddhathikalaanu sar‍kkaar‍ thalatthilullathu. Onnu kendra sar‍kkaarin‍rethu, randaamatthethu samsthaana aabhyanthara vakuppin‍rethu, moonnaamatthethu samsthaana saamoohya neethi vakuppin‍rethu. Ennaal‍ sthree suraksha urappaakkunnathil‍  ee paddhathikal‍kkaakunnilla. Punaradhivaasa kendrangal‍ polum athikramangal‍kkiyaakunna sthreekal‍kkum pen‍kuttikal‍kkum thadavarayaakunnu. Bandhanamallaathe aashvaasamaakunnilla. Samsthaana vanithaa kammeeshan‍ punar‍nir‍vachikkukayum puna:samghadippikkukayum cheyyendathaanu. Aarogyam, vidyaabhyaasam, upajeevanam thudangiya saamoohyaavakaasham sambandhicchu puthiya prathisandhikalaanu keralatthile sthreesamooham abhimukheekarikkunnathu 80% pen‍kuttikal‍ unnatha vidyaabhyaasaramgatthundenkilum ivar‍ pinneedu engottu pokunnuvennu parishodhikkumpol‍ chithram ottum pratheeksha nal‍kunnilla. Birudam nedunna pen‍kuttikal‍ thozhil‍ praapthi nedunnilla. Jeevithatthe sadhyryam neridunnathinulla thraaniyum undaakunnilla. Vidyaalayangalude araashdreeya kaalaavastha pen‍kuttikale saamoohyaval‍kkaranatthil‍ ninnum akattunnu. Pothusamoohatthil‍ prabalamaayirikkunna sthree viruddhaashayangal‍ aanivarum aantharikaval‍kkarikkunnathu. Vidyaabhyaasam yathaar‍ththatthil‍ oru yuvathiye eprakaaram shaaktheekarikkunnuvennu parishodhana nadakkendathundu. Aarogya mekhalayil‍ kerala sthree mattu samsthaanangalekkaal‍ munnilaanennu sthithi vivara kanakkukal‍ theliyikkunnu. Ennaal‍ 0-6 praayatthil‍ pen‍kuttikalude ennam keralatthilum kuranjuvarunnu. Vruddharudeyum vidhavakaludeyum ottaykku jeevikkunna sthreekaludeyum ennam keralatthil‍ uyar‍nnu nil‍kkunnuvennu parayumpozhum ivarude saampatthika, saamoohya aarogya prashnangal‍ vikasana vidagddharude shraddhayilekku varunnilla. Gaar‍haka peedanavum athikramangalum pradhaanappetta aarogya prashnangalaayikkondirikkunnu. Maanasikaarogyatthin‍re kaaryatthil‍ keralam vendathra shraddha kodukkunnilla. Keraleeya samoohatthil‍ 0. 4 shathamaanam per‍ maanasikaarogya prashnangal‍ ullavaraanu. Aathmahathyaa pravanathayum keraleeyaril‍ ereyaanu. Purushan‍maaraanu aathmahathya cheyyunnavaril‍ kooduthalenkilum vishaadarogam sthreekalilaanere. Lymgika prathyul‍ppaadanaarogya mekhalakalil‍ shakthamaaya idapedal‍ nadakkendathundu. Shariyaaya lymgika vidyaabhyaasam skool‍ thalatthil‍ kodukkanamenna aashayatthodu keralatthile oru vibhaagam mukham thirinju nil‍kkunnu. Kaumaarakkaarude shaareerika, lymgika, maanasikaarogyam mun‍nir‍tthi phalapradamaaya paddhathikal‍ sar‍kkaar‍ thalatthil‍ nilavililla. Sannaddha samghadanakalaanu ee mekhalayil‍ kooduthal‍ pravar‍tthanam nadatthi varunnathu. Skoolukalude adisthaana saukaryam var‍ddhippikkukayum pen‍kutti sauhaar‍ddhaparamaaya samvidhaanam er‍ppedutthukayum cheyyendathu adiyanthiraavashyamaanu. Shuchiyaaya doylattukal‍, saanittari naapkin‍ nashippikkunnathinulla samvidhaanam, kudivellam, surakshithamaaya vishramamuri thudangiya adisthaana saukaryangalude abhaavam bhooripaksham skoolukalum neridunnu. Pen‍kuttikalude aarogyatthe prathikoolamaayi baadhikkunna pradhaana ghadakangalilonnaayi adisthaana saukaryatthin‍re kuravu innu thiricchariyappettittundu. Varumaanavum thozhilum sthreeyude adisthaana avakaashangalaanennu amgeekarikkumpozhum keralatthile sthreekal‍ ee mekhalayil‍ ere pinnilaanu. 40 laksham sthreekalulla kudumbashree samvidhaanatthile ethra shathamaanam sthreekal‍kku sharaashari 5000 roopa maasa varumaanam undennu parishodhikkendathundu. Svathvabodham srushdikkunnathilum saamoohyaval‍kkaranatthilum kudumbashree samvidhaanam 16 var‍sham thikayumpol‍ evide etthinil‍kkunnuvennu vasthunishdtamaaya apagrathanam undaakanam. Bhoomiyudeyum vibhavangaludeyum mel‍ sthreekku udamasthaavakaasham labhikkuvaan‍ kudumbashree pravar‍tthanam vazhi saadhyamaakumo? Saaksharathayil‍ munnil‍ nil‍kkunna malayaali sthree svantham avakaashangal‍ nediyedukkunnathinu ethramaathram praapthayaanennathum samshayakaramaanu. Mattu samsthaanangalekkaal‍ 'arivu' keralatthile sthreekkundenna pothuabhipraayam pauraavakaashangal‍ pidicchu vaangunnathinu alla upayogappedunnathu. Karutthode purushaadhipathya prayogangale ethiridunna sthreekale keralatthil‍ kaanunnathu athyapoor‍vvam maathram. Lymgikaathikramatthinirayaaya pen‍kuttikal‍kkuvendi munnottuvanna rakshithaakkalum svayam paraathi nal‍kuvaan‍ thayyaaraaya niravadhi sthreekalum keraleeya samoohatthil‍ olicchu thaamasikkuvaan‍ nir‍bandhitharaakunnu. (sooryanelli, vithura...) neethi nir‍vvahana samvidhaanam sthree sauhaar‍ddhaparamallaatthathin‍re thiricchadiyil‍ ivar‍ anubhavikkunnu. 20 var‍shatthilereyaayittum prathikal‍ shikshikkappedunnilla. Athivega kodathikalum sthreesauhaar‍ddha (eliralru dalisheshle) neethinir‍vvahana samvidhaanavum limganeethikku anivaaryamaanu. Adhikaaratthin‍reyum bharananir‍vvahanatthin‍reyum puthiya paadtangal‍ vikasana vyavahaarangalil‍ idam pidikkunna kaalaghattamaanithu. Mel‍ vivariccha mekhalakalilellaam thanne bharananir‍vvahanatthil‍ sthree pankaalittham undaayetheeru. Purushaadhipathya samoohatthil‍ randu sthalaraashikalilaayi vinyasikkappettavaraanu sthreeyum purushanum. Ivarude anubhavangalum athukonduthanne vyathyasthamaanu. Ee vyathyasthatha nilanil‍kkunnidattholam iruvibhaagangaludeyum yathaar‍ththa padavi kanakkiledutthukondu venam vikasana ajanda nishchayikkuvaan‍. Lokamempaadum thanne aadhunika, purogamana, janaadhipathya vikasana chinthakal‍ jan‍dar‍ bajattin‍re anivaaryatha urappicchu parayunnundu. Sthreepaksha bajattu ennathu sthreekal‍kku vendi thuka maattivaykkal‍ alla. Sthreeyudeyum purushan‍reyum yathaar‍ththa padavikal‍ vasthunishdtamaayi kanakkaakki paddhathikal‍ aavishkkarikkukayum athinuvenda dhanaviniyogam nadatthukayum cheyyuka ennathaanu. Ellaa mekhalakalilum nirantharam nadakkenda oru praayogika paripaadiyaanu jan‍dar‍ bajattimgu. 2006-11 kaalayalavile idathupaksha sar‍kkaarin‍re kaalaghattatthil‍ do. Di. Em thomasu aisakku avatharippiccha randu bajattukal‍ sthreepaksha bajattukal‍ aayirunnu. Kerala charithratthil‍ aadyamaayaanu jan‍dar‍ bajattu avatharippikkunnathu. Ennaal‍ athinu thudar‍cchayundaayilla. Saaksharathaa prasthaanam, janakeeyaasoothranam, 73, 74 panchaayattheeraaju niyama bhedagathi, vanithaa ghadakapaddhathi, kudumbashree prasthaanam thudangiya aadhunika kerala charithratthile savishesha edukal‍kkellaam sthreemaanam undaayirunnu. Vikasanatthinundaakenda sthree kaazhchappaadileykkaanithellaam viral‍ choondunnathu. Ennaal‍ ee ghattangal‍kku thudar‍cchayundaakendathundu. Vimar‍shanaathmakamaaya vilayirutthalode keraleeya vikasana prakriyaye sthreepakshamaayi maatti ezhuthendiyirikkunnu. Aadivaasi, lymgika nyoonapakshangal‍, bhinnasheshiyullavar‍, theeradeshamekhala, nyoonapakshangal‍, atheevadaridrar‍ thudangiya thiraskrutharum paar‍shvaval‍kkarikkappettavarumaaya vibhaagangalile sthreekalude prashnangal‍ prathyekamaayum abhisambodhana cheyyappedanam. Putthan‍ kerala maathrukayude srushdiyil‍ sthree shaaktheekaranatthinaakanam mun‍ganana. Ithinuvenda syddhaanthikavum praayogikavumaaya samvaadangalaanu sthree-limganeethi, vikasanam enna ee seminaar‍ lakshyamidunnathu. Namukkithu varumkaala keralatthil‍ sthree samooham vikasana prakriyayil‍ pankaalitthavum saanniddhyavum urappaakkunnathinulla aadya chuvadaakkittheer‍kkaam.

 

sthreekalum thozhilum: charithra pashchaatthalam

 

sthreekalude vidyaabhyaasatthin‍reyum svatthudamayudeyum kaaryatthil‍ nilanil‍kkunna paramparaagatha niyanthranangalil‍ ninnu thaarathamyena vimukthamaaya oru samsthaanamaanu keralam. 20-aam noottaandin‍re aadyaghattatthile saamoohyaparishkarana prasthaanangal‍ vidyaalayangalilekkulla praveshanatthin‍re kaaryatthil‍, sthreepurushanmaar‍ thammilulla vyathyaasangal‍ kuracchu konduvannu. Marumakkatthaaya kudumbavyavastha, sthreekalude svatthavakaasham urappuvarutthiyirunnu. Keralatthile vikasananayangal‍ pothuvil‍ limgasamathvatthin‍re prashnangalodu kooduthal‍ kriyaathmakamaayi prathikarikkukayum vidyaabhyaasatthilum aarogyatthilum limgasamathvam urappuvarutthukayum cheythirunnu. Enkilum, keralatthile saamoohyaparivar‍tthanam valare aazhatthilullathaayirunnenkilum asanthulithavumaayirunnu. Ithin‍re ettavum nalla udaaharanam, samoohatthinu phyoodal‍ purushaadhipathyanilapaadukaludeyum sthaapanangaludeyum nilanil‍ppaayirunnu. Ekabhar‍tthruthvavivaahangalum anukudumbangalum veedukalile purushaadhipathya moolyangale shakthippedutthi. Athesamayam, sthreekalude ulpaadanavum prathyul‍paadanaparavumaaya pankine kooduthal‍ prakadamaakkukayum cheythu. Marumakkatthaayatthin‍re nirodhanavum, ellaa saamoohyavibhaagangalilumulla purushaadhipathyatthin‍re valar‍cchayum ee prakriyayude pradhaana ghadakangalaayirunnu. Ittharatthilulla purushaadhipathyaroopangal‍ kondaanu sthreekalude sthaanam kudumbatthilaanu enna dhaaranaykku pothasamoohatthil‍ pothu amgeekaaravum, pothumandalatthilulla sthreekalude pothuvilulla adrushyathayum labhicchathu. Uyar‍nna sthreesaaksharathayum sthreevidyaabhyaasatthile valar‍cchayum sthreeyude thozhil‍ pankaalitthatthilum thozhil‍ ramgatthulla avarude unnamanatthinum vazhitheliyicchilla. Ithin‍re phalamaayi, sthreekal‍ gaar‍hika jolikalil‍ kooduthal‍ samayam chilavaakkendivannu. Avarude veettujolikku, desheeyavaravu chilavu kanakkukalil‍ moolyam kalpikkunnilla. Gaar‍hikathozhilil‍ adukkalatthottam nilanir‍tthuka, aadumaadukaleyum kozhikaleyum valar‍tthuka, viraku shekharikkuka, shishuparipaalanam, paachakavum kudumbaamgangalude shushrooshayum thudangiya sampadvyavasthayumaayi bandhappetta ghadakangal‍ koodiyundennu or‍kkanam. Thozhil‍ vipaniyiletthunna sthreekale sambandhicchidattholam, ithu iratta adhvaanamaayi maarunnu. Vikasana nayatthin‍re roopeekaranatthil‍ ithinu yaathoru moolyavum kal‍ppikkunnilla. Puthiya thozhil‍ ghadanayil‍ sthreekalude adhvaanabhaaram kurayunnilla. Daridraraaya vidyaabhyaasamillaattha sthreekal‍ paramparaagathavyavasaayangalilum krushiyilumaanu pravar‍tthikkunnathu. Ai. Di. Polulla puthiya mekhalakalil‍ valar‍nnuvarunna thozhilin‍re anaupachaarika roopangal‍, sthreekalude saamoohyavum saampatthikavumaaya daur‍balyangale kuraykkunnilla. Puthiya thozhil‍ghadana, thozhilin‍re roopangalil‍ maattam varutthiyittundu ennathu shariyaanenkilum, limgaparamaaya thozhil‍vibhajanam ippozhum nilanil‍kkunnundu. Paramparaagatha thozhil‍ roopangalile limgaparamaaya vidheyathvam kampolavyavasthayilum nilanil‍kkunnu. Kampolavyavasthayile vyakthiparamallaattha shakthikal‍ aanu limgaparamaaya thozhil‍ vibhajanatthe niyanthrikkunnathu. Puthiya ghadanayile mekhalakal‍ thammilulla vibhajanam limgaparamaanu. Athukondu thozhil‍ vipaniyile sthreekalude adhamasthaanam ippozhum thudarunnu. Ittharatthilulla thozhilin‍rakatthulla vidheyathvaroopangalum adhamaroopangalum sampatthinumelulla avarude avakaashangale niyanthrikkunnathaayi kaanaam. Keralatthile sthreekalude thozhil‍ pankaalitthanirakkukal‍ purushanmaarudethinekkaal‍ valare kuravaanu. Vidyaabhyaasamullavaril‍ polum, pankaalitthanirakkukal‍ sthaayiyaayi nil‍kkukayo, kurayukayo aanu cheyyunnathu. Varumaanadaayakamaaya thozhilukal‍ sthree shaaktheekaranatthinu prayojanakaramaanu. Athukondu attharam thozhilukalude svabhaavatthinu innu valareyadhikam praadhaanyamundu. Prathyekicchu daridraraaya sthreekal‍kku samoohatthin‍re prathyul‍paadanatthil‍ valarepradhaanappetta pankullathukondu, ee thozhilukal‍ audyogika kanakkukalil‍ varunnillenkil‍ polum valare pradhaanamaanu. Udaaharanatthinu veedukalil‍ nadakkunna samrambhangalil‍ kooliyedukkaattha sahaayikalaayi nil‍kkunna dhaaraalam sthreekale kaanaavunnathaanu. Abhyasthavidyaraaya sthreekalude thozhilillaayma keralatthin‍re prathyekathayaanu. (graamapradeshangalilum nagarapradeshangalilum vyathyaasamillaathe) saankethikavidyaabhyaasam labhicchavarude thozhil‍ pankaalitthavum valarekuravaanu. Sthreepeedanam, sthreedhanatthin‍re prashnangal‍, maanasika rogangal‍ thudangiyava, samsthaanatthe maanasikavikaasatthe sambandhiccha nettangale parimithappedutthunnu. Athesamayam sthreekal‍ ayal‍kkoottangalum svayamsahaaya samghangalum vazhi svayamnilanil‍kkaanulla sar‍ggaathmakamaaya maar‍ggangalilekku neengiyittumundu. Janakeeyaasoothranampole, vikendreekruthaasoothranaroopangal‍ sthreekalude aavashyangal‍kku kooduthal‍ shraddha chelutthiyittundu. Thaddheshasvayambharanasthaapanangalilum athile sttaan‍rimgu kammittikalilum 50% sthreepankaalittham urappuvarutthiya aadyatthe samsthaanam keralamaanu. Athukondu sthreekal‍kku praadeshikavikasanaroopangalil‍ limgapadavi kaazhchappaadin‍re adisthaanatthil‍ idapedaan‍ saadhikkunnundu. Angane vikasanaroopangalilum thulyathayum jan‍dar‍ ajandayum nadappilaakkaanulla shramangal‍ nadakkunnundu. Athesamayam, bharanakoodavum kampolavyavasthayum aadhipathyam chelutthunna vikasanaroopangal‍ sthreethaalparyangal‍kkethiraanu. Athukonduthanne, sthreekalude avakaashangale sambandhiccha samvaadam nadannuvarikayaanu. Sthreekal‍kku varumaanadaayakamaaya thozhilukal‍ ulla mekhalayil‍ athu nedikkodukkuka kudumbatthin‍re nilanil‍ppinum desheeyasampadghadanayude valar‍cchaykkumulla sthreekalude sambhaavanakal‍ amgeekarikkuka, avarude adhvaanatthinu nyaayamaaya prathiphalam urappuvarutthuka, vibhavangalilum varumaanatthilum vikasanatthe sambandhiccha theerumaanangalilum jan‍dar‍ thulyatha urappuvarutthuka enninganeyulla aavashyangal‍ kazhinja idathupaksha gavanmen‍ru munnottu vecchathin‍re phalamaayittaanu vikasanatthilum paddhathiroopeekaranatthilum vanithaaghadakapaddhathiyum, plaan‍ phandinupari 10% prathyekamaayi thozhil‍ saaddhyathakalum koodaathe jan‍dar‍ badjattimgu, jan‍dar‍ odittimgu polullavaykku aarambham kuricchathu. Innatthe avastha: sthreekalude thozhil‍ pankaalitthanirakkil‍ ganyamaaya var‍ddhana undaayittilla. Vethanam kuranja thozhil‍ mekhalakalil‍ sthreekal‍ kooduthalaayi niyamikkappedunnu. Vydagddhyam theere aavashyamillaattha thozhil‍ ramgangalil‍ sthreekale niyamikkunnathu sar‍vvasaadhaaranamaayimaarunnu. Sthreepurushavethanatthin‍re antharam kuranjuvarunnu ennu parayumpozhum kaar‍shika-kaar‍shikethara ramgangalil‍ 9% vyathyaasam ippozhum nilavilundu. (sthreepurusha vethanathoth= sthreekalude vethanam a 100/ purushanmaarude vethanam) thamizhnaattilum aandhraapradeshilum vethana antharam kuranjuvarunnu ennathum shraddheyamaanu. Daaridryatthin‍re sthrynaval‍kkaranam ennathu  sthreekalude thozhil‍ghadanayil‍ varunna maattangale adisthaanappedutthivar‍ddhicchuvarunnu. Thozhilin‍re sthrynaval‍kkaranatthil‍ninnu thozhilin‍re asthiraval‍kkaranamaayi  ithu maarikkondirikkunnu. Samghaditha mekhalakal‍, (aidipolulla puthiyamekhalakalude varavode) kooduthal‍ nishchalamaayikkondirikkunnu. Pothumekhalakal‍ palathum (samghadithamenkilum) svakaaryaval‍kkaranatthin‍re bheeshaniyilaanu. Sthreekal‍ keralatthil‍ 35 vayasuvare thozhilanveshakaraayi thudarukayum, pinneedu veettammamaaraayi svayam amgeekarikkukayum, cheyyunnathu, prophashanal‍ vidyaabhyaasam labhiccha sthreekaludeyidayil‍ vare kaanunnu. (keesu. Espi padtanam) asamghadithamekhala thadicchukozhukkunna reethi, aagolathalatthilennapole keralatthilum drushyamaavunnundu. Samghadithamekhalaykkakatthum asamghaditha mekhala kadannukayarunna reethi (aidi polullava vannathinusheshavum) kazhinja dashavar‍shatthil‍ drushyamaanu. Udaa: deecchar‍maar‍, koleju deecchar‍maar‍, el‍aisi polullava, baankukal‍, samastha mekhalakalilum kadannuvarunnathu oru bheeshaniyaayitthanne kandu parihaarangal‍ kaanendathaanu. Asamghaditha mekhalakalil‍ kuranja kooli, kooduthal‍ samayam, thozhil‍ avakaashadhvamsanam, thozhil‍ niyamangalude abhaavam, eppol‍ venamenkilum piricchuvidukayum thiricchedukkukayum niyamikkukayum cheyyunna risar‍vu aar‍mi sankal‍pam ivayellaam thanne nilanil‍kkunnu. Prashnangal‍ kooduthal‍ rookshamaayikkondirikkunnu. Prashnangal‍ rookshamaavunnathode, samaramukhangal‍ prathyakshamaavunnathum keralam kandukondirikkunnu udaaharanamaayi, nazhsimgu mekhalayile samarangal‍, thunikkadayile irikkaanulla avakaashatthinaayulla samarangal‍, kalyaan‍ sil‍ksile piricchuvidalinethire nadanna samarangal‍ enniva udaaharanangal‍ maathram. Iniyum ittharam samarangal‍ uyar‍nnu varaanulla saadhyathakalundu. Veettujolikkaar‍, kallupottikkunnavar‍, lottaridikkattu vil‍ppanakkaar‍, kvaari pravar‍tthakar‍, choolu, parampu enniva vil‍kkunnavar‍ thudangiyavar‍ mikkavaarum saamoohyamaayi puratthaakkappettavarude maathram thozhilaayi maarikkondirikkunna asamghaditha mekhalayaanu. Mottham thozhil‍ramgam, ulpaadanavyavasthayil‍ ninnu saundaryavyavasaayatthilekkum aanandavyavasaayatthilekkum (jahalamaurule kiraurusheele) maarikkondirikkunnathu, prathyakshatthil‍ sthreekalude thozhil‍pankaalittham var‍ddhicchathaayi thonnikkaamenkilum parokshamaayi sthithi athalla. Kaaranam, ee oru thozhil‍koodaathe, mattu pala panikalum, (dyooshan‍, byoottipaar‍lar‍, deylarimgu, veettujoli, pala thozhil‍ramgangalilumulla peesvar‍kku enniva cheythukondumaathrame sthreekal‍kku ulpaadana ramgatthilundaayirunna kooliyilekketthaan‍ kazhiyunnulloo. Athaayathu, randattavum koottimuttikkaan‍, rando, athiladhikamo panikal‍ sthreekal‍ cheyyendivarunnu. Ittharatthilulla adhvaanam, svantham veettile panikal‍kku purame aanennathum prashnangalude sankeer‍nnatha var‍ddhippikkunnu. (ke. Esu. Esu. Pi padtanam - oru divasam sthreekal‍ 16 manikkoor‍ thozhiledukkunnu) aanandavyavasaayavum, saundaryavyavasaayavum ramgapravesham cheythathode, asamghaditha thozhil‍ ramgatthuthanne, var‍ggaparamaayum jaathiparamaayum, samudaayaparavumaaya vibhajanam sthreekalude thozhil‍ramgatthu undaayivannirikkunnu. Anyasamsthaana thozhilaalikalil‍ sthreekalude ennam var‍ddhicchuvarunnu. Kudumbatthodeyulla kudiyettangal‍ kaanikkunnathu, sthree thozhilaalikalude var‍ddhanavineyaanu. Madhyavar‍ggathozhililum nagarakendreekruthathozhilinum praadhaanyavum kaalpanikathayum var‍ddhicchuvarunnu. Athesamayam sthreekal‍ kadtinaadhvaanam cheyyaan‍ thayyaaraanu ennathu thozhilurappupaddhathiyiloode theliyicchu kondirikkunnu. Paramparaagatha thozhil‍ ramgangal‍ innu nir‍jeevamaanu. Uyir‍tthezhunnel‍kkaan‍ kazhiyaattha vannam athu thalar‍nnu kidakkunnu. Athine kayyupidicchuyar‍tthanulla vazhikal‍ kaanendathundu. Sthreekal‍ pothuramgatthum thozhil‍ ramgatthum ethuthozhilum cheyyaan‍ thayyaaraayi, svayam karutthaar‍jjicchirikkumpozhum, 'thozhil‍' ramgatthe adrushyathaykku maattangalilla. Sthreekal‍ cheyyunna ellaa thozhilukalum prathiphalippikkunna kanakkukal‍ labhikkunnilla. Keralatthil‍ sthreekalude thozhilavasarangal‍ var‍ddhikkanamenkil‍ keralatthile mottham thozhilavasarangal‍ var‍ddhikkendathundu. Pradhaanamaayum adisthaana mekhalakalile thozhilavasarangalum sthreekalude prathyeka thozhilavasarangalum var‍ddhikkanam. Innu samoohatthil‍ nilanil‍kkunna limgaparamaaya thozhil‍ vibhajanam maarendathundu. Veettamma, amma enna reethiyilulla sthreekalude rolinu praadhaanyam nal‍kikkondulla limgaparamaaya thozhil‍ vibhajanam, gaar‍hikethara mekhalakala?

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions