രോഗങ്ങള്‍

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    രോഗങ്ങള്‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   വിവിധ തരത്തില്‍ ഉള്ള  രോഗങ്ങളും കാരണങ്ങളും                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    പൊതുവായ രോഗങ്ങളും കാരണങ്ങളും                
                                                                                                   
                                                                      പോഷക ക്രമക്കേടുകള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിത തരം പോഷക ക്രമക്കേടുകള്‍                
                                                                                                   
                                                                      ത്വക്ക്                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ തരത്തിലുള്ള ത്വക്ക്  രോഗങ്ങൾ                  
                                                                                                   
                                                                      ലൈംഗികജന്യരോഗങ്ങൾ                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ജന്യരോഗങ്ങൾ                  
                                                                                                   
                                                                      പാരമ്പര്യം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ജീന്‍ വ്യതിയാനത്തിന്റെi ഉല്പരിവര്ത്ത്നത്തിന്റേlയോ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ജനിതക വൈകല്യങ്ങള്‍.                
                                                                                                   
                                                                                                                  വ്യയാമത്തിലൂടെ രോഗനിവാരണം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      സാംക്രമിക രോഗങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    പകരുന്ന അസുഖങ്ങളും കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധികളും                
                                                                                                   
                                                                      സാംക്രമികമല്ലാത്ത രോഗങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                 
                    പകരാത്ത അസുഖങ്ങളും കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധികളും                
                                                                                                   
                                                                      മറ്റു സിസ്റ്റമറ്റിക് രോഗങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ തരത്തില്‍ ഉള്ള സിസ്റ്റമറ്റിക് രോഗങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണ്‍ രോഗങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    സ്വയം പ്രതിരോധ ശക്തി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങള്‍                
                                               
         
                                               Next                2                items                        »                                              1                    2                        
                                                                   
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    rogangal‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   vividha tharatthil‍ ulla  rogangalum kaaranangalum                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      pothuvaaya prashnangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    pothuvaaya rogangalum kaaranangalum                
                                                                                                   
                                                                      poshaka kramakkedukal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vivitha tharam poshaka kramakkedukal‍                
                                                                                                   
                                                                      thvakku                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha tharatthilulla thvakku  rogangal                  
                                                                                                   
                                                                      lymgikajanyarogangal                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha tharatthilulla lymgika janyarogangal                  
                                                                                                   
                                                                      paaramparyam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    jeen‍ vyathiyaanatthintei ulparivartthnatthintelyo phalamaayundaakunna rogangalaanu janithaka vykalyangal‍.                
                                                                                                   
                                                                                                                  vyayaamatthiloode roganivaaranam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kooduthal‍ vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      saamkramika rogangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    pakarunna asukhangalum kaaranangalum prathividhikalum                
                                                                                                   
                                                                      saamkramikamallaattha rogangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                 
                    pakaraattha asukhangalum kaaranangalum prathividhikalum                
                                                                                                   
                                                                      mattu sisttamattiku rogangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha tharatthil‍ ulla sisttamattiku rogangal‍                
                                                                                                   
                                                                      otto immyoon‍ rogangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    svayam prathirodha shakthi kondundaakunna asukhangal‍                
                                               
         
                                               next                2                items                        »                                              1                    2                        
                                                                   
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions