മാനസികാരോഗ്യം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മാനസികാരോഗ്യം                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   മാനസിക,,മനശാസ്ത്രപരവുമായ വൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രധിപാധിക്കുന്നു                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  മാനസിക ആരോഗ്യം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    മാനസിക ആരോഗ്യം എന്നാല്‍ ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം കഴിവുകള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, സാധാരണ ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നേരിട്ട് ജനസമൂഹത്തിന് ഫലദായകമായ രീതിയില്‍ പ്രവര്ത്തി ക്കുന്നതാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിര്വ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു                
                                                                                                   
                                                                                                                  മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മുഴുവനായി ബാധിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണിത്                
                                                                                                   
                                                                                                                  മനോരോഗങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഒൗഷധരഹിത തെറപ്പികളിലൂടെയാണ് മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സകന്‍ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത്                
                                                                                                   
                                                                                                                  കൗമാരക്കാരിലെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഉത്കണ്ഠാ രോഗങ്ങള്‍ കൗമാരപ്രായക്കാരിലാണ് അധികമായി കണ്ടുവരുന്നത്.                
                                                                                                   
                                                                                                                  സംശയം രോഗം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഗൗരവമേറിയ മനോരോഗങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് സംശയരോഗം                
                                                                                                   
                                                                                                                  മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    സ്ട്രെസ് സര്‍വ്വസാധാരണ മാണെങ്കിലും അത്ര നിസ്സാരമായി തള്ളാന്‍ കഴിയുന്നതല്ല. ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ രോഗത്തിന് പിന്നിലും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരുതരത്തില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ക്ക് പങ്കുണ്ട്.                
                                                                                                   
                                                                                                                  ജീവിത സവിശേഷതകളും കഴിവുകളും                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    മനുഷ്യന്റെ ജീവിത സവിശേഷതകളെയും കഴിവുകളേയും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു                
                                                                                                   
                                                                                                                  വിഷാദം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷാദ രോഗത്തെ കുറിച്ച് ചില വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  ചിത്തഭ്രമം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    മനസിന്റെ സമനില തെറ്റുകയും യാഥാര്‍ഥ്യ ബോധം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ചിത്തഭ്രമം                
                                                                                                   
                                                                                                                  മന:ശാസ്ത്രം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    മന:ശാസ്ത്ര വിഭാഗതെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്                
                                               
         
                                               Next                10                items                        »                                              1                    2                   3                   4                        
                                                                   
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    maanasikaarogyam                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   maanasika,,manashaasthraparavumaaya vykalyangale kuricchu pradhipaadhikkunnu                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  maanasika aarogyam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    maanasika aarogyam ennaal‍ oru vyakthi svantham kazhivukal‍ thiriccharinju, saadhaarana jeevitha kleshangale phalapradamaayi nerittu janasamoohatthinu phaladaayakamaaya reethiyil‍ pravartthi kkunnathaanennu lokaarogya samghadana nirvchicchirikkunnu                
                                                                                                   
                                                                                                                  maanasika prashnangal                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    oru vyakthiyude vyakthithvatthe muzhuvanaayi baadhikkunna reaagaavasthayaanith                
                                                                                                   
                                                                                                                  maneaareaagangal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    vividha reethiyilulla oaushadharahitha therappikaliloodeyaanu manashaasthra chikithsakan‍ reaagam sukhappedutthunnath                
                                                                                                   
                                                                                                                  kaumaarakkaarile maanasika prashnangal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    uthkandtaa reaagangal‍ kaumaarapraayakkaarilaanu adhikamaayi kanduvarunnathu.                
                                                                                                   
                                                                                                                  samshayam rogam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    gauravameriya manorogangalil‍ ul‍ppettathaanu samshayarogam                
                                                                                                   
                                                                                                                  maanasika sammar‍ddham                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    sdresu sar‍vvasaadhaarana maanenkilum athra nisaaramaayi thallaan‍ kazhiyunnathalla. Innu kaanunna ellaa rogatthinu pinnilum oru tharatthilallenkil‍ mattorutharatthil‍ sammar‍ddhangal‍kku pankundu.                
                                                                                                   
                                                                                                                  jeevitha savisheshathakalum kazhivukalum                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    manushyante jeevitha savisheshathakaleyum kazhivukaleyum kuricchu vivarikkunnu                
                                                                                                   
                                                                                                                  vishaadam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    innu valare vyaapakamaayi kondirikkunna vishaada rogatthe kuricchu chila vivarangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  chitthabhramam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    manasinte samanila thettukayum yaathaar‍thya bodham chilappozhenkilum illaathaavukayum cheyyunna avasthayaanu chitthabhramam                
                                                                                                   
                                                                                                                  mana:shaasthram                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    mana:shaasthra vibhaagathe sambandhikkunna vivarangalu                
                                               
         
                                               next                10                items                        »                                              1                    2                   3                   4                        
                                                                   
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions