ജീവിത സവിശേഷതകളും കഴിവുകളും

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജീവിത സവിശേഷതകളും കഴിവുകളും                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   മനുഷ്യന്റെ ജീവിത സവിശേഷതകളെയും കഴിവുകളേയും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ജീവിത സവിശേഷതകളും കഴിവുകളും

 
   
 • ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദൈന്യംദിന ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളെയും  വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള കഴിവ്
 •  
 • ജീവിത വിജയത്തിനു വിവിധങ്ങളായ കഴിവുകള ആവിശ്യമാണ്.
 •  
 • ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും  പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ഈ ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ സഹായിക്കുന്നു.
 •  
 •  
 

ജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാന കഴിവുകൾ

 

1.പ്രശ്നപരിഹാരം

 
   
 • ഒരു പ്രശ്നത്തിനു യഥാർത്ഥ തീരുമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക
 •  
 

2. വിമർശനാത്മക ചിന്ത

 
   
 • പ്രശ്നങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടുക
 •  
 • ശരി തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുക
 •  
 

3. സ്വയം അവബോധം

 
   
 • ഞാൻ ആരാണ്
 •  
 • തന്റെ കഴിവുകൾ - കുറവുകൾ
 •  
 • ബലഹീനതകൾ, ഇഷ്ടമില്ലായ്മ
 •  
 • ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നു
 •  
 

4. മറ്റൊരുവന്റെ വ്യക്തിത്വവുമായി താദാത്മ്യം നേടുവാനുള്ള കഴിവ്

 
   
 • പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കുക
 •  
 • ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുക
 •  
 

5. സർഗ്ഗ / സവിസേഷക ചിന്ത

 
   
 • വ്യതിസ്ഥ ചിന്തകൾ
 •  
 • പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ
 •  
 • ലക്ഷ്യ ബോധം
 •  
 • വ്യത്യസ്ത രീതികൾ
 •  
 

6. വൈകാരിക ബുദ്ധി

 
   
 • മറ്റുള്ളവരെ മനസിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവ്
 •  
 • പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം
 •  
 • സന്തോഷകരമായ ജീവിതം
 •  
 

7. തീരുമാനം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള കഴിവ്

 
   
 • പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൃത്യ തീരുമാനം
 •  
 • ചിന്തകൾ നല്ലത്
 •  
 

8. ശക്തമായ ആശയ വിനിമയം

 
   
 • മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവിക്കുക
 •  
 • മറ്റുള്ളവരെ മനസിലുള്ളത് പറഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്
 •  
 • അഭിപ്രായം ,ആവിശ്യം
 •  
 • മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക
 •  
 • ആശയ വിനിമയം ,ആംഗ്യം ,ഭാവം എന്നിവയിലൂടെയും ആകാം
 •  
 

9. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ദൃഡബന്ധം

 
   
 • വിശ്വാസം
 •  
 • ആത്മാർഥത
 •  
 • ഉത്തരവാദിത്വം
 •  
 • സൗഹൃദം
 •  
 • മറ്റുള്ളവരെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള കഴിവ്
 •  
 •  
 

ടെൻഷൻ

 

ഇന്നത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്  ടെൻഷൻ.ഇത് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നു .സന്തോഷകരമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ടെൻഷൻ

 

ടെൻഷൻ ഒഴിവാകുവാൻ - ശാരീരിക ഘടകങ്ങളും മാനസിക ഘടകങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണ്

 

ശാരീരിക ഘടകങ്ങൾ

 
   
 • നിവർന്നുള്ള  കിടപ്പ് ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കലും പുറന്തള്ളലും
 •  
 • രാവിലത്തെ നടപ്പ്
 •  
 • ഉറക്കെ ചിരിക്കുന്നത്
 •  
 • നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത്
 •  
 • പ്രത്യാശ
 •  
 • സംഗീതം കേൾക്കുന്നത്
 •  
 • യോഗ
 •  
 • ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം
 •  
 

മാനസിക ഘടകങ്ങൾ

 
   
 • കുറച്ചു സംസാരിക്കുക
 •  
 • നല്ലത് ചിന്തിക്കുക
 •  
 • നല്ല കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക
 •  
 •  
 

എന്താണ് വികാരങ്ങൾ

 

സന്തോഷം ,ദുഃഖം ,ദേഷ്യം ,ഭയം ,ഉത്കണ്ട ,ഏകാഗ്രത ,വെറുപ്പ് തുടങ്ങിയവ

 

നമ്മൾ എല്ലാ വികാരങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെടരുത് .വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക ,നിയന്ത്രിക്കാൻ ട്രാഫിക്‌ ലൈറ്റ് സമീപനം നല്ലതാണ്.

 

ട്രാഫിക്‌ ലൈറ്റ് സമീപനം

 

നിൽക്കുക - ചുവപ്പ്

 

ചിന്തിക്കുക -മഞ്ഞ

 

സംസാരിക്കുക -പച്ച

 

ഈ രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക്  ശാന്ത പ്രകൃതനാകുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

 

നല്ല സിഗ്നലുകൾ

 

ഒരാൾക്ക്  വിഷമം വരുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുക ഉല്ലാസങ്ങളിൽ  ഏർപ്പെടുക സ്നേഹം,ആകാംഷ എന്നിവയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് സന്തോഷവും വിഷമത്തിന് ശമനവും വരും

 
                     
                                       
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    jeevitha savisheshathakalum kazhivukalum                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   manushyante jeevitha savisheshathakaleyum kazhivukaleyum kuricchu vivarikkunnu                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

jeevitha savisheshathakalum kazhivukalum

 
   
 • oru vyakthiyude dynyamdina jeevithatthile aavashyangaleyum  velluvilikaleyum athijeevicchu munnottu pokuvaanulla kazhivu
 •  
 • jeevitha vijayatthinu vividhangalaaya kazhivukala aavishyamaanu.
 •  
 • jeevithatthilundaakunna prathisandhikaleyum prashnangaleyum  prathirodhikkuvaan ee lyphsttyl sahaayikkunnu.
 •  
 •  
 

jeevithatthile adisthaana kazhivukal

 

1. Prashnaparihaaram

 
   
 • oru prashnatthinu yathaarththa theerumaanam kandupidikkuka
 •  
 

2. Vimarshanaathmaka chintha

 
   
 • prashnangale shakthamaayi neriduka
 •  
 • shari thettu thiricchariyuka
 •  
 

3. Svayam avabodham

 
   
 • njaan aaraanu
 •  
 • thante kazhivukal - kuravukal
 •  
 • balaheenathakal, ishdamillaayma
 •  
 • denshan ozhivaakkunnu
 •  
 

4. Mattoruvante vyakthithvavumaayi thaadaathmyam neduvaanulla kazhiv

 
   
 • prashnangal manasilaakkuka
 •  
 • aavashyangal ariyuka
 •  
 

5. Sargga / saviseshaka chintha

 
   
 • vyathistha chinthakal
 •  
 • putthan aashayangal
 •  
 • lakshya bodham
 •  
 • vyathyastha reethikal
 •  
 

6. Vykaarika buddhi

 
   
 • mattullavare manasilaakkuvaanulla kazhivu
 •  
 • positteevu manobhaavam
 •  
 • santhoshakaramaaya jeevitham
 •  
 

7. Theerumaanam kandetthuvaanulla kazhiv

 
   
 • prashnangalkku kruthya theerumaanam
 •  
 • chinthakal nallath
 •  
 

8. Shakthamaaya aashaya vinimayam

 
   
 • mattullavare shravikkuka
 •  
 • mattullavare manasilullathu paranju dharippikkaanulla kazhivu
 •  
 • abhipraayam ,aavishyam
 •  
 • mattullavare vedanippikkaathirikkuka
 •  
 • aashaya vinimayam ,aamgyam ,bhaavam ennivayiloodeyum aakaam
 •  
 

9. Mattullavarumaayulla drudabandham

 
   
 • vishvaasam
 •  
 • aathmaarthatha
 •  
 • uttharavaadithvam
 •  
 • sauhrudam
 •  
 • mattullavare kayyiledukkaanulla kazhivu
 •  
 •  
 

denshan

 

innatthe pradhaana prashnamaanu  denshan. Ithu manasineyum shareerattheyum orupole baadhikkunnu . Santhoshakaramallaattha oru avasthayaanu denshan

 

denshan ozhivaakuvaan - shaareerika ghadakangalum maanasika ghadakangalum athyaavashyamaan

 

shaareerika ghadakangal

 
   
 • nivarnnulla  kidappu shvaasam valicchedukkalum puranthallalum
 •  
 • raavilatthe nadappu
 •  
 • urakke chirikkunnathu
 •  
 • nallathu maathram chinthikkunnathu
 •  
 • prathyaasha
 •  
 • samgeetham kelkkunnathu
 •  
 • yoga
 •  
 • bhakshanam kazhikkunna reethiyil ulla vyathyaasam
 •  
 

maanasika ghadakangal

 
   
 • kuracchu samsaarikkuka
 •  
 • nallathu chinthikkuka
 •  
 • nalla kaaryangal nokkuka
 •  
 •  
 

enthaanu vikaarangal

 

santhosham ,duakham ,deshyam ,bhayam ,uthkanda ,ekaagratha ,veruppu thudangiyava

 

nammal ellaa vikaarangalkkum adimappedaruthu . Vikaarangale niyanthrikkuka ,niyanthrikkaan draaphiku lyttu sameepanam nallathaanu.

 

draaphiku lyttu sameepanam

 

nilkkuka - chuvappu

 

chinthikkuka -manja

 

samsaarikkuka -paccha

 

ee reethiyil oraalkku  shaantha prakruthanaakuvaan saadhikkum angane vikaarangale niyanthrikkuvaan saadhikkum.

 

nalla signalukal

 

oraalkku  vishamam varumpol santhoshatthil erppeduka ullaasangalil  erppeduka sneham,aakaamsha ennivayiloode sancharikkumpol manasinu santhoshavum vishamatthinu shamanavum varum

 
                     
                                       
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions