മന:ശാസ്ത്രം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മന:ശാസ്ത്രം                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   മന:ശാസ്ത്ര വിഭാഗതെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

അകാരണഭീതി

 

Phobia

 

ഒരു വസ്തുവിനോടോ ആളിനോടോ സ്ഥലത്തോടോ സന്ദര്‍ഭത്തോടോ ഒരാള്‍ക്ക് തോന്നുന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഭയം.

 

ലഘുമനോരോഗങ്ങളില്‍ (Neurotic Reaction types) ഒന്നാണിത്. ഒബ്സസിവ് കമ്പല്‍സീവ് (Obsessive compulsive) മനോരോഗത്തോടു ചേര്‍ത്ത് ഇതിനെ വര്‍ഗീകരിക്കാന്‍ ചില വിദഗ്ധര്‍ ശ്രമിച്ചു. ബ്യൂലര്‍ (1916) തുടങ്ങിയ ഫ്രഞ്ചു മനോരോഗവിദഗ്ധന്മാര്‍ ഇതിനെ ആശങ്കാമനോരോഗം (Anxiety) ആയി വ്യവഹരിച്ചു. മേല്‍പറഞ്ഞ രോഗമുള്ളവര്‍ക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ തരം അകാരണഭീതി കൂടി ഉണ്ടാവുക സാധാരണമായതിനാല്‍ ഈ വര്‍ഗീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയും. പക്ഷേ അകാരണഭീതി മാത്രമുള്ള ധാരാളം രോഗികളുണ്ട് എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാകയാല്‍ അതു വേര്‍തിരിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 

ശിശുക്കള്‍ക്കു പല കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി നിരാസ്പദഭീതി ഉണ്ടാകാം. കൂടുതല്‍ അറിവും അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്തോറും ഭയം ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെയും സന്ദര്‍ഭങ്ങളെയും പറ്റി അവര്‍ മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വസ്തുതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ശിശുസഹജമായ ഭയം സ്വാഭാവികമാണെന്നും അത് ഒരു പ്രൌഢവയസ്കനില്‍ കണ്ടാല്‍ അസ്വാഭാവികമാണെന്നും തന്മൂലം ലഘുമനോരോഗമാണെന്നും കണക്കാക്കാം. അകാരണഭീതിയുള്ള ആളിന് ഭയജനകമായ വസ്തുവോ, സന്ദര്‍ഭമോ, വ്യക്തിയോ, സാധാരണഗതിയില്‍ ഭയഹേതുകമല്ലെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അയാള്‍ക്ക് അവയെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ കഴിയുകയില്ല. ഈ വൈരുധ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപകടശങ്കയ്ക്കടിപ്പെട്ടുപോകുന്ന അയാള്‍ സ്വന്തം അകാരണഭീതിയെ ന്യായീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.

 

ചരിത്രം. ആധുനിക മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയെ അകാരണഭീതിയിലേക്ക് ആദ്യമായി ആകര്‍ഷിച്ചത് 1871-ല്‍ വെസ്റ്റ്ഫാല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനമാണ്.

 

വെസ്റ്റ്ഫാലിനു ശേഷം പലരും വിവിധതരം അകാരണഭീതികള്‍ക്കു വിശദീകരണവും പേരും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാന്‍ലി ഹാള്‍ 1914-ല്‍ 136 തരം അകാരണഭീതികളെപ്പറ്റി പരാമര്‍ശിച്ചു.

 

അഗോറഫോബിയ (Agoraphobia) - വിസ്താരമേറിയ വെളിംപ്രദേശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയം, ക്ളൌസ്ട്രോഫോബിയ-(claustrophobia) ഇടുങ്ങിയതും ഇരുളടഞ്ഞതുമായ സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഭീതി, അക്രോഫോബിയ (Acrophobia) - ഉയരത്തിലേക്കു കയറുവാനുള്ള ഭയം, മിസോഫോബിയ (Mysophobia) - മാലിന്യഭീതി, സൂഫോബിയ (Zoophobia)- മൃഗങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയം, പൈറോഫോബിയ (Pyrophobia)- അഗ്നിഭീതി എന്നിവയെല്ലാം ഹാളിന്റെ വര്‍ഗീകരണത്തിലുള്‍പ്പെടുന്നു.

 

ഫ്രോയിഡ് ഈ രോഗത്തെ ആങ്സൈറ്റി ഹിസ്റ്റീരിയ (Anxiety hysteria) എന്നു വിളിച്ചു. ശിശുക്കളുടെ അകാരണഭീതിയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനവും അപഗ്രഥനവും പ്രൌഢവയസ്ക്കരിലെ അകാരണഭയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

 

കുതിരയെക്കുറിച്ച് ഹാന്‍സ് എന്ന ബാലനുണ്ടായ അകാരണഭീതിയെ ഫ്രോയിഡ് വിശകലനം ചെയ്തു. ഹാന്‍സ് സ്വന്തം അമ്മയില്‍ അനുരക്തനായിരുന്നെന്നും തന്മൂലം എതിരാളിയായ അച്ഛനോട് വെറുപ്പു പുലര്‍ത്തിയിരുന്നെന്നും (നോ: ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ളക്സ്) അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അമ്മയുടെ മേലുള്ള ആഗ്രഹം അച്ഛനുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തില്‍ സംഘട്ടനമുണ്ടാക്കി. ഈ സംഘട്ടനം അവനില്‍ ഉളവാക്കിയ ആക്രമണാസക്തി, അച്ഛന്‍ അവന്റെ ലിംഗം ഛേദിച്ചുകളയുമോ എന്നൊരു ഭയം ജനിപ്പിച്ചു. അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും അച്ഛനോടുള്ള വെറുപ്പും അബോധമനസിലേക്കു താഴ്ന്നിറങ്ങി (Repression)യതോടുകൂടി അച്ഛനോടു തോന്നിയിരുന്ന വെറുപ്പും ഭയവും മുമ്പ് കുതിരയോടുതോന്നിയിരുന്ന ഭയത്തിലേക്ക് (തന്റെ ലിംഗം കുതിര കടിച്ചെടുത്തുകളയുമെന്ന് അവന്‍ നേരത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു.) ആദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരാളോടോ, ഒരു വസ്തുവിനോടോ തോന്നുന്ന വികാരം മറ്റൊരാളിലോ വസ്തുവിലോ ആരോപിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ പ്രതിരോധ (Defence mechanism) തന്ത്രമനുസരിച്ച് കുതിരയോടുള്ള അകാരണഭീതി പ്രബലമായിത്തീര്‍ന്നു. ഈ അകാരണഭീതി ഉണ്ടായതിന് മാനസികാദേശം (Displace -ment), പശ്ചാദ്ഗമനം (Regression)വിപര്യയം (Reversal ഞല്ലൃമെഹ) എന്നീ മൂന്നു മാനസിക പ്രതിരോധതന്ത്രങ്ങള്‍ അവന്റെ ഉപബോധമനസില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതായി ഫ്രോയിഡ് കരുതുന്നു.

 

ഉപബോധമനസ്സിലേക്ക് പൂഴ്ത്തപ്പെടുന്ന അസന്തുഷ്ടവും അപ്രകാശിതവുമായ ആശകളും അഭിനിവേശങ്ങളും ബോധമനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരുവാന്‍ മാനസികാദേശം എന്ന പ്രതിരോധപ്രക്രിയയിലൂടെ അഹന്ത (ലഴീ) നടത്തുന്ന ശ്രമമാണ് എല്ലാ അകാരണഭീതിയുടെയും പിന്നില്‍ വര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഫ്രോയിഡ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇവ സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തെ തടയുകയോ അമിതമായി നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. പ്രൌഢവയസ്കരുടെ അകാരണഭീതിയുടെ പിന്നിലെ അസന്തുഷ്ടമായ ആശകള്‍ പലപ്പോഴും അക്രമപരവും ലൈംഗികവുമാകാം. പക്ഷേ അവിടെ ലൈംഗികതയ്ക്ക് മുഖ്യസ്ഥാനമുണ്ട്. അവ മിക്കവാറും ബാല്യകാലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പായിരിക്കാം. വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിച്ച് അഹന്തയ്ക്കു സംതൃപ്തി നല്‍കി ബോധമനസ്സില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മാനസികാദേശ പ്രതിരോധം വളരെയേറെ പ്രയോജനകരമാണെങ്കിലും പശ്ചാദ്ഗമനം, വിപര്യയം, സാത്മീകരണം (Identification) എന്നീ മാനസികപ്രതിരോധതന്ത്രങ്ങള്‍ വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിക്കുകയും വികൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപബോധമനസ്സില്‍ ആണ്ടുപോയ ഒരുവന്റെ അസംതൃപ്തമായ അഭിലാഷങ്ങള്‍ ബോധമനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരുവാനുള്ള ഒരു കുറുക്കുവഴിയാണ് അകാരണഭീതി എന്നു പറയാം.

 

സ്വപ്നംപോലെ അകാരണഭീതിയുടെ പ്രകൃതവും പ്രതിജനഭിന്നമായിരിക്കും. ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടുന്ന ചില സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കു പ്രത്യേകം ചില അര്‍ഥമുള്ളതുപോലെ വിവിധതരം അകാരണഭീതികള്‍ക്കും അബോധപൂര്‍വമായ ചില സാമാന്യാര്‍ഥങ്ങള്‍ രോഗികള്‍ കല്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് മാനസികാപഗ്രഥനവിദഗ്ധന്മാര്‍ (Psychoanalysts) മനസ്സിലാക്കി. അഗോറാഫോബിയാ ഉള്ള ആളിന് അയാള്‍ ഭയപ്പെടുന്ന വീഥികള്‍ ലൈംഗികകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് സൌകര്യം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായി അബോധധാരണകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. പാലം കടക്കാന്‍ ഭയപ്പെടുന്ന വനിത പ്രസവിക്കാന്‍ ഭയപ്പെടുന്നു. പൊതുനിരത്തിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ വീണുപോകുമെന്ന് ഭീതി തോന്നുന്ന സ്ത്രീ 'ലൈംഗികമായ വീഴ്ചയെ' ആലങ്കാരികഭാഷയില്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ക്ളൌസ്ട്രോഫോബിയയുള്ളവര്‍ക്ക് ജീവനോടുകൂടി കുഴിച്ചുമൂടപ്പെടുമോ എന്ന് അബോധഭയമുണ്ടായിരിക്കാം.

 

ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാന്‍ ഭയമുള്ളവര്‍ അത്തരം സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യാന്‍ പ്രേരിതരായി പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടാവാം. ഭ്രാന്തുവരുമോ എന്ന അകാരണഭീതി ഉള്ളവര്‍ സ്വയംഭോഗത്തെയോ ലിംഗഛേദനത്തെയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. ചിലന്തിയെ ഭയപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങളോടുള്ള ഭയം നിമിത്തമാകാം. ചിത്രശലഭങ്ങള്‍ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ചെറിയ ചീവീടുകളും ഇഴജന്തുക്കളും ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ലിംഗത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു.

 

പൊതുവേ ഈ അബോധപ്രേരണകള്‍ ശിക്ഷയുടെയും (punishment) പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും (Temptation) രൂപത്തിലായിരിക്കും ഒരുവന് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വിവിധതരം അകാരണഭീതികള്‍ ഒരുവനില്‍ ഉടലെടുക്കുന്നത് മിക്കപ്പോഴും അയാളുടെ മുന്‍കാലചരിത്രത്തെയും വിവിധ വസ്തുക്കളോടും സന്ദര്‍ഭങ്ങളോടുമുള്ള മനോഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും.

 

അന്തര്‍മുഖത

 

Introversion

 

മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റസവിശേഷതകള്‍ക്കു കാരണഭൂതമായ ഒരു മാനസികഭാവം. ബാഹ്യലോകത്തിനും അതിലുള്ള വസ്തുക്കള്‍ക്കും വലിയ വില കല്പിക്കാതിരിക്കുക; ധനം, പ്രതാപം, പ്രശസ്തി, അന്തസ്, അധികാരം മുതലായവയില്‍ താത്പര്യമില്ലാതിരിക്കുക; താനുമായി ഇടപെടുന്നവര്‍ തന്റെ കഴിവുകളെ അംഗീകരിച്ച് വിലമതിക്കണമെന്ന കാംക്ഷയില്ലാതിരിക്കുക; സാമൂഹികസമ്മര്‍ദംകൊണ്ട് സ്വന്തം ആശയങ്ങള്‍ മാറ്റാതിരിക്കുക; പല ആളുകളുമായി ഇടപഴകേണ്ടി വരുന്നതില്‍ വൈമുഖ്യം കാണിക്കുക; സുഹൃത്തുക്കളെ സമ്പാദിക്കുവാന്‍ ഉത്സാഹം കാണിക്കാതിരിക്കുക; ചുറുചുറുക്കും സഞ്ചാരശീലവും കുറവായിരിക്കുക; ആഡംബരവസ്തുക്കളിലും വേഷപ്രൌഢിയിലും ഭ്രമമില്ലാതിരിക്കുക; നിസ്സാരകാര്യങ്ങളില്‍ പെട്ടെന്നു വികാരംകൊള്ളാതിരിക്കുക, പക്ഷേ, വികാരഭരിതനായാല്‍ ഏറെനേരം അതില്‍ത്തന്നെ ==മുഴുകുക; നിയമങ്ങള്‍, ചട്ടങ്ങള്‍, ചര്യകള്‍ മുതലായവ ആദരിച്ചനുസരിക്കുക; ഏതു കാര്യത്തിലും വലിയ മുന്‍കരുതലുകള്‍ കാണിക്കുക; എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെക്കാള്‍ അധികം അതിനെക്കുറിച്ചാലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക; കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ നില്ക്കാന്‍ മടി കാണിക്കുക; പലപ്പോഴും മനോരാജ്യത്തിലാണ്ടുപോവുക; മനസ്സാക്ഷിയുടെ പ്രേരണകള്‍ക്ക് അതിരുകടന്നു വശംവദനാകുക; തനിയെ മുഷിഞ്ഞിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുക; സല്ക്കാരങ്ങളിലും വിരുന്നുകളിലും ഹൃദയപൂര്‍വം പങ്കുകൊള്ളാന്‍ മടി കാണിക്കുക; വഴിയില്‍വച്ച് പരിചിതരെ കണ്ടാല്‍ സംസാരിക്കുന്നതിലും മറ്റും വലിയ താത്പര്യം കാണിക്കാതിരിക്കുക മുതലായവയാണ് അന്തര്‍മുഖതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മിക്ക മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കരുതിപ്പോരുന്നത്.

 

യൂങ്ങ്. കാള്‍ ഗുസ്താവ് യൂങ്ങ് (Karl Gustav Jung) എന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അന്തര്‍മുഖതയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും വിസ്തരിച്ച് ഉപന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതും മനഃശാസ്ത്രത്തില്‍ ഈ പദത്തിന് പ്രചാരം നല്കിയതും. മനഃശാസ്ത്രരൂപമാതൃകകള്‍ (Psychological Types) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അന്തര്‍മുഖതയെക്കുറിച്ച് യൂങ്ങ് പറയുന്നു: 'ഒരാളിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിച്ചാല്‍ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അയാള്‍ ബാഹ്യവസ്തുക്കളാല്‍ ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടുകയും അവയാല്‍ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതു കാണാം. എന്നാല്‍ മറ്റു ചിലപ്പോഴാകട്ടെ ആന്തരികമായ ചില അവസ്ഥകളായിരിക്കും അയാളുടെ പ്രവൃത്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ബാഹ്യവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ യാഥാര്‍ഥ്യത്തെ ആത്മനിഷ്ഠമായ മാനസികപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അടിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ അന്തര്‍മുഖതയെന്നു പറയാം. മറിച്ച് ആന്തരികാവസ്ഥകളെ ബാഹ്യവസ്തുക്കള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ ബഹിര്‍മുഖത (Exttroversion) എന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നു. (നോ: ബഹിര്‍മുഖത).

 

യൂങ്ങിന് മുമ്പ് ജോര്‍ഡന്‍, ഓട്ടോഗ്രോസ് എന്നിവര്‍ അന്തര്‍മുഖതയോട് ബന്ധപ്പെട്ട മാനസികഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിസ്വഭാവത്തെ ചിന്തോന്‍മുഖം (Reflective type) എന്നും പ്രവൃത്യുന്‍മുഖം (Active type) എന്നും രണ്ടായി ജോര്‍ഡന്‍ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിന്തോന്‍മുഖര്‍ പ്രവൃത്യുന്‍മുഖരേക്കാള്‍ പെട്ടെന്നു വികാരഭരിതരാകും എന്നും ശാന്തതയും മാന്യതയും തികഞ്ഞ ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിനിടയില്‍ പലപ്പോഴും അഗാധമായ സഹാനുഭൂതിയും സ്നേഹവും രാഗവും കാണപ്പെടുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഓട്ടോഗ്രോസാകട്ടെ അഗാധവും സങ്കുചിതവുമായ (deep and narrow) സ്വഭാവമുള്ളവരെയും വിശാലവും അഗാധമല്ലാത്തതും ആയ (broad and shallow) സ്വഭാവമുള്ളവരെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ കൂട്ടര്‍ പെട്ടെന്ന് ചിന്താമഗ്നരാവുകയും സാമൂഹികമായ വ്രീളാവിവശത (social shyness) പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ രണ്ടു വിഭജനങ്ങളെയും യൂങ്ങ് സ്വീകരിക്കുകയും ചിന്തോന്മുഖസ്വഭാവത്തെയും അഗാധവും സങ്കുചിതവുമായ സ്വഭാവത്തെയും അന്തര്‍മുഖതയ്ക്കു തുല്യമായി കരുതുകയും ചെയ്തു. അന്തര്‍മുഖതയും ബഹിര്‍മുഖതയും ഒരേ സ്വഭാവഘടനയുടെ രണ്ടറ്റങ്ങളോ (extremes) രണ്ടു മുഖങ്ങളുള്ള സ്വഭാവഘടനയോ (bipolar factor) ആയി അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. ഒരേ വ്യക്തിയില്‍തന്നെ ഭിന്നാവസരങ്ങളില്‍ ഈ രണ്ടു സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും കാണപ്പെടുമെങ്കിലും സാമാന്യേന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവം പൊന്തിനില്ക്കുകയും സ്ഥായിയായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന യൂങ്ങിന്റെ നിരീക്ഷണം ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

ആധുനികപഠനങ്ങള്‍.യൂങ്ങിനു ശേഷം അന്തര്‍മുഖതയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആധുനികമനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരില്‍ പ്രമുഖന്‍ ലണ്ടന്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ മനഃശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായ എച്ച്.ജെ. ഐസങ്കാണ്. വ്യക്തിത്വത്തെ (personality) അളക്കുന്നതിനും വിവരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമെന്ന് ഐസങ്ക് നിര്‍ണയിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നു മാനങ്ങളില്‍ (dimension) ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സ്ഥാനമാണ് അന്തര്‍മുഖത-ബഹിര്‍മുഖത (introversion extroversion) യ്ക്കുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ അന്തര്‍മുഖതയുടെ പ്രാഗ്രൂപം (prototype) ഡിസ്തൈമിക് (Dysthymic) എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്ന ലഘുമനോരോഗികളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് (ബഹിര്‍മുഖതയുടേതാകട്ടെ ഹിസ്റ്റീരിയാ രോഗികളിലും). അന്തര്‍മുഖതയുടെയും ബഹിര്‍മുഖതയുടെയും ലക്ഷണങ്ങളായി ജോര്‍ഡന്‍, ഓട്ടോഗ്രോസ്, യൂങ്ങ്, ഹെന്‍ഡേഴ്സന്‍ മുതലായവര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം യഥാക്രമം ഡിസ്തൈമിക്കുകളിലും ഹിസ്റ്റീരിക്കുകളിലുമാണു കാണുന്നതെന്ന്, ഈ രണ്ടു തരം രോഗികളെ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ അനവധി പരീക്ഷണപഠനങ്ങളിലൂടെ ഐസങ്കും കൂട്ടരും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അന്തര്‍മുഖതയ്ക്ക് (ബഹിര്‍മുഖതയ്ക്കും) ശാരീരികമായ ഒരടിസ്ഥാനം കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു.

 

മസ്തിഷ്കത്തിലെ വൈദ്യുതോര്‍ജം (electrical potential) രണ്ടു വിധമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഉത്തേജനം ലഭിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഉത്തേജക-ഊര്‍ജം (excitatory potential) ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന്, അതോടൊപ്പമുണ്ടാകുന്ന പ്രതിബന്ധക-ഊര്‍ജം (inhibitory potential). ഇതില്‍ ആദ്യത്തേതിന്റെ ശക്തി കൂടിയിരിക്കുകയും രണ്ടാമത്തേതിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ അത്തരക്കാര്‍ അന്തര്‍മുഖരായിത്തീരാനാണ് സാധ്യത എന്ന് ഐസങ്ക് കരുതുന്നു.

 

ഡിസ്തൈമിക്കുകളില്‍ ഉത്തേജക-ഊര്‍ജം പെട്ടെന്നും പ്രതിബന്ധക-ഊര്‍ജം സാവധാനവും ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പാവ്ലോവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മാതൃകയില്‍ നടത്തിയ വ്യവസ്ഥാപനപരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ (conditioning experiment) തെളിയുകയുണ്ടായി. ഈ കണ്ടുപിടിത്തത്തെ, ഡിസ്തൈമിക്കുകള്‍ അന്തര്‍മുഖരും ഹിസ്റ്റീരിക്കുകള്‍ ബഹിര്‍മുഖരും ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന അഭിപ്രായത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ അന്തര്‍മുഖതയ്ക്കു കാരണം ഉത്തേജക-ഊര്‍ജം പെട്ടെന്നും, പ്രതിബന്ധക-ഊര്‍ജം സാവധാനത്തിലും അവരില്‍ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കാം എന്നു അനുമാനിക്കാം. ഐസങ്കിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ ഫ്രാങ്ക്സ് എന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ നിഗമനങ്ങള്‍ക്ക് സഹായകമായ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്തര്‍മുഖര്‍ക്കും ബഹിര്‍മുഖര്‍ക്കും (ഡിസ്തൈമിക്കുകള്‍ക്കും ഹിസ്റ്റീരിക്കുകള്‍ക്കും) തമ്മില്‍ ശാരീരിക-മാനസികവൃത്തികളില്‍ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളില്‍നിന്നു തെളിഞ്ഞ കുറെ വസ്തുതകള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു:

 

അന്തര്‍മുഖര്‍ താരതമ്യേന പൊക്കം കൂടിയവരും മെലിഞ്ഞവരും (leptosomatic) ആയി കാണപ്പെടുന്നു. ഇവരില്‍ ഉമിനീരുത്പാദനം കുറവാണ്. വ്യായാമംകൊണ്ടു വരുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ (കൂടുതല്‍ പ്രാണവായു സ്വീകരിക്കുക, നാഡീസ്പന്ദനം വര്‍ധിക്കുക, രക്തത്തിലെ ഗ്ളൂക്കോസ് അധികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക മുതലായവ) അന്തര്‍മുഖരില്‍ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അധികം പ്രതീക്ഷ പുലര്‍ത്തുകയും കഴിഞ്ഞുപോയ സംഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ നേട്ടങ്ങളെ ഉള്ളതിലും ചെറുതാക്കി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ഥിരോത്സാഹം അന്തര്‍മുഖരില്‍ കൂടുതലാണ്. എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് വേഗം കുറവാണ്. ബുദ്ധിപരമായ നര്‍മബോധം (congnitive humour) ആണ് അവര്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുക. കഥകള്‍ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് അന്തര്‍മുഖര്‍ക്കു കുറവാണ്. അന്തര്‍മുഖരില്‍ വ്യവസ്ഥാപനം (conditioning) എളുപ്പമാണ്. വ്യവസ്ഥാപനം നീക്കല്‍ (exitinction) പ്രയാസകരവും.

 

മനോരോഗത്തില്‍.ലഘുമനോരോഗം (neurosis) ബാധിക്കാനിടയായാല്‍ അന്തര്‍മുഖര്‍ ഡിസ്തൈമിക്കുകള്‍ ആകാനാണ് സാധ്യത. അതുപോലെ ചിത്തരോഗം ബാധിക്കാനിടയായാല്‍ സ്കിസോഫ്രേനിയ എന്ന രോഗത്തിനടിമപ്പെടാന്‍ കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

 

മത-സന്‍മാര്‍ഗ-രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളില്‍ അന്തര്‍മുഖര്‍ മൃദുലമനസ്കരായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് യുദ്ധം അരുത്; മരണശിക്ഷ പാടില്ല; ലക്ഷ്യം മാര്‍ഗത്തെ സാധൂകരിക്കുകയില്ല; ധാര്‍മികമൂല്യങ്ങളില്‍ ഇരട്ടത്താപ്പുനയം പാടില്ല; കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുകയല്ല ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്; മതവിദ്യാഭ്യാസം അഭിലഷണീയമാണ്; ദേശവത്കരണം കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കും; മരണാനന്തരം ജീവിതമുണ്ട്; ദേശീയ വിപത്തുകള്‍ക്ക് സാന്‍മാര്‍ഗിക മൂല്യങ്ങളുടെ തകര്‍ച്ചയാണു കാരണം-ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അന്തര്‍മുഖരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങള്‍. കലാസ്വാദനത്തില്‍ അന്തര്‍മുഖര്‍ ക്ളാസ്സിക് മാതൃകയിലുള്ള കൃതിയാണ് കൂടുതലിഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

 

അന്തര്‍മുഖത എന്നത് പല സ്വഭാവഗുണങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന പേര്‍സണാലിറ്റി മാതൃക (personality type) ആണെന്ന് ഇന്നുപരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അന്തര്‍മുഖത അളക്കാനുള്ള പല പരീക്ഷകളും (tests) ഇന്നു നടപ്പിലുണ്ട്. ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളാണ് അധികവും. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധിയാര്‍ജിച്ചവ ബേണ്‍റൂട്ടര്‍ പെര്‍സണാലിറ്റി ഇന്‍വെന്ററി, ആന്‍ ഇന്‍വെന്ററി ഒഫ് ഫാക്ടേര്‍സ് എസ്.റ്റി.ഡി.സി.ആര്‍., മോഡ്സ്ലേ പെര്‍സണാലിറ്റി ഇന്‍വെന്ററി എന്നിവയാകുന്നു. നോ: മനഃശാസ്ത്രപരീക്ഷകള്‍

 

അതീതമനഃശാസ്ത്രം

 

para psychology

 

അഗോചര സംവേദനം (claivoyance), ഇന്ദ്രിയാതീത വിചാരവിനിമയം (telepathy), ഭാവികാലജ്ഞാനം (precognition), പ്രാകാമ്യചലനം (psychokinesis), മരണാനന്തരജീവിതം (survival after death) തുടങ്ങി ശാസ്ത്രീയവീക്ഷണത്തിന് അതീതമെന്നോ, വിപരീതമെന്നോ തോന്നിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖ.

 

കേംബ്രിഡ്ജ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ചില പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ 1882-ല്‍ ലണ്ടനില്‍ സൊസൈറ്റി ഒഫ് സൈക്കിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് സ്ഥാപിച്ചതോടുകൂടി അതീതമനഃശാസ്ത്രപഠനം ഊര്‍ജസ്വലമായിത്തീര്‍ന്നു. 1885-ലാണ് 'അമേരിക്കന്‍ സൊസൈറ്റി ഒഫ് സൈക്കിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച്' സ്ഥാപിതമായത്. ഒലിവര്‍ ലോഡ്ജ്, ചാള്‍സ് റിഷേ, എഫ്.ഡബ്ള്യു.എച്ച്. മയേഴ്സ്, വില്യം ക്രൂക്സ് തുടങ്ങിയവര്‍ ആദ്യകാലത്തെ പ്രമുഖ ഗവേഷകരായിരുന്നു. അതീതമനഃശാസ്ത്രപ്രതിഭാസങ്ങള്‍ വാസ്തവമാണെന്ന് കരുതുകയും അവയെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്ത പ്രമുഖ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്‍മാരില്‍ വില്യം ജെയിംസ്, വില്യം മക്ഡുഗല്‍, ഫ്രോയിഡ്, യൂങ്ങ്, ഗാര്‍ഡനര്‍ മര്‍ഫി, എച്ച്.ജെ. ഐസക് എന്നിവര്‍ പെടുന്നു. ഇന്ന് ഇംഗ്ളണ്ട്, യു.എസ്., റഷ്യ, ജര്‍മനി, ഫ്രാന്‍സ്, ചെക്കസ്ളോവാക്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ അതീതമനഃശാസ്ത്രഗവേഷണശാലകളുണ്ട്.

 

1934-ല്‍ യു.എസില്‍ ഡ്യൂക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ ജെ.ബി. റൈന്‍ അതീതമനഃശാസ്ത്ര ഗവേഷണശാലയില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിച്ചു. അതീതമനഃശാസ്ത്രത്തില്‍ ഉപരിപഠനവും പരീക്ഷണവും വിപുലമായതോതില്‍ ആരംഭിച്ചത് ഇതോടുകൂടിയാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ ആന്ധ്രാ സര്‍വകലാശാലയുടെ കീഴില്‍ ഇത്തരം ഒരു ഗവേഷണസ്ഥാപനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

 

അതീന്ദ്രിയ സംവേദനം (Extra Sensory perception-E.S.P). സാധാരണരീതിയില്‍ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്‍ കൂടിയുള്ള ഊര്‍ജോത്തേജനം മൂലമല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന അറിവിനെയാണ് അതീന്ദ്രിയസംവേദനം (ഇ.എസ്.പി.) എന്നു പറയുന്നത്. ഇതിനെ മൂന്നായി തിരിക്കാം.

 

 

ഇ.എസ്.പി കാര്‍ഡുകള്‍

 

അഗോചര സംവേദനം. ചുറ്റുപാടുകളെയും ദൂരസ്ഥലങ്ങളെയും ഭൂതകാലത്തെയുംപറ്റി സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്‍ക്കൂടി കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള അറിവ് ഇന്ദ്രിയസഹായമില്ലാതെ കിട്ടുന്നതാണ് അഗോചരസംവേദനം (claivoyance).

 

പരീക്ഷണശാലയില്‍ ഇ.എസ്.പി. ചീട്ടുകള്‍ (E.S.P Cards) ഉപയോഗിച്ചാണ് അഗോചരസംവേദനത്തെപ്പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തുന്നത്. ഒരു കുത്ത് ഇ.എസ്.പി. ചീട്ട് 5 വീതമുള്ള 5 തരം ചീട്ടുകള്‍ ചേര്‍ന്നതാണ്. അഞ്ചുതരം ചീട്ടുകളിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങള്‍, വൃത്തം, നക്ഷത്രം, അധികചിഹ്നം, ചതുരം, വളഞ്ഞ വരകള്‍ എന്നിവയാണ് ആദ്യമായി ചീട്ടുകളെയും ചിഹ്നങ്ങളെയും പറ്റി പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു കുത്ത് ചീട്ട് എടുത്തു കശക്കി ഒരു ചീട്ടെടുത്ത് ചിഹ്നമുള്ളവശം കമഴ്ത്തിവച്ചിട്ട് ചിഹ്നം ഏതാണെന്ന് അനുമാനിക്കാന്‍ അയാളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 25 ചീട്ടുകളുടെയും അനുമാനഫലം രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം ചീട്ടുകള്‍ എടുത്ത് എത്ര എണ്ണം ശരിയായിട്ട് അനുമാനിച്ചു എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. യാദൃച്ഛികൈക്യം മൂലം ശരിയാകാവുന്ന എണ്ണം 5 ആണ്. ഈ പരീക്ഷണം അനേകം പ്രാവശ്യം ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ യാദൃച്ഛികൈക്യം മാത്രമാണ് ശരിയായ അനുമാനത്തിനാധാരമെങ്കില്‍, ശരിയായ അനുമാനനിരക്ക് 5-ന്റെ അടുത്തു വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ, അനേക വര്‍ഷങ്ങളായി, നിരവധി ആളുകളില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍പ്പോലും അനുമാനനിരക്ക് 5-ല്‍ കൂടുതലാണ് (സാധാരണ 7 ആണ് കിട്ടുക) എന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു.

 

ഇന്ദ്രിയാതീത വിചാരവിനിമയം. ഒരാളുടെ ബോധമനസ്സിലെയോ അബോധമനസ്സിലെയോ വിചാരവികാരങ്ങള്‍ മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ വിചാരവിനിമയം. പരീക്ഷകന്‍ ഇ.എസ്.പി. ചീട്ടുകളിലെ 5 ചിഹ്നങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സില്‍ വിചാരിക്കുന്നു. അതു ഏതായിരിക്കാമെന്ന് പരീക്ഷ്യന്‍ ഊഹിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനുശേഷം താന്‍ വിചാരിച്ച ചിഹ്നം പരീക്ഷകന്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അനേകം തവണ ഇത് ആവര്‍ത്തിച്ചശേഷം എത്ര പ്രാവശ്യം ശരിയായ അനുമാനം ഉണ്ടായെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിലും ശരിയായ അനുമാനങ്ങളുടെ നിരക്ക് 20 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതലാണെന്ന് കാണപ്പെടുന്നു.

 

ഭാവികാലജ്ഞാനം (Precognition). വരാന്‍പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ക്കും യുക്തിക്കും ഉപരിയായി നേരിട്ട് അറിവു ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ സംജ്ഞാനമാണ് ഇത്. ഒരു കുത്ത് ഇ.എസ്.പി. ചീട്ട് കശക്കുന്നതിന് മുന്‍പായി, കശക്കിക്കഴിഞ്ഞശേഷം വരാന്‍പോകുന്ന ചീട്ടുകളുടെ ക്രമം പരീക്ഷ്യന്‍ ഊഹിച്ച് എഴുതുന്നു. എന്നിട്ട് യന്ത്രസഹായത്തോടുകൂടി ചീട്ടുകള്‍ കശക്കുന്നു. എത്ര ചീട്ടുകളുടെ സ്ഥാനം ശരിയായി അനുമാനിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയില്‍ കണക്കാക്കുന്നു. മനുഷ്യമനസ്സിന് ഭാവികാലസംവേദനത്തിന് കഴിവുണ്ടെന്ന് ഇപ്രകാരമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങള്‍കൊണ്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

 

പ്രാകാമ്യചലനം (Psychokinesis). മാനസിക പ്രക്രിയമൂലം, ശാരീരിക പ്രവര്‍ത്തനം വഴിയല്ലാതെ വസ്തുക്കളില്‍ ചലനമോ അവസ്ഥാഭേദമോ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രാകാമ്യചലനം (ചുരുക്കരൂപം ഇംഗ്ളീഷില്‍ P.K). പരീക്ഷണശാലയില്‍ ചതുരക്കട്ടകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. കട്ടയുടെ 6 വശങ്ങളില്‍ 1 മുതല്‍ 6 വരെയുള്ള അക്കങ്ങള്‍ എഴുതിയിരിക്കും. പരീക്ഷ്യന്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കട്ട വീഴുമ്പോള്‍ ആ വശം മുകളില്‍ വരണമെന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നു. യന്ത്രസഹായത്തോടുകൂടി കട്ട കുലുക്കി ഇടുന്നു. അനേകം തവണ ഇതാവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ തവണയില്‍ വളരെക്കൂടുതല്‍ പ്രാവശ്യം ആ വശം മുകളില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ പരീക്ഷ്യന് പ്രാകാമ്യചലനത്തിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് കരുതാവുന്നതാണ്.

 

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കൂടിയ വിജയശതമാനത്തെ കൂടാതെ അതീന്ദ്രിയ സംവേദനം, പ്രാകാമ്യചലനം എന്നീ വസ്തുതകള്‍ക്ക് മറ്റനേകം തെളിവുകള്‍ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി പരീക്ഷ്യര്‍ക്ക് പരീക്ഷണത്തിലുള്ള താത്പര്യം വിജയശതമാനത്തെ ബാധിക്കുന്നതായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. ചില ലഹരി പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ കഴിക്കുമ്പോള്‍ വിജയശതമാനം വര്‍ധിക്കുന്നതും മറ്റു ചിലതു കഴിക്കുമ്പോള്‍ വിജയശതമാനം കുറയുന്നതും മറ്റൊരു തെളിവാണ്.

 

അസാധാരണ കഴിവുകളുള്ള വ്യക്തികള്‍. ഇ.എസ്.പി., പി.കെ. (E.S.P.,P.K.) കഴിവുകള്‍ വളരെ അധികമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരും അതുപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും ആയ അനേകം ആളുകള്‍ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇക്കൂട്ടരില്‍ മിക്കവരും തന്നെ തട്ടിപ്പുകാരാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

 

ഒരാളിനെ കാണുമ്പോഴോ അയാള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സാധനം കൈയില്‍ കിട്ടുമ്പോഴോ പേരു തുടങ്ങി ആ ആളിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പറയാന്‍ കഴിവുള്ള ചില ആളുകളെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ആളുകള്‍ക്ക് ഒരു കണ്ണാടി ഗോളത്തിനകത്തേക്കോ, തീനാളത്തിലേക്കോ, ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്കോ, കവടിയുടെ കിടപ്പിലേക്കോ നോക്കുമ്പോഴാണ് അതീന്ദ്രിയസംവേദനം ഉത്തേജിതമാകുന്നത്. ശരിയായി ഫലം പറയുന്ന ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും, ജ്യോത്സ്യന്മാരും, പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരും, മഷിനോട്ടക്കാരും, കിണറു കുഴിക്കാന്‍ സ്ഥാനം നിര്‍ണയിക്കുന്നവരും ഒരുപക്ഷേ അതീന്ദ്രിയ സംവേദനത്തിന് കഴിവുള്ളവരായിരിക്കാം. ആളുകളെ അവര്‍ അറിയാതെ വിചാരവിനിമയം മൂലം ഹിപ്നോട്ടിക് സംസൂചനകള്‍ക്ക് വിധേയരാക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവരുമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മൃഗങ്ങളിലും ഇ.എസ്.പി. ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനു തെളിവുകള്‍ ഉണ്ട്.

 

മന്ത്രവാദികള്‍ തങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങള്‍മൂലം തങ്ങളിലുള്ള പി.കെ. കഴിവിനെ ഉണര്‍ത്തി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുകയാകാം ചെയ്യുന്നത്. പ്രാര്‍ഥനമൂലം തീരാവ്യാധികള്‍ മാറ്റിക്കിട്ടിയ അനേകം സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഹൃദയമിടിപ്പ് തുടങ്ങിയ അനൈച്ഛിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും വേദനയേയും നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള യോഗിമാരുണ്ട്. ബുദ്ധസന്ന്യാസിമാരില്‍ ചിലര്‍ ധ്യാനനിരതരായിക്കുമ്പോള്‍ സൂചികൊണ്ടു കുത്തുക തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയോത്തേജനങ്ങള്‍പോലും അവരുടെ തലച്ചോറില്‍നിന്നും വരുന്ന വൈദ്യുതവീചികളെ മാറ്റാന്‍ ശക്തമല്ലെന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

 

ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വം (Survival after death). ഇ.എസ്.പി.യും പി.കെ.യും ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അംഗീകരിക്കുമെങ്കിലും മരണാനന്തരജീവിതം ഇന്നും തര്‍ക്കവിഷയം തന്നെ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മായാരൂപങ്ങള്‍, മാധ്യമങ്ങള്‍, പുനര്‍ജന്മം എന്നിവ ചര്‍ച്ചാവിധേയമാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

 

മായാരൂപങ്ങള്‍ (Apparations). നിരവധി കാരണങ്ങള്‍കൊണ്ട് മായാരൂപങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ചിലപ്പോള്‍ വെറും ഒരു വിഭ്രമം (hallucination) മൂലം മായാരൂപങ്ങള്‍ കണ്ടെന്നുവരാം. മരണസമയത്ത് ഒരാള്‍ വേണ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് വിചാരവിനിമയം മൂലം അയയ്ക്കുന്ന വാര്‍ത്ത മായാരൂപങ്ങളായി അവരുടെ ബോധമനസ്സില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമത്രെ. ചിലപ്പോള്‍ അബോധമനസ്സ് വാര്‍ത്ത സ്വീകരിച്ചിട്ട് കുറേസമയം കഴിഞ്ഞാകാം അത് ബോധമനസ്സില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത്. പരീക്ഷണാര്‍ഥം ഒരാള്‍ക്ക് വേറൊരാളിന്റെ മുന്‍പില്‍ മായാരൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്കുപരിയായി ചില വീടുകളില്‍ പതിവായി കാണപ്പെടുന്ന മായാരൂപങ്ങളെയും ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണത്തിനു വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ടു നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ അഗോചരസംവേദനത്തെ ചില പ്രത്യേക ചുറ്റുപാടുകള്‍ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്നും അപ്രകാരമാണ് ഇത്തരം മായാരൂപങ്ങളെ ആദ്യമായി കാണാന്‍ തുടങ്ങുന്നതെന്നും, പലരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്‍ അടുത്തു താമസിക്കുന്ന ആളുകള്‍ ഇതില്‍ വിശ്വസിക്കുമെന്നും ക്രമേണ ഇ.എസ്.പി. അധികമില്ലാത്തവരും കൂടി ഇതു കാണാന്‍ തുടങ്ങുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അതല്ല, മരിക്കുന്ന ആളുടെ അബോധമനസ്സ് അന്ത്യനിമിഷങ്ങളില്‍ സൃഷ്ടിച്ചുവിടുന്ന ഒരു നിഴലാണിതെന്നു പറയുന്നവരും ഉണ്ട്. മരിച്ചുപോയ ആളിന്റെ സൂക്ഷ്മശരീരമാണ് ഈ മായാരൂപമെന്ന് മറ്റൊരുവാദവും നിലവിലുണ്ട്.

 

മാധ്യമങ്ങള്‍. പരേതന്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരില്‍ക്കൂടി സംസാരിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. ആരില്‍ക്കൂടിയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അയാളെ മാധ്യമം എന്നു പറയുന്നു. ചിലപ്പോള്‍ മാധ്യമത്തിന്റെ കൈയ്, അയാളുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് എഴുതിത്തുടങ്ങും. നാലു ചക്രങ്ങളുള്ളതും പെന്‍സില്‍ ഘടിപ്പിച്ചതുമായ ഒരു പലക (Planchette) ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോള്‍ ചുറ്റിലും അക്ഷരങ്ങള്‍ എഴുതിയ മിനുസമുള്ള ഒരു പലകയില്‍ (Ouija Board) ഒരു നാണയംവച്ച് അതില്‍ വിരല്‍കൊണ്ട് തൊട്ട് നാണയം ചലിച്ച് വിവിധ അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയാണ് ആശയങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും മാധ്യമത്തിന്റെ അബോധമനോവിക്രിയകളാണ് ഇവയ്ക്കാധാരം. അപരിഷ്കൃതജനതകളില്‍ കണ്ടുവരുന്ന പിശാചുബാധയ്ക്ക് ഹിസ്റ്റീരിയാ എന്ന മാനസികരോഗവുമായി ബന്ധമുള്ളതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോള്‍ മോഹനിദ്ര (trance)യില്‍ ആയിരിക്കുന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ അബോധമനസ്സ് ബോധമനസ്സിന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ഇ.എസ്.പി. മൂലം ഗ്രഹിച്ച് നാടകീയമായി അവതരിപ്പിക്കുമത്രെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആര്‍ക്കും ആ സമയത്ത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ വളരെ അപൂര്‍വമായി മാധ്യമങ്ങളില്‍ക്കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളില്‍നിന്ന് ചിലപ്പോള്‍ ഒരു അര്‍ധവസ്തു (Ectoplasm) പുറപ്പെട്ട് വിവിധ രൂപങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ അതീതമനഃശാസ്ത്രത്തില്‍ ഗവേഷണം നടത്തിയിരുന്ന ചിലര്‍ മരണശേഷം സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുവേണ്ടി ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളായി ഒരു ആശയം അയച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ. ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച??

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    mana:shaasthram                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   mana:shaasthra vibhaagathe sambandhikkunna vivarangalu                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

akaaranabheethi

 

phobia

 

oru vasthuvinodo aalinodo sthalatthodo sandar‍bhatthodo oraal‍kku thonnunna adisthaanarahithamaaya bhayam.

 

laghumanorogangalil‍ (neurotic reaction types) onnaanithu. Obsasivu kampal‍seevu (obsessive compulsive) manorogatthodu cher‍tthu ithine var‍geekarikkaan‍ chila vidagdhar‍ shramicchu. Byoolar‍ (1916) thudangiya phranchu manorogavidagdhanmaar‍ ithine aashankaamanorogam (anxiety) aayi vyavaharicchu. Mel‍paranja rogamullavar‍kkum onno rando tharam akaaranabheethi koodi undaavuka saadhaaranamaayathinaal‍ ee var‍geekaranatthinte adisthaanam manasilaakkaan‍ kazhiyum. Pakshe akaaranabheethi maathramulla dhaaraalam rogikalundu ennathu oru vasthuthayaakayaal‍ athu ver‍thiricchu padtikkendathundu.

 

shishukkal‍kku pala kaaryangaleyum patti niraaspadabheethi undaakaam. Kooduthal‍ arivum anubhavangalum undaakunthorum bhayam kramena illaathaakunnu. Bhayappedendathum bhayappedendaatthathumaaya vasthukkaleyum sandar‍bhangaleyum patti avar‍ manasilaakkukayum athanusaricchu pravar‍tthikkukayum cheyyunnu. Ee vasthuthayude pashchaatthalatthil‍ shishusahajamaaya bhayam svaabhaavikamaanennum athu oru prouddavayaskanil‍ kandaal‍ asvaabhaavikamaanennum thanmoolam laghumanorogamaanennum kanakkaakkaam. Akaaranabheethiyulla aalinu bhayajanakamaaya vasthuvo, sandar‍bhamo, vyakthiyo, saadhaaranagathiyil‍ bhayahethukamallennu ariyaamenkilum ayaal‍kku avaye bhayappedaathirikkaan‍ kazhiyukayilla. Ee vyrudhyam manasilaakkiyittundenkilum apakadashankaykkadippettupokunna ayaal‍ svantham akaaranabheethiye nyaayeekarikkaan‍ shramikkaarundu.

 

charithram. aadhunika manashaasthrajnjanmaarude shraddhaye akaaranabheethiyilekku aadyamaayi aakar‍shicchathu 1871-l‍ vesttphaal‍ prasiddheekariccha oru lekhanamaanu.

 

vesttphaalinu shesham palarum vividhatharam akaaranabheethikal‍kku vishadeekaranavum perum nal‍kiyittundu. Sttaan‍li haal‍ 1914-l‍ 136 tharam akaaranabheethikaleppatti paraamar‍shicchu.

 

agoraphobiya (agoraphobia) - visthaarameriya velimpradeshattheppattiyulla bhayam, klousdrophobiya-(claustrophobia) idungiyathum iruladanjathumaaya sthalangaleppattiyulla bheethi, akrophobiya (acrophobia) - uyaratthilekku kayaruvaanulla bhayam, misophobiya (mysophobia) - maalinyabheethi, soophobiya (zoophobia)- mrugangaleppattiyulla bhayam, pyrophobiya (pyrophobia)- agnibheethi ennivayellaam haalinte var‍geekaranatthilul‍ppedunnu.

 

phroyidu ee rogatthe aangsytti histteeriya (anxiety hysteria) ennu vilicchu. Shishukkalude akaaranabheethiyeppattiyulla padtanavum apagrathanavum prouddavayaskkarile akaaranabhayatthinte pashchaatthalatthilekku veliccham veeshumennu addheham vaadicchu.

 

kuthirayekkuricchu haan‍su enna baalanundaaya akaaranabheethiye phroyidu vishakalanam cheythu. Haan‍su svantham ammayil‍ anurakthanaayirunnennum thanmoolam ethiraaliyaaya achchhanodu veruppu pular‍tthiyirunnennum (no: eedippasu komplaksu) addheham parayunnu. Ammayude melulla aagraham achchhanumaayulla snehabandhatthil‍ samghattanamundaakki. Ee samghattanam avanil‍ ulavaakkiya aakramanaasakthi, achchhan‍ avante limgam chhedicchukalayumo ennoru bhayam janippicchu. Ammayodulla snehavum achchhanodulla veruppum abodhamanasilekku thaazhnnirangi (repression)yathodukoodi achchhanodu thonniyirunna veruppum bhayavum mumpu kuthirayoduthonniyirunna bhayatthilekku (thante limgam kuthira kadicchedutthukalayumennu avan‍ neratthe bhayappettirunnu.) aadesham cheyyappettu. Oraalodo, oru vasthuvinodo thonnunna vikaaram mattoraalilo vasthuvilo aaropikkunna manasinte prathirodha (defence mechanism) thanthramanusaricchu kuthirayodulla akaaranabheethi prabalamaayittheer‍nnu. Ee akaaranabheethi undaayathinu maanasikaadesham (displace -ment), pashchaadgamanam (regression)viparyayam (reversal njallrumeha) ennee moonnu maanasika prathirodhathanthrangal‍ avante upabodhamanasil‍ pravar‍tthicchathaayi phroyidu karuthunnu.

 

upabodhamanasilekku poozhtthappedunna asanthushdavum aprakaashithavumaaya aashakalum abhiniveshangalum bodhamanasilekku kadannuvaruvaan‍ maanasikaadesham enna prathirodhaprakriyayiloode ahantha (lazhee) nadatthunna shramamaanu ellaa akaaranabheethiyudeyum pinnil‍ var‍tthikkunnathennu phroyidu prasthaavikkunnu. Iva saadhaarana perumaattatthe thadayukayo amithamaayi niyanthrikkukayo cheyyunnu. Prouddavayaskarude akaaranabheethiyude pinnile asanthushdamaaya aashakal‍ palappozhum akramaparavum lymgikavumaakaam. Pakshe avide lymgikathaykku mukhyasthaanamundu. Ava mikkavaarum baalyakaalatthe aagrahangalude parishkariccha pathippaayirikkaam. Vasthuthakale valacchodicchu ahanthaykku samthrupthi nal‍ki bodhamanasil‍ praveshikkunnathinu maanasikaadesha prathirodham valareyere prayojanakaramaanenkilum pashchaadgamanam, viparyayam, saathmeekaranam (identification) ennee maanasikaprathirodhathanthrangal‍ vasthuthakale valacchodikkukayum vikruthamaakkukayum cheyyunnu. Upabodhamanasil‍ aandupoya oruvante asamthrupthamaaya abhilaashangal‍ bodhamanasilekku kadannuvaruvaanulla oru kurukkuvazhiyaanu akaaranabheethi ennu parayaam.

 

svapnampole akaaranabheethiyude prakruthavum prathijanabhinnamaayirikkum. Aavar‍tthikkappedunna chila svapnangal‍kku prathyekam chila ar‍thamullathupole vividhatharam akaaranabheethikal‍kkum abodhapoor‍vamaaya chila saamaanyaar‍thangal‍ rogikal‍ kalpikkaarundennu maanasikaapagrathanavidagdhanmaar‍ (psychoanalysts) manasilaakki. Agoraaphobiyaa ulla aalinu ayaal‍ bhayappedunna veethikal‍ lymgikakar‍mangal‍kku soukaryam labhikkunna sthalangalaayi abodhadhaaranakal‍ undaayirikkum. Paalam kadakkaan‍ bhayappedunna vanitha prasavikkaan‍ bhayappedunnu. Pothuniratthilo mattevideyenkilumo veenupokumennu bheethi thonnunna sthree 'lymgikamaaya veezhchaye' aalankaarikabhaashayil‍ prakadippikkukayaanu. Klousdrophobiyayullavar‍kku jeevanodukoodi kuzhicchumoodappedumo ennu abodhabhayamundaayirikkaam.

 

ottaykku irikkaan‍ bhayamullavar‍ attharam sandar‍bhatthil‍ svayambhogam cheyyaan‍ preritharaayi pokumennu bhayappedunnundaavaam. Bhraanthuvarumo enna akaaranabheethi ullavar‍ svayambhogattheyo limgachhedanattheyo aagrahikkunnavaraayirikkaam. Chilanthiye bhayappedunnathu sthreeyude lymgikaavayavangalodulla bhayam nimitthamaakaam. Chithrashalabhangal‍ sundarikalaaya sthreekale prathinidhaanam cheyyunnu. Cheriya cheeveedukalum izhajanthukkalum cheriya kuttikalude limgatthe prathinidhaanam cheyyunnu.

 

pothuve ee abodhapreranakal‍ shikshayudeyum (punishment) pralobhanangaludeyum (temptation) roopatthilaayirikkum oruvanu anubhavappedunnathu. Vividhatharam akaaranabheethikal‍ oruvanil‍ udaledukkunnathu mikkappozhum ayaalude mun‍kaalacharithrattheyum vividha vasthukkalodum sandar‍bhangalodumulla manobhaavattheyum aashrayicchaayirikkum.

 

anthar‍mukhatha

 

introversion

 

manushyante perumaattasavisheshathakal‍kku kaaranabhoothamaaya oru maanasikabhaavam. Baahyalokatthinum athilulla vasthukkal‍kkum valiya vila kalpikkaathirikkuka; dhanam, prathaapam, prashasthi, anthasu, adhikaaram muthalaayavayil‍ thaathparyamillaathirikkuka; thaanumaayi idapedunnavar‍ thante kazhivukale amgeekaricchu vilamathikkanamenna kaamkshayillaathirikkuka; saamoohikasammar‍damkondu svantham aashayangal‍ maattaathirikkuka; pala aalukalumaayi idapazhakendi varunnathil‍ vymukhyam kaanikkuka; suhrutthukkale sampaadikkuvaan‍ uthsaaham kaanikkaathirikkuka; churuchurukkum sanchaarasheelavum kuravaayirikkuka; aadambaravasthukkalilum veshaprouddiyilum bhramamillaathirikkuka; nisaarakaaryangalil‍ pettennu vikaaramkollaathirikkuka, pakshe, vikaarabharithanaayaal‍ ereneram athil‍tthanne ==muzhukuka; niyamangal‍, chattangal‍, charyakal‍ muthalaayava aadaricchanusarikkuka; ethu kaaryatthilum valiya mun‍karuthalukal‍ kaanikkuka; enthenkilum cheyyunnathinekkaal‍ adhikam athinekkuricchaalochicchukondirikkuka; koottaaya pravar‍tthanangalil‍ mun‍panthiyil‍ nilkkaan‍ madi kaanikkuka; palappozhum manoraajyatthilaandupovuka; manasaakshiyude preranakal‍kku athirukadannu vashamvadanaakuka; thaniye mushinjirunnu joli cheyyuka; salkkaarangalilum virunnukalilum hrudayapoor‍vam pankukollaan‍ madi kaanikkuka; vazhiyil‍vacchu parichithare kandaal‍ samsaarikkunnathilum mattum valiya thaathparyam kaanikkaathirikkuka muthalaayavayaanu anthar‍mukhathayude lakshanangalaayi mikka manashaasthrajnjanmaarum karuthipporunnathu.

 

yoongu. kaal‍ gusthaavu yoongu (karl gustav jung) enna manashaasthrajnjanaanu anthar‍mukhathayekkuricchu ettavum vistharicchu upanyasicchittullathum manashaasthratthil‍ ee padatthinu prachaaram nalkiyathum. Manashaasthraroopamaathrukakal‍ (psychological types) enna granthatthil‍ anthar‍mukhathayekkuricchu yoongu parayunnu: 'oraalinte perumaattatthe sashraddham veekshicchaal‍ chilappozhokke ayaal‍ baahyavasthukkalaal‍ aakar‍shikkappedukayum avayaal‍ niyanthrikkappedukayum cheyyunnathu kaanaam. Ennaal‍ mattu chilappozhaakatte aantharikamaaya chila avasthakalaayirikkum ayaalude pravrutthiye niyanthrikkunnathu. Baahyavum vasthunishdtavumaaya yaathaar‍thyatthe aathmanishdtamaaya maanasikapravrutthikal‍kku adimappedutthikkondirikkunnathine anthar‍mukhathayennu parayaam. Maricchu aantharikaavasthakale baahyavasthukkal‍ niyanthrikkunnathine bahir‍mukhatha (exttroversion) ennu vyavaharikkunnu. (no: bahir‍mukhatha).

 

yoonginu mumpu jor‍dan‍, ottogrosu ennivar‍ anthar‍mukhathayodu bandhappetta maanasikabhaavangalekkuricchu padtanam nadatthiyittundu. Vyakthisvabhaavatthe chinthon‍mukham (reflective type) ennum pravruthyun‍mukham (active type) ennum randaayi jor‍dan‍ thiricchirikkunnu. Chinthon‍mukhar‍ pravruthyun‍mukharekkaal‍ pettennu vikaarabharitharaakum ennum shaanthathayum maanyathayum thikanja ivarude svabhaavatthinidayil‍ palappozhum agaadhamaaya sahaanubhoothiyum snehavum raagavum kaanappedunnu ennum addheham parayunnu. Ottogrosaakatte agaadhavum sankuchithavumaaya (deep and narrow) svabhaavamullavareyum vishaalavum agaadhamallaatthathum aaya (broad and shallow) svabhaavamullavareyum kuricchaanu parayunnathu. Aadyatthe koottar‍ pettennu chinthaamagnaraavukayum saamoohikamaaya vreelaavivashatha (social shyness) prakadippikkukayum cheyyum. Ee randu vibhajanangaleyum yoongu sveekarikkukayum chinthonmukhasvabhaavattheyum agaadhavum sankuchithavumaaya svabhaavattheyum anthar‍mukhathaykku thulyamaayi karuthukayum cheythu. Anthar‍mukhathayum bahir‍mukhathayum ore svabhaavaghadanayude randattangalo (extremes) randu mukhangalulla svabhaavaghadanayo (bipolar factor) aayi addheham karuthunnu. Ore vyakthiyil‍thanne bhinnaavasarangalil‍ ee randu svabhaavavisheshangalum kaanappedumenkilum saamaanyena ethenkilum oru bhaavam ponthinilkkukayum sthaayiyaayi kaanappedukayum cheyyumenna yoonginte nireekshanam aadhunika manashaasthrajnjanmaarum amgeekaricchittundu.

 

aadhunikapadtanangal‍.yoonginu shesham anthar‍mukhathayekkuricchu padtanam nadatthiyittulla aadhunikamanashaasthrajnjanmaaril‍ pramukhan‍ landan‍ sar‍vakalaashaalayile manashaasthra prophasaraaya ecchu. Je. Aisankaanu. Vyakthithvatthe (personality) alakkunnathinum vivarikkunnathinum aavashyamennu aisanku nir‍nayicchittulla moonnu maanangalil‍ (dimension) ettavum pramukhamaaya sthaanamaanu anthar‍mukhatha-bahir‍mukhatha (introversion extroversion) ykkullathu. Addhehatthinte abhipraayatthil‍ anthar‍mukhathayude praagroopam (prototype) disthymiku (dysthymic) ennu addheham vilikkunna laghumanorogikalilaanu kaanappedunnathu (bahir‍mukhathayudethaakatte histteeriyaa rogikalilum). Anthar‍mukhathayudeyum bahir‍mukhathayudeyum lakshanangalaayi jor‍dan‍, ottogrosu, yoongu, hen‍dezhsan‍ muthalaayavar‍ paranjittullathellaam yathaakramam disthymikkukalilum histteerikkukalilumaanu kaanunnathennu, ee randu tharam rogikale upayogicchu nadatthiya anavadhi pareekshanapadtanangaliloode aisankum koottarum theliyicchittundu. Maathramalla, anthar‍mukhathaykku (bahir‍mukhathaykkum) shaareerikamaaya oradisthaanam koodi kandetthaanundennu addheham karuthunnu.

 

masthishkatthile vydyuthor‍jam (electrical potential) randu vidhamundu. Ethenkilum utthejanam labhikkumpozhundaakunna utthejaka-oor‍jam (excitatory potential) onnu. Mattonnu, athodoppamundaakunna prathibandhaka-oor‍jam (inhibitory potential). Ithil‍ aadyatthethinte shakthi koodiyirikkukayum randaamatthethinte shakthi kuranjirikkukayum cheythaal‍ attharakkaar‍ anthar‍mukharaayittheeraanaanu saadhyatha ennu aisanku karuthunnu.

 

disthymikkukalil‍ utthejaka-oor‍jam pettennum prathibandhaka-oor‍jam saavadhaanavum aanu undaakunnathennu paavlovinte pareekshanangalude maathrukayil‍ nadatthiya vyavasthaapanapareekshanangaliloode (conditioning experiment) theliyukayundaayi. Ee kandupiditthatthe, disthymikkukal‍ anthar‍mukharum histteerikkukal‍ bahir‍mukharum aayittaanu kaanappedunnathenna abhipraayatthinte pashchaatthalatthil‍ nokkumpol‍ anthar‍mukhathaykku kaaranam utthejaka-oor‍jam pettennum, prathibandhaka-oor‍jam saavadhaanatthilum avaril‍ undaakunnathaayirikkaam ennu anumaanikkaam. Aisankinte mel‍nottatthil‍ phraanksu enna manashaasthrajnjanaanu ee nigamanangal‍kku sahaayakamaaya pareekshanangal‍ nadatthiyathu. Ithine thudar‍nnu anthar‍mukhar‍kkum bahir‍mukhar‍kkum (disthymikkukal‍kkum histteerikkukal‍kkum) thammil‍ shaareerika-maanasikavrutthikalil‍ enthellaam vyathyaasangalundennathinekkuricchu nadatthiya niravadhi pareekshanangalil‍ninnu thelinja kure vasthuthakal‍ thaazhe cher‍kkunnu:

 

anthar‍mukhar‍ thaarathamyena pokkam koodiyavarum melinjavarum (leptosomatic) aayi kaanappedunnu. Ivaril‍ umineeruthpaadanam kuravaanu. Vyaayaamamkondu varunna maattangal‍ (kooduthal‍ praanavaayu sveekarikkuka, naadeespandanam var‍dhikkuka, rakthatthile glookkosu adhikamaayi upayogappedutthuka muthalaayava) anthar‍mukharil‍ kooduthalaayi kaanappedunnu. Nadakkaanirikkunna kaaryangalil‍ adhikam pratheeksha pular‍tthukayum kazhinjupoya sambhavangale vilayirutthumpol‍ nettangale ullathilum cheruthaakki kaanukayum cheyyunnu. Sthirothsaaham anthar‍mukharil‍ kooduthalaanu. Ennaal‍ pravrutthi cheyyunnathinu vegam kuravaanu. Buddhiparamaaya nar‍mabodham (congnitive humour) aanu avar‍ ishdappeduka. Kathakal‍ ketticchamaykkaanulla kazhivu anthar‍mukhar‍kku kuravaanu. Anthar‍mukharil‍ vyavasthaapanam (conditioning) eluppamaanu. Vyavasthaapanam neekkal‍ (exitinction) prayaasakaravum.

 

manorogatthil‍.laghumanorogam (neurosis) baadhikkaanidayaayaal‍ anthar‍mukhar‍ disthymikkukal‍ aakaanaanu saadhyatha. Athupole chittharogam baadhikkaanidayaayaal‍ skisophreniya enna rogatthinadimappedaan‍ kooduthal‍ saadhyathayundu.

 

matha-san‍maar‍ga-raashdreeyaabhipraayangalil‍ anthar‍mukhar‍ mrudulamanaskaraayittaanu kaanappedunnathu. Athaayathu yuddham aruthu; maranashiksha paadilla; lakshyam maar‍gatthe saadhookarikkukayilla; dhaar‍mikamoolyangalil‍ irattatthaappunayam paadilla; kuttavaalikale shikshikkukayalla chikithsikkukayaanu vendathu; mathavidyaabhyaasam abhilashaneeyamaanu; deshavathkaranam kaaryakshamatha kuraykkum; maranaanantharam jeevithamundu; desheeya vipatthukal‍kku saan‍maar‍gika moolyangalude thakar‍cchayaanu kaaranam-ingane pokunnu anthar‍mukharude vishvaasapramaanangal‍. Kalaasvaadanatthil‍ anthar‍mukhar‍ klaasiku maathrukayilulla kruthiyaanu kooduthalishdappedunnathu.

 

anthar‍mukhatha ennathu pala svabhaavagunangal‍ cher‍nna per‍sanaalitti maathruka (personality type) aanennu innuparakke amgeekarikkappettirikkunnu. Anthar‍mukhatha alakkaanulla pala pareekshakalum (tests) innu nadappilundu. Chodyotthararoopatthilulla pareekshakalaanu adhikavum. Ikkoottatthil‍ ettavum prasiddhiyaar‍jicchava ben‍roottar‍ per‍sanaalitti in‍ventari, aan‍ in‍ventari ophu phaakder‍su esu. Tti. Di. Si. Aar‍., modsle per‍sanaalitti in‍ventari ennivayaakunnu. No: manashaasthrapareekshakal‍

 

atheethamanashaasthram

 

para psychology

 

agochara samvedanam (claivoyance), indriyaatheetha vichaaravinimayam (telepathy), bhaavikaalajnjaanam (precognition), praakaamyachalanam (psychokinesis), maranaanantharajeevitham (survival after death) thudangi shaasthreeyaveekshanatthinu atheethamenno, vipareethamenno thonnikkunna prathibhaasangale prathipaadikkunna manashaasthra shaakha.

 

kembridju sar‍vakalaashaalayile chila pramukha shaasthrajnjarude nethruthvatthil‍ 1882-l‍ landanil‍ sosytti ophu sykkikkal‍ risar‍cchu sthaapicchathodukoodi atheethamanashaasthrapadtanam oor‍jasvalamaayittheer‍nnu. 1885-laanu 'amerikkan‍ sosytti ophu sykkikkal‍ risar‍cchu' sthaapithamaayathu. Olivar‍ lodju, chaal‍su rishe, ephu. Dablyu. Ecchu. Mayezhsu, vilyam krooksu thudangiyavar‍ aadyakaalatthe pramukha gaveshakaraayirunnu. Atheethamanashaasthraprathibhaasangal‍ vaasthavamaanennu karuthukayum avayeppatti padtanam nadatthukayum cheytha pramukha manashaasthrajnjan‍maaril‍ vilyam jeyimsu, vilyam makdugal‍, phroyidu, yoongu, gaar‍danar‍ mar‍phi, ecchu. Je. Aisaku ennivar‍ pedunnu. Innu imglandu, yu. Esu., rashya, jar‍mani, phraan‍su, chekkaslovaakya thudangiya raajyangalil‍ atheethamanashaasthragaveshanashaalakalundu.

 

1934-l‍ yu. Esil‍ dyookku yoonivezhsittiyil‍ je. Bi. Ryn‍ atheethamanashaasthra gaveshanashaalayil‍ nadatthiya pareekshanangal‍ shaasthrajnjarudeyum pothujanangaludeyum shraddha aakar‍shicchu. Atheethamanashaasthratthil‍ uparipadtanavum pareekshanavum vipulamaayathothil‍ aarambhicchathu ithodukoodiyaanu. Inthyayil‍ aandhraa sar‍vakalaashaalayude keezhil‍ ittharam oru gaveshanasthaapanam pravar‍tthikkunnundu.

 

atheendriya samvedanam (extra sensory perception-e. S. P). Saadhaaranareethiyil‍ indriyangalil‍ koodiyulla oor‍jotthejanam moolamallaathe undaakunna arivineyaanu atheendriyasamvedanam (i. Esu. Pi.) ennu parayunnathu. Ithine moonnaayi thirikkaam.

 

 

i. Esu. Pi kaar‍dukal‍

 

agochara samvedanam. Chuttupaadukaleyum doorasthalangaleyum bhoothakaalattheyumpatti saadhaarana indriyangalil‍kkoodi kittunna tharatthilulla arivu indriyasahaayamillaathe kittunnathaanu agocharasamvedanam (claivoyance).

 

pareekshanashaalayil‍ i. Esu. Pi. Cheettukal‍ (e. S. P cards) upayogicchaanu agocharasamvedanattheppatti gaveshanam nadatthunnathu. Oru kutthu i. Esu. Pi. Cheettu 5 veethamulla 5 tharam cheettukal‍ cher‍nnathaanu. Anchutharam cheettukalilulla chihnangal‍, vruttham, nakshathram, adhikachihnam, chathuram, valanja varakal‍ ennivayaanu aadyamaayi cheettukaleyum chihnangaleyum patti pareekshikkappedenda vyakthiye paranju manasilaakkunnu. Athinushesham oru kutthu cheettu edutthu kashakki oru cheettedutthu chihnamullavasham kamazhtthivacchittu chihnam ethaanennu anumaanikkaan‍ ayaalodu aavashyappedunnu. 25 cheettukaludeyum anumaanaphalam rekhappedutthiyashesham cheettukal‍ edutthu ethra ennam shariyaayittu anumaanicchu ennu kanakkaakkunnu. Yaadruchchhikykyam moolam shariyaakaavunna ennam 5 aanu. Ee pareekshanam anekam praavashyam aavar‍tthikkumpol‍ yaadruchchhikykyam maathramaanu shariyaaya anumaanatthinaadhaaramenkil‍, shariyaaya anumaananirakku 5-nte adutthu varunnathaanu. Pakshe, aneka var‍shangalaayi, niravadhi aalukalil‍ nadatthiya pareekshanangalil‍ppolum anumaananirakku 5-l‍ kooduthalaanu (saadhaarana 7 aanu kittuka) ennu kandirikkunnu.

 

indriyaatheetha vichaaravinimayam. oraalude bodhamanasileyo abodhamanasileyo vichaaravikaarangal‍ mattoraalude manasilekku samkramikkunnathaanu ee vichaaravinimayam. Pareekshakan‍ i. Esu. Pi. Cheettukalile 5 chihnangalil‍ ethenkilum onnu manasil‍ vichaarikkunnu. Athu ethaayirikkaamennu pareekshyan‍ oohicchu rekhappedutthunnu. Athinushesham thaan‍ vichaariccha chihnam pareekshakan‍ rekhappedutthunnu. Anekam thavana ithu aavar‍tthicchashesham ethra praavashyam shariyaaya anumaanam undaayennu kanakkaakkunnu. Ittharam pareekshanangalilum shariyaaya anumaanangalude nirakku 20 shathamaanatthil‍ kooduthalaanennu kaanappedunnu.

 

bhaavikaalajnjaanam (precognition). Varaan‍pokunna kaaryangaleppatti oohaapohangal‍kkum yukthikkum upariyaayi nerittu arivu labhikkunna atheendriya samjnjaanamaanu ithu. Oru kutthu i. Esu. Pi. Cheettu kashakkunnathinu mun‍paayi, kashakkikkazhinjashesham varaan‍pokunna cheettukalude kramam pareekshyan‍ oohicchu ezhuthunnu. Ennittu yanthrasahaayatthodukoodi cheettukal‍ kashakkunnu. Ethra cheettukalude sthaanam shariyaayi anumaanikkappettuvennu neratthe paranja reethiyil‍ kanakkaakkunnu. Manushyamanasinu bhaavikaalasamvedanatthinu kazhivundennu iprakaaramulla pareekshanangal‍kondu theliyikkappettittundu.

 

praakaamyachalanam (psychokinesis). Maanasika prakriyamoolam, shaareerika pravar‍tthanam vazhiyallaathe vasthukkalil‍ chalanamo avasthaabhedamo undaakunnathaanu praakaamyachalanam (churukkaroopam imgleeshil‍ p. K). Pareekshanashaalayil‍ chathurakkattakal‍ upayogicchaanu ithinekkuricchu padtikkunnathu. Kattayude 6 vashangalil‍ 1 muthal‍ 6 vareyulla akkangal‍ ezhuthiyirikkum. Pareekshyan‍ ethenkilum oru vasham thiranjedutthittu katta veezhumpol‍ aa vasham mukalil‍ varanamennu dhyaanikkunnu. Yanthrasahaayatthodukoodi katta kulukki idunnu. Anekam thavana ithaavar‍tthikkumpol‍ thavanayil‍ valarekkooduthal‍ praavashyam aa vasham mukalil‍ varikayaanenkil‍ pareekshyanu praakaamyachalanatthinulla shakthi undennu karuthaavunnathaanu.

 

mel‍pparanja koodiya vijayashathamaanatthe koodaathe atheendriya samvedanam, praakaamyachalanam ennee vasthuthakal‍kku mattanekam thelivukal‍ kittiyittundu. Udaaharanamaayi pareekshyar‍kku pareekshanatthilulla thaathparyam vijayashathamaanatthe baadhikkunnathaayi kandirikkunnu. Chila lahari padaar‍thangal‍ kazhikkumpol‍ vijayashathamaanam var‍dhikkunnathum mattu chilathu kazhikkumpol‍ vijayashathamaanam kurayunnathum mattoru thelivaanu.

 

asaadhaarana kazhivukalulla vyakthikal‍. i. Esu. Pi., pi. Ke. (e. S. P.,p. K.) kazhivukal‍ valare adhikamundennu avakaashappedunnavarum athupayogicchu jeevikkunnavarum aaya anekam aalukal‍ ellaa raajyangalilum undenkilum ikkoottaril‍ mikkavarum thanne thattippukaaraanennaanu shaasthreeya anveshanangal‍ choondikkaanikkunnathu.

 

oraaline kaanumpozho ayaal‍ upayogikkunna ethenkilum saadhanam kyyil‍ kittumpozho peru thudangi aa aalineppattiyulla niravadhi kaaryangal‍ kruthyamaayi parayaan‍ kazhivulla chila aalukale shaasthrajnjanmaar‍ kandittundu. Chila aalukal‍kku oru kannaadi golatthinakatthekko, theenaalatthilekko, draavakatthinte uparithalatthilekko, kavadiyude kidappilekko nokkumpozhaanu atheendriyasamvedanam utthejithamaakunnathu. Shariyaayi phalam parayunna hastharekhaashaasthrajnjanmaarum, jyothsyanmaarum, pakshishaasthrakkaarum, mashinottakkaarum, kinaru kuzhikkaan‍ sthaanam nir‍nayikkunnavarum orupakshe atheendriya samvedanatthinu kazhivullavaraayirikkaam. Aalukale avar‍ ariyaathe vichaaravinimayam moolam hipnottiku samsoochanakal‍kku vidheyaraakkaan‍ kazhivullavarumundennu parayappedunnu. Mrugangalilum i. Esu. Pi. Undennullathinu thelivukal‍ undu.

 

manthravaadikal‍ thangalude prayogangal‍moolam thangalilulla pi. Ke. Kazhivine unar‍tthi pravar‍tthippikkukayaakaam cheyyunnathu. Praar‍thanamoolam theeraavyaadhikal‍ maattikkittiya anekam sambhavangal‍ undu. Hrudayamidippu thudangiya anychchhika pravar‍tthanangaleyum vedanayeyum niyanthrikkaan‍ kazhivulla yogimaarundu. Buddhasannyaasimaaril‍ chilar‍ dhyaananiratharaayikkumpol‍ soochikondu kutthuka thudangiya indriyotthejanangal‍polum avarude thalacchoril‍ninnum varunna vydyuthaveechikale maattaan‍ shakthamallennu kandittundu.

 

aathmaavinte asthithvam (survival after death). I. Esu. Pi. Yum pi. Ke. Yum undennu innu bhooribhaagam manashaasthrajnjanmaarum amgeekarikkumenkilum maranaanantharajeevitham innum thar‍kkavishayam thanne. Ee pashchaatthalatthil‍ maayaaroopangal‍, maadhyamangal‍, punar‍janmam enniva char‍cchaavidheyamaakkendathaakunnu.

 

maayaaroopangal‍ (apparations). Niravadhi kaaranangal‍kondu maayaaroopangal‍ undaakaarundu. Chilappol‍ verum oru vibhramam (hallucination) moolam maayaaroopangal‍ kandennuvaraam. Maranasamayatthu oraal‍ vendappettavar‍kku vichaaravinimayam moolam ayaykkunna vaar‍ttha maayaaroopangalaayi avarude bodhamanasil‍ prathyakshappedumathre. Chilappol‍ abodhamanasu vaar‍ttha sveekaricchittu kuresamayam kazhinjaakaam athu bodhamanasil‍ praveshikkunnathu. Pareekshanaar‍tham oraal‍kku veroraalinte mun‍pil‍ maayaaroopam prathyakshappedutthaan‍ kazhinjittundu. Ivaykkupariyaayi chila veedukalil‍ pathivaayi kaanappedunna maayaaroopangaleyum shaasthreeya nireekshanatthinu vidheyamaakkiyittundu. Pandu nadanna sambhavangalude agocharasamvedanatthe chila prathyeka chuttupaadukal‍ utthejippikkumennum aprakaaramaanu ittharam maayaaroopangale aadyamaayi kaanaan‍ thudangunnathennum, palarum kandu kazhinjaal‍ adutthu thaamasikkunna aalukal‍ ithil‍ vishvasikkumennum kramena i. Esu. Pi. Adhikamillaatthavarum koodi ithu kaanaan‍ thudangumennum parayappedunnu. Athalla, marikkunna aalude abodhamanasu anthyanimishangalil‍ srushdicchuvidunna oru nizhalaanithennu parayunnavarum undu. Maricchupoya aalinte sookshmashareeramaanu ee maayaaroopamennu mattoruvaadavum nilavilundu.

 

maadhyamangal‍. Parethan‍ jeevicchirikkunnavaril‍kkoodi samsaarikkumennulla vishvaasam mikka raajyangalilumundu. Aaril‍kkoodiyaano samsaarikkunnathu ayaale maadhyamam ennu parayunnu. Chilappol‍ maadhyamatthinte kyyu, ayaalude niyanthranam vittu ezhuthitthudangum. Naalu chakrangalullathum pen‍sil‍ ghadippicchathumaaya oru palaka (planchette) ithinu upayogikkaarundu. Chilappol‍ chuttilum aksharangal‍ ezhuthiya minusamulla oru palakayil‍ (ouija board) oru naanayamvacchu athil‍ viral‍kondu thottu naanayam chalicchu vividha aksharangalilekku neengiyaanu aashayangal‍ vyakthamaakkunnathu. Palappozhum maadhyamatthinte abodhamanovikriyakalaanu ivaykkaadhaaram. Aparishkruthajanathakalil‍ kanduvarunna pishaachubaadhaykku histteeriyaa enna maanasikarogavumaayi bandhamullathaayi kandittundu. Chilappol‍ mohanidra (trance)yil‍ aayirikkunna maadhyamatthinte abodhamanasu bodhamanasinu arinjukoodaattha kaaryangal‍ i. Esu. Pi. Moolam grahicchu naadakeeyamaayi avatharippikkumathre. Jeevicchirikkunna aar‍kkum aa samayatthu arinjukoodaattha kaaryangal‍ valare apoor‍vamaayi maadhyamangalil‍kkoodi labhicchittundu. Maadhyamangalil‍ninnu chilappol‍ oru ar‍dhavasthu (ectoplasm) purappettu vividha roopangal‍ kykkollumennu parayappedunnu. Jeevicchirunnappol‍ atheethamanashaasthratthil‍ gaveshanam nadatthiyirunna chilar‍ maranashesham sahapravar‍tthakar‍kkuvendi onniladhikam bhaagangalaayi oru aashayam ayacchittundathre. Ee bhaagangalellaam onniccha??

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions