പോഷകാഹാരം - വീഡിയോ

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പോഷകാഹാരം - വീഡിയോ                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   പോഷകാഹാരവുമായിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകള്‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും പരിണിതഫലങ്ങളും                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കാഹാരക്കുറവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും പരിണിതഫലങ്ങളും നിവാരണവും                
                                                                                                   
                                                                                                                  പ്രസവത്തിന്‌ മുമ്പുള്ള ഗർഭകാല പരിചരണം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    പ്രസവത്തിന്‌ മുമ്പുള്ള ഗർഭകാല പരിചരണത്തെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നു                
                                                                                                   
                                                                                                                  മുലപ്പാൽ നൽകലും ആറുമാസത്തിന്‌ ശേഷമുള്ള ആഹാരങ്ങളും                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    മുലപ്പാൽ നൽകലും ആറുമാസത്തിന്‌ ശേഷമുള്ള ആഹാരങ്ങളെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നു                
                                                                                                   
                                                                                                                  പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെ നിവാരണത്തിനായി പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെ നിവാരണത്തിനായി പ്രതിജ്ഞയെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നു                  
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    peaashakaahaaram - veediyeaa                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   poshakaahaaravumaayittu bandhappetta veediyokal‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  poshakaahaarakkuravinte lakshanangalum parinithaphalangalum                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kaahaarakkuravinte lakshanangalum parinithaphalangalum nivaaranavum                
                                                                                                   
                                                                                                                  prasavatthinu mumpulla garbhakaala paricharanam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    prasavatthinu mumpulla garbhakaala paricharanatthe patti vivarikkunnu                
                                                                                                   
                                                                                                                  mulappaal nalkalum aarumaasatthinu sheshamulla aahaarangalum                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    mulappaal nalkalum aarumaasatthinu sheshamulla aahaarangale patti vivarikkunnu                
                                                                                                   
                                                                                                                  poshakaahaarakkuravinte nivaaranatthinaayi prathijnja edukkuka                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    poshakaahaarakkuravinte nivaaranatthinaayi prathijnjaye patti vivarikkunnu                  
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions