കാര്‍ഷിക രീതി മേഖല അടിസ്ഥാനത്തില്‍

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കാര്‍ഷിക രീതി മേഖല അടിസ്ഥാനത്തില്‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      കാര്‍ഷിക പരിശീലനങ്ങള്‍-വിള അടിസ്ഥാനത്തില്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ തരം കാര്‍ഷിക പരിശീലനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      വിള ഉത്പാദന ചിലവ്                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ വിള ഉത്പാദന ചിലവുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിളവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      വായ്പ ലഭ്യതയും -ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പരിരക്ഷയും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ വിവിധ വായ്പകളെയും ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പോളിസികളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      ഓരോ വിള സംബന്ധിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    കാര്‍ഷിക സംശയങ്ങള്‍ക്കുള്ല മറുപടികള്‍                
                                                                                                   
                                                                      വിജയകഥകളും ഡോക്യുമെന്‍ററികളും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    കര്‍ഷകരുടെ വിജയ ഗാഥകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      ജി.എ.പി,ജി.എം.പി,എച്ച്.എ.സി.സി.പി                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ജി.എ.പി,ജി.എം.പി,എച്ച്.എ.സി.സി.പി കുറിച്ചുള്ല വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ചിലവില്ല കൃഷിരീതി                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ചിലവില്ലവരുമാനം എന്ന ആശയത്തെ ഫലവത്താക്കികൊണ്ട് സുഭാഷ്‌ പലേക്കര്‍ എന്ന ശാസ്ത്രഞ്ഞ്യന്‍ കൊണ്ടുവന്ന കൃഷിരീതിയാണ് ചിലവില്ല കൃഷി                
                                                                                                   
                                                                                                                  വിപണി കണ്ടെത്തണം കൃഷി ചെയ്യുംമുമ്പേ                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    kaar‍shika reethi mekhala adisthaanatthil‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   vividha pradeshangalile krushi reethikale kuricchulla vivarangal‍                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      kaar‍shika parisheelanangal‍-vila adisthaanatthil‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha tharam kaar‍shika parisheelanangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      vila uthpaadana chilavu                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha vila uthpaadana chilavukale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      vilaveduppinu sheshamulla pravar‍tthanangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vilaveduppumaayi bandhappetta pravar‍tthanangal‍                
                                                                                                   
                                                                      vaaypa labhyathayum -in‍shooran‍su parirakshayum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    kaar‍shika mekhalayile vividha vaaypakaleyum in‍shooran‍su polisikaleyum kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      oro vila sambandhicchu pathivaayi chodikkunna chodyangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    kaar‍shika samshayangal‍kkulla marupadikal‍                
                                                                                                   
                                                                      vijayakathakalum dokyumen‍rarikalum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    kar‍shakarude vijaya gaathakale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      ji. E. Pi,ji. Em. Pi,ecchu. E. Si. Si. Pi                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ji. E. Pi,ji. Em. Pi,ecchu. E. Si. Si. Pi kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  chilavilla krushireethi                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    chilavillavarumaanam enna aashayatthe phalavatthaakkikondu subhaashu palekkar‍ enna shaasthranjyan‍ konduvanna krushireethiyaanu chilavilla krushi                
                                                                                                   
                                                                                                                  vipani kandetthanam krushi cheyyummumpe                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kooduthal‍ vivarangal‍                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions