നൂതന സാങ്കേതിക കൃഷിരീതികള്‍

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നൂതന സാങ്കേതിക കൃഷിരീതികള്‍                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   വിവിധ തരം നൂതന കൃഷിരീതികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  രോഗബാധ കുറഞ്ഞ ടിഷ്യൂകള്‍ച്ചര്‍ വാഴകള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ചുരിങ്ങിയ കാലയളവില്‍ മേന്മയേറിയ കുലകള്‍ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ടിഷ്യൂകള്‍ച്ചര്‍ വാഴയുടെ പ്രത്യേകത. ടിഷ്യൂകള്‍ച്ചര്‍ വാഴകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ കൃഷി രീതികളെക്കുറിച്ചും വായിക്കാം                  
                                                                                                   
                                                                                                                  ടിഷ്യൂകള്‍ച്ചര്‍ വാഴ പരിചരണം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    noothana saankethika krushireethikal‍                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   vividha tharam noothana krushireethikale kuricchulla vivarangal‍                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  rogabaadha kuranja dishyookal‍cchar‍ vaazhakal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    churingiya kaalayalavil‍ menmayeriya kulakal‍ labhikkumennathaanu dishyookal‍cchar‍ vaazhayude prathyekatha. Dishyookal‍cchar‍ vaazhakalekkuricchum avayude krushi reethikalekkuricchum vaayikkaam                  
                                                                                                   
                                                                                                                  dishyookal‍cchar‍ vaazha paricharanam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kooduthal‍ vivarangal‍                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions