ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   പരിരക്ഷയും സംരക്ഷണവും ആവശ്യമായ കുട്ടികള്‍ക്കായി ദേശീയതലത്തില്‍ 1098 എന്ന ടോള്‍ഫ്രീ നമ്പരില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അടിയന്തിരസേവന പരിപാടിയാണ് ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍

 

പരിരക്ഷയും സംരക്ഷണവും ആവശ്യമായ കുട്ടികള്‍ക്കായി ദേശീയതലത്തില്‍ 1098 എന്ന ടോള്‍ഫ്രീ നമ്പരില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അടിയന്തിരസേവന പരിപാടിയാണ് ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍, ഭാരതസര്‍ക്കാരിന്റെ സ്ത്രീ-ശിശുവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരുകള്‍ എന്‍ജിഒകള്‍, രണ്ടോ അതില്‍ കൂടുതലോ ആയ ഏജന്‍സികള്‍, സംയുക്തമേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന  ഏജന്‍സികള്‍ എന്നിവയുടേയും പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.  രാജ്യത്ത് 1098 എന്ന ടോള്‍ഫ്രീ നമ്പരില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ സംവിധാനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനും മേല്‍നോട്ടത്തിനും രൂപീകരണത്തിനുമായുള്ള മാതൃസന്നദ്ധസംഘടനയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ ഇന്ത്യാ ഫൌണ്ടേഷ(സി.ഐ.എഫ്) നെയാണ്.  ഇന്ത്യ ഒപ്പുവെച്ച ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചൈല്‍ഡ് റൈറ്റ്സ് കണ്‍വെന്‍ഷനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ 1098 സേവനങ്ങളില്‍ ദൃശ്യമാണ്.

 

ഇന്ത്യയിലെ 82 ജില്ലകളിലും നഗരങ്ങളിലുമായി ഇപ്പോള്‍ ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.  വനിതാ ശിശുവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംയോജിത ശിശുവികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 11-ാം പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ സര്‍വീസ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ ഇന്ത്യാ ഫൌണ്ടേഷന് നല്‍കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

 

കേരളത്തില്‍ ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ സഹായത്തോടെ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂര്‍, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കേരളസര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോട്, പാലക്കാട്, കണ്ണൂര്‍ എന്നിങ്ങനെ ഒന്‍പത് പട്ടണങ്ങളില്‍ ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.  ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ ഇന്ത്യാ ഫൌണ്ടേഷന്‍ വഴിയുള്ള ധനസഹായത്തോടെ മലപ്പുറം, കാസര്‍കോട്, പാലക്കാട്, കണ്ണൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കേരളസര്‍ക്കാര്‍ സഹായിക്കുവാന്‍ തുടങ്ങിയത് 2007-2008 ല്‍ ആണ്.

 

തെരുവുകളില്‍ ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍, ബാലവേലക്കാര്‍, ഗാര്‍ഹിക ജോലിക്കാര്‍, ഓടിപ്പോയ കുട്ടികള്‍, ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍, ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ എന്നിവരിലാണ് ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍  പ്രവര്‍ത്തനം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 

ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

 

 

 

ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ സര്‍വീസിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ താഴെ പറയുന്നു:

                                     
 

അടിയന്തിര സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നതിനും അവരെ പ്രധാനപ്പെട്ട  സര്‍ക്കാര്‍ -ഏജന്‍സികളിലേക്ക് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നതിനും അവരെ ഒരു ദീര്‍ഘകാല പുനരധിവാസത്തിനായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി.

 
 

ജൂവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ്‌ ആക്ട്  (കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണവും സുരക്ഷയും) 2000. കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ നടത്തിയ യുഎന്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്റെ നിഷ്കര്‍ഷയനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഒരു ഘടന രൂപപ്പെടുത്തുക.

 
 

കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച്, വിഷമ പരിതസ്ഥിതിയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പുനരധിവാസം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണാസംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംഘടനകള്‍ക്കിടയില്‍ ശൃംഖലാവല്‍ക്കരണമുള്ള ഒരു പ്ളാറ്റ്ഫോം - നല്‍കുക.

 
 

ഇത്തരം കുട്ടികള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പൊതുജനം, ആശുപത്രികള്‍, മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍, റെയില്‍വേ തുടങ്ങിയവരെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കുക

 
 

വിഷമ പരിതസ്ഥിതിയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുവാന്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുക.

 
 

ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ സര്‍വീസിന്റെ ആരംഭം മുതല്‍ 2008 ഡിസംബര്‍ വരെ 15194271 ഫോണ്‍കാളുകളോട് പ്രതികരിക്കുവാന്‍ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിഞ്ഞു.  ചികിത്സാ സഹായം, അഭയം, പുനരധിവാസം, നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍, ഉപദ്രവത്തില്‍ നിന്നും സംരക്ഷണം, വൈകാരികമായ പിന്തുണയും വഴികാട്ടലും, സേവനങ്ങള്‍, ശുപാര്‍ശ ചെയ്യല്‍, മരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇത്തരം കാളുകള്‍

 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍

 

ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ സര്‍വീസ്

 

 

ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ സര്‍വീസ്  (1098) കേരളത്തില്‍

 

                                                                               
നോഡല്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍സഹകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനംപിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്ഥാപനം
തിരുവനന്തപുരംലയോള എക്സറ്റന്‍ഷന്‍ സര്‍വീസസ്ലയോള കോളേജ്ശ്രീകാര്യം,തിരുവനന്തപുരം-17ഫോണ്‍: 0471- 2595097ഡോണ്‍ബോസ്കോ നിവാസ്തമ്പാനൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം-14ഫോണ്‍: 1098ട്രിവാന്‍ഡ്രം സോഷ്യല്‍ സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി(ടിഎസ്എസ്എസ്)ബിഷപ്പ് ഹൌസ് കോമ്പൌണ്ട്പിബി നം: 828വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം ഫോണ്‍: 0471-2727123
കൊച്ചിരാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യല്‍ സയന്‍സസ്രാജഗിരി.പിഒ,കളമശ്ശേരികൊച്ചി-683 104ഫോണ്‍:0484-2532099/2555564ഡോണ്‍ബോസ്കോ സ്നേഹഭവന്‍ അനക്സ്കമ്മട്ടിപാടംകെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ്സ്റ്റാന്റിന് സമീപംകൊച്ചി-682 035ഫോണ്‍: 1098
തൃശൂര്‍വിമല കോളേജ്തൃശൂര്‍ -680 648ഫോണ്‍: 0487-2330351,2332080സെന്റ് ക്രിസ്റീന ഹോംപുല്ലഴി, തൃശൂര്‍-680 012ഫോണ്‍: 1098
കോഴിക്കോട്ഫാറൂഖ് കോളേജ്ഫറൂഖ് കോളേജ്.പിഓ,പിബി നമ്പര്‍. 59കോഴിക്കോട്-673 832ഫോണ്‍: 0495-2440766അസോസിയേഷന്‍ ഫോര്‍ ദി വെല്‍ഫയര്‍ ഓഫ് ദി ഹാന്‍ഡികാപ്ഡ്മുജാഹിദ് സ്ക്വയര്‍ കോംപ്ളക്സ്പാവുമം #ാഡ്കോഴിക്കോട് -673 001
 

വയനാട്

 
ഹില്‍ദ ട്രസ്റ്പിബി നമ്പര്‍.9സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി,വയനാട് -673 592ഫോണ്‍ : 04936-2221652, 2220052ജ്വാലകല്‍പറ്റ നോര്‍ത്ത്,വയനാട് -673 122ഫോണ്‍: 1098,04936 203574/ 206034
 
                     
                                       
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    chyl‍du lyn‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   parirakshayum samrakshanavum aavashyamaaya kuttikal‍kkaayi desheeyathalatthil‍ 1098 enna dol‍phree namparil‍ pravar‍tthikkunna adiyanthirasevana paripaadiyaanu chyl‍du lyn‍                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

chyl‍du lyn‍

 

parirakshayum samrakshanavum aavashyamaaya kuttikal‍kkaayi desheeyathalatthil‍ 1098 enna dol‍phree namparil‍ pravar‍tthikkunna adiyanthirasevana paripaadiyaanu chyl‍du lyn‍, bhaarathasar‍kkaarinte sthree-shishuvikasana manthraalayatthinteyum samsthaanasar‍kkaarukal‍ en‍jiokal‍, rando athil‍ kooduthalo aaya ejan‍sikal‍, samyukthamekhalayil‍ pravar‍tthikkunna  ejan‍sikal‍ ennivayudeyum pankaalitthatthodeyaanu ithu pravar‍tthikkunnathu.  raajyatthu 1098 enna dol‍phree namparil‍ pravar‍tthikkunna chyl‍du lyn‍ samvidhaanatthinte nadatthippinum mel‍nottatthinum roopeekaranatthinumaayulla maathrusannaddhasamghadanayaayi niyamicchirikkunnathu chyl‍du lyn‍ inthyaa phoundesha(si. Ai. Ephu) neyaanu.  inthya oppuveccha aikyaraashdrasabhayude chyl‍du ryttsu kan‍ven‍shanodulla prathibaddhathayum inthyayude uttharavaaditthavum chyl‍du lyn‍ 1098 sevanangalil‍ drushyamaanu.

 

inthyayile 82 jillakalilum nagarangalilumaayi ippol‍ chyl‍du lyn‍ pravar‍tthikkunnundu.  vanithaa shishuvikasana manthraalayatthinte samyojitha shishuvikasana paddhathiyude bhaagamaayi 11-aam paddhathiyude keezhil‍ raajyatthe ellaa jillakalilum chyl‍du lyn‍ sar‍veesu vyaapippikkunnathinulla uttharavu chyl‍du lyn‍ inthyaa phoundeshanu nal‍ki kazhinjirikkunnu.

 

keralatthil‍ inthyaa gavan‍mentinte sahaayatthode thiruvananthapuram, kocchi, thrushoor‍, kozhikkodu, vayanaadu, keralasar‍kkaarinte sahaayatthode kannoor‍, kaasar‍godu, paalakkaadu, kannoor‍ enningane on‍pathu pattanangalil‍ chyl‍du lyn‍ pravar‍tthikkunnundu.  chyl‍du lyn‍ inthyaa phoundeshan‍ vazhiyulla dhanasahaayatthode malappuram, kaasar‍kodu, paalakkaadu, kannoor‍ ennividangalilaayi chyl‍du lyn‍  pravar‍tthanangale keralasar‍kkaar‍ sahaayikkuvaan‍ thudangiyathu 2007-2008 l‍ aanu.

 

theruvukalil‍ ottakku jeevikkunna kuttikal‍, baalavelakkaar‍, gaar‍hika jolikkaar‍, odippoya kuttikal‍, lymgika thozhilaalikalude makkal‍, lymgikamaayi durupayogikkappetta kuttikal‍ ennivarilaanu chyl‍du lyn‍  pravar‍tthanam kendreekaricchirikkunnathu.

 

lakshyangal‍

 

 

 

chyl‍du lyn‍ sar‍veesinte adisthaana lakshyangal‍ thaazhe parayunnu:

                                     
 

adiyanthira sandar‍bhangalil‍ kuttikal‍kku prathikarikkunnathinum avare pradhaanappetta  sar‍kkaar‍ -ejan‍sikalilekku shupaar‍sha cheyyunnathinum avare oru deer‍ghakaala punaradhivaasatthinaayi bandhappedutthunnathinumaayi.

 
 

joovanyl‍ jasttisu aakdu  (kuttikalude samrakshanavum surakshayum) 2000. Kuttikalude avakaashangal‍ ennivayil‍ nadatthiya yuen‍ kan‍ven‍shante nishkar‍shayanusaricchu kuttikalude avakaashangal‍ samrakshikkunnathinum urappuvarutthunnathinum oru ghadana roopappedutthuka.

 
 

kuttikalude prathyekicchu, vishama parithasthithiyilulla kuttikalude punaradhivaasam saadhyamaakkunnathinulla pinthunaasamvidhaanam shakthippedutthunnathinu samghadanakal‍kkidayil‍ shrumkhalaaval‍kkaranamulla oru plaattphom - nal‍kuka.

 
 

ittharam kuttikal‍ abhimukheekarikkunna prashnangalilekku pothujanam, aashupathrikal‍, mun‍sippal‍ kor‍ppareshanukal‍, reyil‍ve thudangiyavare bodhaval‍kkarikkuka

 
 

vishama parithasthithiyilulla kuttikalude aavashyangalodu prathikarikkuvaan‍ pothujanangal‍kku avasaram nal‍kuka.

 
 

chyl‍du lyn‍ sar‍veesinte aarambham muthal‍ 2008 disambar‍ vare 15194271 phon‍kaalukalodu prathikarikkuvaan‍ ee samvidhaanatthinu kazhinju.  chikithsaa sahaayam, abhayam, punaradhivaasam, nashdappetta kuttikal‍, upadravatthil‍ ninnum samrakshanam, vykaarikamaaya pinthunayum vazhikaattalum, sevanangal‍, shupaar‍sha cheyyal‍, maranam ennivayumaayi bandhappettathaayirunnu ittharam kaalukal‍

 

kooduthal‍ vivarangal‍kku: chyl‍du lyn‍

 

chyl‍du lyn‍ sar‍vees

 

 

chyl‍du lyn‍ sar‍veesu  (1098) keralatthil‍

 

                                                                               
nodal‍ or‍ganyseshan‍sahakarikkunna sthaapanampinthunaykkunna sthaapanam
thiruvananthapuramlayola eksattan‍shan‍ sar‍veesaslayola kolejshreekaaryam,thiruvananthapuram-17phon‍: 0471- 2595097don‍bosko nivaasthampaanoor‍, thiruvananthapuram-14phon‍: 1098drivaan‍dram soshyal‍ sar‍veesu sosytti(diesesesu)bishappu housu kompoundpibi nam: 828vellayampalam, thiruvananthapuram phon‍: 0471-2727123
kocchiraajagiri koleju ophu soshyal‍ sayan‍sasraajagiri. Pio,kalamasherikocchi-683 104phon‍:0484-2532099/2555564don‍bosko snehabhavan‍ anakskammattipaadamkeesaar‍disi basttaantinu sameepamkocchi-682 035phon‍: 1098
thrushoor‍vimala kolejthrushoor‍ -680 648phon‍: 0487-2330351,2332080sentu krisreena hompullazhi, thrushoor‍-680 012phon‍: 1098
kozhikkodphaarookhu kolejpharookhu koleju. Pio,pibi nampar‍. 59kozhikkod-673 832phon‍: 0495-2440766asosiyeshan‍ phor‍ di vel‍phayar‍ ophu di haan‍dikaapdmujaahidu skvayar‍ komplakspaavumam #aadkozhikkodu -673 001
 

vayanaad

 
hil‍da drasrpibi nampar‍. 9sul‍tthaan‍ battheri,vayanaadu -673 592phon‍ : 04936-2221652, 2220052jvaalakal‍patta nor‍tthu,vayanaadu -673 122phon‍: 1098,04936 203574/ 206034
 
                     
                                       
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions