നാഷണല്‍ ‍ സ്പോര്‍ട്സ്സ് ടാലന്റ് സേര്‍ച്ച്‌ സ്കീം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നാഷണല്‍ ‍ സ്പോര്‍ട്സ്സ്  ടാലന്റ് സേര്‍ച്ച്‌ സ്കീം                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   കുട്ടികളിലെ ദേശിയ കായിക കഴിവുകള്‍ തിരച്ചിലിനായുള്ള പദ്ധതി                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ദേശീയ കായിക കഴിവുകള്‍ തിരച്ചിലിനായുള്ള പദ്ധതി (NSTSS) പ്രധാനമായും 8 മുതല്‍ 12 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളിലെ കഴിവുകളെ കടത്തുന്നതിനും അവ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കായികതാരമായി വളര്ത്തിയെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി   രൂപികൃതമായതാണ്.ഇന്ത്യന്‍  ഗവണമെന്ടിലെ യുവജനകാര്യമന്ത്രാലയവും കായിക മന്ത്രാലയവും ചെര്‍ന്നാണ്ണ്‍ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാകുന്നത്.

 

വരുമാനവും പുരോഗതിയും

 
   
 • 8 മുതല്‍ 12 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്കള്‍ക്കിടയിലെ കായിക പ്രതിഭാസത്തെ തിരിച്ചറിയുക. (4 മുതല്‍ 6 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രവേശിക്കാം) അവരുടെ ജന്മാവാസനകള്‍ അതായത് ആന്ത്രോപോമെട്രിക്, ശാരീരികവും  മാനസികവുമായ ശേഷി പ്രകടമാക്കല്‍ തുടങ്ങിയവ പ്രത്യേകമൊരു ശരീരസ്വഭാവം    നോക്കാതെ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നു .
 •  
 • ജില്ലാതല കായിക സ്കൂളുകളില്‍ അഥവാ ദേശീയ കായിക അക്കാദമികളില്‍ അവരുടെ കായിക ശേഷി അഥവാകഴിവുകള്‍ പരിപോഷിപികുക, തുടങ്ങിയവയിലൂടെ അവരെ ദേശീയതലങ്ങളിലെ കായിക മത്സരങ്ങളില്‍ ശോഭിക്കുന്നവരാക്കും.ഇത് രാജ്യത്തെ കായികതാരങ്ങളുടെവികാസത്തിന് സഹായമാകുന്നു.
 •  
 

കൈവരിച്ച അഥവാ കൈവരുന്ന നേട്ടങ്ങള്‍

 

രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ കായിക സ്കൂളിലെയും 8-12 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലെ മികച്ച’ കായിക താരത്തെ ഒരു മത്സരം മുഖേന

 

കണ്ടത്തുകയും അവരിലെ കായിക ശേഷി പരിപോഷിപികുകയും ചെയ്യുന്നു.പ്രധാനമായും ഗ്രാമീണതലങ്ങളിലെ കായികത്തെയും ഇന്ത്യന്‍ കായികത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും ഈ പദ്ധതി സൗകര്യമൊരുകുന്നു.അതുപോലെ തന്നെ  ദേശീയ അന്തര്‍ദ്ദേശീയ                   കായികമേളയിലെ ഏതെങ്കിലും വിജയം രാജ്യത്തിനും കായികതാരം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ആദരവ് സമ്മാനിക്കുന്നു.

 

പദ്ധതിയുടെ വ്യാപ്തിയും കാലയളവും

 

2015-16 മുതല്‍ 2019-20 വരെയുള്ള 5 വര്‍ഷകാലയളവില് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അഥവാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള(ഗ്രാമത്തിലെയും നഗരത്തിലെയും) മുഴുവന്‍ സ്കൂളുകളെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനു ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് , click here.

 

കടപ്പാട് : Ministry of Youth affairs and Sports

 

ദേശീയ തലത്തില്‍ കഴിവുകള്‍ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പോര്‍ട്ടല്‍

 

‍രാജ്യത്തെ യുവജനതക്കിടയിലെ മികച്ച കഴിവിനുടമയെ കണ്ടുപിടികുന്നതിനായ് യുവജനകാര്യമന്ത്രാലയവും കായിക മന്ത്രാലയവും

 

ചേര്‍ന്നാണ്  Sports Talent Search Portalരൂപികരിചിരികുന്നത്.താല്‍പര്യമുള്ള എല്ലാ പൌരന്മാര്കും സ്പോര്‍ട്സ് അതോറിറ്റിയിലെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കള്‍ക്കായുള്ള പോര്‍ട്ടല്‍ ഉപയോഗിച് ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സെലക്ഷന്‍ ട്രയലുകള്‍ക്ക് യോഗ്യതയുള്ള യുവജനങ്ങളെ വിളിക്കും.പദ്ധതികളിലെക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രധാനമായും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും  അഭിരുചി തെളിയികുന്ന തരത്തിലുള്ള പല ടെസ്റ്റുകളും അനുസരിച്ചായിരിക്കും.

 

വളരെ ലളിതമായ 3 ഘട്ട നടപടിക്രമത്തിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പദ്ധതിയില്‍ അപേഷിക്കാം.

 
   
 • ഘട്ടം1: സൈറ്റില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. നിങ്ങള്‍                    പ്രായപൂര്‍‍ത്തിയാകാത്തയാളാണെങ്കില് നിങ്ങളുടെ വാര്‍ഡിനു വേണ്ടി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയും.
 •  
 • ഘട്ടം2: ഒരു പ്രൊഫൈല്‍ രൂപികരികുക. ഇത് വളരെ നിര്‍ണ്ണായകമായ  ഘട്ടം ആണ്..എല്ലാ വര്‍ഷവും നിരവധിയാളുകള്‍ വിവിധ പദ്ധതികളിക്ക് അപേഷിക്കുന്നുണ്ട്.നിങ്ങള്‍ ഒരു കായിക താരമോ അല്ലെങ്കില്‍‍ മുന്‍പ് മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കു ചേര്‍ന്നവരോ               ആണെങ്കില്‍‍ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഒരു ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാകും
 •  
 • ഘട്ടം3:പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷികുന്നത്.ഒരിക്കല്‍ നിങ്ങള്‍ പ്രൊഫൈല്‍ രൂപികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാപ്തമായ സ്പോര്‍ട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഏതൊരു പദ്ധതിയിലെക്കും അപേക്ഷികാവുന്നതാണ്.
 •  
 

കടപ്പാട്  : Sports Talent Search Portal

 
                     
                                       
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    naashanal‍ ‍ spor‍dsu  daalantu ser‍cchu skeem                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   kuttikalile deshiya kaayika kazhivukal‍ thiracchilinaayulla paddhathi                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

desheeya kaayika kazhivukal‍ thiracchilinaayulla paddhathi (nstss) pradhaanamaayum 8 muthal‍ 12 vayasuvareyulla kuttikalile kazhivukale kadatthunnathinum ava pariposhippicchukondu oru kaayikathaaramaayi valartthiyedukkunnathinum vendi   roopikruthamaayathaanu. Inthyan‍  gavanamendile yuvajanakaaryamanthraalayavum kaayika manthraalayavum cher‍nnaannu‍ ee paddhathi nadappaakunnathu.

 

varumaanavum purogathiyum

 
   
 • 8 muthal‍ 12 vayasu vare praayamulla kuttikkal‍kkidayile kaayika prathibhaasatthe thiricchariyuka. (4 muthal‍ 6 vareyulla klaasukalile kuttikal‍kku praveshikkaam) avarude janmaavaasanakal‍ athaayathu aanthropomedriku, shaareerikavum  maanasikavumaaya sheshi prakadamaakkal‍ thudangiyava prathyekamoru shareerasvabhaavam    nokkaathe thanne kandetthunnu .
 •  
 • jillaathala kaayika skoolukalil‍ athavaa desheeya kaayika akkaadamikalil‍ avarude kaayika sheshi athavaakazhivukal‍ pariposhipikuka, thudangiyavayiloode avare desheeyathalangalile kaayika mathsarangalil‍ shobhikkunnavaraakkum. Ithu raajyatthe kaayikathaarangaludevikaasatthinu sahaayamaakunnu.
 •  
 

kyvariccha athavaa kyvarunna nettangal‍

 

raajyatthe muzhuvan‍ kaayika skoolileyum 8-12 vayasu vareyulla kuttikalile mikaccha’ kaayika thaaratthe oru mathsaram mukhena

 

kandatthukayum avarile kaayika sheshi pariposhipikukayum cheyyunnu. Pradhaanamaayum graameenathalangalile kaayikattheyum inthyan‍ kaayikatthinte purogathikkum ee paddhathi saukaryamorukunnu. Athupole thanne  desheeya anthar‍ddhesheeya                   kaayikamelayile ethenkilum vijayam raajyatthinum kaayikathaaram prathinidhaanam cheyyunna athaathu samsthaanangal‍kkum aadaravu sammaanikkunnu.

 

paddhathiyude vyaapthiyum kaalayalavum

 

2015-16 muthal‍ 2019-20 vareyulla 5 var‍shakaalayalavilu vividha samsthaanangalile athavaa raajyangalilulla(graamatthileyum nagaratthileyum) muzhuvan‍ skoolukaleyum ul‍kkollikkunnathinu ee paddhathi lakshyamidunnu.

 

kooduthal‍ vivarangal‍kku , click here.

 

kadappaadu : ministry of youth affairs and sports

 

desheeya thalatthil‍ kazhivukal‍ thiricchariyaanulla por‍ttal‍

 

‍raajyatthe yuvajanathakkidayile mikaccha kazhivinudamaye kandupidikunnathinaayu yuvajanakaaryamanthraalayavum kaayika manthraalayavum

 

cher‍nnaanu  sports talent search portalroopikarichirikunnathu. Thaal‍paryamulla ellaa pouranmaarkum spor‍dsu athorittiyile vividha paddhathikal‍kkal‍kkaayulla por‍ttal‍ upayogichu on‍lynil‍ apekshikkaavunnathaanu. Selakshan‍ drayalukal‍kku yogyathayulla yuvajanangale vilikkum. Paddhathikalilekkulla praveshanam pradhaanamaayum yogyathaa maanadandangalum  abhiruchi theliyikunna tharatthilulla pala desttukalum anusaricchaayirikkum.

 

valare lalithamaaya 3 ghatta nadapadikramatthiloode ningal‍kku ee paddhathiyil‍ apeshikkaam.

 
   
 • ghattam1: syttil‍ rajisttar‍ cheyyaam. Ningal‍                    praayapoor‍‍tthiyaakaatthayaalaanenkilu ningalude vaar‍dinu vendi rajisttar‍ cheyyaan‍ kazhiyum.
 •  
 • ghattam2: oru prophyl‍ roopikarikuka. Ithu valare nir‍nnaayakamaaya  ghattam aanu.. Ellaa var‍shavum niravadhiyaalukal‍ vividha paddhathikalikku apeshikkunnundu. Ningal‍ oru kaayika thaaramo allenkil‍‍ mun‍pu mathsarangalil‍ panku cher‍nnavaro               aanenkil‍‍ prathyekamaayi ningal‍kku kooduthal‍ vivarangal‍ labhyamaakunnathinu oru shor‍ttu listtu labhyamaakum
 •  
 • ghattam3:paddhathikkuvendi apekshikunnathu. Orikkal‍ ningal‍ prophyl‍ roopikaricchu kazhinjaal‍ ningal‍kku praapthamaaya spor‍dsu athoritti ophu inthyayude ethoru paddhathiyilekkum apekshikaavunnathaanu.
 •  
 

kadappaadu  : sports talent search portal

 
                     
                                       
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions