ഞാവലിന്‍റെ ഗുണം അതുല്യം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഞാവലിന്‍റെ ഗുണം അതുല്യം                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   തൈകൾ തയ്യാറാക്കലും കൃഷിയും  ഗുണവും ഉപയോഗവും                            

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ആമുഖം

 
 
കേരളത്തിൽ പല നിരത്തുകൾക്കരികിലും ഏപ്രിൽ മാസമാവുമ്പോഴേക്കും പഴുത്ത് പൊഴിഞ്ഞ് ഈച്ചയാർക്കുന്നൊരു കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഫലം നിറയെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മരമുണ്ട്. ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പാഴായിപ്പോവുന്ന ആ കായകൾക്ക് മാർക്കറ്റിലെ വിലകേട്ടാൽ നാം ഞെട്ടും. കിലോയക്ക് 500-600 രൂപയാണ് വില. പ്രമേഹത്തിനും രക്താദിമർദത്തിനും കൊളസ്‌ട്രോളിനും മികച്ച ഔഷധമെന്നു പേരുകേട്ട ഞാവലാണ് ആ അത്ഭുദഫലം.
 
 
ജംബൂഫലമെന്ന് പുരാതന ഭാരതത്തിൽ പുകൾപ്പെറ്റ ഒട്ടേറെ അദ്ഭുത സിദ്ധികളുള്ള ഇടത്തരം വൃക്ഷമാണ് ഞാവൽ. ശ്രീരാമനും സീതയും ല്ക്ഷ്മണനും തങ്ങളുടെ വനവാസക്കാലത്ത് കഴിച്ചിരുന്ന ഫലങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാവൽ പഴമായിരുന്നു എന്ന സൂചന രാമായണത്തിൽ ഉള്ളതിനാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവ വൃക്ഷമായും ഞാവൽ ആരാധിച്ചുവരുന്നു. ഗണപതീപൂജയ്ക്ക് പലയിടങ്ങളിലും ഇതിന്റെ കായകളും ഇലകളും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും പ്രശസ്തമായ ഫലവൃക്ഷത്തിന്റെ ജന്മദേശം ഏഷ്യാവൻകരയാണ്. ലോകത്തെ ആദ്യ സന്ദേശകാവ്യ കൃതിയെന്ന് നാം അഭിമാനിക്കുന്ന മേഘസന്ദേശത്തിൽ തന്റെ പ്രിയതമയ്ക്കുള്ള സന്ദേശം കൊടുത്തയക്കുന്ന യക്ഷൻ മേഘത്തിന് യാത്രയിൽ ദാഹം തോന്നിയാൽ ഞാവൽമരക്കൂട്ടത്തിൽ കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹം തീരത്ത് പ്രയാണം ചെയ്താലുമെന്ന് നിർദേശിക്കുന്നു.
 
 
''ജംബൂകഞ്ജപ്രതിഹതരയം തോയമാദായ ഗച്ഛേഃ''
 
എന്നാണ് വരികൾ
 
ഞാവൽ മരത്തിന്റെ ഇലകൾക്ക് വെള്ളം ശേഖരിച്ചുവെക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്.
 
അത്യാവശ്യം വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന എല്ലാസ്ഥലങ്ങളിലും വളർന്നുവരുന്ന ഒരു നിത്യഹരിതവൃക്ഷമാണ് ഞാവൽ.  20-30 മീ്റ്ററോളം പൊക്കംവെക്കുന്ന ഇതിന് പച്ചനിറമുള്ള നല്ല സമൃദ്ധമായ ഇലച്ചാർത്താണുണ്ടാവുക ഇലയുടെ കനത്താൽ മിക്ക ഞാവൽ മരത്തിന്റെയും ശിഖരങ്ങൾ കനം തൂങ്ങിയാണ് നിൽക്കാറ്. പല ഹൈവേ നിരത്തുകളിലും തണൽമരമായിതിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മരമാണ് ഞാവൽ വേരുപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അധികം പരിചരണം ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് എല്ലാവരും തണൽ മരമായി ഞാവലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
 
മറ്റ് തണൽമരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല ദീർഘായുസ്സുള്ള മരമാണ് ഞാവൽ. 100-120 വർഷം വരെയാണ് അതിന്റെ ആയുസ്സ്. ഓരോവർഷം കഴിയുന്തോറും ഇതിന്റെ തൊലിക്ക് കട്ടികൂടിക്കൂടിവരുന്നു. പുൽവർഗത്തിൽ മുളയെപ്പോലെ വളരെവേഗം വളരുന്ന വൃക്ഷമാണ് ഞാവൽ. കേവലും രണ്ടുവർഷംകൊണ്ടുതന്നെ 4-5 മീ്റ്റർ നീളം വെക്കുന്നതാണിത്. മുറിച്ച് കുറ്റിയാക്കിമാറ്റിയാലും പൊടിച്ച് വളർച്ചകാണിക്കും. നിറയെ ശാഖകളുണ്ടാകും. ചെറുപ്രായത്തിൽ മിനുസമാർന്ന കാണ്ഡം പ്രായമാവുന്തോറും അടർന്നുവീഴുന്നരീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇലകൾക്ക് 10-12 സെ.മീ.നീളവും 478 സെമീ.വരെ വീതിയുമുണ്ടാകും വെള്ളം കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തിടത്ത് വളരുന്ന ചെടികൾ കടുത്തവേനലിൽ ഇലപൊഴിക്കുന്നതായിക്കാണാറുണ്ട്. പൊഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് ഇല മങ്ങിയ ചുവപ്പുനിറം കാണിക്കും
 
 
 

തൈകൾ തയ്യാറാക്കലും കൃഷിയും

 
 
 
നന്നായിമൂത്തുവിളഞ്ഞകായകൾ പാകി മുളപ്പിച്ചാണ് ഞാവൽ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കയെടുക്കാറ് കേരളത്തിൽല്ലൊയിടത്തും  ഞാവൽ നാന്നായി കായ്ക്കാറുണ്ട്. തമിഴ്‌നാടിൽ വ്യാപകമായി ഞാവൽ  മരങ്ങളുണ്ട.് അവിടങ്ങളിലെ ഞാവൽ തൈകൾ നല്ല കായ്ഫലവും നൽകാറുണ്ട്. നന്നായി മൂത്തകായകളിൽ ഓരോന്നിലും ആറ് വിത്തുകൾ വരെ കാണും. അവശേഖരിച്ചെടുത്ത് ഉടൻതന്നെ പോളിത്തീൻ കവറുകളിൽ  നട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇവ പെട്ടെന്നു മുളയ്ക്കുമെന്നതിനാൽ ത്തന്നെ രണ്ടാഴ്ചകൊണ്ടുതന്നെ ഇവയുടെ മുളയക്കൽ ശേഷിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മുളച്ചുപൊന്തിയതൈകൾ മൂന്ന്  നാലു മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള നന്നായിവെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് മാറ്റിനട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാം. പതിവെച്ചു മുളപ്പിച്ചും കമ്പുനട്ട് വേരുപിടിപ്പിച്ചും തൈകൾ തയ്യാറാക്കാം. ചെടിയുടെ ആദ്യകാലത്ത്  വളർത്തിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. പിന്നീട് വലിയ പരിരക്ഷ ആവശ്യമില്ല. ഉദ്യാനങ്ങളിൽ നടുമ്പോൾ 10- 15 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കാം. എന്നാൽ കാറ്റിനെപ്രതിരോധിക്കുന്ന ഞാവൽ  പോഷക സമ്പുഷ്ടവും മികച്ച പ്രതിരോധശേഷി കാണിക്കുന്നതുമായതിനാൽ അതിനെ കീടങ്ങളുംരോഗങ്ങളും ബാധിച്ചുകാണാറില്ല. അഥവാബാധിച്ചാൽതന്നെ കുരുന്നിലകളെ ബാധിക്കുന്ന ഫംഗസ് രോഗം മാത്രമേ വരൂ അതിനെ ഞാവൽ സ്വയം തന്നെ പ്രതിരോധിക്കും. നിരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന ചിലപ്രാണികൾ ഇലയും ഇളം തണ്ടും തിന്നുതീർക്കാറുണ്ട്. പഴങ്ങളെ പഴയീച്ചകളും ആക്രമിക്കാറുണ്ട് രണ്ടുവർഷംകൊണ്ടുതന്നെ 4-6 മീറ്റർ ഉയരംവെക്കുന്ന ഇത് നാലുവർഷംകൊണ്ടുതന്നെ പുഷ്പിക്കും. മരം മുറിച്ചുമാറ്റിയാൽത്തന്നെപിന്നെയും നല്ലവളർച്ചകാണിക്കും.
 
 
 

ഗുണവും ഉപയോഗവും

 
 
 
ശീതവിര്യമുള്ളതെന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഇതിന്റെ പാകമായപഴങ്ങൾ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ്. ചെറിയചവർപ്പുകലർന്ന മധുരം നിറഞ്ഞപഴങ്ങൾക്ക് ഔഷധഗുണം രൂക്ഷമാണ്. അന്നജം, കൊഴുപ്പ്, പ്രോട്ടീൻ, തയാമിൻ, റൈബോഫ്‌ളാവിൻ, നയാസിൻ, പാന്റോത്തൈനിക് അമ്ലം, വിറ്റാമിൻ ബി6, സി, കാൽസ്യം, ഇരുമ്പ്, മഗ്നീഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം എന്നിവ സമ്പുഷ്ടമായതോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  ഔഷധമായി നന്നായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ കായ, ഇല, കമ്പ് എന്നിവ ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഞാവൽ കായയുടെ കുരു ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചത് പ്രമേഹത്തിന്റെ മരുന്നാണ്. വിത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില ആൽക്കലോയ്ഡുകൾ അന്നജത്തെ പഞ്ചസാരയായി മാറാതെ തടയുന്നതുകൊണ്ടാണിത്.  തണ്ടും ഇലയും ആന്റി ബയോട്ടിക് ശേഷികാണിക്കുന്നതിനാൽ ഇവ  വാറ്റിക്കിട്ടുന്ന സത്ത് ഫിലിപ്പീൻസിലും മറ്റ് പൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും വയറുവേദനയ്ക്കും വയറിളക്കത്തിനും മരുന്നായി സേവിക്കുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ ഗുണഫലങ്ങളുള്ള കായ ആയിരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ പല സ്ഥലങ്ങിലും തണൽ വൃക്ഷമായി വളർത്തിവരുന്ന ഇതിന്റെ കായകൾ ആരാലും ശേഖരിച്ചുപയോഗിക്കപ്പെടാതെ നിലത്തുവീണ് നശിച്ചുപോവുന്നത് ദുരിതക്കാഴ്ചയാണ്.
 
 
പ്രമോദ്കുമാർ വി.സി.
 
   
9995873877
 
 
                     
                                       
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    njaavalin‍re gunam athulyam                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   thykal thayyaaraakkalum krushiyum  gunavum upayogavum                            

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

aamukham

 
 
keralatthil pala niratthukalkkarikilum epril maasamaavumpozhekkum pazhutthu pozhinju eecchayaarkkunnoru karuttha niratthilulla phalam niraye undaakunna oru maramundu. Aarum shraddhikkaathe paazhaayippovunna aa kaayakalkku maarkkattile vilakettaal naam njettum. Kiloyakku 500-600 roopayaanu vila. Pramehatthinum rakthaadimardatthinum kolasdreaalinum mikaccha aushadhamennu peruketta njaavalaanu aa athbhudaphalam.
 
 
jamboophalamennu puraathana bhaarathatthil pukalppetta ottere adbhutha siddhikalulla idattharam vrukshamaanu njaaval. Shreeraamanum seethayum lkshmananum thangalude vanavaasakkaalatthu kazhicchirunna phalangalil pradhaanappettathu njaaval pazhamaayirunnu enna soochana raamaayanatthil ullathinaal hindukkalude dyva vrukshamaayum njaaval aaraadhicchuvarunnu. Ganapatheepoojaykku palayidangalilum ithinte kaayakalum ilakalum upayogicchuvarunnu. Nammude vedangalilum puraanangalilum prashasthamaaya phalavrukshatthinte janmadesham eshyaavankarayaanu. Lokatthe aadya sandeshakaavya kruthiyennu naam abhimaanikkunna meghasandeshatthil thante priyathamaykkulla sandesham kodutthayakkunna yakshan meghatthinu yaathrayil daaham thonniyaal njaavalmarakkoottatthil kettinilkkunna vellam kudicchu daaham theeratthu prayaanam cheythaalumennu nirdeshikkunnu.
 
 
''jambookanjjaprathihatharayam thoyamaadaaya gachchhea''
 
ennaanu varikal
 
njaaval maratthinte ilakalkku vellam shekharicchuvekkaanulla kazhivineyaanu ithu kaanikkunnathu.
 
athyaavashyam vellam labhikkunna ellaasthalangalilum valarnnuvarunna oru nithyaharithavrukshamaanu njaaval.  20-30 mee്ttarolam pokkamvekkunna ithinu pacchaniramulla nalla samruddhamaaya ilacchaartthaanundaavuka ilayude kanatthaal mikka njaaval maratthinteyum shikharangal kanam thoongiyaanu nilkkaaru. Pala hyve niratthukalilum thanalmaramaayithiranjedukkunna maramaanu njaaval verupidicchukazhinjaal pinneedu adhikam paricharanam aavashyamillaatthathinaalaanu ellaavarum thanal maramaayi njaavaline thiranjedukkunnathu.
 
mattu thanalmarangale apekshicchu nalla deerghaayusulla maramaanu njaaval. 100-120 varsham vareyaanu athinte aayusu. Orovarsham kazhiyunthorum ithinte tholikku kattikoodikkoodivarunnu. Pulvargatthil mulayeppole valarevegam valarunna vrukshamaanu njaaval. Kevalum randuvarshamkonduthanne 4-5 mee്ttar neelam vekkunnathaanithu. Muricchu kuttiyaakkimaattiyaalum podicchu valarcchakaanikkum. Niraye shaakhakalundaakum. Cherupraayatthil minusamaarnna kaandam praayamaavunthorum adarnnuveezhunnareethiyilekku maarunnu. Ilakalkku 10-12 se. Mee. Neelavum 478 semee. Vare veethiyumundaakum vellam kruthyamaayi labhikkaatthidatthu valarunna chedikal kadutthavenalil ilapozhikkunnathaayikkaanaarundu. Pozhiyunnathinumumpu ila mangiya chuvappuniram kaanikkum
 
 
 

thykal thayyaaraakkalum krushiyum

 
 
 
nannaayimootthuvilanjakaayakal paaki mulappicchaanu njaaval thykal undaakkayedukkaaru keralatthillloyidatthum  njaaval naannaayi kaaykkaarundu. Thamizhnaadil vyaapakamaayi njaaval  marangalunda.് avidangalile njaaval thykal nalla kaayphalavum nalkaarundu. Nannaayi mootthakaayakalil oronnilum aaru vitthukal vare kaanum. Avashekharicchedutthu udanthanne polittheen kavarukalil  nattu mulappicchedukkanam. Iva pettennu mulaykkumennathinaal tthanne randaazhchakonduthanne ivayude mulayakkal sheshiyum nashdappedunnu. Mulacchuponthiyathykal moonnu  naalu maasam praayamaakumpol nalla neervaarcchayulla nannaayiveyil kittunna sthalatthu maattinattu valartthiyedukkaam. Pathivecchu mulappicchum kampunattu verupidippicchum thykal thayyaaraakkaam. Chediyude aadyakaalatthu  valartthiyedukkaan kuracchu shraddha aavashyamaanu. Pinneedu valiya pariraksha aavashyamilla. Udyaanangalil nadumpol 10- 15 meettar akalam paalikkaam. Ennaal kaattineprathirodhikkunna njaaval  poshaka sampushdavum mikaccha prathirodhasheshi kaanikkunnathumaayathinaal athine keedangalumrogangalum baadhicchukaanaarilla. Athavaabaadhicchaalthanne kurunnilakale baadhikkunna phamgasu rogam maathrame varoo athine njaaval svayam thanne prathirodhikkum. Niroottikkudikkunna chilapraanikal ilayum ilam thandum thinnutheerkkaarundu. Pazhangale pazhayeecchakalum aakramikkaarundu randuvarshamkonduthanne 4-6 meettar uyaramvekkunna ithu naaluvarshamkonduthanne pushpikkum. Maram muricchumaattiyaaltthannepinneyum nallavalarcchakaanikkum.
 
 
 

gunavum upayogavum

 
 
 
sheethaviryamullathennu aayurvedatthil parayappedunna ithinte paakamaayapazhangal bhakshyayogyamaanu. Cheriyachavarppukalarnna madhuram niranjapazhangalkku aushadhagunam rookshamaanu. Annajam, kozhuppu, preaatteen, thayaamin, rybophlaavin, nayaasin, paantotthyniku amlam, vittaamin bi6, si, kaalsyam, irumpu, magneeshyam, phospharasu, pottaasyam, sodiyam enniva sampushdamaayathothil adangiyirikkunnu.  aushadhamaayi nannaayi upayogikkappedunna vrukshatthinte kaaya, ila, kampu enniva inthyayilum chynayilum naattuvydyatthil vyaapakamaayi upayogicchuvarunnu. Njaaval kaayayude kuru unakkippodicchathu pramehatthinte marunnaanu. Vitthiladangiyirikkunna chila aalkkaloydukal annajatthe panchasaarayaayi maaraathe thadayunnathukondaanithu.  thandum ilayum aanti bayottiku sheshikaanikkunnathinaal iva  vaattikkittunna satthu philippeensilum mattu poorveshyan raajyangalilum vayaruvedanaykkum vayarilakkatthinum marunnaayi sevikkunnu. Ithrayokke gunaphalangalulla kaaya aayirunnittum nammude pala sthalangilum thanal vrukshamaayi valartthivarunna ithinte kaayakal aaraalum shekharicchupayogikkappedaathe nilatthuveenu nashicchupovunnathu durithakkaazhchayaanu.
 
 
pramodkumaar vi. Si.
 
   
9995873877
 
 
                     
                                       
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions