കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഭാരതത്തിന്‍റെ ദേശീയ ഐക്യരൂപ്യ (ദേശീയത) പ്രത്യേകതകളെപ്പറ്റിയാണ് പോര്‍ട്ടലിന്‍റെ ഈ ഭാഗം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ദേശീയ ഐക്യത്തിനും പൈതൃകത്തിനും ഈ പ്രതീകങ്ങള്‍ (ചിഹ്നങ്ങള്‍) അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.                
                                                                                                   
                                                                                                                  ലോകമഹാത്ഭുതങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    പുതിയ ഔദ്യോഗിക 7 ലോകമഹാത്ഭുതങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ശിശുദിനാഘോഷങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ആഗോള ശിശുദിനം നവംബര്‍ 20നാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ശിശുദിനം നവംബര്‍ 14 ആണ്..                
                                                                                                   
                                                                                                                  ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനതീയതികള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ലോകചരിത്രത്തിലെയും ഇന്ത്യചരിത്രത്തിലെയും പ്രധാനതീയതികള്‍,പ്രധാന ദിവസങ്ങളള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ദേശീയ സ്‌കോളര്‍‌ഷിപ്പുകള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വിവിധ ദേശീയ സ്‌കോളര്‍‌ഷിപ്പുളും അവാര്‍ഡുകളും                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഇന്ത്യ -സംസ്ഥാനങ്ങളും തലസ്ഥാനവും                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളും അതിന്റെ തലസ്ഥാനങ്ങളും                
                                                                                                   
                                                                                                                  വിദ്യാര്ത്ഥികളറിയേണ്ട 12 മനശ്ശാസ്ത്രവിദ്യകള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കാക്കാനുതകുന്ന 12 വിദ്യകള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഗണിതം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഗണിതം - കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  നാടന്‍ കളികളും വിനോദങ്ങളും                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    നാടന്‍ കളികളും വിനോദങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ                  
                                                                                                   
                                                                                                                  ദേശീയോദ്യാനങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങള്‍                
                                               
         
                                               Next                10                items                        »                                              1                    2                   3                   4                                        5      
                                                                   
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    kuttikalude vibhaagam                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  desheeya chihnangal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    bhaarathatthin‍re desheeya aikyaroopya (desheeyatha) prathyekathakaleppattiyaanu por‍ttalin‍re ee bhaagam parichayappedutthunnathu. Desheeya aikyatthinum pythrukatthinum ee pratheekangal‍ (chihnangal‍) athyanthaapekshithamaanu.                
                                                                                                   
                                                                                                                  lokamahaathbhuthangal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    puthiya audyogika 7 lokamahaathbhuthangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  shishudinaaghoshangal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    aagola shishudinam navambar‍ 20naanu. Inthyayile shishudinam navambar‍ 14 aanu..                
                                                                                                   
                                                                                                                  charithratthile pradhaanatheeyathikal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    lokacharithratthileyum inthyacharithratthileyum pradhaanatheeyathikal‍,pradhaana divasangalal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  desheeya skolar‍shippukal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    vividha desheeya skolar‍shippulum avaar‍dukalum                
                                                                                                   
                                                                                                                  inthya -samsthaanangalum thalasthaanavum                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    inthyayile samsthaanangalum athinte thalasthaanangalum                
                                                                                                   
                                                                                                                  vidyaarththikalariyenda 12 manashaasthravidyakal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    vidyaar‍ththikale kaakkaanuthakunna 12 vidyakal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ganitham                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ganitham - kooduthal vivarangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  naadan‍ kalikalum vinodangalum                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    naadan‍ kalikalum vinodangaleyum kuricchulla vishada vivarangal                  
                                                                                                   
                                                                                                                  desheeyodyaanangal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    inthyayile desheeyodyaanangal‍                
                                               
         
                                               next                10                items                        »                                              1                    2                   3                   4                                        5      
                                                                   
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions